Dodávateľ

HELORO s.r.o.

Bratislava - Staré Mesto
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: HELORO s.r.o.

IČO: 31413391

Adresa: Medená 5, Bratislava

Registračné číslo: 2018/12-PO-E9548

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 18. December 2018

Záznam platný do: 18. December 2021

Posledná zmena: 27. Február 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 41 072,00 EUR 1 2
2016 209 643,24 EUR 4 4
2018 11 408,33 EUR 2 2
2019 11 583,33 EUR 1 1
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 41 072,00 EUR 1 2
2016 209 643,24 EUR 4 4
2018 11 408,33 EUR 2 2
2019 11 583,33 EUR 1 1

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Mesto Štúrovo 3 53 155,33 53155.33 EUR
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 1 165 560,00 165560.00 EUR
Obec Gbelce 1 11 408,33 11408.33 EUR
Mesto Komárno 1 0,00 0.00 EUR
Obec Obid 1 19 166,66 19166.66 EUR
Obec Marcelová 1 11 583,33 11583.33 EUR
Obec Mužla 1 12 833,25 12833.25 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Nákup nových osobných automobilov na finančný lízing Mesto Štúrovo 38 560,00 38560.0 EUR 2014 Tovary Nie 2
Rekonštrukcia klimatizácie a inštalácia chladenia v objekte Národnej banky Slovenska, Vazovova 2, Bratislava. NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 230 000,00 230000.0 EUR 2016 Práce Nie 1
Osobné motorové vozidlo Škoda Rapid Liftback Mesto Štúrovo 14 500,00 14500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo Škoda Octavia Obec Obid 23 000,00 23000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo Škoda Octavia Combi Obec Mužla 15 400,00 15400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlá pre potreby MsÚ Mesto Komárno 51 480,00 51480.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nové osobné motorové vozidlo Obec Gbelce 13 700,00 13700.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup osobného automobilu v kvalite Škoda Rapid Extra_II. Obec Marcelová 13 900,00 13900.0 EUR 2019 Tovary Nie 1http://www.heloro.sk


+421367510590

+421917292579


heloro@heloro.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 41 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Jozef Konczer
Adresa:
Hviezdna ul. 8 Komárno 94501
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
7. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Július Lukovics
Adresa:
Veľký Harčáš 100 Komárno 94501
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
7. Júl 2017
Záznam do:
2. Marec 2020
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
JUDr. Katarína Nagyová
Adresa:
Jókaiho 26 Komárno 94501

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 15.04.2021 do:

StiahniZáznam platný od: 9.06.2020 do: 15.04.2021

StiahniZáznam platný od: 2.03.2020 do: 9.06.2020

StiahniZáznam platný od: 8.08.2019 do: 2.03.2020

StiahniZáznam platný od: 7.07.2017 do: 8.08.2019

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×