Vyhlásené obstarávanie

Vybudovanie WAN siete pre SHMÚ s pripojením do Internetu


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Slovenský hydrometeorologický ústav
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
1 340 000,00
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
72300000-8
Elektronická aukcia:
Áno
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Postup:
Otvorená
Dátum vyhlásenia:
20. Október 2014
Lehota na predkladanie ponúk:
28. November 2014
Dátum otvárania ponúk:
28. November 2014
Ponuka musí platiť do:
Dátum neuvedený
Miesto otvárania ponúk:
PRO - TENDER s.r.o., Smetanova 9, 040 01 Košice, Slovenská republika.
Ďalšie info ku otváraniu ponúk:
Rozdelenie na časti:
Nie
Zrýchlený postup:
Neuvedené
Dohoda o vládnom obstarávaní:
Áno
Opakované obstarávanie:
Nie
Chránená dielňa:
Neuvedené
Chránené pracovné miesto:
Neuvedené
Elektronické objednanie:
Neuvedené
Elektronická fakturácia:
Neuvedené
Elektronické platby:
Neuvedené

Ponuky vyhodnotené podľa


Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka z hľadiska

  • 80 % Celková cena za prepojenie pracovísk SHMÚ navzájom prostredníctvom MPLS VPN siete a pripojenie do siete internet, a za garanciu SLA pripojenia (ďalej len prepojenie pracovísk SHMÚ).
  • 20 % Spoľahlivosť SLA záložného pripojenia, vyjadrená v percentách.

