Dodávateľ

G.P.R. spol.s.r.o.

Bratislava
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti
2.2

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: G.P.R. spol.s.r.o.

IČO: 17319463

Adresa: Rybničná 40/E, Bratislava

Registračné číslo: 2020/8-PO-F4022

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 4. August 2020

Záznam platný do: 4. August 2023

Posledná zmena: 5. August 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 1 749 216,00 EUR 9 9
2015 456 276,00 EUR 2 2
2016 601 649,00 EUR 4 5
2017 388 892,40 EUR 11 11
2018 404 343,60 EUR 3 4
2019 473 602,00 EUR 2 2
2020 146 365,83 EUR 2 2
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 1 749 216,00 EUR 9 9
2015 456 276,00 EUR 2 2
2016 601 649,00 EUR 4 5
2017 388 892,40 EUR 11 11
2018 404 343,60 EUR 3 4
2019 473 602,00 EUR 2 2
2020 146 365,83 EUR 2 2

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
EUROCOM & CO, s.r.o. 1 47 674,00 47674.00 EUR
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 1 595,83 595.83 EUR
Mäso ZEMPLÍN, akciová spoločnosť Michalovce 1 123 342,00 123342.00 EUR
MäsoPonitrie s. r. o. 1 135 615,00 135615.00 EUR
Jakub Ilavský, s.r.o. 1 23 089,00 23089.00 EUR
Poľnohospodárske družstvo "Čingov" Smižany 2 149 338,00 149338.00 EUR
GET group, s.r.o. 1 390 998,00 390998.00 EUR
MAROŠ spol. s r. o. 1 45 077,00 45077.00 EUR
Poľnohospodárske podielnické družstvo Bardejov 1 590 400,00 590400.00 EUR
AGRONOVA Liptov, s.r.o. 1 348 448,00 348448.00 EUR
Mäsovinky s. r. o. 1 350 895,00 350895.00 EUR
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. 2 107 398,00 107398.00 EUR
AGROTRADE, spol. s r.o. 1 69 097,00 69097.00 EUR
Poľnohospodárske družstvo Branisko v Širokom 1 411 199,00 411199.00 EUR
Športové gymnázium 1 4 658,33 4658.33 EUR
TOP- Farm, spol. s r.o. 1 159 150,00 159150.00 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 1 14 571,00 14571.00 EUR
Beef House, s.r.o. 8 219 442,40 219442.40 EUR
Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 1 1 625,00 1625.00 EUR
Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 1 104,60 104.60 EUR
Stredná odborná škola drevárska 1 5 641,67 5641.67 EUR
SORBEL s.r.o. 2 402 614,00 402614.00 EUR
LOIŠOV DVOR, spol. s r.o. 1 145 770,00 145770.00 EUR
Forseil, s. r. o. 1 226 264,00 226264.00 EUR
Mäsovýroba Teplica, s.r.o. 1 247 338,00 247338.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
ZRIADENIE BITÚNKU, ROZRÁBKY, VÝROBY A PREDAJA - TECHNOLÓGIA EUROCOM & CO, s.r.o. 399 264,00 399264.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Rekonštrukcia a modernizácia ekologickej porážky a výroby hospodárskych zvierat so zameraním na ekológiu-technológia Mäso ZEMPLÍN, akciová spoločnosť Michalovce 126 000,00 126000.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Technológia spracovania mäsa a výroby mäsových výrobkov MäsoPonitrie s. r. o. 142 763,00 142763.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Technológie a informačný systém pre mäsovýrobu Jakub Ilavský, s.r.o. 182 000,00 182000.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Dodávka technológie - MODERNIZÁCIA A ROZŠÍRENIE SPRACOVATEĽSKÝCH KAPACÍT STREDISKA „BITÚNOK A MÄSOVÝROBA SP. TOMÁŠOVCE“ Poľnohospodárske družstvo "Čingov" Smižany 60 700,00 60700.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Technológie pre bitúnok a spracovanie mäsa. Poľnohospodárske podielnické družstvo Bardejov 490 000,00 490000.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Pridávanie hodnoty do poľnohospodárskych produktov AGRONOVA Liptov, s.r.o. AGRONOVA Liptov, s.r.o. 333 211,00 333211.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Technológia mäsovýroby v spoločnosti Mäsovinky s. r. o. Mäsovinky s. r. o. 318 991,00 318991.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Technológia do bitúnku a rozrabkárne (1. a 2. etapa) AGROTRADE, spol. s r.o. 65 000,00 65000.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Technológia pre výrobu mäsových výrobkov MAROŠ spol. s r. o. 424 000,00 424000.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
