Dodávateľ

INTRAVENA s.r.o.

Prešov
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: INTRAVENA s.r.o.

IČO: 31717802

Adresa: Levočská 9, Prešov

Registračné číslo: 2019/9-PO-D1244

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 17. September 2019

Záznam platný do: 17. September 2022

Posledná zmena: 14. Február 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2013 147 270,00 EUR 2 35
2014 1 063 631,00 EUR 9 26
2015 421 635,00 EUR 29 47
2016 1 069 101,94 EUR 84 100
2017 940 502,54 EUR 110 119
2018 2 079 980,13 EUR 129 199
2019 2 059 561,47 EUR 117 152
2020 1 313 336,46 EUR 46 61
2021 1 251 976,94 EUR 56 96
2022 27 509,00 EUR 1 3
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 1 210 901,00 EUR 11 61
2015 367 069,00 EUR 12 24
2016 1 118 487,44 EUR 93 112
2017 894 906,04 EUR 117 126
2018 1 763 579,13 EUR 93 119
2019 2 010 099,47 EUR 103 175
2020 1 534 277,46 EUR 71 97
2021 1 342 550,94 EUR 71 100
2022 132 634,00 EUR 11 24

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 10 139 188,00 139188.00 EUR
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 39 518 474,18 518474.18 EUR
Žilinský samosprávny kraj 1 7 415,00 7415.00 EUR
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 12 417 319,08 417319.08 EUR
Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 95 264 624,32 264624.32 EUR
Fakultná nemocnica Trnava 5 177 251,00 177251.00 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 157 1 680 327,36 1680327.36 EUR
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 39 636 252,99 636252.99 EUR
Univerzitná nemocnica Martin 21 206 221,00 206221.00 EUR
Východoslovenský onkologický ústav, a.s. 22 334 755,00 334755.00 EUR
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 2 46 541,56 46541.56 EUR
Nemocnica svätého Michala, a. s. 1 15 175,01 15175.01 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 170 1 809 506,00 1809506.00 EUR
Nemocnice s poliklinikami n.o. 7 263 449,76 263449.76 EUR
Nemocnica Poprad a. s. 19 201 070,47 201070.47 EUR
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 22 253 646,11 253646.11 EUR
Ľubovnianska nemocnica, n. o. 7 207 025,33 207025.33 EUR
Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 10 216 143,69 216143.69 EUR
NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov 6 27 897,09 27897.09 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 39 594 165,05 594165.05 EUR
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 31 1 339 023,77 1339023.77 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 959,00 959.00 EUR
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 18 66 699,04 66699.04 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 1 11 795,00 11795.00 EUR
Detská fakultná nemocnica Košice 4 49 406,96 49406.96 EUR
Národný ústav reumatických chorôb 3 17 955,86 17955.86 EUR
Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 20 237 107,79 237107.79 EUR
Národný onkologický ústav 22 247 842,93 247842.93 EUR
Letecká vojenská nemocnica, a.s. 46 56 560,58 56560.58 EUR
Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 6 121 360,55 121360.55 EUR
Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. 2 209 345,00 209345.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Ostatné terapeutické výrobky Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 35 336,00 35336.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Nákup liekov - antibiotík pre potreby FN Trnava Fakultná nemocnica Trnava 195 857,00 195857.0 EUR 2016 Tovary Nie 4
Infúzne roztoky Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 68 000,00 68000.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Antibiotiká Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 69 373,00 69373.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Anestetiká Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 20 835,00 20835.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Látky ničiace baktérie na systémové použitie Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 92 440,00 92440.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Analgetiká Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 58 845,00 58845.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Transfúzne a infúzne súpravy pre nemocnice v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK Žilinský samosprávny kraj 102 139,00 102139.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Predmetom zákazky je kúpa liekov indikačnej skupiny: CYTOSTATIKÁ - Antineoplastické činidlá Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 2 105 781,00 2105781.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 3
Lieky - antibiotiká Nemocnice s poliklinikami n.o. 236 152,00 236152.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Infúzne roztoky Univerzitná nemocnica Martin 149 123,00 149123.0 EUR 2016 Tovary Nie 3
Predmetom zákazky je kúpa liekov indikačnej skupiny - ANTIBIOTIKÁ PROTI MIKROBIÁLNYM A VÍRUSOVÝM INFEKCIÁM - Látky ničiace baktérie na systémové použitie. Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 681 545,00 681545.0 EUR 2016 Tovary Nie 6
Infúzne roztoky a výživa pre potreby Národného onkologického ústavu Národný onkologický ústav 641 499,00 641499.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Predmetom zadania zákazky je kúpa LIEKOV indikačných skupin: č. 1. Nízkomolekulárne heparíny, č. 2, Myorelaxancia,č. 3. Hypnotiká a Sedatíva, č. 4. Analgetiká. Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 561 466,00 561466.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 2
Oplachové a perfúzne roztoky pre potreby VÚSCH, a.s. Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 7 252,00 7252.0 EUR 2015 Tovary Neuvedené 2
Predmetom zadania zákazky je kúpa liekov indikačných skupín: č. 1ANTIANEMIKÁ; č. 2. SOLI A IONY NA PERORÁLNU A PARENTERÁLNU APLIKÝCIU; č. 3. OFTALMOLOGIKÁ; č. 4. VAZODILATANCIA; č. 5. HYPOTENZÍVA Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 226 934,00 226934.0 EUR 2014 Tovary Nie 2
Liečivá Univerzitná nemocnica Martin 137 642,00 137642.0 EUR 2014 Tovary Nie 2
Nákup liekov a liečiv Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 184 811,00 184811.0 EUR 2013 Tovary Nie 18
Predmetom zadania zákazky je kúpa LIEKOV indikačnej skupiny: INFÚZNE ROZTOKY Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 684 606,00 684606.0 EUR 2014 Tovary Nie 15
Predmetom zadania zákazky je kúpa LIEKOV indikačných skupín: č. 1. IMMUNOPREPARÁTA , č. 2. ANTICOAGULANCIA, č. 3. BRONCHODILATANCIA, č. 4. ANTIEMETIKÁ, č. 5. SYSTÉMOVÉ A HORMONÁLNE PRÍPRAVKY OKREM POHLAVNÝCH HORMÓNOV. Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 2 983 781,00 2983781.0 EUR 2014 Tovary Nie 2
Nákup liekov a liečiv Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 184 604,00 184604.0 EUR 2013 Tovary Nie 17
Lieky pre potreby Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 1 966 931,00 1966931.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Infúzne roztoky pre potreby VÚSCH, a.s. Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 286 161,00 286161.0 EUR 2015 Tovary Nie 2
Zabezpečenie dodávky liekov pre potreby Východoslovenského onkologického ústavu, a.s. Východoslovenský onkologický ústav, a.s. 1 844 685,00 1844685.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Všeobecné antiinfekčné látky na systémové použitie a očkovacie látky Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 387 752,00 387752.0 EUR 2015 Tovary Nie 9
Oplachové a perfúzne roztoky pre potreby VÚSCH, a.s. Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 1 116 806,00 1116806.0 EUR 2015 Tovary Nie 2
Zabezpečenie dodávky liekov pre potreby Východoslovenského onkologického ústavu, a.s. Východoslovenský onkologický ústav, a.s. 1 844 685,00 1844685.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Lieky pre Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 753 071,00 753071.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Kúpa liekov indikačných skupín: č.1. ANTIPSYCHOTIKÁ, č. 2. ANTIREUMATIKÁ, č. 3. CHEMOTERAPEUTIKÁ, č. 4. VAZOPRESORIKÁ Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 298 444,00 298444.0 EUR 2015 Tovary Nie 3
Oplachové a perfúzne roztoky pre potreby VÚSCH, a.s. Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 4 408,00 4408.0 EUR 2015 Tovary Nie 2
Infúzne roztoky pre potreby VÚSCH, a.s. Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 9 409,00 9409.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Zabezpečenie dodávky liekov pre potreby Východoslovenského onkologického ústavu, a.s. Predmet zákazky je rozdelený na 34 častí. Východoslovenský onkologický ústav, a.s. 131 956,00 131956.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Oplachové a perfúzne roztoky pre potreby VÚSCH, a.s. Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 19 220,00 19220.0 EUR 2015 Tovary Nie 2
Zabezpečenie dodávky liekov pre potreby Východoslovenského onkologického ústavu, a.s.. Predmet zákazky je rozdelený na 34 častí. Východoslovenský onkologický ústav, a.s. 191 671,00 191671.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Kúpa liekov indikačných skupín č. 1. SAPASMOLYTIKÁ, č. 2. ANTIDOTUM, č. 3. SYMPATOMIMETIKÁ, č. 4. VITAMÍNY, č. 5. VARIA Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 978 209,00 978209.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Predmetom zadania zákazky je kúpa LIEKOV indikačných skupín: č.1. ANTACIDÁ; č. 2. ANESTETIKÁ; č. 3. ANTIMYKOTIKÁ. Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 908 846,00 908846.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 4
Lieky Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. 468 158,00 468158.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Dodávka liekov a liečiv pre potreby Národného onkologického ústavu Národný onkologický ústav 24 717 243,00 24717243.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Zabezpečenie dodávky liekov pre potreby Východoslovenského onkologického ústavu, a.s. Východoslovenský onkologický ústav, a.s. 161 460,00 161460.0 EUR 2015 Tovary Neuvedené 1
Zabezpečenie dodávky liekov pre potreby Východoslovenského onkologického ústavu, a.s. Východoslovenský onkologický ústav, a.s. 160 092,00 160092.0 EUR 2015 Tovary Neuvedené 1
Zabezpečenie dodávky liekov pre potreby Východoslovenského onkologického ústavu, a.s. Východoslovenský onkologický ústav, a.s. 221 916,00 221916.0 EUR 2015 Tovary Neuvedené 1
Oplachové a perfúzne roztoky pre potreby VÚSCH, a.s. Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 7 909,00 7909.0 EUR 2015 Tovary Neuvedené 2
Zabezpečenie dodávky liekov pre potreby Východoslovenského onkologického ústavu, a.s. Východoslovenský onkologický ústav, a.s. 178 083,00 178083.0 EUR 2015 Tovary Neuvedené 1
Kúpa liekov indikačných skupín: č. 1. ANTICOAGULANCIA, č. 2. BRONCHODILATANCIA, č. 3. ANTIEMETIKÁ, č. 4 . SYSTÉMOVÉ A HORMONÁLNE PRÍPRAVKY Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 1 700 461,00 1700461.0 EUR 2017 Služby Neuvedené 2
Infúzne roztoky pre potreby VÚSCH, a.s. Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 10 129,00 10129.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Oplachové a perfúzne roztoky pre potreby VÚSCH, a.s. Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 7 987,00 7987.0 EUR 2015 Tovary Nie 2
Infúzne roztoky pre potreby VÚSCH, a.s. Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 8 886,00 8886.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Zabezpečenie dodávky liekov pre potreby Východoslovenského onkologického ústavu, a.s. Východoslovenský onkologický ústav, a.s. 182 196,00 182196.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Kúpa liekov indikačných skupín č. 1. ANTIANEMIKÁ, č, 2. SOLI A IONY NA PERORÁLNU A PARENTERÁLNU APLIKÁCIU, č. 3. OFTALMOLOGIKÁ, č. 4. VAZODILATANCIA, č. 5. HYPOTENZÍVA, č. 6. INFÚZNE ROZTOKY Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 268 220,00 268220.0 EUR 2017 Tovary Nie 2
LIEKY pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 541 116,00 541116.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Lieky Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. 1 120 555,00 1120555.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Oplachové a perfúzne roztoky pre potreby VÚSCH, a.s. Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 10 618,00 10618.0 EUR 2015 Tovary Nie 2
Infúzne roztoky pre potreby VÚSCH, a.s. Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 11 759,00 11759.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Infúzne roztoky Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 301 101,00 301101.0 EUR 2017 Tovary Nie 5