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je prepojenie 32 lokalít, 1000 ks mobilných dátových pripojení na území Slovenskej republiky do siete WAN SHMÚ a v lokalite Bratislava, Jeséniova 17 pripojenie do internetovej siete. 2.1 Opis položiek 1. Linka SHMÚ (Bratislava, Jeséniova 17) s primárnou garantovanou rýchlosťou 500 Mbit/s a záložným pripojením 50 Mbit/s 2. Linka SHMÚ (Košice Ďumbierska 26) s primárnou garantovanou rýchlosťou 50 Mbit/s a záložným pripojením 2 Mbit/s 3. Linka SHMÚ (Banská Bystrica, Zelená 5) s primárnou garantovanou rýchlosťou 50 Mbit/s a záložným pripojením 2 Mbit/s 4. Linka SHMÚ (Žilina, Bôrická cesta 103) s primárnou garantovanou rýchlosťou 50 Mbit/s a záložným pripojením 2 Mbit/s 5. Linka SHMÚ (Gánovce 176) s primárnou garantovanou rýchlosťou 10 Mbit/s a záložným pripojením 2 Mbit/s 6. Linka Bratislava letisko (Briefing Veža CMBO) s primárnou garantovanou rýchlosťou 50 Mbit/s a záložným pripojením 2 Mbit/s 7. Linka Bratislava letisko (pozorovateľ na dráhe) s primárnou garantovanou rýchlosťou 10 Mbit/s a záložným pripojením 1 Mbit/s 8. Linka Košice letisko (pozorovateľ) s primárnou garantovanou rýchlosťou 10 Mbit/s a záložným pripojením 1 Mbit/s 9. Linka Poprad letisko (pozorovateľ) s primárnou garantovanou rýchlosťou 10 Mbit/s a záložným pripojením 1 Mbit/s 10. Linka Piešťany letisko (pozorovateľ) s primárnou garantovanou rýchlosťou 10 Mbit/s a záložným pripojením 1 Mbit/s 11. Linka Kamenica nad Cirochou letisko (pozorovateľ) s primárnou garantovanou rýchlosťou 5 Mbit/s a záložným pripojením 1 Mbit/s 12. Linka Prievidza letisko (pozorovateľ) s primárnou garantovanou rýchlosťou 5 Mbit/s a záložným pripojením 1 Mbit/s 13. Linka Nitra letisko (pozorovateľ) s primárnou garantovanou rýchlosťou 5 Mbit/s a záložným pripojením 1 Mbit/s 14. Linka Dolný Hričov letisko (pozorovateľ) s primárnou garantovanou rýchlosťou 10 Mbit/s a záložným pripojením 1 Mbit/s 15. Linka Lučenec letisko-Boľkovce (pozorovateľ) s primárnou garantovanou rýchlosťou 5 Mbit/s a záložným pripojením 1 Mbit/s 16. Linka Sliač letisko (pozorovateľ) s primárnou garantovanou rýchlosťou 10 Mbit/s a záložným pripojením 1 Mbit/s 17. Linka Kojšovská Hoľa radar s primárnou garantovanou rýchlosťou 30 Mbit/s a záložným pripojením 5 Mbit/s 18. Linka Malý Javorník radar s primárnou garantovanou rýchlosťou 30 Mbit/s a záložným pripojením 5 Mbit/s 19. Kubínska Hoľa radar s primárnou garantovanou rýchlosťou 30 Mbit/s a záložným pripojením 5 Mbit/s 20. Španí Laz radar s primárnou garantovanou rýchlosťou 30 Mbit/s a záložným pripojením 5 Mbit/s 21. Linka Jaslovské Bohunice pri elektrárni (pozorovateľ 48.485687,17.664835) s garantovanou rýchlosťou 5 Mbit/s 22. Linka Mochovce pri elektrárni (pozorovateľ 48.289018,18.455907) s garantovanou rýchlosťou 5 Mbit/s 23. Linka Hurbanovo (Komárňanská 108, pozorovateľ 47.872693,18.191822) s garantovanou rýchlosťou 5 Mbit/s 24. Linka Stropkov (Tisinec 114, pozorovateľ 49.21479,21.646784) s garantovanou rýchlosťou 5 Mbit/s 25. Linka Žiar nad Hronom (Hvezdáreň, pozorovateľ 48.585804,18.850251) s garantovanou rýchlosťou 5 Mbit/s 26. Linka Liesek (Staničná 340 pozorovateľ 49.36945,19.678627) s garantovanou rýchlosťou 5 Mbit/s 27. Linka Štrbské Pleso (pri Panoráme pozorovateľ 49.117828,20.062693) s garantovanou rýchlosťou 5 Mbit/s 28. Linka Telgárt (Telgárt 465 pozorovateľ 48.848497,20.187968) s garantovanou rýchlosťou 5 Mbit/s 29. Linka Milhostov (Milhostov 37 pozorovateľ 48.663151,21.720893) s garantovanou rýchlosťou 5 Mbit/s 30. Linka Dudince (Viničná 33 pozorovateľ 48.1702,18.877682) s garantovanou rýchlosťou 5 Mbit/s 31. Linka Chopok (pozorovateľ 48.943577,19.589471) s garantovanou rýchlosťou 5 Mbit/s 32. Linka Lomnický štít (pozorovateľ 49.195254,20.21346) s garantovanou rýchlosťou 5 Mbit/s 33. Linka 1000 kusov mobilných dátových pripojení na celom území SR pre zber údajov Centrálne PRIPOJENIE DO INTERNETU: Pripojenie SHMÚ Bratislava, Jeséniova 17, do siete Internet prostredníctvom infraštruktúry s primárnou garantovanou rýchlosťou min. 300 Mbit/s a záložným pripojením min. 10 Mbit/s 34. Garancia SLA primárneho pripojenia. V Centrálne PRIPOJENIE DO INTERNETU: Pripojenie SHMÚ Bratislava, Jeséniova 17, do siete Internet prostredníctvom infraštruktúry s primárnou garantovanou rýchlosťou min. 300 Mbit/s a záložným pripojením min. 10 Mbit/s. V rámci služby požadujeme poskytnúť smerovače pre jednotlivé lokality a zachovanie interných IP adries. Požaduje sa poskytnutie nepretržitého pripojenia do celosvetovej siete Internet bez časových a dátových obmedzení s garanciou šírky prenosového pásma bez rozlíšenia miestnej (SR) a medzinárodnej konektivity. Zároveň požadujeme zachovanie verejného IP rozsahu 91.199.31.0/24. Požaduje sa poskytnúť smerovače pre