Dodávateľ

Mercedes-Benz Slovakia s. r. o.

Bratislava
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: Mercedes-Benz Slovakia s. r. o.

IČO: 35780754

Adresa: Einsteinova 33, Bratislava - mestská časť Petržalka

Registračné číslo: 2020/8-PO-F4242

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 21. August 2020

Záznam platný do: 21. August 2023

Posledná zmena: 31. Marec 2021


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 2 384 397,00 EUR 5 5
2015 3 596 500,00 EUR 3 4
2016 0,00 EUR 1 1
2017 3 013 183,33 EUR 8 8
2018 428 999,33 EUR 3 3
2019 1 706 900,00 EUR 5 5
2020 336 316,67 EUR 3 3
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 2 242 519,00 EUR 3 3
2015 2 106 378,00 EUR 4 4
2016 1 632 000,00 EUR 2 3
2017 3 013 183,33 EUR 8 8
2018 428 999,33 EUR 3 3
2019 1 590 000,00 EUR 4 4
2020 453 216,67 EUR 4 4

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 1 742 250,00 742250.00 EUR
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 3 2 931 000,00 2931000.00 EUR
Mestská časť Bratislava - Vrakuňa 1 101 880,00 101880.00 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 5 5 933 650,00 5933650.00 EUR
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 1 38 916,67 38916.67 EUR
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 2 491 566,00 491566.00 EUR
Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves 2 0,00 0.00 EUR
Mesto Trenčianske Teplice 1 39 998,00 39998.00 EUR
Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a.s. 2 336 500,00 336500.00 EUR
TIS, v.o.s. 1 73 545,00 73545.00 EUR
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 1 102 000,00 102000.00 EUR
MAROŠ spol. s r. o. 1 102 000,00 102000.00 EUR
Obec Markušovce 1 89 184,00 89184.00 EUR
Obec Margecany 1 47 500,00 47500.00 EUR
Mesto Rimavská Sobota 1 39 000,00 39000.00 EUR
Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom 1 55 583,33 55583.33 EUR
Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o. 1 37 490,00 37490.00 EUR
DOPABAL s.r.o. 1 93 500,00 93500.00 EUR
Technické služby mesta Gelnica 1 93 833,33 93833.33 EUR
Technické služby mesta Trebišova 1 116 900,00 116900.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Nákup nákladného motorového vozidla s nadstavbou vrátane 4 ks kontajnerov Mestská časť Bratislava - Vrakuňa 80 000,00 80000.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Technológia pre pestovanie a distribúciu zeleniny TIS, v.o.s. 249 180,00 249180.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Nákup multifunkčného nákladného motorového vozidla Obec Markušovce 75 000,00 75000.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Nákladné motorové vozidlá s izotermickou nadstavbou kategórie N2 MAROŠ spol. s r. o. 120 000,00 120000.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Nákladné vozidlo pre Technické služby mesta Mesto Trenčianske Teplice 39 750,00 39750.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Autobus pre evakuáciu ohrozených osôb a pre prepravu zasahujúcich záchranárov Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 1 632 000,00 1632000.0 EUR 2015 Tovary Áno 2
Nákup nových sypačov s príslušenstvom. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 2 079 790,00 2079790.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Technika na zimnú údržbu vozoviek. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 862 500,00 1862500.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Nákup nových sypačov s príslušenstvom Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 739 360,00 1739360.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Posypové vozidlá s príslušným vybavením Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 742 250,00 742250.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákladný automobil: ťahač a náves DOPABAL s.r.o. 164 036,00 164036.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Dodanie diaľkového autobusu na hromadnú prepravu osôb Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 241 666,00 241666.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákladný automobil s nadstavbou fekálnej cisterny s čerpadlom na polievanie Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves 54 000,00 54000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup nákladného vozidla na prevoz sypkých a paletových materiálov a konštrukcií Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o. 44 998,80 44998.8 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákladný automobil so sklápacou nadstavbou Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves 44 200,00 44200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákladné vozidlo so sklápacou nadstavbou Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom 79 200,00 79200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup technologických zariadení - kontajnerové a korbové vozidlo Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a.s. 166 666,67 166666.67 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup technologických zariadení - zametačka Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a.s. 171 666,67 171666.67 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup nového automobilu s pracovnou plošinou Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 130 000,00 130000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup nákladného vozidla Technické služby mesta Gelnica 120 697,00 120697.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup nového motorového vozidla ISUZU P75H / alebo ekvivalent/ s nadstavbou sklápač 3-stranný Mesto Rimavská Sobota 47 700,00 47700.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka ťahačov návesov s usporiadaním náprav 6x4 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 1 303 625,00 1303625.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Nákup autobusu formou lízingu Technické služby mesta Trebišova 118 580,00 118580.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Malý automobil sklápací do 3,5t Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 213 000,00 213000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákladný automobil do 7,5 tony, valníkový s hydraulickým ramenom Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 212 000,00 212000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zvozové vozidlo Obec Margecany 97 227,99 97227.99 EUR 2020 Tovary Áno 1
Úžitkové motorové vozidlo kategórie N2 Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 65 532,00 65532.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
„Autobus na diaľkovú prepravu“ Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 249 900,00 249900.0 EUR 2020 Tovary Nie 1

