Vyhlásené obstarávanie

Servis anesteziologických prístrojov a monitorov


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Nemocnica Poprad a. s.
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
20 000,00
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
50400000-9
Elektronická aukcia:
Nie
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Postup:
Dátum vyhlásenia:
24. September 2014
Lehota na predkladanie ponúk:
28. Október 2014
Dátum otvárania ponúk:
28. Október 2014
Ponuka musí platiť do:
Dátum neuvedený
Miesto otvárania ponúk:
Zasadačka na 3. poschodí poliklinickej časti Nemocnice Poprad a.s.
Ďalšie info ku otváraniu ponúk:
Rozdelenie na časti:
Neuvedené
Zrýchlený postup:
Neuvedené
Dohoda o vládnom obstarávaní:
Neuvedené
Opakované obstarávanie:
Neuvedené
Chránená dielňa:
Nie
Chránené pracovné miesto:
Neuvedené
Elektronické objednanie:
Neuvedené
Elektronická fakturácia:
Neuvedené
Elektronické platby:
Neuvedené

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Najnižšia cena
    Detailné kritéria vo vestníku chýbajú

Opis obstarávania

Zoznam prístrojov MiestoTyp prístrojaVýr.číslo.Inštalácia Nemocnica POPRAD a.s. OP.Sál 8p očnéULTIMA - Monitor36655329.11.1999 OP.Sál 8p očnéCH - S - Monitor38778949.11.1999 OP.Sál 8p PôrodnicaOSKAR - Monitor364568715.10.1998 OAIMCG - CS - Monitor3225161.12.1996 OP.SÁL 6p.ULTIMA - Monitor3451681.9.1996 OP.SÁL 6p.CH - RS - Monitor3091281.9.1996 OP.SÁL 6p.CIRUS - Anest. Prístroj95110131.9.1996 OP.SÁL 6p.venarS/5 Compact Monitor476743015.12.2002 OP.SÁL 6p.venarM-NESTPR - Modul 476630915.12.2002 OP.SÁL 6p.venarM-CAIOV - Modul470576215.12.2002 OAIMS/5 Monitor506257811.12.2003 OAIMM-NESTPR - Modul 505394211.12.2003 OAIMM-COVX - Modul519052711.12.2003 OAIMM-COP - Modul487137111.12.2003 OAIMS/5 Compact Monitor505366511.12.2003 OAIMM-NESTPR - Modul 505393511.12.2003 OAIMM-MINI C - Modul495744511.12.2005 OAIMS/5 Compact Monitor505367111.12.2003 OAIMM-NESTPR - Modul 11.12.2003 OAIMM-MINI C - Modul519378911.12.2003 OAIMS/5 Light - Monitor499861111.12.2003 OAIMS/5 Light - Monitor505715011.12.2003 OAIMS/5 Light - Monitor501611111.12.2003 OAIMF-LBAT - Batériový modul453575711.12.2003 OP.SAL 6PoschS/5 Light s CO2 - Monitor513018514.12.2004 OP.SAL 6PoschF-LBAT - Batériový modul510487214.12.2004 OAIMS/5 Monitor512516914.12.2004 OAIMM-NESTPR - Modul 508017714.12.2004 OAIMM-TONO - Modul409996114.12.2004 OAIMM-COV - Modul518234914.12.2004 OAIMS/5 Compact Monitor499870914.12.2004 OAIMM-NESTPR - Modul 505393814.12.2004 OAIMM-MINI C - Modul510025614.12.2004 OAIMS/5 Compact Monitor608067321.12.2005 OAIME-PRESTN - Modul607432821.12.2005 OAIME-MINI C - Modul602602921.12.2005 OAIMM-EEG - Modul424301721.12.2005 OAIMS/5 Compact Monitor608063921.12.2005 OAIME-PRESTN - Modul607433821.12.2005 OAIME-MINI C - Modul602604621.12.2005 OP.SÁL 5Posch.S/5 ADU - Anest.prístrot606770921.12.2005 OP.SÁL 5Posch.ALADIN ISO - Odparovač98461221.12.2005 OP.SÁL 5Posch.ALADIN SEVO - Odparovač98248121.12.2005 OP.SÁL 5Posch.S/5 Monitor606888921.12.2005 OP.SÁL 5Posch.E-PRESTN - Modul607429021.12.2005 OP.SÁL 5Posch.E-CAIOV - Modul605134321.12.2005 OP.SÁL 4PoschESPIRE - Anest. PrístrojAMXK0042221.12.2006 OP.SÁL 4PoschS/5 Compact Monitor.608062921.12.2006 OP.SÁL 4PoschE - PRESTN - Modul611641121.12.2006 OP SÁL 4PoschE - CAIOV - Modul613737521.12.2006 OP.SAL 4PoschTEC7 -Odparovač21.12.2006 OAIMS/5 Light Monitor415572511.12.2003

Doplňujúce informácie

1. Súťažné podklady si záujemca vyžiada na základe písomnej žiadosti doručenej listom alebo elektronicky na e-mailovú adresu kontaktnej osoby uvedenú v bode I.1) tohto oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v lehote uvedenej v bode IV.3.3) tohto oznámenia. 2. Komunikačným jazykom v tejto verejnej súťaži je slovenský jazyk. 3. Verejný obstarávateľ upozorňuje, že sa uplatňuje znenie § 38 zákona za nasledujúcich podmienok: Za včas doručenú požiadavku záujemcu o vysvetlenie požiadaviek uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, súťažných podkladov, informatívneho dokumentu alebo inej sprievodnej dokumentácie sa bude považovať požiadavka o vysvetlenie doručená verejnému obstarávateľovi na adresu uvedenú v bode I.1) tohto oznámenia do 10.10.2014. Ak záujemca požiada o vysvetlenie elektronicky, faxom je potrebné žiadosť doručiť aj písomne poštou alebo osobne najneskôr v lehote do troch pracovných dní odo dňa jej poskytnutia elektronicky, faxom pri dodržaní ostatných zákonom a súťažnými podkladmi stanovených lehôt. 4.Verejný obstarávateľ odporúča uchádzačom počas celého trvania tejto verejnej súťaže priebežne sledovať webovú stránku Úradu pre verejné obstarávanie, časť PROFIL VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA, adresa: http://www.uvo.gov/web/uvo/sprava_profilov 5.Informácia k bodu II.3) tohto oznámenia: Uvedená lehota trvania zákazky (24 mesiacov) je uvedená odo dňa účinnosti kúpnej zmluvy, nie uzatvorenia.

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×