Vyhlásené obstarávanie

Prenosný ultrazvukový prístroj-VO_05062014_K


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Ľubovnianska nemocnica, n. o.
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
23 300,00
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
33124120-2
Elektronická aukcia:
Áno
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Postup:
Dátum vyhlásenia:
16. Jún 2014
Lehota na predkladanie ponúk:
4. Júl 2014
Dátum otvárania ponúk:
4. Júl 2014
Ponuka musí platiť do:
Dátum neuvedený
Miesto otvárania ponúk:
Ľubovnianska nemocnica, n.o., Obrancov mieru 3, 064 01 Stará Ľubovňa
Ďalšie info ku otváraniu ponúk:
Rozdelenie na časti:
Neuvedené
Zrýchlený postup:
Neuvedené
Dohoda o vládnom obstarávaní:
Neuvedené
Opakované obstarávanie:
Neuvedené
Chránená dielňa:
Nie
Chránené pracovné miesto:
Neuvedené
Elektronické objednanie:
Neuvedené
Elektronická fakturácia:
Neuvedené
Elektronické platby:
Neuvedené

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Najnižšia cena
    Detailné kritéria vo vestníku chýbajú

Opis obstarávania

Prenosný ultrazvukový prístroj pre rádiologické oddelenie Minimálne technické požiadavky v časti B.1 súťažných podkladov - Opis predmetu zákazky

Doplňujúce informácie

Vo vestníku neboli nájdené doplňujúce informácie.

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×