Obstarávateľ

Slovenská pošta, a.s.

Banská Bystrica

Profil obstarávateľa na UVO
Index kvality

Úspešné obstarávania

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní
2014 10 477 469 010,00 EUR 46
2015 60 308 633,00 EUR 80
2016 123 381 663,00 EUR 83
2017 18
2017 63 705 926,00 EUR 77
2018 4
2018 134 850 422,00 EUR 108
2019 4
2019 68 127 660,00 EUR 98
2020 4
2020 39 027 259,00 EUR 90
2021 4
2021 88 290 438,00 EUR 113

Neúspešné obstarávania

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní
2014 891 371,00 EUR 1
2015 1 716 000,00 EUR 1
2017 2
2019 1
2020 1
2021 3

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ, krajina), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Hodnoty zmlúv podľa krajín

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Počty zmlúv podľa krajín

Dodávatelia pre obstarávateľa

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet zmlúv s dodávateľom Celková suma Mena
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 33 26 079 388,00 EUR
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 3 11 431 058,00 EUR
AutoCont SK a.s. 1 1 705 238,00 EUR
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 29 55 394 086,00 EUR
Tibor Varga TSV PAPIER 23 3 894 532,00 EUR
GAMO a.s. 1 4 404 320,00 EUR
Energie2, a.s. 1 3 553 500,00 EUR
Mercedes-Benz Slovakia s. r. o. 1 604 250,00 EUR
Kooperatíva poisťovňa a.s. Vienna Insurance Group 13 4 001 125,00 EUR
SLOVCLEAN a.s. 17 7 930 792,00 EUR
Tempus - Trans s.r.o. 1 2 880 288,00 EUR
EMM, spol. s r.o. 11 22 322 585,00 EUR
Slovak Telekom, a.s. 16 4 324 909,00 EUR
Atos IT Solutions and Services s.r.o. 43 44 415 527,00 EUR
Atos IT Solutions and Services s.r.o. 2 0,00 Neuvedná
STRABAG Property and Facility Services s. r. o. 11 29 357 045,00 EUR
Xepap, spol. s r.o. 55 7 884 991,00 EUR
Xepap, spol. s r.o. 2 0,00 Neuvedná
printio, s.r.o. 9 819 176,00 EUR
printio, s.r.o. 2 0,00 Neuvedná
COFELY a.s. 12 22 071 350,00 EUR
ROBINCO Slovakia s.r.o. 2 281 721,00 EUR
SLOVNAFT, a.s. 31 46 644 257,00 EUR
BONUL, s.r.o. 35 59 320 792,00 EUR
ZSE Energia, a.s. 2 7 797 390,00 EUR
HYCA s.r.o. 2 742 820,00 EUR
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív,a. s. ŠEVT a.s. /skrátená verzia obchodného mena/ 20 2 872 304,00 EUR
Rempo s.r.o. 60 21 295 095,00 EUR
InterWay, s.r.o. 16 8 812 283,00 EUR
AUTO-IMPEX spol. s r.o. 49 25 017 581,00 EUR
AUTO-IMPEX spol. s r.o. 4 0,00 Neuvedná
ZORNICA BANKO FASHION a.s. 21 9 514 375,00 EUR
KOVAL SYSTEMS, a. s. 41 42 334 729,00 EUR
ProCare, a.s. 5 4 576 946,00 EUR
EMM - T, spol. s r. o. 12 5 348 361,00 EUR
Systeming, s.r.o. 19 47 522 188,00 EUR
K A S I C O, a. s. 10 1 990 197,00 EUR
K A S I C O, a. s. 8 0,00 Neuvedná
KORAKO plus, s. r. o. 4 1 302 344,00 EUR
KIOS s.r.o. 1 3 805 000,00 EUR
Global Facility a. s. 11 29 357 045,00 EUR
Plaut Slovensko, s.r.o. 6 21 564 759,00 EUR
Oracle Slovensko spol. s r.o. 2 1 399 912,00 EUR
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 9 8 169 555,00 EUR
Surf Point Media, s.r.o. 1 400 000,00 EUR
ARVAL SLOVAKIA, s.r.o. 29 57 419 389,00 EUR
LeasePlan Slovakia, s. r. o. 28 46 860 832,00 EUR
UNITEC HOLDING spol. s r.o. 17 2 709 052,00 EUR
GGFS s.r.o. 1 15 103 780,00 EUR
MAN Truck&Bus Slovakia 3 3 802 028,00 EUR
Slovenská pošta, a.s. 2 1 299 976,00 EUR
IMPA Bratislava, a.s. 28 2 993 777,00 EUR
IMPA Bratislava, a.s. 2 0,00 Neuvedná
LP servis, s.r.o. 24 16 846 242,00 EUR
P O Z A N A, s.r.o. 8 18 165 143,00 EUR
Martes s.r.o. 3 3 665 600,00 EUR
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 2 5 276 120,00 EUR
Postovní tiskárna cenín 1 340 063,00 EUR
Datasys, s.r.o. 1 2 730 000,00 EUR
Postovní tiskárna cenín 2 250 126,00 EUR
KASICO 1 161 711,00 EUR
Postovní tiskárna cenin 1 161 711,00 EUR
Päť P SLOVAKIA - reklamná agentúra, spol. s r.o. 9 819 176,00 EUR
Päť P SLOVAKIA - reklamná agentúra, spol. s r.o. 2 0,00 Neuvedná
1 0,00 Neuvedná
1 103 146,00 EUR
1 0,00 Neuvedná
1 27 730,00 EUR
1 86 880,00 EUR
EDYMAX SE 16 14 232 964,00 EUR
1 41 595,00 EUR
1 100 960,00 EUR
SOFIS, s.r.o. 15 3 001 950,00 EUR
1 55 461,00 EUR
1 41 595,00 EUR
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. 1 793 238,00 EUR
1 86 880,00 EUR
IN Services s.r.o. 6 1 604 037,00 EUR
PROPLUSCO Services spol. s r. o. 7 2 082 256,00 EUR
ips cleaning s.r.o. 3 1 213 265,00 EUR
GOEN, spol. s r.o. 4 787 187,00 EUR
DATASYS, s.r.o. 1 6 180 672,00 EUR
EUROMARK safe s. r. o. 4 486 521,00 EUR
MYRHA, s. r. o. 8 2 276 879,00 EUR
LAMA SK s.r.o. 7 11 859 037,00 EUR

