Dodávateľ

GEOTECH Bratislava s. r. o.

Bratislava
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti
2.1

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: GEOTECH Bratislava s. r. o.

IČO: 45948992

Adresa: Černyševského 26, Bratislava

Registračné číslo: 2020/4-PO-F2730

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 7. Apríl 2020

Záznam platný do: 7. Apríl 2023

Posledná zmena: 9. Apríl 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 409 190,00 EUR 2 2
2015 308 593,00 EUR 4 5
2016 20 884,00 EUR 3 3
2017 230 672,42 EUR 10 10
2018 174 195,00 EUR 5 5
2019 227 336,00 EUR 4 4
2020 21 151,67 EUR 3 3
2021 183 915,00 EUR 2 4
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 409 190,00 EUR 2 2
2015 308 593,00 EUR 4 5
2016 20 884,00 EUR 3 3
2017 230 672,42 EUR 10 10
2018 174 195,00 EUR 5 5
2019 227 336,00 EUR 4 4
2020 21 151,67 EUR 3 3
2021 183 915,00 EUR 2 4

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 24 641,67 24641.67 EUR
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 3 148 064,00 148064.00 EUR
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 2 359 810,00 359810.00 EUR
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 3 118 199,00 118199.00 EUR
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 44 050,00 44050.00 EUR
Centrum výcviku Lešť 1 5 628,00 5628.00 EUR
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 500,00 500.00 EUR
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 365,00 365.00 EUR
Hlavné mesto SR Bratislava 1 11 000,00 11000.00 EUR
Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 1 6 887,50 6887.50 EUR
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 2 3 919,00 3919.00 EUR
Mestské lesy Bardejov, s. r. o. 1 7 375,00 7375.00 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline 1 374,92 374.92 EUR
Pôdohospodárska platobná agentúra 2 199 947,00 199947.00 EUR
GEOLAND TOP, s.r.o. 1 27 102,00 27102.00 EUR
Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie 5 200 522,00 200522.00 EUR
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany 1 8 795,00 8795.00 EUR
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Bratislava 2 39 623,00 39623.00 EUR
Stredná priemyselná škola stavebná Oskara Winklera - Winkler Oszkár Építoipari Szakkozépiskola 1 44 334,00 44334.00 EUR
PROUNION a.s. 3 183 550,00 183550.00 EUR
Stredná priemyselná škola stavebná Oskara Winklera, Winkler Oszkár Építőipari Szakközépiskola 1 141 250,00 141250.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
PRÍSTROJ NA NAVIGÁCIU VO VNÚTORNOM PROSTREDÍ Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 54 700,00 54700.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Prehliadka a oprava poškodeného modulu D-GPS Centrum výcviku Lešť 4 166,00 4166.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Inerciálny navigačný systém pre GIS INS/GPS Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 44 100,00 44100.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
GPS a elektronické záznamníky LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 354 990,00 354990.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Obstarávanie 25 ks GPS pristrojov Pôdohospodárska platobná agentúra 165 051,00 165051.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
PRÍSTROJOVÉ VYBAVENIE PRE LABORATÓRIÁ SVF UVP STU BA Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 1 027 012,00 1027012.0 EUR 2015 Tovary Áno 2
Digitalizácia historických objektov cezhraničného územia SK-PL Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 157 648,00 157648.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Dodanie GPS prístroja na mapovanie a zber dát pre GIS, doplnkového príslušenstva a vybavenia a dodanie RTK korekcií cez GPRS zo siete referenčných staníc vrátane technickej podpory Hlavné mesto SR Bratislava 13 284,00 13284.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
laserový merač dĺžky a ďalekohľad s laserovým meračom dĺžky Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 200,00 1200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mapovací GNSS systém (lobálny navigačný a mapovací systém)-(totálna stanica GPS) SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany 8 860,00 8860.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Meracie prístroje GPS Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 8 284,00 8284.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup meracieho zariadenia pre zememeračov - totálnej stanice SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Bratislava 8 700,00 8700.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mapovací GNSS prijímač s ovládačom Mestské lesy Bardejov, s. r. o. 7 390,00 7390.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Licencovaný softvér pre 3D skener Leica ScanStation P20 Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 600,00 600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laserový diaľkomer Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 189,00 189.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Anemometer Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline 450,00 450.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Meracie zariadenie – dopplerovský radar Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie 157 200,00 157200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Totálna stanica Leica FlexLine TS06 Plus alebo ekvivalent Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie 11 798,40 11798.4 EUR 2017 Tovary Nie 1
Echolot s GPS-RTK meraním SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Bratislava 30 950,00 30950.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
GPS prístroje s príslušenstvom Pôdohospodárska platobná agentúra 42 000,00 42000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Latschbacher - Nautiz X7,X8 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 4 840,00 4840.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Testovacie a meracie zariadenia Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie 26 004,00 26004.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Sada terčov Leica, taška na HDS terče Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 675,00 1675.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Systém pre veľmi presné zisťovanie deformácií objektov Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie 35 628,00 35628.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Technika na fotogrametriu. Stredná priemyselná škola stavebná Oskara Winklera - Winkler Oszkár Építoipari Szakkozépiskola 56 103,00 56103.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Meracia technika Stredná priemyselná škola stavebná Oskara Winklera, Winkler Oszkár Építőipari Szakközépiskola 142 477,00 142477.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Automatický bezhranolový univerzálny merací systém Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 17 580,00 17580.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Profesionálny geodetický systém GNSS Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 12 000,00 12000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Mobilný odolný tablet s príslušenstvom Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 2 830,00 2830.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Mapovací GNSS prijímač s ovládačom Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie 9 996,00 9996.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Meradlá – laserový diaľkomer Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 440,00 440.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Nákup nových technológií výroby v spoločnosti GEOLAND TOP, s.r.o. GEOLAND TOP, s.r.o. 81 842,00 81842.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Hardvérové a softvérové vybavenie PROUNION a.s. 183 550,00 183550.0 EUR 2021 Tovary Áno 3
+421262410823


geotech@geotech.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 186 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Ivan Lovíšek
Adresa:
Hájová 37 Bratislava 85110
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
29. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Ivan Lovíšek
Adresa:
Hájová 37 Bratislava 85110
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
29. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
ProVera Consult, s.r.o.
Adresa:
Rusovská cesta 20 Bratislava - mestská časť Petržalka 851 01
Meno:
ProVera Consult, s.r.o.
Adresa:
Kolárska 8 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81106

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 29.06.2017 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×