LIEKY pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica - č.270/2017 Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 693 825,00 693825.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Lieky pre nemocnice v zriaďovacie pôsobonosti Trenčianskeho samosprávneho kraja Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 4 672 510,00 4672510.0 EUR 2018 Tovary Nie 2
Liečivá Univerzitná nemocnica Martin 466 104,00 466104.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Liečivá pre srdcovocievny systém Univerzitná nemocnica Martin 190 454,00 190454.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
INFÚZNE ROZTOKY pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 290 700,00 290700.0 EUR 2018 Tovary Nie 9
ANTIBIOTIKÁ pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 735 787,00 735787.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Lieky pre potreby Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 3 853 892,00 3853892.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
ANTIBIOTIKÁ pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 50 660,00 50660.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Antimykotiká, antivírusové prostriedky a imunoglobulíny Univerzitná nemocnica Martin 660 927,00 660927.0 EUR 2018 Tovary Nie 2
INFÚZNE ROZTOKY pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 54 666,00 54666.0 EUR 2018 Tovary Nie 9
Plastové nádoba Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 270,00 270.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Infúzna pumpa -VOLUMAT Nemocnica Poprad a. s. 2 897,00 2897.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Infúzne roztoky : fyziologický roztok na výplachy 1000ml Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 1 891,40 1891.4 EUR 2016 Tovary Nie 1
Infúzne roztoky: manitol 20% - 250ml Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 165,49 165.49 EUR 2016 Tovary Nie 1
Infúzne roztoky : elektrolyty I Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 1 360,00 1360.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Infúzne roztoky : aqua pro injectione 10ml Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 159,36 159.36 EUR 2016 Tovary Nie 1
Infúzne roztoky : sterilná voda na výplachy 1000ml Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 727,70 727.7 EUR 2016 Tovary Nie 1
Parenterálna výživa - Trojkomorový vak na parenterálnu výživu 1440ml perif. Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 4 453,42 4453.42 EUR 2016 Tovary Nie 1
Parenterálna výživa - Trojkomorový vak na parenterálnu výživu 1920ml perif. Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 465,74 465.74 EUR 2016 Tovary Nie 1
Parenterálna výživa - Trojkomorový vak na parenterálnu výživu 2053ml centrál. Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 125,42 125.42 EUR 2016 Tovary Nie 1
Parenterálna výživa - Trojkomorový vak na parenterálnu výživu 493 ml centrál. Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 1 847,43 1847.43 EUR 2016 Tovary Nie 1
Parenterálna výživa - Trojkomorový vak na parenterálnu výživu 1970 ml centrál. Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 623,10 623.1 EUR 2016 Tovary Nie 1
Parenterálna výživa - Trojkomorový vak na parenterálnu výživu 1970 ml centrál., EF Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 562,91 562.91 EUR 2016 Tovary Nie 1
Parenterálna výživa - Trojkomorový vak na parenterálnu výživu 1448 ml perif., Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 1 586,00 1586.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Parenterálna výživa - Trojkomorový vak na parenterálnu výživu 1904 ml perif., Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 386,40 386.4 EUR 2016 Tovary Nie 1
Parenterálna výživa - Vitamíny na parenterálnu výživu Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 1 650,00 1650.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Parenterálna výživa - Alanylglutamin Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 2 730,88 2730.88 EUR 2016 Tovary Nie 1
Parenterálna výživa - aminokyseliny 5% Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 102,40 102.4 EUR 2016 Tovary Nie 1
Parenterálna výživa - aminokyseliny 10% Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 113,60 113.6 EUR 2016 Tovary Nie 1
Parenterálna výživa - aminokyseliny 15% Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 165,60 165.6 EUR 2016 Tovary Nie 1
Parenterálna výživa - aminokyseliny 8% Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 91,18 91.18 EUR 2016 Tovary Nie 1
Parenterálna výživa - aminokyseliny VLI Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 1 857,24 1857.24 EUR 2016 Tovary Nie 1
Parenterálna výživa - aminokyseliny pre pac. s ochorením obličiek Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 112,55 112.55 EUR 2016 Tovary Nie 1
Injekčné striekačky alebo ekvivalent Nemocnice s poliklinikami n.o. 35 418,00 35418.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
vankomycín 500mg Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 8 268,00 8268.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Infúzny roztok alebo " ekvivalent" Ľubovnianska nemocnica, n. o. 569,00 569.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Infúzne roztoky alebo " ekvivalent" Ľubovnianska nemocnica, n. o. 70 917,00 70917.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lieky - ATC skupina č. : : J01XA01 Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 97 221,00 97221.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lieky - ATC skupina č. : : J01XA01 Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 13 002,00 13002.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lieky - ATC skupina č. : N02BE01 Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 23 086,00 23086.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Glukózové roztoky alebo ekvivalent Nemocnice s poliklinikami n.o. 40 622,00 40622.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výplachové roztoky alebo ekvivalent Nemocnice s poliklinikami n.o. 4 875,00 4875.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spojovacie /predlžovacie/ hadičky krátke 450 mm Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 600,00 600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spojovacie /predlžovacie/ hadičky dlhé 1800 mm Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 400,00 400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny č. N02BE01 Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 1 000,00 1000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Fyziologické roztoky alebo ekvivalent Nemocnice s poliklinikami n.o. 118 670,00 118670.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Anestetiká 2 alebo ekvivalent Nemocnice s poliklinikami n.o. 4 070,00 4070.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hydroxyetylškrob 6% Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 9 980,00 9980.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Liečivá pre muskuloskeletárny systém - diklofenak + orfenadrín Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 2 104,50 2104.5 EUR 2016 Tovary Nie 1
Antibiotiká alebo ekvivalent NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov 1 080,00 1080.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Antibiotiká alebo ekvivalent NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov 1 400,00 1400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny č. J02AC01 Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 4 204,00 4204.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny č. N02AX02 Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 537,04 537.04 EUR 2016 Tovary Nie 1
Aminovenoes N-paed 10 % 100 ml alebo ekvivalent účinnej látky s identickým zložením, liekovou formou a silou Detská fakultná nemocnica Košice 9 007,50 9007.5 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lieky Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 538,00 538.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Anestetiká - /levobupivacain/ Nemocnica Poprad a. s. 24 800,00 24800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Injekčná pumpa na podávanie liečiv Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 300,00 1300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny č. N01AX10 Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 24 168,00 24168.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Striekačky jednorazové Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 15 136,10 15136.1 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pôrodnícke vložky Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 11 989,04 11989.04 EUR 2016 Tovary Nie 1
Sondová výživa - Enterálna výživa Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 6 827,00 6827.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Fyziologický roztok na výplachy 1000ml Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 2 292,00 2292.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
aminokyseliny - 500ml Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 4 511,00 4511.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
aminokyseliny 8% - 500ml, Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 3 481,00 3481.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
manitol 20% - 250ml, Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 1 547,00 1547.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
fyziologický roztok - 100ml, 250ml, 500ml, 1000ml Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 41 392,00 41392.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
fyziologický roztok s glukózou - 250ml, 500ml Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 2 622,00 2622.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ciprofloxacín Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 21 900,00 21900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Liečivá pre muskuloskeletárny systém - diklofenak, orfenadríniumcitrát 75mg, 30mg Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 2 870,00 2870.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
CIPROLON 200 mg/100 ml alebo ekvivalent účinnej látky s identickým zložením, liekovou formou a silou Letecká vojenská nemocnica, a.s. 238,50 238.5 EUR 2016 Tovary Nie 1
Analgetiká - Paracetamol Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 1 633,46 1633.46 EUR 2016 Tovary Nie 1
Anestetiká - Propofol Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 3 716,10 3716.1 EUR 2016 Tovary Nie 1
Analgetiká 2.časť I. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 8 542,02 8542.02 EUR 2016 Tovary Nie 1
Analgetiká 4.časť I. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 12 577,20 12577.2 EUR 2016 Tovary Nie 1
Antibiotiká II. alebo ekvivalent Nemocnice s poliklinikami n.o. 12 813,00 12813.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Antibiotiká - klindamycín 600mg/4ml Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 4 862,00 4862.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Antiemetiká Ľubovnianska nemocnica, n. o. 1 660,00 1660.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny č. B05XB02 Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 20 388,00 20388.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Antineoplastické činidlá 5.časť Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 14 645,14 14645.14 EUR 2016 Tovary Nie 1
Antibiotiká - klindamycin 2ml Nemocnica Poprad a. s. 5 904,00 5904.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Antiflogistika a antireumatika Nemocnica Poprad a. s. 13 800,00 13800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
0,9% SODIUM CHL.IN W.F.I.FRESENIUS sol inf 1x1000 ml (freeflex vak) alebo ekvivalent účinnej látky s identickým zložením, liekovou formou a silou Letecká vojenská nemocnica, a.s. 137,00 137.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Antineoplastické činidlá 6.časť Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 4 644,92 4644.92 EUR 2016 Tovary Nie 1
Cytostatiká - oxaliplatina Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 860,00 1860.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
levofloxacín sol inf Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 38 304,00 38304.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
hydroxyetylškrob Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 30 900,00 30900.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Parenterálna výživa - kabiven Nemocnica Poprad a. s. 19 350,00 19350.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Parenterálna výživa - kabiven peripheral Nemocnica Poprad a. s. 18 650,00 18650.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kombinácie vitamínov Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 9 253,72 9253.72 EUR 2017 Tovary Nie 1
