Vyhlásené obstarávanie

Anestéziologický prístroj


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
35 000,00
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
33172100-7
Elektronická aukcia:
Nie
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Postup:
Dátum vyhlásenia:
14. Júl 2015
Lehota na predkladanie ponúk:
3. August 2015
Dátum otvárania ponúk:
3. August 2015
Ponuka musí platiť do:
Dátum neuvedený
Miesto otvárania ponúk:
v sídle verejného obstarávateľa na adrese: Hornooravská Nemocnica s poliklinikou, ul. Mieru 549/16, 028 01 Trstená
Ďalšie info ku otváraniu ponúk:
Rozdelenie na časti:
Nie
Zrýchlený postup:
Neuvedené
Dohoda o vládnom obstarávaní:
Neuvedené
Opakované obstarávanie:
Neuvedené
Chránená dielňa:
Nie
Chránené pracovné miesto:
Neuvedené
Elektronické objednanie:
Neuvedené
Elektronická fakturácia:
Neuvedené
Elektronické platby:
Neuvedené

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Najnižšia cena
    Detailné kritéria vo vestníku chýbajú

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je dodávka anestéziologického prístroja s integrovaným monitorom a ventilátorom na pojazdnom podvozku s možnosťou napájania z centrálneho i záložného prívodu stlačených medicinálnych plynov pre OAIM.

Doplňujúce informácie

Súťaž bude prebiehať v elektronickom systéme EVOSERVIS (bližšie informácie v súťažných podkladoch). Súťažné podklady budú dostupné na profile verejného obstarávateľa na stránke UVO a v systéme EVOSERVIS na stránke "www.evoservis.sk/zsk-nsptrstena/" pod zákazkou "Anestéziologický prístroj", kde bude prebiehať samotná súťaž. Predmet zákazky bude financovaný z fondov EU po schválení žiadosti a podpísaní zmluvy s MZ SR a vykonanej administratívnej kontrole procesu VO zo strany Riadiaceho orgánu. V prípade neschválenia žiadosti o NFP (nenávratnú finančnú pôžičku ) z fondov EU, bude predmet zákazky financovaný z kapitálových výdavkov zriaďovateľa t.j. ŽSK Žilina

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×