Vyhlásené obstarávanie

Zvolen – údržba toku Hron, r.km 156,100 – 156,900


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Banská Bystrica
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Neuvedené
Odhadovaná suma(Bez DPH):
19 437,78
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45246000-3
Elektronická aukcia:
Nie
Rámcová dohoda:
Nie
Postup:
Dátum vyhlásenia:
16. September 2021
Lehota na predkladanie ponúk:
4. Október 2021
Dátum otvárania ponúk:
4. Október 2021
Ponuka musí platiť do:
Dátum neuvedený
Miesto otvárania ponúk:
Ďalšie info ku otváraniu ponúk:
Rozdelenie na časti:
Neuvedené
Zrýchlený postup:
Neuvedené
Dohoda o vládnom obstarávaní:
Neuvedené
Opakované obstarávanie:
Neuvedené
Chránená dielňa:
Neuvedené
Chránené pracovné miesto:
Neuvedené
Elektronické objednanie:
Neuvedené
Elektronická fakturácia:
Neuvedené
Elektronické platby:
Neuvedené

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je odstránenie nánosov z prietočného profilu toku Hron a ich odvoz na skládku, oprava poškodeného opevnenia koryta toku doplnením z lomového kameňa, opevnenie vjazdu na bermu zahádzkou z lomového kameňa, doplnenie sklzu po stranách koryta a v koryte toku dlažbou z lomového kameňa.

Doplňujúce informácie

Vo vestníku neboli nájdené doplňujúce informácie.

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×