CPV kód

71354100-5

Digitálne mapovanie

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 5 1 117 440 EUR
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 1 142 980 EUR
Výskumný ústav vodného hospodárstva 1 16 900 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
Národné lesnícke centrum 5 1 117 440 EUR
PHOTOMAP, s.r.o. 1 142 980 EUR
SGS Holding a.s. 1 16 900 EUR

Zoznam výsledkov obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Nadštardantné súčasti programov starostlivosti o lesy LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 151 000 151000.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Nadštandardné súčasti programov starostlivosti o lesy na r. 2015 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 150 000 150000.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Nadštandardy PSL LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 150 000 150000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Licencia na fotogrametricky vyhotovený digitálny model terénu (DTM) vrátane leteckej snímky v ramennej sústave Dunaja Výskumný ústav vodného hospodárstva 17 710 17710.0 EUR 2016 Služby Áno 1
Nadštandardné súčasti programov starostlivosti o lesy LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 480 000 480000.0 EUR 2018 Služby Nie 1
LETECKÉ LASEROVÉ SKENOVANIE A LETECKÉ MERAČSKÉ SNÍMKOVANIE (ALS/LMS) A SPRACOVANIE DIGITÁLNEJ GEODATABÁZY SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 202 000 202000.0 EUR 2019 Služby Áno 1
Nadštandardné súčasti programov starostlivosti o lesy LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 187 440 187440.0 EUR 2021 Služby Nie 1

Zoznam vyhlásených obstarávaní bez zverejneného výsledku s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden
Dodanie digitálneho pasportu zelene a dopravy mesta Martin Mesto Martin 69 900 69900.0 EUR 19. Júl 2021 28. Júl 2021 Neuvedené 2021-07-19 00:00:00 UTC 2021-07-28 09:00:00 UTC
Zameranie plôch zelene na území Hlavného mesta SR Bratislavy Hlavné mesto SR Bratislava 286 333 286333.33 EUR 6. September 2021 5. Október 2021 Nie 2021-09-06 00:00:00 UTC 2021-10-05 09:30:00 UTC

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×