Piperacilín a inhibítor betalaktamázy Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 13 745,20 13745.2 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ceftazidím; Ciprofloxacín; Ceftriaxón; Vankomycin Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 12 130,00 12130.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
10 % GLUCOSE IN WATER FOR INJECTION FRESENIUS sol inf 1x500 ml (LDPE fľa.) alebo ekvivalent účinnej látky s identickým zložením, liekovou formou a silou Letecká vojenská nemocnica, a.s. 94,50 94.5 EUR 2017 Tovary Nie 1
5 % GLUCOSE IN WATER FOR INJECTION FRESENIUS sol inf 1x500 ml (LDPE fľa.) alebo ekvivalent účinnej látky s identickým zložením, liekovou formou a silou Letecká vojenská nemocnica, a.s. 176,80 176.8 EUR 2017 Tovary Nie 1
5 % GLUCOSE IN WATER FOR INJECTION FRESENIUS sol inf 1x250 ml (LDPE fľa.) alebo ekvivalent účinnej látky s identickým zložením, liekovou formou a silou Letecká vojenská nemocnica, a.s. 110,11 110.11 EUR 2017 Tovary Nie 1
2,5% GLUCOSE AND 0,45% SODIUM CHLORIDE IN WATER FOR INJECTION FRESENIUS sol inf 1x500 ml (fľ.skl.) alebo ekvivalent účinnej látky s identickým zložením, liekovou formou a silou Letecká vojenská nemocnica, a.s. 163,80 163.8 EUR 2017 Tovary Nie 1
0,9% SODIUM CHL.IN W.F.I.FRESENIUS sol inf 1x500 ml (LDPE fľa.) alebo ekvivalent účinnej látky s identickým zložením, liekovou formou a silou Letecká vojenská nemocnica, a.s. 518,58 518.58 EUR 2017 Tovary Nie 1
0,9% SODIUM CHL.IN W.F.I.FRESENIUS sol inf 1x250 ml (LDPE fľa.) alebo ekvivalent účinnej látky s identickým zložením, liekovou formou a silou Letecká vojenská nemocnica, a.s. 1 092,78 1092.78 EUR 2017 Tovary Nie 1
0,9% SODIUM CHL.IN W.F.I.FRESENIUS sol inf 1x100 ml (LDPE fľa.) alebo ekvivalent účinnej látky s identickým zložením, liekovou formou a silou Letecká vojenská nemocnica, a.s. 1 916,60 1916.6 EUR 2017 Tovary Nie 1
Infúzne roztoky : elektrolyty I Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 1 468,80 1468.8 EUR 2017 Tovary Nie 1
Infúzne roztoky : sterilná voda na výplachy 1000ml Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 714,00 714.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Infúzne roztoky: manitol 20% - 250ml Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 127,00 127.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Infúzne roztoky : fyziologický roztok na výplachy 1000ml Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 2 568,00 2568.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Parenterálna výživa - aminokyseliny 8% Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 273,54 273.54 EUR 2017 Tovary Nie 1
Parenterálna výživa - aminokyseliny 5% Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 64,00 64.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Parenterálna výživa - Trojkomorový vak na parenterálnu výživu 1440ml perif. Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 3 801,70 3801.7 EUR 2017 Tovary Nie 1
Parenterálna výživa - aminokyseliny VLI Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 2 476,32 2476.32 EUR 2017 Tovary Nie 1
Parenterálna výživa - aminokyseliny pre pac. s ochorením obličiek Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 450,20 450.2 EUR 2017 Tovary Nie 1
Parenterálna výživa - Trojkomorový vak na parenterálnu výživu 1970 ml centrál., EF Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 562,91 562.91 EUR 2017 Tovary Nie 1
Parenterálna výživa - Trojkomorový vak na parenterálnu výživu 1920ml perif. Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 582,16 582.16 EUR 2017 Tovary Nie 1
Parenterálna výživa - Trojkomorový vak na parenterálnu výživu 493 ml centrál. Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 615,60 615.6 EUR 2017 Tovary Nie 1
Parenterálna výživa - Trojkomorový vak na parenterálnu výživu 1448 ml perif., Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 366,00 366.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Parenterálna výživa - Alanylglutamin Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 4 088,28 4088.28 EUR 2017 Tovary Nie 1
Parenterálna výživa - Vitamíny na parenterálnu výživu Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 1 374,30 1374.3 EUR 2017 Tovary Nie 1
Parenterálna výživa - Trojkomorový vak na parenterálnu výživu 1970 ml centrál. Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 373,86 373.86 EUR 2017 Tovary Nie 1
furosemid inj Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 2 210,00 2210.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhrady plazmy a perfúzne roztoky Ľubovnianska nemocnica, n. o. 73 485,26 73485.26 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tráviaci trakt a metabolizmus - ondansetrón Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 2 805,00 2805.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tráviaci trakt a metabolizmus - glukóza 1-fosfát Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 359,00 1359.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Neodolpasse alebo ekvivalent účinnej látky s identickým zložením, liekovou formou a silou Letecká vojenská nemocnica, a.s. 116,10 116.1 EUR 2017 Tovary Nie 1
Antimykotiká - flukonazol 200mg Nemocnica Poprad a. s. 7 130,00 7130.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Antireumatiká, antiflogistiká - diklofenak Nemocnica Poprad a. s. 9 500,00 9500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
10% zmes aminokyselín v roztoku pre parenterálnu výživu Detská fakultná nemocnica Košice 14 383,20 14383.2 EUR 2017 Tovary Nie 1
Enterálna výživa bez vlákniny 1-1,1 kcal/1ml Nemocnica Poprad a. s. 2 460,00 2460.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
PARACETAMOL 1g i.v. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 7 618,90 7618.9 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tráviaci trakt a metabolizmus - retinol (vitamín A), fytomenadión (vitamín D2), ergokalciferol (vitamín E), tokoferol (vitamín K1) Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 255,22 255.22 EUR 2017 Tovary Nie 1
Antibiotiká - Vankomycín Nemocnica Poprad a. s. 10 200,00 10200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Infúzne roztoky : aqua pro injectione 10ml Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 259,20 259.2 EUR 2017 Tovary Nie 1
Parenterálna výživa - glukóza 20% 500ml Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 59,75 59.75 EUR 2017 Tovary Nie 1
Antibiotiká - Klindamycin 4ml Nemocnica Poprad a. s. 17 670,00 17670.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
2,5% GLUCOSE AND 0,45% SODIUM CHLORIDE IN WATER FOR INJECTION FRESENIUS sol inf 1x500 ml (fľ.skl.) alebo ekvivalent účinnej látky s identickým zložením, liekovou formou a silou Letecká vojenská nemocnica, a.s. 362,70 362.7 EUR 2017 Tovary Nie 1
5 % GLUCOSE IN WATER FOR INJECTION FRESENIUS sol inf 1x250 ml (LDPE fľa.) alebo ekvivalent účinnej látky s identickým zložením, liekovou formou a silou Letecká vojenská nemocnica, a.s. 146,51 146.51 EUR 2017 Tovary Nie 1
5 % GLUCOSE IN WATER FOR INJECTION FRESENIUS sol inf 1x500 ml (LDPE fľa.) alebo ekvivalent účinnej látky s identickým zložením, liekovou formou a silou Letecká vojenská nemocnica, a.s. 468,00 468.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
10 % GLUCOSE IN WATER FOR INJECTION FRESENIUS sol inf 1x500 ml (LDPE fľa.) alebo ekvivalent účinnej látky s identickým zložením, liekovou formou a silou Letecká vojenská nemocnica, a.s. 63,00 63.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Krvné náhrady a prečisť. roztoky - hydroxyetylškrob Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 1 100,00 1100.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kardiovaskulárny systém -furosemid 2 ml/20mg Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 3 935,16 3935.16 EUR 2017 Tovary Nie 1
0,9% SODIUM CHL.IN W.F.I.FRESENIUS sol inf 1x100 ml (LDPE fľa.) alebo ekvivalent účinnej látky s identickým zložením, liekovou formou a silou Letecká vojenská nemocnica, a.s. 3 078,40 3078.4 EUR 2017 Tovary Nie 1
0,9% SODIUM CHL.IN W.F.I.FRESENIUS sol inf 1x250 ml (LDPE fľa.) alebo ekvivalent účinnej látky s identickým zložením, liekovou formou a silou Letecká vojenská nemocnica, a.s. 1 638,00 1638.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
0,9% SODIUM CHL.IN W.F.I.FRESENIUS sol inf 1x500 ml (LDPE fľa.) alebo ekvivalent účinnej látky s identickým zložením, liekovou formou a silou Letecká vojenská nemocnica, a.s. 670,80 670.8 EUR 2017 Tovary Nie 1
0,9% SODIUM CHL.IN W.F.I.FRESENIUS sol inf 1x1000 ml (freeflex vak) alebo ekvivalent účinnej látky s identickým zložením, liekovou formou a silou Letecká vojenská nemocnica, a.s. 68,50 68.5 EUR 2017 Tovary Nie 1
Antibiotiká - Ciprofloxacín Nemocnica Poprad a. s. 26 245,00 26245.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Liečivá pre muskuloskeletárny systém - diklofenak + orfenadrín Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 2 392,00 2392.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rôzne (vária) - Kyselina (RS)-3-metyl-2-oxovalérová vápenatá soľ, Kyselina 4-metyl-2-oxovalérová, vápenatá soľ, Kyselina 2-oxo-3-fenylpropiónová, vápenatá soľ, Kyselina 3-metyl-2-oxomaslová, vápenatá soľ, Kyselina DL-2-hydroxy-4-metylsulfanylmaslová vápenatá soľ, atď. Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 5 782,31 5782.31 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hormonálna sústava - dexametazón 8mg/2ml Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 7 448,76 7448.76 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dezinfekcia rúk a pokožky Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 4 400,00 4400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dezinfekcia nástrojov a plôch Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 3 800,00 3800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
liečivá - učinná látka: Glucosum anhydricum Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 9 033,00 9033.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rôzne (vária) - voda na injekciu 500ml Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 5 542,42 5542.42 EUR 2017 Tovary Nie 1
liečivá - Chlorid sodný 0,9% Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 40 135,00 40135.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Gastrostomická sonda na dlhodobú výživu pacienta - PEG set Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 285,00 285.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Celková výživa II. 1. časť Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 4 139,00 4139.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Set pre histologické vyšetrenie a krytie Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 13 075,00 13075.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dezinfekcia nástrojov a plôch Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 7 240,00 7240.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dezinfekcia rúk a pokožky Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 6 470,00 6470.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Sondová výživa - Enterálna výživa Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 8 301,00 8301.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Batériová oscilačná píla Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 9 400,00 9400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Meropeném Detská fakultná nemocnica Košice 17 100,00 17100.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
aminokyseliny - 500ml Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 7 315,00 7315.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
fyziologický roztok s glukózou - 250ml, 500ml Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 2 459,00 2459.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
manitol 20% - 250ml Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 848,00 848.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
fyziologický roztok - 100ml, 250ml, 500ml, 1000ml Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 43 962,00 43962.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Fyziologický roztok na výplachy 1000ml Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 2 400,00 2400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
5 % GLUCOSE IN WATER FOR INJECTION FRESENIUS sol inf 1x500 ml (LDPE fľa.) alebo ekvivalent účinnej látky s identickým zložením, liekovou formou a silou Letecká vojenská nemocnica, a.s. 631,30 631.3 EUR 2017 Tovary Nie 1
0,9% SODIUM CHL.IN W.F.I.FRESENIUS sol inf 1x100 ml (LDPE fľa.) alebo ekvivalent účinnej látky s identickým zložením, liekovou formou a silou Letecká vojenská nemocnica, a.s. 2 131,20 2131.2 EUR 2017 Tovary Nie 1
