Dodávateľ

STAVFIN, a.s.

Trenčín
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: STAVFIN, a.s.

IČO: 36305979

Adresa: Zlatovská 33, Trenčín

Registračné číslo: 2019/12-PO-C4711

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 6. December 2019

Záznam platný do: 6. December 2022

Posledná zmena: 4. September 2021


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 941 941,00 EUR 13 13
2015 990 399,00 EUR 9 9
2016 262 680,00 EUR 4 4
2017 521 333,00 EUR 2 2
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 941 941,00 EUR 13 13
2015 872 045,00 EUR 8 8
2016 381 034,00 EUR 5 5
2017 521 333,00 EUR 2 2

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Nitriansky samosprávny kraj 1 86 728,00 86728.00 EUR
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 3 808 287,00 808287.00 EUR
Mesto Žilina 1 70 105,00 70105.00 EUR
Mesto Liptovský Mikuláš 4 239 373,00 239373.00 EUR
Žilinský samosprávny kraj 3 269 183,00 269183.00 EUR
Mesto Trnava 2 129 200,00 129200.00 EUR
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera Piešťany 1 89 665,00 89665.00 EUR
Ekonomická univerzita v Bratislave 3 369 396,00 369396.00 EUR
Mesto Michalovce 1 111 008,00 111008.00 EUR
Mesto Ružomberok 1 52 217,00 52217.00 EUR
Mesto Dubnica nad Váhom 1 82 102,00 82102.00 EUR
Obec Krásna Ves 1 55 623,00 55623.00 EUR
SPOJENÁ ŠKOLA SVÄTEJ RODINY 1 29 645,00 29645.00 EUR
Základná škola Dlhé Hony 1, Trenčín 1 5 000,00 5000.00 EUR
Stredná priemyselná škola 1 65 473,00 65473.00 EUR
Základná škola Radovana Kaufmana 1 104 069,00 104069.00 EUR
Dopravná akadémia, Trenčín 1 86 279,00 86279.00 EUR
Základná škola sv. Marka, Petzwalova 1, Nitra 1 63 000,00 63000.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Výmena okien na 2.-5. NP SZ fasády - 2.etapa Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 97 900,00 97900.0 EUR 2015 Práce Nie 1
Výmena okien v objekte Ekonomickej univerzity v Bratislave Ekonomická univerzita v Bratislave 146 243,00 146243.0 EUR 2014 Práce Nie 1
Výmena okien Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera Piešťany 151 260,00 151260.0 EUR 2014 Práce Nie 1
Dolnooravská NsP Dolný Kubín stavebné úpravy výplní otvorov. Žilinský samosprávny kraj 220 522,00 220522.0 EUR 2014 Práce Nie 1
Stavebné úpravy v Základnej škole ul. Okoličianska Liptovský Mikuláš výmena výplňových konštrukcií - II. etapa Mesto Liptovský Mikuláš od 50 000,00 do 60 000,00 50000 EUR 2014 Práce Nie 1
Zvýšenie energetickej účinnosti budovy Materskej školy Obec Krásna Ves 70 691,00 70691.0 EUR 2014 Práce Nie 1
Výmena okien ZŠ Sládkovičova, Ružomberok - I. etapa Mesto Ružomberok 83 330,00 83330.0 EUR 2014 Práce Nie 1
Stavebné práce - Výmena okien a dverí na Materskej škole CII 85 v Dubnici nad Váhom a Materskej škole CII 72 v Dubnici nad Váhom v zmysle výkazov výmer a výpisov okien a dverí, ktoré tvoria prílohu č. 1 a č.2 súťažných podkladov. Mesto Dubnica nad Váhom 152 000,00 152000.0 EUR 2014 Práce Nie 1
Obchodná akadémia, Liptovský Mikuláš - stavebné úpravy - rekonštrukcia výplní okenných otvorov Žilinský samosprávny kraj 248 300,00 248300.0 EUR 2014 Práce Nie 1
Zníženie energetickej náročnosti budovy školy OA Šurany Nitriansky samosprávny kraj 206 500,00 206500.0 EUR 2014 Práce Nie 1
Stavebné úpravy Materská škola ul. Vranovská Liptovský Mikuláš – výmena výplňových konštrukcií Mesto Liptovský Mikuláš 41 660,00 41660.0 EUR 2014 Práce Nie 1
Stavebné úpravy v Základnej škole ul Okoličianska Liptovský Mikuláš - výmena vyplňových konštrukcií Mesto Liptovský Mikuláš 139 983,00 139983.0 EUR 2014 Práce Nie 1
Gymnázium Bytča - výmena okien. Žilinský samosprávny kraj 81 000,00 81000.0 EUR 2014 Práce Nie 1
Výmena okien a súvisiacich častí, tretia etapa SPOJENÁ ŠKOLA SVÄTEJ RODINY 39 999,00 39999.0 EUR 2014 Práce Nie 1
Výber zhotoviteľa na realizáciu stavby: "Výmena okien na ZŠ Karpatská 8063/11" Mesto Žilina 84 174,00 84174.0 EUR 2015 Práce Nie 1
Stavebné úpravy Základná škola ul. Čsl. brigády Liptovský Mikuláš – výmena výplňových konštrukcií Mesto Liptovský Mikuláš 110 726,00 110726.0 EUR 2015 Práce Nie 1
Odstránenie havarijného stavu ZŠ R. Kaufmana - výmena okien 1. etapa Základná škola Radovana Kaufmana 83 200,00 83200.0 EUR 2015 Práce Nie 1
Výmena okien v objekte Ekonomickej univerzity v Bratislave Ekonomická univerzita v Bratislave 154 166,00 154166.0 EUR 2015 Práce Nie 1
Výmena okien na 2.-5. NP SZ fasády Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 671 464,00 671464.0 EUR 2015 Práce Nie 1
Výmena okien na stavebných objektoch SO 103 a SO 104 Dopravná akadémia Trenčín. Dopravná akadémia, Trenčín 98 980,00 98980.0 EUR 2015 Práce Nie 1
Výmena okien školy Stredná priemyselná škola 54 167,00 54167.0 EUR 2015 Práce Nie 1
Výmena okien - Základná škola J.A. Komenského, Michalovce Mesto Michalovce 199 000,00 199000.0 EUR 2015 Práce Nie 1
Výmena okien na fasáde budovy SjF - dvorná časť + suterén Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 458 333,00 458333.0 EUR 2017 Práce Nie 1
Základná škola – výmena okien a dverí Základná škola sv. Marka, Petzwalova 1, Nitra 63 000,00 63000.0 EUR 2017 Práce Nie 1
Výmena okien, presklených stien a stavebné úpravy Mesto Trnava 162 000,00 162000.0 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Demontáž a likvidácia starých okien a dverí, montáž nových Základná škola Dlhé Hony 1, Trenčín 17 251,00 17251.0 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
výmena okien Ekonomická univerzita v Bratislave 166 973,82 166973.82 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Výmena okien a vstupných dverí. Mesto Trnava 20 000,00 20000.0 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1