MODERNIZÁCIA VÝROBNEJ TECHNOLÓGIE PD BRANISKO Poľnohospodárske družstvo Branisko v Širokom 500 458,00 500458.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Modernizácia mäsiarskej technológie v pôvodnej prevádzke Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. 107 443,00 107443.0 EUR 2016 Tovary Áno 2
Rozšírenie rozrábky mäsa GET group, s.r.o. 390 998,00 390998.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Obnova a rozšírenie spracovateľských kapacít strediska Bitúnok a mäsovýroba Spišské Tomášovce PD Čingov Smižany. Poľnohospodárske družstvo "Čingov" Smižany 97 945,00 97945.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
dodanie a montáž plynového konvektomatu Retigo Blue Vision 2011 ig s príslušenstvom Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 17 500,00 17500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výrobné technológie TOP- Farm, spol. s r.o. 159 710,00 159710.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Krájací stroj Beef House, s.r.o. 152 984,66 152984.66 EUR 2017 Tovary Áno 1
Výstupný rotačný stôl Beef House, s.r.o. 6 061,67 6061.67 EUR 2017 Tovary Áno 1
Vákuová balička 1 Beef House, s.r.o. 32 924,90 32924.9 EUR 2017 Tovary Áno 1
Vzduchový kompresor Beef House, s.r.o. 328,07 328.07 EUR 2017 Tovary Áno 1
Vákuová balička 2 Beef House, s.r.o. 10 355,30 10355.3 EUR 2017 Tovary Áno 1
Plošinová váha Beef House, s.r.o. 2 935,33 2935.33 EUR 2017 Tovary Áno 1
Umývačka prepraviek Beef House, s.r.o. 10 200,33 10200.33 EUR 2017 Tovary Áno 1
Pásová píla Beef House, s.r.o. 4 696,63 4696.63 EUR 2017 Tovary Áno 1
Konvektomat s príslušenstvom Stredná odborná škola drevárska 8 700,00 8700.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Robot univerzálny RE 22/60 Športové gymnázium 6 900,00 6900.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
UV lapač hmyzu MO-FLY 701 so špeciaálnou lepivou plochou (HACCP) Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 130,00 130.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Profesionálna umývačka riadu ELFRAMO D 36 DGT alebo ekvivalent Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 2 500,00 2500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Rast a posilnenie konkurencieschopnosti spoločnosti SORBEL s.r.o. SORBEL s.r.o. 405 963,00 405963.0 EUR 2018 Tovary Áno 2
Inovatívna mliekareň Forseil, s. r. o. 235 620,00 235620.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Technológia na spracovanie mäsa Mäsovýroba Teplica, s.r.o. 247 338,00 247338.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Mraziaci pult s preskleným oblým vekom a posuvným otváraním Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 720,00 720.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zvýšenie konkurencieschopnosti a rastu spoločnosti LOIŠOV DVOR, spol. s r.o. LOIŠOV DVOR, spol. s r.o. 231 322,00 231322.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
+421244882828

+421244882828


gpr@napri.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 181 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Marek Zemčík
Adresa:
Štefanová Budmerice 90086
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
11. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Ratibor Mazúr
Adresa:
Kukučínova 4 Modra 90001
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
11. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Marek Zemčík
Adresa:
Štefanová Budmerice 90086
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
11. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Ratibor Mazúr
Adresa:
Kukučínova 4 Modra 90001
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
11. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Weis & Partners s.r.o.
Adresa:
Ivánska cesta 30/B Bratislava - mestská časť Ružinov 82104

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 11.07.2017 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia
Zhotovenie prototypu zariadení 51 800,00 EUR Tovary 14. Január 2022 Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum AEH, spol. s r.o.;G.P.R. spol.s.r.o.;BOLEX, s.r.o.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×