0,9% SODIUM CHL.IN W.F.I.FRESENIUS sol inf 1x250 ml (LDPE fľa.) alebo ekvivalent účinnej látky s identickým zložením, liekovou formou a silou Letecká vojenská nemocnica, a.s. 1 880,00 1880.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
0,9% SODIUM CHL.IN W.F.I.FRESENIUS sol inf 1x500 ml (LDPE fľa.) alebo ekvivalent účinnej látky s identickým zložením, liekovou formou a silou Letecká vojenská nemocnica, a.s. 903,00 903.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
klindamycín Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 4 199,00 4199.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
10 % GLUCOSE IN WATER FOR INJECTION FRESENIUS sol inf 1x500 ml (LDPE fľa.) alebo ekvivalent účinnej látky s identickým zložením, liekovou formou a silou Letecká vojenská nemocnica, a.s. 250,70 250.7 EUR 2017 Tovary Nie 1
2,5% GLUCOSE AND 0,45% SODIUM CHLORIDE IN WATER FOR INJECTION FRESENIUS sol inf 1x500 ml (fľ.skl.) alebo ekvivalent účinnej látky s identickým zložením, liekovou formou a silou Letecká vojenská nemocnica, a.s. 304,20 304.2 EUR 2017 Tovary Nie 1
5 % GLUCOSE IN WATER FOR INJECTION FRESENIUS sol inf 1x250 ml (LDPE fľa.) alebo ekvivalent účinnej látky s identickým zložením, liekovou formou a silou Letecká vojenská nemocnica, a.s. 55,80 55.8 EUR 2017 Tovary Nie 1
moxifloxacín Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 7 000,20 7000.2 EUR 2017 Tovary Nie 1
piperacilín/tazobaktám Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 3 498,00 3498.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
CIPROLON 200 mg/100 ml alebo ekvivalent účinnej látky s identickým zložením, liekovou formou a silou Letecká vojenská nemocnica, a.s. 127,20 127.2 EUR 2017 Tovary Nie 1
flukonazol Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 4 500,00 4500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Látky ničiace baktérie na systémové použitie IV Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 18 971,00 18971.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Liečivá pre muskuloskeletálny systém - diklofenak, orfenadrín (75mg + 30mg) Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 778,98 1778.98 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kombinácie 2 Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 2 925,61 2925.61 EUR 2017 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny L01 - Cytostatiká Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 612,79 1612.79 EUR 2017 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny L01 - Cytostatiká Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 496,00 1496.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny L01 - Cytostatiká Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 240,63 240.63 EUR 2017 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny L01 - Cytostatiká Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 47,41 47.41 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vitamíny, lipidy a bielkoviny Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 11 796,00 11796.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny L01 - Cytostatiká Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 057,59 1057.59 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dezinfekcia pokožky Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 3 100,00 3100.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dezinfekcia nástrojov a plôch Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 1 800,00 1800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dezinfekcia nástrojov Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 950,00 950.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dezinfekcia nástrojov a plôch Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 1 600,00 1600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dezinfekcia nástrojov Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 3 050,00 3050.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dezinfekcia rúk a pokožky Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 4 700,00 4700.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny N01 - Anestetiká Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 596,87 596.87 EUR 2018 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny J01 - Antibakteriálne látky na systémové použitie Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 807,82 807.82 EUR 2018 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny B05 - Náhrady krvi a perfúzne roztoky Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 2 173,60 2173.6 EUR 2018 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny J01 - Antibakteriálne látky na systémové použitie Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 3 821,20 3821.2 EUR 2018 Tovary Nie 1
ceftazidím Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 4 071,90 4071.9 EUR 2018 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny B05 - Náhrady krvi a perfúzne roztoky Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 677,15 677.15 EUR 2018 Tovary Nie 1
0,9% SODIUM CHL.IN W.F.I.FRESENIUS sol inf 1x250 ml (LDPE fľa.) alebo ekvivalent účinnej látky s identickým zložením, liekovou formou a silou Letecká vojenská nemocnica, a.s. 1 350,00 1350.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
0,9% SODIUM CHL.IN W.F.I.FRESENIUS sol inf 1x100 ml (LDPE fľa.) alebo ekvivalent účinnej látky s identickým zložením, liekovou formou a silou Letecká vojenská nemocnica, a.s. 1 890,00 1890.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
0,9% SODIUM CHL.IN W.F.I.FRESENIUS sol inf 1x500 ml (LDPE fľa.) alebo ekvivalent účinnej látky s identickým zložením, liekovou formou a silou Letecká vojenská nemocnica, a.s. 972,00 972.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
10 % GLUCOSE IN WATER FOR INJECTION FRESENIUS sol inf 1x500 ml (LDPE fľa.) alebo ekvivalent účinnej látky s identickým zložením, liekovou formou a silou Letecká vojenská nemocnica, a.s. 204,00 204.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
5 % GLUCOSE IN WATER FOR INJECTION FRESENIUS sol inf 1x500 ml (LDPE fľa.) alebo ekvivalent účinnej látky s identickým zložením, liekovou formou a silou Letecká vojenská nemocnica, a.s. 600,00 600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
5 % GLUCOSE IN WATER FOR INJECTION FRESENIUS sol inf 1x250 ml (LDPE fľa.) alebo ekvivalent účinnej látky s identickým zložením, liekovou formou a silou Letecká vojenská nemocnica, a.s. 352,00 352.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
2,5% GLUCOSE AND 0,45% SODIUM CHLORIDE IN WATER FOR INJECTION FRESENIUS sol inf 1x500 ml (fľ.skl.) alebo ekvivalent účinnej látky s identickým zložením, liekovou formou a silou Letecká vojenská nemocnica, a.s. 396,00 396.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dezinfekcia rúk a pokožky Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 4 470,00 4470.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dezinfekcia nástrojov Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 940,00 940.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dezinfekcia nástrojov Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 3 030,00 3030.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dezinfekcia nástrojov a plôch Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 1 760,00 1760.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dezinfekcia nástrojov a plôch Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 1 550,00 1550.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dezinfekcia pokožky Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 3 050,00 3050.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
CIPROLON 200 mg/100 ml alebo ekvivalent účinnej látky s identickým zložením, liekovou formou a silou Letecká vojenská nemocnica, a.s. 477,00 477.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
KLIMICIN 150 mg/ml alebo ekvivalent účinnej látky s identickým zložením, liekovou formou a silou Letecká vojenská nemocnica, a.s. 384,70 384.7 EUR 2018 Tovary Nie 1
0,9% SODIUM CHLORIDE IN WATER FOR INJECTION FRESENIUS alebo ekvivalent účinnej látky s identickým zložením, liekovou formou a silou Letecká vojenská nemocnica, a.s. 109,60 109.6 EUR 2018 Tovary Nie 1
ONSETROGEN 2 mg/ml alebo ekvivalent účinnej látky s identickým zložením, liekovou formou a silou Letecká vojenská nemocnica, a.s. 130,60 130.6 EUR 2018 Tovary Nie 1
Analgetiká I. 2.časť Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 26 425,93 26425.93 EUR 2018 Tovary Nie 1
furosemid inj Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 2 250,00 2250.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Infúzne roztoky Letecká vojenská nemocnica, a.s. 5 905,60 5905.6 EUR 2018 Tovary Nie 1
Parenterálna výživa - Trojkomorový vak na parenterálnu výživu 1920ml perif. Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 1 164,32 1164.32 EUR 2018 Tovary Nie 1
Infúzne roztoky: manitol 20% - 250ml Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 127,00 127.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Infúzne roztoky : elektrolyty I Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 1 004,00 1004.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Parenterálna výživa - Vitamíny na parenterálnu výživu Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 916,20 916.2 EUR 2018 Tovary Nie 1
Parenterálna výživa - Alanylglutamin Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 4 088,28 4088.28 EUR 2018 Tovary Nie 1
Parenterálna výživa - Trojkomorový vak na parenterálnu výživu 1448 ml perif., Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 610,00 610.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Parenterálna výživa - Trojkomorový vak na parenterálnu výživu 493 ml centrál. Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 1 231,20 1231.2 EUR 2018 Tovary Nie 1
Parenterálna výživa - Trojkomorový vak na parenterálnu výživu 1440ml perif. Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 3 258,60 3258.6 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vitamín B1 v kombinácii s vitamínom B6 alebo s vitamínom B12 Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 10 465,40 10465.4 EUR 2018 Tovary Nie 1
Klindamycín Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 8 922,00 8922.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Infúzne roztoky : elektrolyty I 1000 Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 909,00 909.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Infúzne roztoky: fyziologický roztok s glukózou - 250ml Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 86,72 86.72 EUR 2018 Tovary Nie 1
Infúzne roztoky: fyziologický roztok s glukózou - 500ml Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 547,70 547.7 EUR 2018 Tovary Nie 1
Parenterálna výživa - aminokyseliny VLI Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 2 260,00 2260.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dezinfekcia nástrojov a plôch Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 2 070,00 2070.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dezinfekcia pokožky Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 2 100,00 2100.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dezinfekcia nástrojov Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 3 030,00 3030.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Parenterálna výživa - Stopové prvky Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 400,00 400.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Parenterálna výživa - aminokyseliny 8% Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 273,54 273.54 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dezinfekcia nástrojov a plôch Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 1 550,00 1550.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dezinfekcia rúk a pokožky Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 3 330,00 3330.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
CIPROLON 200 mg/100 ml alebo ekvivalent účinnej látky s identickým zložením, liekovou formou a silou Letecká vojenská nemocnica, a.s. 318,00 318.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Lieky skupiny A04 - Antiemetiká Ľubovnianska nemocnica, n. o. 1 032,76 1032.76 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dezinfekcia rúk a pokožky Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 2 920,00 2920.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Infúzne roztoky Letecká vojenská nemocnica, a.s. 3 017,20 3017.2 EUR 2018 Tovary Nie 1