stavfin@stavfin.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 29 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Daniel Klačman
Adresa:
Záblatská 46C Trenčín 91106
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Kristína Jankovská
Adresa:
Hodžova 69 Trenčín 91101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Žofia Michaláková
Adresa:
Soblahov 576 Soblahov 91338
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Ján Masár
Adresa:
Nad tehelňou 5 Trenčín 91101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Daša Salzmannová
Adresa:
Hlaváčikova 15 Bratislava - mestská časť Karlova Ves 84105
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
3. Jún 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Erik Jankovský
Adresa:
Hodžova 69 Trenčín 91101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
4. Marec 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Miroslava Červencová
Adresa:
Považská 50 Trenčín 91101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Jozef Imriška
Adresa:
Hviezdoslavova 40 Čachtice 91621
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ján Jankovský
Adresa:
Hodžova 69 Trenčín 91101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
4. Marec 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Daša Salzmannová
Adresa:
Hlaváčikova 15 Bratislava - mestská časť Karlova Ves 84105
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Júl 2017
Záznam do:
3. Jún 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Peter Klačman
Adresa:
Niva 14 Trenčín 91100
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Júl 2017
Záznam do:
4. Marec 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Erik Jankovský
Adresa:
Hodžova 69 Trenčín 91101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Júl 2017
Záznam do:
4. Marec 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ján Jankovský
Adresa:
Hodžova 69 Trenčín 91101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Júl 2017
Záznam do:
4. Marec 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Jozef Imriška
Adresa:
Hviezdoslavova 40 Čachtice 91621
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
31. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ján Jankovský
Adresa:
Hodžova 69 Trenčín 91101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
31. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Daša Salzmannová
Adresa:
Hlaváčiková 3105/15 Bratislava 84105
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
31. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Miroslava Červencová
Adresa:
Považská 50 Trenčín 91101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
31. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Erik Jankovský
Adresa:
Hodžova 69 Trenčín 91101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
31. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Žofia Michaláková
Adresa:
Soblahov 576 Soblahov 91338
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
31. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Kristína Jankovská
Adresa:
Hodžova 69 Trenčín 91101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
31. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Peter Klačman
Adresa:
Niva 14 Trenčín 91100
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
31. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Ján Masár
Adresa:
Nad tehelňou 5 Trenčín 91101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
31. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
JUDr. Michal Hoffmann
Adresa:
Nám. sv. Anny 20A Trenčín 91101

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 3.06.2020 do:

StiahniZáznam platný od: 4.03.2019 do: 3.06.2020

StiahniZáznam platný od: 31.07.2017 do: 4.03.2019

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×