Dodávateľ

Europapier Slovensko, s. r. o.

Bratislava-Petržalka
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: Europapier Slovensko, s. r. o.

IČO: 31344381

Adresa: Panónska cesta 40, Bratislava-Petržalka

Registračné číslo: 2019/11-PO-F1616

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 15. November 2019

Záznam platný do: 15. November 2022

Posledná zmena: 14. Február 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 2 923 615,00 EUR 5 6
2015 233 905,00 EUR 3 3
2016 30 385,22 EUR 18 18
2017 261 037,58 EUR 11 11
2018 123 564,04 EUR 4 4
2019 69 993,25 EUR 1 1
2020 114 388,33 EUR 4 4
2021 23 994,67 EUR 3 3
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 2 920 966,00 EUR 3 3
2015 236 554,00 EUR 5 6
2016 30 385,22 EUR 18 18
2017 261 037,58 EUR 11 11
2018 123 564,04 EUR 4 4
2019 69 993,25 EUR 1 1
2020 114 388,33 EUR 4 4
2021 23 994,67 EUR 3 3

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 4 2 919 241,00 2919241.00 EUR
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 2 2 410,00 2410.00 EUR
Stredná odborná škola polygrafická 4 439 470,25 439470.25 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 3 7 174,00 7174.00 EUR
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 1 1 415,75 1415.75 EUR
Trenčiansky samosprávny kraj 1 6 099,17 6099.17 EUR
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 3 24 591,17 24591.17 EUR
Národné lesnícke centrum (NLC) 1 7 600,00 7600.00 EUR
Okresný súd Nitra 2 2 375,00 2375.00 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 758,33 758.33 EUR
Centrum vedecko-technických informácií SR 1 819,00 819.00 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 800,00 800.00 EUR
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 1 1 690,00 1690.00 EUR
Mesto Bánovce nad Bebravou 1 0,00 0.00 EUR
Kancelária prezidenta SR 1 1 620,00 1620.00 EUR
Národný ústav reumatických chorôb 1 697,50 697.50 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 16 335 797,42 335797.42 EUR
Krajská prokuratúra 1 139,58 139.58 EUR
Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 2 22 000,00 22000.00 EUR
Okresný súd Bratislava V 1 1 804,92 1804.92 EUR
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany 1 130,00 130.00 EUR
Okresný súd Trnava 1 4 250,00 4250.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Tlačový papier, kartón a lepenka Stredná odborná škola polygrafická 99 200,00 99200.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Ofsetový papier a kartón Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 133 990,00 133990.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Polygrafický materiál Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 3 000 000,00 3000000.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Nákup kancelárskeho papiera Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 2 272,00 2272.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Nákup kancelárskeho papiera Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 3 354,00 3354.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Polygrafický materiál Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 19 781,00 19781.0 EUR 2014 Tovary Nie 2
Polygrafický materiál Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 2 800,00 2800.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Nákup kancelárskeho papiera Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 548,00 1548.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Tlačový papier, kartón, lepenka a spotrebný materiál Stredná odborná škola polygrafická 199 000,00 199000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Sulfátový papier Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 1 350,00 1350.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kopírovací papier A4, kreatívny farebný papier B1 Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 4 950,00 4950.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ofsetový papier Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 1 080,00 1080.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ofsetový kartón Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 1 100,00 1100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Grafický papier, samolepka Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 1 850,00 1850.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Sulfátový papier 450 x 630 Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 5 450,00 5450.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické potreby do dávkovačov TORK Národný ústav reumatických chorôb 1 090,00 1090.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Papierové utierky Krajská prokuratúra 200,00 200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Kancelária prezidenta SR 3 810,00 3810.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stretch fólia ručná, lepiaca páska Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 600,00 1600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
lepenka šedo – šedá Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 12 700,00 12700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nenatieraný bezdrevný ofsetový papier na tlač Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 175,00 1175.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Papier pre digitálnu tlač Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 340,00 1340.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Knihárska lepenka Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 376,00 1376.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Centrum vedecko-technických informácií SR 1 500,00 1500.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
Kancelársky papier Okresný súd Bratislava V 2 300,00 2300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hladené kartóny Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 280,00 1280.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier JUMBO 19, Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 440,00 1440.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Trenčiansky samosprávny kraj 9 693,60 9693.6 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Mesto Bánovce nad Bebravou 3 800,00 3800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Jednorazové utierky Tork 430 Advanced + Stojan na podlahu Tork Performance Floor Stand SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany 270,00 270.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Obálky Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 3 150,00 3150.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Okresný súd Trnava 6 959,00 6959.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Okresný súd Nitra 3 400,00 3400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 51 556,00 51556.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ofsetový kartón Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 20 208,00 20208.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
špeciálny grafický papier Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 3 000,00 3000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Bezdrevný papier/kartón Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 101 900,00 101900.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Obálky Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 15 390,00 15390.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
špeciálny grafický papier Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 8 750,00 8750.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
lepenka šedo – šedá; šedo – biela Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 15 050,00 15050.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Papier, kartón a špeciálny grafický papier - výrobný materiál tlačiarne Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 118 000,00 118000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Papier, kartón a špeciálny grafický papier, gumové poťahy, strečová fólia - výrobný a spotrebný materiál tlačiarne Stredná odborná škola polygrafická 70 000,00 70000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup kancelárskeho papiera Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 17 440,00 17440.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Papier, kartón a špeciálny grafický papier, gumové poťahy, strečová fólia - výrobný a spotrebný materiál tlačiarne Stredná odborná škola polygrafická 105 000,00 105000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Okresný súd Nitra 4 500,00 4500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Jednorázové papierové utierky, toaletný papier Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 1 930,00 1930.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Národné lesnícke centrum (NLC) 9 637,17 9637.17 EUR 2021 Tovary Nie 1
Nákup kancelárskeho papiera Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 16 224,00 16224.0 EUR 2021 Tovary Áno 1
špeciálny grafický papier Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 5 690,00 5690.0 EUR 2021 Tovary Nie 1http://www.europapier.com


+421903253970

+421249201622

+421268207940/68207940


v.javorova@europapier.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 87 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Alfred H. Heinzel
Adresa:
Schwertgasse 18 Viedeň A-1010
Krajina:
Rakúska republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
13. Apríl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Sebastian Heinzel
Adresa:
Grüntorgasse 14/7 Viedeň A- 1090
Krajina:
Rakúska republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
9. Marec 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Sebastian Heinzel
Adresa:
Grüntorgasse 14/7 Viedeň A- 1090
Krajina:
Rakúska republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
3. Marec 2021
Záznam do:
9. Marec 2021
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
BBH advokátska kancelária, s.r.o.
Adresa:
Suché Mýto 1 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81103

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 9.03.2021 do:

StiahniZáznam platný od: 3.03.2021 do: 9.03.2021

StiahniZáznam platný od: 13.04.2017 do: 3.03.2021

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×