gabriela.mihalovicova@daimler.com

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 54 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Stephan Martin Moebius
Adresa:
Greyville Street Kyalami Estate Midrand 1684
Krajina:
Juhoafrická republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
28. Máj 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Florian Wedler
Adresa:
Goslarer Strasse 115 Stuttgart 70499
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
30. Júl 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ibrahim Demir
Adresa:
Obere Gärten 11 Leinfelden-Echterdingen 70771
Krajina:
Nemecká spolková republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
25. Máj 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ediz Şükrü Berkmen
Adresa:
Hlboká cesta 7 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81105
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
25. Máj 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Peter Ondriaš
Adresa:
Slovinec 87 Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves 841 07
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
4. Júl 2017
Záznam do:
30. Júl 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Florian Wedler
Adresa:
Goslarer Strasse 115 Stuttgart 70499
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
28. Máj 2019
Záznam do:
30. Júl 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Peter Wagner
Adresa:
K zlatému rohu 28 Bratislava - mestská časť Devín 841 10
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
4. Júl 2017
Záznam do:
30. Júl 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Klaus Joachim Ebinger
Adresa:
Carl-Spitzweg-Strasse 11 Leinfelden-Echterdingen, Sttutgart 70771
Krajina:
Nemecká spolková republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
12. Október 2018
Záznam do:
28. Máj 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Stephan Martin Moebius
Adresa:
Greyville Street Kyalami Estate Midrand 1684
Krajina:
Juhoafrická republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
25. Január 2019
Záznam do:
28. Máj 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Andrej Glatz
Adresa:
Fialkové údolie 21 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 01
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
4. Júl 2017
Záznam do:
25. Január 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Stephan Andreas Kröl
Adresa:
Rommelshauser str. 23 Fellbach D70734
Krajina:
Nemecká spolková republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
4. Júl 2017
Záznam do:
12. Október 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Dieter Zetsche
Adresa:
Rosengartenstraße 48 Stuttgart 70184
Krajina:
Nemecká spolková republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
4. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Wolfgang Bernhard
Adresa:
Mercedesstraße 129 Stuttgart 70372
Krajina:
Nemecká spolková republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
4. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Renata Jungo Brüngger
Adresa:
Eggweg 5 Horgen 8810
Krajina:
Švajčiarska konfederácia
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
4. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ola Källenius
Adresa:
Reutlinger Straße 27 Stuttgart 70597
Krajina:
Nemecká spolková republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
4. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Wilfried Porth
Adresa:
Sandberger Straße 28 Stuttgart 70184
Krajina:
Nemecká spolková republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
4. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Hubertus Troska
Adresa:
Trüffelweg 20 Stuttgart 70599
Krajina:
Nemecká spolková republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
4. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Bodo Uebber
Adresa:
Mauerkircher straße 4 München 81679
Krajina:
Nemecká spolková republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
4. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Thomas Weber
Adresa:
Seefelder Weg 8 Stuttgart 70329
Krajina:
Nemecká spolková republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
4. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Lansky, Ganzger & Partner Rechtsanwälte, spol. s r.o.
Adresa:
Dvořákovo nábrežie 8A Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81102

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 25.05.2021 do:

StiahniZáznam platný od: 30.07.2020 do: 25.05.2021

StiahniZáznam platný od: 28.05.2019 do: 30.07.2020

StiahniZáznam platný od: 25.01.2019 do: 28.05.2019

StiahniZáznam platný od: 12.10.2018 do: 25.01.2019

StiahniZáznam platný od: 4.07.2017 do: 12.10.2018

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×