Vyhlásené obstarávanie

Digitálny mamografický prístroj


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Nemocnica Poprad a. s.
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
130 000,00
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
33111650-2
Elektronická aukcia:
Áno
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Postup:
Otvorená
Dátum vyhlásenia:
23. September 2014
Lehota na predkladanie ponúk:
5. November 2014
Dátum otvárania ponúk:
5. November 2014
Ponuka musí platiť do:
Dátum neuvedený
Miesto otvárania ponúk:
Ďalšie info ku otváraniu ponúk:
Rozdelenie na časti:
Nie
Zrýchlený postup:
Neuvedené
Dohoda o vládnom obstarávaní:
Áno
Opakované obstarávanie:
Nie
Chránená dielňa:
Neuvedené
Chránené pracovné miesto:
Neuvedené
Elektronické objednanie:
Neuvedené
Elektronická fakturácia:
Neuvedené
Elektronické platby:
Neuvedené

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Najnižšia cena
    Detailné kritéria vo vestníku chýbajú

Opis obstarávania

Predmetom zákazky verejného obstarávania je dodávka digitálneho mamografického prístroj. Súčasťou dodávky uvedeného prístrojového vybavenia je: Stavebné úpravy nevyhnutné pre inštaláciu prístroja Inštalácia Uvedenie do prevádzky Odskúšanie funkčnosti a prevádzkyschopnosti Odovzdanie dokumentácie Zaškolenie personálu užívateľa na obsluhu Záručný servis Predmet zákazky musí spĺňať tieto minimálne technicko-funkčné parametre: Požadované technicko-medicínske parametre opisPonúkaná hodnota (áno-nie/ hodnota parametra) Priami digitálny mamografický prístroj: určený pre vysokokvalitnú mamografiu s vysokým rozlíšením s cieľom zníženia radiačnej záťaže a možnosťou zníženia nadbytočných následných vyšetrení v dôsledku falošne pozitívnych nálezov. Prístroj je určený pre vysoko exponované pracovisko a musí byť možné vyšetriť za 6 hodinovú prevádzku minimálne 50 pacientov. 1. Priamy digitálny mamografický prístroj : Požadované parametre : 1Izocentrické C - rameno s motorickou rotáciou 2Rozsah pohybu C-ramena od podlahy min. 70-150cm 3plne automatizované ovládanie 4typ anódy rentgenky rotačná 5dve ohniská veľkosti min. 0,1 a 0,3 mm 6Rozsah mAs min. 2-500mAs 7vzdialenosť ohnisko detektor min. 65 cm 8vysokofrekvenčný generátor s výkonom min. 7kW 9rozsah použiteľného napätia min. 22-45 kV (s odstupňovaním po 1 kV) 10digitálny detektor s priamou digitalizáciou 11Veľkosť detektora min. 24 x 30 cm 12Rozlíšenie detektora (veľkosť bodu) menej ako 70 m 13Výstupný obraz v rozlíšení min. 3500x4300 pixelov 14samostatná akvizičná stanica s ochranou proti žiareniu 15Možnosť rozšírenia o tomosyntézu bez nutnosti kupovania nového prístroja 16Interval medzi dvoma tomosyntézami max 20sekúnd 17Stereotaktická jednotka 18Možnosť rozšírenia o laterálnu stereotaktickú jednotku bez nutnosti kupovania nového prístroja 19samostatná akvizičná stanica musí mať dedikovaný monitor pre stereotaktické operácie s rozlíšením min. 3Mega Pixle 20Možnosť rozšírenia o 3D stereotaktickú mamografiu pre zníženie počtu falošných pozitívnych nálezov bez nutnosti kupovania nového prístroja 21automatické a manuálne zasielanie snímok do PACS 22Interval medzi expozíciami max 20sekúnd

Doplňujúce informácie

Vo vestníku neboli nájdené doplňujúce informácie.

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×