Lieky skupiny ATC B05-Náhrady plazmy a perfúzne roztoky Ľubovnianska nemocnica, n. o. 80 157,27 80157.27 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dezinfekcia nástrojov a plôch Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 2 070,00 2070.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dezinfekcia nástrojov a plôch Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 1 550,00 1550.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dezinfekcia nástrojov a plôch Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 1 550,00 1550.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Infúzne a glukózové roztoky Národný ústav reumatických chorôb 5 970,63 5970.63 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dezinfekcia rúk a pokožky Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 2 920,00 2920.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Infúzne roztoky - Natrium chloratum Nemocnica Poprad a. s. 7 665,00 7665.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
CIPROLON 200 mg/100 ml alebo ekvivalent účinnej látky s identickým zložením, liekovou formou a silou Letecká vojenská nemocnica, a.s. 79,50 79.5 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vorikonazol Detská fakultná nemocnica Košice 21 499,50 21499.5 EUR 2018 Tovary Nie 1
Infúzne roztoky Letecká vojenská nemocnica, a.s. 7 958,50 7958.5 EUR 2018 Tovary Nie 1
Antibiotiká I. Fakultná nemocnica Trnava 100 547,82 100547.82 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dezinfekcia nástrojov a plôch Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 2 070,00 2070.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Cytostatiká - oxaliplatina , antiemetika - ondansetron Národný onkologický ústav 8 186,40 8186.4 EUR 2018 Tovary Nie 1
klindamycín Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 3 978,00 3978.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
CYTOSTATIKÁ - Antineoplastické činidlá pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 1 784 907,00 1784907.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Ciprofloxacin Kabi 200 mg/100 ml alebo ekvivalent účinnej látky s identickým zložením, liekovou formou a silou Letecká vojenská nemocnica, a.s. 476,00 476.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
ANTIBIOTIKÁ pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 85 682,00 85682.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
INFÚZNE ROZTOKY pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 60 548,00 60548.0 EUR 2018 Tovary Nie 9
Látky ničiace baktérie na systémové použitie IV Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 19 679,20 19679.2 EUR 2018 Tovary Nie 1
Látky ničiace baktérie na systémové použitie II Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 35 909,00 35909.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
manitol 20% - 250ml Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 988,00 988.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
aminokyseliny - 500ml Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 7 050,00 7050.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
aminokyseliny 8%-10% - 500ml, Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 2 332,00 2332.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
fyziologický roztok s glukózou - 250ml, 500ml Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 2 870,00 2870.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
fyziologický roztok - 100ml, 250ml, 500ml, 1000ml Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 45 381,00 45381.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Fyziologický roztok na výplachy 1000ml Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 2 405,00 2405.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
2017-09 Zabezpečenie dodávky liekov pre potreby Východoslovenského onkologického ústavu Východoslovenský onkologický ústav, a.s. 2 856 898,00 2856898.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
flukonazol Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 3 810,00 3810.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Ciprofloxacin Kabi 200 mg/100 ml alebo ekvivalent účinnej látky s identickým zložením, liekovou formou a silou Letecká vojenská nemocnica, a.s. 119,00 119.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Látky ničiace baktérie na systémové použitie II Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 23 233,70 23233.7 EUR 2018 Tovary Nie 1
Antibiotiká NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov 12 179,40 12179.4 EUR 2018 Tovary Nie 1
Infúzne roztoky NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov 3 035,60 3035.6 EUR 2018 Tovary Nie 1
Roztoky pre parenterálnu výživu Nemocnica Poprad a. s. 20 360,00 20360.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
LIEKY pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. R. Banská Bystrica č. 153/2018 v rozsahu Nízkomolekulárne heparíny, Myorelaxancia, Hypnotiká a Sedatíva, Analgetiká Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 556 058,00 556058.0 EUR 2018 Služby Nie 1
2017-09 Zabezpečenie dodávky liekov pre potreby Východoslovenského onkologického ústavu Východoslovenský onkologický ústav, a.s. 187 142,00 187142.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
ANTIBIOTIKÁ pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 86 934,00 86934.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
CYTOSTATIKÁ - Antineoplastické činidlá pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 239 937,00 239937.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
INFÚZNE ROZTOKY pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 77 528,00 77528.0 EUR 2018 Tovary Nie 9
levofloxacín sol inf Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 10 970,00 10970.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
hydroxyetylškrob Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 14 953,18 14953.18 EUR 2019 Tovary Nie 1
Infúzne roztoky Letecká vojenská nemocnica, a.s. 361,50 361.5 EUR 2019 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny - J01MA12 - levofloxacín Národný onkologický ústav 3 910,00 3910.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
ceftazidím Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 5 940,00 5940.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny - J01FF01 - klindamycín Národný onkologický ústav 2 195,00 2195.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Antiflogistikum - Diklofenak/orfenadriniumcitrát Nemocnica Poprad a. s. 12 032,00 12032.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Lieky ATC B05 - Náhrady krvi a perfúzne roztoky (alanylglutamin; čistené vaječné fosfolipidy , glycerol , rybí olej; glukoza, chlorid sodný, hydroxyetylškrob, chlorid sod,váp,dras, roz. aminokyselín, roz. aminokyselín, roztok minerálov st, roztokaminokyselín, komplex vitamínov, manitol) Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 22 184,58 22184.58 EUR 2019 Tovary Nie 1
Infúzne roztoky Letecká vojenská nemocnica, a.s. 15 381,00 15381.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny - J01XX08 - linezolid Národný onkologický ústav 3 200,00 3200.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny - N01BB10 - levobupivakaín Národný onkologický ústav 680,00 680.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Liečivá pre nervový systém Univerzitná nemocnica Martin 625 651,00 625651.0 EUR 2019 Tovary Nie 2
Všeobecné antiinfekčné lieky Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 276 693,00 276693.0 EUR 2018 Tovary Nie 11
Infúzne roztoky Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 211 577,00 211577.0 EUR 2017 Tovary Nie 4
LIEKY pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. R. Banská Bystrica č. 213/2018 v rozsahu Antacidá, Anestetiká, Antimykotiká Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 508 430,00 508430.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
LIEKY II. pre nemocnice v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 3 617 328,00 3617328.0 EUR 2019 Tovary Nie 8
Infúzne roztoky Univerzitná nemocnica Martin 372 478,00 372478.0 EUR 2019 Tovary Nie 3
Vitamíny Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 9 390,00 9390.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Lieky ATC J01 - Antibakteriálne látky na systémové použitie (ceftazidim, ceftriaxon, ciprofloxacín, klindamycín, meropeném, piperacilín, tazobak) Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 19 700,00 19700.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Lieky ATC A16 (karnitín) Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 489,62 1489.62 EUR 2019 Tovary Nie 1
LIEKY Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 3 215 676,00 3215676.0 EUR 2019 Tovary Nie 4
furosemid inj Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 2 850,00 2850.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny - L01AA09 - bendamustín Národný onkologický ústav 5 715,00 5715.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Vankomycín Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 5 800,00 5800.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Parenterálna výživa - lipidová emulzia Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 94,36 94.36 EUR 2019 Tovary Nie 1
Parenterálna výživa - Trojkomorový vak na parenterálnu výživu 2025 ml centrál. Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 847,96 847.96 EUR 2019 Tovary Nie 1
Parenterálna výživa - Trojkomorový vak na parenterálnu výživu 1012 ml centrál. Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 1 796,36 1796.36 EUR 2019 Tovary Nie 1
Parenterálna výživa - Trojkomorový vak na parenterálnu výživu 1970 ml centrál. Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 747,71 747.71 EUR 2019 Tovary Nie 1
Parenterálna výživa - Vitamíny na parenterálnu výživu Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 1 511,73 1511.73 EUR 2019 Tovary Nie 1
Parenterálna výživa - Alanylglutamin Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 2 384,83 2384.83 EUR 2019 Tovary Nie 1
Parenterálna výživa - Trojkomorový vak na parenterálnu výživu 493 ml centrál. Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 1 477,44 1477.44 EUR 2019 Tovary Nie 1
Parenterálna výživa - Trojkomorový vak na parenterálnu výživu 1920ml perif. Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 582,16 582.16 EUR 2019 Tovary Nie 1
Parenterálna výživa - Trojkomorový vak na parenterálnu výživu 1448 ml perif., Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 244,00 244.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Piperacilín a inhibítor betalaktamázy Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 14 552,00 14552.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Všeobecné antiinfekčné lieky Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 31 144,00 31144.0 EUR 2018 Tovary Nie 11
Parenterálna výživa - aminokyseliny VLI Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 2 034,00 2034.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Infúzne roztoky : elektrolyty I Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 1 506,00 1506.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Infúzne roztoky : elektrolyty I 1000 Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 90,90 90.9 EUR 2019 Tovary Nie 1
INFÚZNE ROZTOKY pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 63 321,00 63321.0 EUR 2018 Tovary Nie 9
2017-09 Zabezpečenie dodávky liekov pre potreby Východoslovenského onkologického ústavu Východoslovenský onkologický ústav, a.s. 284 284,00 284284.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Parenterálna výživa - aminokyseliny 10% Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 562,73 562.73 EUR 2019 Tovary Nie 1
Parenterálna výživa - Trojkomorový vak na parenterálnu výživu 1518 ml centrál. Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 2 061,54 2061.54 EUR 2019 Tovary Nie 1
ANTIBIOTIKÁ pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 82 463,00 82463.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
LIEKY pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. R. Banská Bystrica č. 213/2018 v rozsahu Antacidá, Anestetiká, Antimykotiká Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 63 224,00 63224.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
LIEKY pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. R. Banská Bystrica č. 153/2018 v rozsahu Nízkomolekulárne heparíny, Myorelaxancia, Hypnotiká a Sedatíva, Analgetiká Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 77 290,00 77290.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Parenterálna výživa - aminokyseliny 8% Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 410,31 410.31 EUR 2019 Tovary Nie 1
