Dodávateľ

DÚHA, a.s.

Prešov
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: DÚHA, a.s.

IČO: 31690360

Adresa: Prievozská 4D, Bratislava - mestská časť Ružinov

Registračné číslo: 2021/1-PO-F5390

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 13. Január 2021

Záznam platný do: 13. Január 2024

Posledná zmena: 15. Január 2021


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2013 3 150 000,00 EUR 1 1
2014 43 947 532,00 EUR 5 5
2015 2 870 842,00 EUR 6 6
2016 133 861,00 EUR 2 2
2018 0,00 Nezverejnená 1 1
2018 1 301 536,00 EUR 1 1
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 47 097 532,00 EUR 6 6
2015 2 870 842,00 EUR 6 6
2016 133 861,00 EUR 2 2
2018 0,00 Nezverejnená 1 1
2018 1 301 536,00 EUR 1 1

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 2 8 407 843,00 8407843.00 EUR
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 1 704 900,00 704900.00 EUR
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 1 301 536,00 1301536.00 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 165 615,00 165615.00 EUR
Košický samosprávny kraj 5 1 373 522,00 1373522.00 EUR
Mesto Košice 1 33 284 447,00 33284447.00 EUR
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 2 752 055,00 752055.00 EUR
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 2 263 853,00 2263853.00 EUR
eustream, a.s. 1 0,00 0.00 Neuvedná
Obec Petrovce 1 3 150 000,00 3150000.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Rekonštrukcia amodernizácia Spojenej školy v Poprade Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 819 500,00 819500.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Dodatočné stavebné práce - projekt " Astronomický areál rekonštrukcia Moussonovho domu a parku" Košický samosprávny kraj 30 776,00 30776.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Rekonštrukcia DSS Skladná – Technická inovácia služieb Košický samosprávny kraj 295 514,00 295514.0 EUR 2014 Práce Nie 1
Komplexná oprava izieb a sociálnych zariadení časti A študentského domova Mladosť, Staré grunty 53, 842 47 Bratislava. Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 2 263 853,00 2263853.0 EUR 2014 Práce Nie 1
Revitalizácia depozitára Východoslovenského múzea v Košiciach - Šaci Košický samosprávny kraj 463 594,00 463594.0 EUR 2015 Práce Áno 1
NKP-Solivar Prešov, rekonštrukcia objektu "Sklad soli" - doplňujúce práce Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 501 000,00 501000.0 EUR 2015 Práce Nie 1
Dodatočné práce na obnove obalového plášťa FHCPT Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 564 930,00 564930.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Astronomický areál – rekonštrukcia Moussonovho domu a parku Košický samosprávny kraj 489 945,00 489945.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Revitalizácia depozitára Východoslovenského múzea v Košiciach-Šaci - doplňujúce stavebné práce. Košický samosprávny kraj 79 616,00 79616.0 EUR 2016 Práce Nie 1
Rekonštrukcia objektu NKP Solivar Prešov Sklad soli odstránenie havárie Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 151 000,00 151000.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Stavebné úpravy objektu C v areáli FF UPJŠ v Košiciach, na ul. Moyzesova č. 9, Košice Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 165 615,00 165615.0 EUR 2014 Stavebné práce Áno 1
Kanalizácia aglomerácie Hanušovce - Petrovce Obec Petrovce 3 150 000,00 3150000.0 EUR 2013 Stavebné práce Áno 1
Stavby IKD Košice, Námestie Maratónu Mieru - staničné námestie Mesto Košice 33 284 447,00 33284447.0 EUR 2014 Práce Áno 1
Obnova obalového plášťa FCHPT STU Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 7 879 000,00 7879000.0 EUR 2014 Práce Áno 1
Zníženie energetickej náročnosti pavilónu č.17 Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 708 214,00 1708214.0 EUR 2018 Práce Áno 1
Výstavba prepojovacieho VTL plynovodu SK-PL eustream, a.s. 2018 Práce Áno 1

duha@duhaas.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 138 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Miroslav Remeta
Adresa:
Čapajevova 29 Prešov 08001
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
6. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Miroslav Remeta
Adresa:
Čapajevova 29 Prešov 08001
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
6. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
AGM partners s. r. o.
Adresa:
Hlavné námestie Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81101
Meno:
Máčai legal, s.r.o.
Adresa:
Hlavné námestie 3 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81101
Meno:
Máčai legal, s.r.o.
Adresa:
Ventúrska 14 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81101

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 27.02.2020 do:

StiahniZáznam platný od: 6.07.2017 do: 27.02.2020

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×