Dodávateľ

B.T.SERVIS SK, s.r.o.

Sliač
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: B.T.SERVIS SK, s.r.o.

IČO: 36844659

Adresa: Letecká 2, Sliač

Registračné číslo: 2019/11-PO-F1638

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 18. November 2019

Záznam platný do: 18. November 2022

Posledná zmena: 18. December 2019


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2015 10 679,00 EUR 1 1
2016 13 440,67 EUR 3 3
2017 25 813,33 EUR 5 5
2018 725,00 EUR 1 1
2020 956,67 EUR 2 2
2021 4 900,00 EUR 1 1
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2015 10 679,00 EUR 1 1
2016 13 440,67 EUR 3 3
2017 25 813,33 EUR 5 5
2018 725,00 EUR 1 1
2020 956,67 EUR 2 2
2021 4 900,00 EUR 1 1

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 415,00 415.00 EUR
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 2 1 095,00 1095.00 EUR
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 1 10 679,00 10679.00 EUR
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 1 0,00 0.00 EUR
Mesto Komárno 1 291,67 291.67 EUR
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 1 433,33 1433.33 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 1 350,00 1350.00 EUR
Obec Bernolákovo 1 11 799,00 11799.00 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 410,00 410.00 EUR
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany 1 23 600,00 23600.00 EUR
Piaristická spojená škola Františka Hanáka Prievidza 1 541,67 541.67 EUR
Základná škola Vajanského 2, Skalica 1 4 900,00 4900.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Upratovacie a čistiace služby Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 70 000,00 70000.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Údržba plôch verejnej zelene Obec Bernolákovo 14 500,00 14500.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Vysokotlakový čistič Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 650,00 1650.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tepovač kobercov s čistiacimi prostriedkami pre materskú školu_164 Mesto Komárno 390,00 390.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Upratovacie služby SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany 36 000,00 36000.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Tepovač Ústav na výkon trestu odňatia slobody 550,00 550.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Akumulátorový umývací automat Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 6 000,00 6000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Umývací automat s rýchlo nabíjateľnou lítium-iónovou batériou Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 2 060,00 2060.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Poťah mop Rasant blizzard 40cm (náhradný poťah) Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 506,00 506.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Poťah mop Rasant blizzard 40cm (náhradný poťah) Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 747,00 747.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tepovač Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 518,00 518.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tepovač, Vysávač na mokré a suché vysávanie Piaristická spojená škola Františka Hanáka Prievidza 712,00 712.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Batériový podlahový čistiaci stroj FASA A1 36B LAVORWASH Základná škola Vajanského 2, Skalica 8 000,00 8000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
+421455442230


kancel@bt-servis.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 50 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Bohumír Tarnoci
Adresa:
Partizánska 7 Sliač 96231
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
24. September 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Oprávnená osoba nenájdená na RPVS

Verifikačné dokumenty

Verifikačný dokument nenájdený na RPVS

Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×