jednotlivé lokality a zachovanie interných IP adries. Predmet zákazky zahŕňa: - možnosť pripojenia do siete internetu len z jedného centrálneho bodu celej VPN, cez firewall v správe verejného obstarávateľa, - garantovanie minimálnej prenosovej rýchlosti primárnych aj záložných liniek, - záložné linky musia viesť inou - redudantnou (nezávislou) trasou, ako primárne linky (napr. záložná linka vedená po rovnakom vedení ako primárna linka nie je považovaná za vyhovujúcu). -1000 ks mobilných dátových pripojení na území Slovenskej republiky do siete WAN SHMÚ. - Dodávateľ garantuje podľa požiadaviek objednávateľa: a) možnosť zvýšenia jednotlivých prenosových rýchlostí b) možnosť zriadenia, resp. premiestnenia prípojného bodu c) dodržanie platných zákonných požiadaviek na bezpečnosť prevádzky informačných systémov. 2.2 Požiadavky verejného obstarávateľa: - Zachovanie požadovanej rýchlosti - Garantovanie šírky prenosového pásma v rámci siete až po hraničné smerovače - Záložné pripojenie (back-up) pre linky, u ktorých je to požadované - Komplexnosť poskytovaných služieb - Nepretržitý monitoring služby až po zákaznícke zariadenie - Zmena parametrov služby na vyžiadanie - Vysoká efektivita z hľadiska pomeru cena/kvalita - Potrebný HW, ktorý bude súčasťou služby. 2.3 Vlastnosti pripojení: - Pripojenie je realizované samostatnou linkou bez agregácie (linka je vyhradená len pre konkrétneho zákazníka a nie je s nikým zdieľaná) - Pripojenie má symetrickú prevádzku: rovnakú rýchlosť pre download a upload (k- a od zákazníka). Súčasťou zákazky je aj security support. V rámci vlastného komplexného návrhu plnenia zmluvy uchádzač musí upresniť: - Koncové zariadenie, ktoré budú použité - Zákaznícke rozhranie. 2.4 Služby Súčasťou predmetu zákazky musia byť nasledovné služby: 2.4.1 doprava predmetu zákazky na miesta plnenia uvedené v bode 6.1 časti A. Pokyny na vypracovanie ponuky. 2.4.2 Implementačné služby: Dodávka, inštalácia a oživenie technológie. V kompletnej dodávke požadovaných implementačných služieb bude zahrnuté: - vypracovanie dokumentu analýza a dizajn, - projektový management, - vypracovanie implementačného plánu, - inštalácia a nakonfigurovanie všetkých komponentov systému podľa odsúhlaseného dizajnu riešenia, - pripojenie systému do internetovej siete podľa odsúhlaseného dizajnu riešenia, - integrácia dodaného riešenia do existujúcej LAN infraštruktúry SHMÚ podľa odsúhlaseného dizajnu riešenia, - dodávka zariadení na pracoviská, inštalácia zariadení, pripojenie zariadení do zásuviek silovej el. siete, pripojenie zariadení do LAN, oživenie zariadení, odstránenie prázdnych obalov. - zaškolenie vybraných užívateľov SHMÚ na administráciu systému, - vypracovanie a dodanie konkrétnej technickej dokumentácie k nainštalovanému riešeniu. Implementácia služby musí byť zrealizovaná (t.j. uvedená do funkčnej prevádzky) najneskôr do 3 mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy 2.4.3 Servisné služby: - Dodržanie platných zákonných požiadaviek na bezpečnosť prevádzky informačných systémov. - Dodávateľ musí poskytnúť službu nepretržitého monitorovania prenosových liniek, s možnosťou prístupu do štatistiky monitorovania objednávateľom, - možnosť manažovania koncových bodov zo strany objednávateľa, s cieľom umožniť nasadenie agenta pre monitoring prevádzky koncového zariadenia. - SLA pre primárne spojenie: jednorazová doba výpadku, celková doba výpadku v mesiaci, maximálny pokles prenosovej rýchlosti na úroveň 99,9% garantovanej rýchlosti a dostupnosť 99,7%. - SLA navrhne uchádzač. - Dodávateľ poskytne službu call centrum a helpdesk s prevádzkou 7/24 pre riešenie prípadov výpadkov a mimoriadnych stavov. Služby zahrnuté v cene - Technická podpora - Potrebný hardware - Nepretržitý monitoring prenosnej trasy - Konfigurácia routerov - Zachovanie IP adries podľa požiadaviek - Garantovaná priepustnosť - Garancia služby 99,9% - Dostupnosť služby: 24/7 nelimitovaný prenos dát oboma smermi - Servis a dohľadovanie pripojenia: 24/7 dohľad, HelpDesk - Doba odstránenia poruchy pre pripojenie do Internetu a linky (uvedené v opise položiek predmetu zákazky, bode 2.1): č.1-10, 14, 16-20 max. do 4 hodín, pre linky č. 11-13, 15,21-32 max. do 12 hodín - Poplatok za správu routerov - Zriadenie a kompletná inštalácia pripojení. 2.5 V každom prípade, kde sú uvedené špecifikácie navrhovaných výrobkov, materiálov alebo zariadení pomocou odkazu na konkrétnu značku, alebo výrobcu platí, že môže byť ponúknutý a bude akceptovaný aj iný ekvivalentný výrobok alebo materiál, ak má porovnateľné kvalitatívne alebo výkonnostné charakteristiky ako tie, ktoré uviedol verejný obstarávateľ.

Doplňujúce informácie

Vo vestníku neboli nájdené doplňujúce informácie.

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×