Antiinfektíva Univerzitná nemocnica Martin 756 399,00 756399.0 EUR 2019 Tovary Nie 4
Busulfán Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 23 038,60 23038.6 EUR 2019 Tovary Nie 1
Vitamíny, Kombinácie Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 13 688,00 13688.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny - J01XX08 - linezolid Národný onkologický ústav 3 100,00 3100.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny - J01MA12 - levofloxacín Národný onkologický ústav 3 750,00 3750.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Analgetiká 2.časť Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 35 842,63 35842.63 EUR 2019 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny - J02AC03 - vorikonazol Národný onkologický ústav 20 500,00 20500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Lieky skupiny A04 - Antiemetiká Ľubovnianska nemocnica, n. o. 1 184,05 1184.05 EUR 2019 Tovary Nie 1
Parenterálna výživa - Stopové prvky Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 200,00 200.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
2017-09 Zabezpečenie dodávky liekov pre potreby Východoslovenského onkologického ústavu Východoslovenský onkologický ústav, a.s. 276 227,00 276227.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
LIEKY pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica č. 417/2018 Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 1 934 675,00 1934675.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
CYTOSTATIKÁ - Antineoplastické činidlá pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 255 159,00 255159.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
ANTIBIOTIKÁ pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 85 813,00 85813.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
LIEKY pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. R. Banská Bystrica č. 213/2018 v rozsahu Antacidá, Anestetiká, Antimykotiká Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 94 145,00 94145.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
LIEKY pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica č. 417/2018 Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 13 829,00 13829.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
LIEKY pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. R. Banská Bystrica č. 153/2018 v rozsahu Nízkomolekulárne heparíny, Myorelaxancia, Hypnotiká a Sedatíva, Analgetiká Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 82 547,00 82547.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Všeobecné antiinfekčné lieky Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 100 789,00 100789.0 EUR 2018 Tovary Nie 9
Všeobecné antiinfekčné lieky Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 100 789,00 100789.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Lieky skupiny N - Centrálny nervový systém Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 624 313,00 624313.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
2017-09 Zabezpečenie dodávky liekov pre potreby Východoslovenského onkologického ústavu Východoslovenský onkologický ústav, a.s. 321 296,00 321296.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Infúzne roztoky Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 287 024,00 287024.0 EUR 2019 Tovary Nie 9
LIEKY pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica č. 417/2018 Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 402 028,00 402028.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
LIEKY pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. R. Banská Bystrica č. 153/2018 v rozsahu Nízkomolekulárne heparíny, Myorelaxancia, Hypnotiká a Sedatíva, Analgetiká Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 72 478,00 72478.0 EUR 2018 Služby Nie 1
LIEKY pre pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica č. 474/2019 v rozsahu ANTICOAGULANCIA; BRONCHODILATANCIA; ANTIEMETIKÁ; SYSTÉMOVÉ A HORMONÁLNE PRÍPRAVKY Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 1 225 414,00 1225414.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
LIEKY pre pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica č. 803/2019 v rozsahu ANTIANEMIKÁ, SOLI A IONY, VAZODILATANCIA, HYPOTENZÍVA, INFÚZNE ROZTOKY Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 194 791,00 194791.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka liekov a liečiv pre potreby Národného onkologického ústavu Národný onkologický ústav 15 745 072,00 15745072.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Lieky skupiny J - Antiinfektíva na systémové použitie Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 697 042,00 697042.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Oplachové a perfúzne roztoky Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 200 286,00 200286.0 EUR 2019 Tovary Nie 2
Lieky skupiny L - Antineoplastiká a imunomodulátory Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 538 905,00 1538905.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
LIEKY pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica č. 417/2018 Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 337 080,00 337080.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
LIEKY pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. R. Banská Bystrica č. 153/2018 v rozsahu Nízkomolekulárne heparíny, Myorelaxancia, Hypnotiká a Sedatíva, Analgetiká Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 62 853,00 62853.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
LIEKY pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. R. Banská Bystrica č. 213/2018 v rozsahu Antacidá, Anestetiká, Antimykotiká Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 99 277,00 99277.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
2017-09 Zabezpečenie dodávky liekov pre potreby Východoslovenského onkologického ústavu Východoslovenský onkologický ústav, a.s. 267 253,00 267253.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
ANTIBIOTIKÁ pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 113 669,00 113669.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Všeobecné antiinfekčné lieky Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 553 756,00 553756.0 EUR 2020 Tovary Nie 2
Látky ničiace baktérie na systémové použitie Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 138 812,00 138812.0 EUR 2020 Tovary Nie 5
Antibiotiká I Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 92 813,00 92813.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Infúzne formy 2 Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 26 380,42 26380.42 EUR 2019 Tovary Nie 1
Infúzne a glukózové roztoky Národný ústav reumatických chorôb 6 144,27 6144.27 EUR 2019 Tovary Nie 1
Aminokyseliny Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 8 700,00 8700.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Parenterálna výživa - Trojkomorový vak na parenterálnu výživu 1440ml perif. Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 1 629,30 1629.3 EUR 2019 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny - B05BA01 - aminokyseliny ("HEPA") Národný onkologický ústav 800,00 800.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny - B05BA10 - kombinácie - aminokyseliny ("NEPHRO") Národný onkologický ústav 2 338,00 2338.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny - J01DD02 - ceftazidím Národný onkologický ústav 2 087,00 2087.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny - J01FF01 - klindamycín Národný onkologický ústav 2 148,00 2148.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny - L01AA09 - bendamustín Národný onkologický ústav 5 718,00 5718.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny - J01XX08 - linezolid Národný onkologický ústav 2 560,00 2560.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Parenterálne lieky c2a-2 Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 24 535,67 24535.67 EUR 2019 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny - J01MA12 - levofloxacín Národný onkologický ústav 2 592,73 2592.73 EUR 2019 Tovary Nie 1
klindamycín Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 3 980,00 3980.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
moxifloxacín Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 1 630,00 1630.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny - B05BA01 - aminokyseliny ("HEPA") Národný onkologický ústav 800,00 800.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny - B05BA10 - kombinácie - aminokyseliny ("NEPHRO") Národný onkologický ústav 2 338,00 2338.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
piperacilín/tazobaktám Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 10 270,00 10270.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny - J01DD02 - ceftazidím Národný onkologický ústav 2 087,00 2087.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Elektrolyty s uhľovodíkmi, Sterilné, apyrogénne infúzne a intravenózne roztoky Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 9 957,00 9957.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
flukonazol Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 8 818,30 8818.3 EUR 2019 Tovary Nie 1
trihydrát meropenému 1g Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 13 290,60 13290.6 EUR 2019 Tovary Nie 1
levofloxacín sol inf Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 14 998,80 14998.8 EUR 2020 Tovary Nie 1
Klindamycín Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 11 258,08 11258.08 EUR 2020 Tovary Nie 1
hydroxyetylškrob 6% Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 22 400,00 22400.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
hydroxyetylškrob Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 14 810,00 14810.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
ceftazidím Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 9 100,00 9100.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny J02 - Antimykotiká (flukonazol) Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 661,00 1661.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Ceftazidím Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 6 362,80 6362.8 EUR 2020 Tovary Nie 1
2017-09 Zabezpečenie dodávky liekov pre potreby Východoslovenského onkologického ústavu Východoslovenský onkologický ústav, a.s. 295 980,00 295980.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
furosemid inj Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 2 270,00 2270.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
CYTOSTATIKÁ - Antineoplastické činidlá pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 200 840,00 200840.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
ANTIBIOTIKÁ pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 83 503,00 83503.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
LIEKY pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. R. Banská Bystrica č. 213/2018 v rozsahu Antacidá, Anestetiká, Antimykotiká Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 105 524,00 105524.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
LIEKY pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. R. Banská Bystrica č. 153/2018 v rozsahu Nízkomolekulárne heparíny, Myorelaxancia, Hypnotiká a Sedatíva, Analgetiká Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 74 925,00 74925.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Lieky skupiny J - Antiinfektíva na systémové použitie Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 81 095,00 81095.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Lieky skupiny L - Antineoplastiká a imunomodulátory Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 106 223,00 106223.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Lieky skupiny N - Centrálny nervový systém Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 60 195,00 60195.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
LIEKY pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica č. 417/2018 Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 343 872,00 343872.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kúpa liekov indikačných skupín č. 1. ANTIANEMIKÁ, č, 2. SOLI A IONY NA PERORÁLNU A PARENTERÁLNU APLIKÁCIU, č. 3. OFTALMOLOGIKÁ, č. 4. VAZODILATANCIA, č. 5. HYPOTENZÍVA, č. 6. INFÚZNE ROZTOKY Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 22 650,00 22650.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
