Vyhlásené obstarávanie

Mobilný RTG prístroj s C ramenom


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
74 900,00
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
33111000-1
Elektronická aukcia:
Nie
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Postup:
Dátum vyhlásenia:
14. Júl 2015
Lehota na predkladanie ponúk:
5. August 2015
Dátum otvárania ponúk:
5. August 2015
Ponuka musí platiť do:
Dátum neuvedený
Miesto otvárania ponúk:
Ďalšie info ku otváraniu ponúk:
Rozdelenie na časti:
Nie
Zrýchlený postup:
Neuvedené
Dohoda o vládnom obstarávaní:
Neuvedené
Opakované obstarávanie:
Neuvedené
Chránená dielňa:
Nie
Chránené pracovné miesto:
Neuvedené
Elektronické objednanie:
Neuvedené
Elektronická fakturácia:
Neuvedené
Elektronické platby:
Neuvedené

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Najnižšia cena
    Detailné kritéria vo vestníku chýbajú

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je dodávka mobilného skiaskopického prístroja s C ramenom pre potreby verejného obstarávateľa.

Doplňujúce informácie

Súťaž bude prebiehať v elektronickom systéme EVOSERVIS (bližšie informácie v súťažných podkladoch). Súťažné podklady budú dostupné na profile verejného obstarávateľa na stránke UVO a v systéme EVOSERVIS na stránke "www.evoservis.sk/zsk-nsptrstena/" pod zákazkou "Mobilný RTG prístroj s C ramenom". Predmet zákazky bude financovaný z fondov EU po schválení žiadosti o NFP (nenávratnú finančnú pôžičku ) z fondov EU, podpísaní zmluvy s MZ SR a vykonanej administratívnej kontrole procesu VO zo strany Riadiaceho orgánu. V prípade neschválenia žiadosti, zákazka bude financovaná z finančných prostriedkov zriaďovateľa VO.

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×