Vyhlásené obstarávanie

Odberový systém krvi


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Národná transfúzna služba SR
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
274 250,00
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
33192500-7
Elektronická aukcia:
Áno
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Postup:
Otvorená
Dátum vyhlásenia:
10. Marec 2015
Lehota na predkladanie ponúk:
21. Apríl 2015
Dátum otvárania ponúk:
21. Apríl 2015
Ponuka musí platiť do:
Dátum neuvedený
Miesto otvárania ponúk:
PRO - TENDER s.r.o., Smetanova 9, 040 01 Košice. Dátum, čas a miesto uvedené v tomto bode sa týkajú otvárania ponúk a časti ponúk Ostatné.
Ďalšie info ku otváraniu ponúk:
Rozdelenie na časti:
Nie
Zrýchlený postup:
Neuvedené
Dohoda o vládnom obstarávaní:
Áno
Opakované obstarávanie:
Neuvedené
Chránená dielňa:
Neuvedené
Chránené pracovné miesto:
Neuvedené
Elektronické objednanie:
Neuvedené
Elektronická fakturácia:
Neuvedené
Elektronické platby:
Neuvedené

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Najnižšia cena
    Detailné kritéria vo vestníku chýbajú

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je dodávka odberového systému krvi obsahujúceho položky uvedené v Prílohe č. 3 súťažných podkladov, vrátane dopravy pre pracoviská verejného obstarávateľa uvedené v prílohe č. 6 súťažných podkladov. Všeobecné požiadavky na odberový systém sú uvedené v časti C. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov. Popis ďalších požadovaných minimálnych vlastností jednotlivých položiek predmetu zákazky je, uvedený v Prílohe č. 3 súťažných podkladov.Súčasťou predmetu zákazky je doprava predmetu zákazky na miesta plnenia uvedené v bode 6.1 časti A. Pokyny na vypracovanie ponuky.

Doplňujúce informácie

Vo vestníku neboli nájdené doplňujúce informácie.

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×