LIEKY pre pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica č. 474/2019 v rozsahu ANTICOAGULANCIA; BRONCHODILATANCIA; ANTIEMETIKÁ; SYSTÉMOVÉ A HORMONÁLNE PRÍPRAVKY Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 181 818,00 181818.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Paracetamol Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 8 597,50 8597.5 EUR 2020 Tovary Nie 1
CYTOSTATIKÁ - Antineoplastické činidlá pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 178 515,00 178515.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
LIEKY pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. R. Banská Bystrica č. 213/2018 v rozsahu Antacidá, Anestetiká, Antimykotiká Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 46 452,00 46452.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
LIEKY pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica č. 417/2018 Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 116 830,00 116830.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Busulfán Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 27 144,00 27144.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
LIEKY pre pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica č. 474/2019 v rozsahu ANTICOAGULANCIA; BRONCHODILATANCIA; ANTIEMETIKÁ; SYSTÉMOVÉ A HORMONÁLNE PRÍPRAVKY Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 109 143,00 109143.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
LIEKY pre pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica č. 803/2019 v rozsahu ANTIANEMIKÁ, SOLI A IONY, VAZODILATANCIA, HYPOTENZÍVA, INFÚZNE ROZTOKY Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 13 846,00 13846.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
2017-09 Zabezpečenie dodávky liekov pre potreby Východoslovenského onkologického ústavu Východoslovenský onkologický ústav, a.s. 214 878,00 214878.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Infúzne formy Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 24 218,99 24218.99 EUR 2020 Tovary Nie 1
Lieky skupiny L - Antineoplastiká a imunomodulátory Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 123 631,00 123631.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Všeobecné antiinfekčné lieky Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 153 597,00 153597.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Infúzne roztoky Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 169 133,00 169133.0 EUR 2019 Tovary Nie 6
Lieky skupiny J - Antiinfektíva na systémové použitie Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 55 990,00 55990.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Vitamíny Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 18 822,53 18822.53 EUR 2020 Tovary Nie 1
Infúzne a glukózové roztoky Národný ústav reumatických chorôb 6 384,89 6384.89 EUR 2020 Tovary Nie 1
ANTIBIOTIKÁ PROTI MIKROBIÁLNYM A VÍRUSOVÝM INFEKCIÁM - Látky ničiace baktérie na systémové použitie pre potreby Fakultnej nenocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 769 164,00 769164.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
ATB I Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 38 508,82 38508.82 EUR 2020 Tovary Nie 1
2017-09 Zabezpečenie dodávky liekov pre potreby Východoslovenského onkologického ústavu Východoslovenský onkologický ústav, a.s. 239 591,00 239591.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Všeobecné antiinfekčné lieky Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 104 550,00 104550.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Infúzne roztoky Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 636 663,00 636663.0 EUR 2019 Tovary Nie 6
Analgetiká časť č. 2 Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 13 549,10 13549.1 EUR 2020 Tovary Nie 1
Lieky skupiny J - Antiinfektíva na systémové použitie Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 83 776,00 83776.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Lieky skupiny L - Antineoplastiká a imunomodulátory Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 121 330,00 121330.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Lieky skupiny N - Centrálny nervový systém Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 64 326,00 64326.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Aminokyseliny Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 8 700,00 8700.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
CYTOSTATIKÁ - Antineoplastické činidlá pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 257 138,00 257138.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
LIEKY pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. R. Banská Bystrica č. 213/2018 v rozsahu Antacidá, Anestetiká, Antimykotiká Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 70 079,00 70079.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
LIEKY pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica č. 417/2018 Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 168 605,00 168605.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
LIEKY pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. R. Banská Bystrica č. 153/2018 v rozsahu Nízkomolekulárne heparíny, Myorelaxancia, Hypnotiká a Sedatíva, Analgetiká Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 60 128,00 60128.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
LIEKY pre pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica č. 474/2019 v rozsahu ANTICOAGULANCIA; BRONCHODILATANCIA; ANTIEMETIKÁ; SYSTÉMOVÉ A HORMONÁLNE PRÍPRAVKY Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 173 784,00 173784.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
LIEKY pre pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica č. 803/2019 v rozsahu ANTIANEMIKÁ, SOLI A IONY, VAZODILATANCIA, HYPOTENZÍVA, INFÚZNE ROZTOKY Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 18 060,00 18060.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
klindamycín Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 4 680,00 4680.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
moxifloxacín Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 2 428,00 2428.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
piperacilín/tazobaktám Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 10 276,30 10276.3 EUR 2020 Tovary Nie 1
flukonazol Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 10 514,20 10514.2 EUR 2020 Tovary Nie 1
Antiinfektíva pre potreby VÚSCH, a.s. Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 1 130 265,00 1130265.0 EUR 2020 Tovary Nie 11
Lieky FR III Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 7 333,07 7333.07 EUR 2020 Tovary Nie 1
2017-09 Zabezpečenie dodávky liekov pre potreby Východoslovenského onkologického ústavu Východoslovenský onkologický ústav, a.s. 144 486,00 144486.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
LIEKY pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. R. Banská Bystrica č. 213/2018 v rozsahu Antacidá, Anestetiká, Antimykotiká Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 82 227,00 82227.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
LIEKY pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. R. Banská Bystrica č. 153/2018 v rozsahu Nízkomolekulárne heparíny, Myorelaxancia, Hypnotiká a Sedatíva, Analgetiká Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 144 150,00 144150.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
LIEKY pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica č. 417/2018 Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 219 757,00 219757.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
levofloxacín sol inf Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 13 500,00 13500.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
LIEKY pre pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica č. 803/2019 v rozsahu ANTIANEMIKÁ, SOLI A IONY, VAZODILATANCIA, HYPOTENZÍVA, INFÚZNE ROZTOKY Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 23 523,00 23523.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Lieky skupiny J - Antiinfektíva na systémové použitie Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 56 305,00 56305.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
LIEKY pre pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica č. 474/2019 v rozsahu ANTICOAGULANCIA; BRONCHODILATANCIA; ANTIEMETIKÁ; SYSTÉMOVÉ A HORMONÁLNE PRÍPRAVKY Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 113 616,00 113616.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
ANTIBIOTIKÁ PROTI MIKROBIÁLNYM A VÍRUSOVÝM INFEKCIÁM - Látky ničiace baktérie na systémové použitie pre potreby Fakultnej nenocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 91 072,00 91072.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Všeobecné antiinfekčné lieky Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 146 785,00 146785.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Lieky skupiny L - Antineoplastiká a imunomodulátory Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 130 342,00 130342.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Liečivá - Chinolóny NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov 9 307,20 9307.2 EUR 2021 Tovary Nie 1
Liečivá - Antimykotiká NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov 2 615,50 2615.5 EUR 2021 Tovary Nie 1
Lieky skupiny N - Centrálny nervový systém Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 56 844,00 56844.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Lieky ATC A16 -‌ Iné liečivá pre tráviaci trakt a metabolizmus Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 148,98 148.98 EUR 2021 Tovary Nie 1
ceftazidím Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 7 103,00 7103.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Infúzne roztoky Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 178 632,00 178632.0 EUR 2021 Tovary Nie 5
LIEKY pre pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica č. 474/2019 v rozsahu ANTICOAGULANCIA; BRONCHODILATANCIA; ANTIEMETIKÁ; SYSTÉMOVÉ A HORMONÁLNE PRÍPRAVKY Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 60 038,00 60038.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
CYTOSTATIKÁ - Antineoplastické činidlá pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 183 139,00 183139.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
LIEKY pre pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica č. 803/2019 v rozsahu ANTIANEMIKÁ, SOLI A IONY, VAZODILATANCIA, HYPOTENZÍVA, INFÚZNE ROZTOKY Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 9 768,00 9768.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Lieky skupiny N - Centrálny nervový systém Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 72 858,00 72858.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Lieky skupiny L - Antineoplastiká a imunomodulátory Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 14 568,00 14568.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Lieky skupiny J - Antiinfektíva na systémové použitie Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 30 537,00 30537.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
CYTOSTATIKÁ - Antineoplastické činidlá pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 241 491,00 241491.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
ANTIBIOTIKÁ pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 97 620,00 97620.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
CYTOSTATIKÁ - Antineoplastické činidlá pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 201 146,00 201146.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
LIEKY pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. R. Banská Bystrica č. 213/2018 v rozsahu Antacidá, Anestetiká, Antimykotiká Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 90 909,00 90909.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
trihydrát meropenému 1g Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 17 199,60 17199.6 EUR 2021 Tovary Nie 1
hydroxyetylškrob 6% Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 10 072,50 10072.5 EUR 2021 Tovary Nie 1
LIEKY pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F.D.R. Banská Bystrica č. 823/2020 - Nízkomolekulárne heparíny, Myorelaxancia, Hypnotiká a Sedatíva, Analgetiká, Antipyretiká, Antibiotiká Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 321 545,00 321545.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Všeobecné antiinfekčné lieky Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 28 917,00 28917.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Náhrady krvi a perfúzne roztoky 02 Nemocnica svätého Michala, a. s. 20 957,58 20957.58 EUR 2021 Tovary Nie 1