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné Detaily

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden
Výber a distribúcia poštových zásielok a s tým súvisiacich činností na roky 2021 – 2025 na Stredisku dodávania balíkov Košice 3 825 519 3825519.0 EUR 5. August 2021 30. August 2021 Nie 2021-08-05 00:00:00 UTC 2021-08-30 10:00:00 UTC
OSOBNÉ OCHRANNÉ PRACOVNÉ PROSTRIEDKY PRE ZAMESTNANCOV SLOVENSKEJ POŠTY, A.S. 1 064 300 1064300.0 EUR 6. September 2021 1. Október 2021 Nie 2021-09-06 00:00:00 UTC 2021-10-01 10:00:00 UTC
Poskytovanie elektronických hlasových komunikačných služieb v pevnom mieste pripojenia a poskytovanie mobilných elektronických komunikačných služieb 15 050 000 15050000.0 EUR 2. November 2021 8. December 2021 Nie 2021-11-02 00:00:00 UTC 2021-12-08 10:00:00 UTC
Tlač a výroba poštových cenín a filatelistických produktov 2 400 000 2400000.0 EUR 8. November 2021 2. December 2021 Nie 2021-11-08 00:00:00 UTC 2021-12-02 10:00:00 UTC
Pracovná zdravotná služba v nemedicínskej oblasti na roky 2022 až 2025 222 160 222160.0 EUR 15. November 2021 9. December 2021 Nie 2021-11-15 00:00:00 UTC 2021-12-09 10:00:00 UTC
BEZHOTOVOSTNÝ NÁKUP POHONNÝCH HMÔT PROSTREDNÍCTVOM PALIVOVÝCH KARIET PRE SLUŽOBNÉ MOTOROVÉ VOZIDLÁ PREVÁDZKOVANÉ SP, A. S. 20 134 000 20134000.0 EUR 22. November 2021 17. December 2021 Nie 2021-11-22 00:00:00 UTC 2021-12-17 10:00:00 UTC
Informačný systém Monitoring a riadenie prevádzky motorových vozidiel od do 29. Júl 2015 7. September 2015 Nie 2015-07-29 00:00:00 UTC 2015-09-07 10:00:00 UTC

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Oslovení dodávatelia

Zoznam všetkých zmlúv obstarávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena obstarávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných obstarávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 6382 zmlúv. Pri tak veľkom počte sa práca s tabuľkou môže spomaliť.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily

Zoznam výberových konaní obstarávateľa podľa registra výberových konaní

Pozor! Zoznam obsahuje výberové konania, ktoré našiel podľa názvu obstarávateľa. V prípade, že existuje výberové konanie, kde bola použitá iná forma zápisu tohto obstarávateľa, výberové konanie sa tu nemusí zobraziť. Pre zoznam všetkých (aktuálne vyhlásených, aj uzavretých) výberových konaní prejdite na Zoznam výberových konaní.
Meno Stav Služobný úrad Organizačný útvar Druh výberového konania Dátum vyhlásenia Termín na podanie žiadosti

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávateľa. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×