Vyhlásené obstarávanie

Elektromontážne práce


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Mesto Trnava
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Neuvedené
Odhadovaná suma(Bez DPH):
49 882,00
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45310000-3
Elektronická aukcia:
Nie
Rámcová dohoda:
Áno
Postup:
Dátum vyhlásenia:
18. Jún 2019
Lehota na predkladanie ponúk:
27. Jún 2019
Dátum otvárania ponúk:
27. Jún 2019
Ponuka musí platiť do:
Dátum neuvedený
Miesto otvárania ponúk:
Ďalšie info ku otváraniu ponúk:
Rozdelenie na časti:
Neuvedené
Zrýchlený postup:
Neuvedené
Dohoda o vládnom obstarávaní:
Neuvedené
Opakované obstarávanie:
Neuvedené
Chránená dielňa:
Neuvedené
Chránené pracovné miesto:
Neuvedené
Elektronické objednanie:
Neuvedené
Elektronická fakturácia:
Neuvedené
Elektronické platby:
Neuvedené

Opis obstarávania

Poskytnutie služby- elektromontážne práce, odborný a technický dozor pre potreby mesta Trnava počas konania kultúrno spoločenských podujatí (Tradičný trnavský jarmok a Vianočné trhy) počas 2 rokov. Poskytnutie služby tvorí: -montáž a demontáž káblových rozvodov, -montáž, demontáž a napojenie elektrických prípojok NN do predajných stánkov, -dovoz, odvoz, montáž a pripojenie rozvodníc a zásuvkových skríň, -odborná obsluha rozvádzačov, -zabezpečenie pohotovostnej služby a technického dozoru počas konania spomenutých kultúrno - spoločenských podujatí, -vykonávanie odborných prehliadok a skúšok na elektrických zariadeniach, -vypracovanie revíznych správ.

Doplňujúce informácie

Podrobnejšie informácie k zákazke a podmienky účasti sú uvedené v súťažných podkladoch a v ich prílohách.

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×