LIEKY pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. R. Banská Bystrica č. 213/2018 v rozsahu Antacidá, Anestetiká, Antimykotiká Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 14 122,00 14122.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
ANTIBIOTIKÁ PROTI MIKROBIÁLNYM A VÍRUSOVÝM INFEKCIÁM - Látky ničiace baktérie na systémové použitie pre potreby Fakultnej nenocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 123 694,00 123694.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
LIEKY pre pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica č. 474/2019 v rozsahu ANTICOAGULANCIA; BRONCHODILATANCIA; ANTIEMETIKÁ; SYSTÉMOVÉ A HORMONÁLNE PRÍPRAVKY Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 108 787,00 108787.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Lieky skupiny L - Antineoplastiká a imunomodulátory Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 72 436,00 72436.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Lieky skupiny J - Antiinfektíva na systémové použitie Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 25 846,00 25846.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
LIEKY pre pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica č. 803/2019 v rozsahu ANTIANEMIKÁ, SOLI A IONY, VAZODILATANCIA, HYPOTENZÍVA, INFÚZNE ROZTOKY Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 15 059,00 15059.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
LIEKY pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica č. 417/2018 Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 162 058,00 162058.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
CYTOSTATIKÁ - Antineoplastické činidlá pre potreby Fakultnej nemocnice s polikliniou F. D. Roosevelta Banská Bystrica Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 1 658 910,00 1658910.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Infúzne roztoky Nemocnica Poprad a. s. 131 803,00 131803.0 EUR 2021 Tovary Nie 2
Tukové emulzie, Roztoky pre parenterálnu výživu Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 8 082,40 8082.4 EUR 2021 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny B05 - časť 5 Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 11 849,62 11849.62 EUR 2021 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny B05 - časť 10 Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 8 674,77 8674.77 EUR 2021 Tovary Nie 1
Liečivá pre muskuloskeletálny systém Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 77 400,00 77400.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Antibiotiká I. Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 83 397,00 83397.0 EUR 2021 Tovary Nie 4
Paracetamol Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 6 736,00 6736.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Látky ničiace baktérie na systémové použitie Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 150 127,00 150127.0 EUR 2021 Tovary Nie 8
Infúzne roztoky - chlorid sodný Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 41 244,28 41244.28 EUR 2021 Tovary Nie 1
Infúzne roztoky - mannitol in water, balansovaný roztok elektrolytov Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 2 329,60 2329.6 EUR 2021 Tovary Nie 1
Zabezpečenie dodávky liekov pre potreby Východoslovenského onkologického ústav Východoslovenský onkologický ústav, a.s. 8 854 627,00 8854627.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Infúzne roztoky chlorid sodný 6,02g 500ml Nemocnica Poprad a. s. 4 855,00 4855.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Infúzne roztoky chlorid sodný 10ml Nemocnica Poprad a. s. 7 200,00 7200.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
trihydrát meropenému 1g Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 57 820,94 57820.94 EUR 2021 Tovary Nie 1
LIEKY pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica č. 417/2018 Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 173 609,00 173609.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
ANTIBIOTIKÁ PROTI MIKROBIÁLNYM A VÍRUSOVÝM INFEKCIÁM - Látky ničiace baktérie na systémové použitie pre potreby Fakultnej nenocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 69 381,00 69381.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
LIEKY pre pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica č. 474/2019 v rozsahu ANTICOAGULANCIA; BRONCHODILATANCIA; ANTIEMETIKÁ; SYSTÉMOVÉ A HORMONÁLNE PRÍPRAVKY Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 230 670,00 230670.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
LIEKY pre pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica č. 803/2019 v rozsahu ANTIANEMIKÁ, SOLI A IONY, VAZODILATANCIA, HYPOTENZÍVA, INFÚZNE ROZTOKY Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 17 346,00 17346.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Anidulafungín Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 133 630,92 133630.92 EUR 2021 Tovary Nie 1
LIEKY pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F.D.R. Banská Bystrica č. 823/2020 - Nízkomolekulárne heparíny, Myorelaxancia, Hypnotiká a Sedatíva, Analgetiká, Antipyretiká, Antibiotiká Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 15 709,00 15709.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Busulfán Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 21 000,00 21000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Liečivá pre muskuloskeletálny systém Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 7 496,00 7496.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Hydroxyetylškrob Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 37 500,00 37500.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
CYTOSTATIKÁ - Antineoplastické činidlá pre potreby Fakultnej nemocnice s polikliniou F. D. Roosevelta Banská Bystrica Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 176 910,00 176910.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Lieky skupiny J - Antiinfektíva na systémové použitie Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 13 195,00 13195.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Lieky skupiny L - Antineoplastiká a imunomodulátory Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 103 345,00 103345.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Infúzne roztoky Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 533 906,00 533906.0 EUR 2021 Tovary Nie 15
Ostatné terapeutické výrobky Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 85 168,00 85168.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Liečivá pre výživovú sústavu a látkovú premenu Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 248 095,00 248095.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Antineoplastické a imunomodulačné činidlá Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 509 500,00 509500.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Zabezpečenie dodávky liekov pre potreby Východoslovenského onkologického ústav Východoslovenský onkologický ústav, a.s. 894 127,00 894127.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
LIEKY pre pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica č. 803/2019 v rozsahu ANTIANEMIKÁ, SOLI A IONY, VAZODILATANCIA, HYPOTENZÍVA, INFÚZNE ROZTOKY Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 21 140,00 21140.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
LIEKY pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F.D.R. Banská Bystrica č. 823/2020 - Nízkomolekulárne heparíny, Myorelaxancia, Hypnotiká a Sedatíva, Analgetiká, Antipyretiká, Antibiotiká Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 25 240,00 25240.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
LIEKY pre pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica č. 474/2019 v rozsahu ANTICOAGULANCIA; BRONCHODILATANCIA; ANTIEMETIKÁ; SYSTÉMOVÉ A HORMONÁLNE PRÍPRAVKY Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 105 896,00 105896.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
ANTIBIOTIKÁ PROTI MIKROBIÁLNYM A VÍRUSOVÝM INFEKCIÁM - Látky ničiace baktérie na systémové použitie pre potreby Fakultnej nenocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 117 692,00 117692.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
CYTOSTATIKÁ - Antineoplastické činidlá pre potreby Fakultnej nemocnice s polikliniou F. D. Roosevelta Banská Bystrica Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 179 063,00 179063.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Lieky skupiny J - Antiinfektíva na systémové použitie Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 31 152,00 31152.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Lieky skupiny L - Antineoplastiká a imunomodulátory Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 101 570,00 101570.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Liečivá pre muskuloskeletálny systém Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 8 514,00 8514.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Infúzne roztoky pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banká Bystrica Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 531 659,00 531659.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Lieky pre potreby FNsP F.D.R. Banská Bystrica v rozsahu Antipsychotiká, Antireumatiká, Chemoterapeutiká, Vazopresoriká, Spazmolytiká, Antidotá, Sympatomimetiká, Vitamíny, Varia Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 1 312 234,00 1312234.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Zabezpečenie dodávky liekov pre potreby Východoslovenského onkologického ústav Východoslovenský onkologický ústav, a.s. 969 441,00 969441.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Lieky skupiny J - Antiinfektíva na systémové použitie Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 38 004,00 38004.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Lieky skupiny L - Antineoplastiká a imunomodulátory Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 71 385,00 71385.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
CYTOSTATIKÁ - Antineoplastické činidlá pre potreby Fakultnej nemocnice s polikliniou F. D. Roosevelta Banská Bystrica Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 216 591,00 216591.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Infúzne roztoky pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banká Bystrica Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 31 185,00 31185.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
LIEKY pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F.D.R. Banská Bystrica č. 823/2020 - Nízkomolekulárne heparíny, Myorelaxancia, Hypnotiká a Sedatíva, Analgetiká, Antipyretiká, Antibiotiká Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 61 644,00 61644.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
ANTIBIOTIKÁ PROTI MIKROBIÁLNYM A VÍRUSOVÝM INFEKCIÁM - Látky ničiace baktérie na systémové použitie pre potreby Fakultnej nenocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 166 628,00 166628.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Ostatné terapeutické výrobky Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 31 050,00 31050.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Antineoplastické činidlá Univerzitná nemocnica Martin 1 475 159,00 1475159.0 EUR 2022 Tovary Nie 3
Infúzne roztoky Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 118 167,00 118167.0 EUR 2021 Tovary Nie 12
Liečivá pre výživovú sústavu a látkovú premenu Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 62 734,00 62734.0 EUR 2021 Tovary Nie 1

obchod@intravena.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 327 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Milan Mazar
Adresa:
Metodova 10 Prešov 08001
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
23. Máj 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Jakub Mazar
Adresa:
Metodova 10 Prešov 08001
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
23. Máj 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Filip Mazar
Adresa:
Októbrová 44 Prešov 08001
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
23. Máj 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Milan Mazar
Adresa:
Metodova 10 Prešov 08001
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
23. Máj 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Advokátska kancelária Mgr. Karol Haťapka, s. r. o.
Adresa:
Vretenová 4 Bratislava - mestská časť Karlova Ves 84104
Meno:
Mgr. Karol Haťapka
Adresa:
Drieňová 34 Bratislava - mestská časť Ružinov 82102

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 25.01.2019 do:

StiahniZáznam platný od: 23.05.2017 do: 25.01.2019

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×