Vyhlásené obstarávanie

MŠ Narcisová – zateplenie strešného plášťa a odstránenie porúch obvodového plášťa


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Mesto Trnava
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Neuvedené
Odhadovaná suma(Bez DPH):
91 327,98
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45214100-1
Elektronická aukcia:
Nie
Rámcová dohoda:
Nie
Postup:
Dátum vyhlásenia:
6. Máj 2020
Lehota na predkladanie ponúk:
15. Máj 2020
Dátum otvárania ponúk:
15. Máj 2020
Ponuka musí platiť do:
Dátum neuvedený
Miesto otvárania ponúk:
Ďalšie info ku otváraniu ponúk:
Rozdelenie na časti:
Neuvedené
Zrýchlený postup:
Neuvedené
Dohoda o vládnom obstarávaní:
Neuvedené
Opakované obstarávanie:
Neuvedené
Chránená dielňa:
Neuvedené
Chránené pracovné miesto:
Neuvedené
Elektronické objednanie:
Neuvedené
Elektronická fakturácia:
Neuvedené
Elektronické platby:
Neuvedené

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác na objekte materskej školy, bude pozostávať zo zateplenia strešného plášťa, riešenia statických porúch na obvodovom plášti budovy a bleskozvod. Rozsah zákazky je uvedený v projektovej dokumentácii s názvom MŠ Narcisová v Trnave zateplenie obvodového, strešného plášťa a odstránenie porúch obvodového plášťa, v zmluve o dielo a súťažných podkladoch.

Doplňujúce informácie

Všetky informácie k zákazke sú uvedené v súťažných podkladoch a ich prílohách, vložených do elektronického systému JOSEPHINE.

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×