Obstarávateľ

Mesto Dubnica nad Váhom

Dubnica nad Váhom

Profil obstarávateľa na UVO
Index kvality

Úspešné obstarávania

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní
2014 209 260,00 EUR 2
2015 945 862,00 EUR 5
2016 722 889,00 EUR 4
2017 697 075,46 EUR 5
2018 1 096 323,56 EUR 6
2019 554 409,77 EUR 3
2020 2 466 050,00 EUR 5
2021 2 306 301,80 EUR 9

Neúspešné obstarávania

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní
2017 3
2017 200 000,00 EUR 1
2018 1
2018 53 326,00 EUR 1
2019 2
2019 127 088,73 EUR 1
2021 1

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ, krajina), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Hodnoty zmlúv podľa krajín

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Počty zmlúv podľa krajín

Dodávatelia pre obstarávateľa

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet zmlúv s dodávateľom Celková suma Mena
STAVFIN, a.s. 1 82 102,00 EUR
ELTODO OSVETLENIE, s.r.o. 1 198 592,00 EUR
ŠPORTFINAL s.r.o. 1 249 907,00 EUR
Ing. Peter Gerši - GC Tech. 1 7 198,33 EUR
Pow-en a. s. 1 354 349,24 EUR
REDOX, s.r.o. 1 145 333,33 EUR
ELKOPLAST Slovakia s.r.o. 2 208 749,17 EUR
VAAT, s. r. o. 1 169 946,00 EUR
KOBIT - SK, s.r.o. 1 109 200,00 EUR
VODOHOSPODÁRSKE STAVBY - ekologický podnik a. s. 3 1 947 945,00 EUR
A.V.l.S. - lnternational Software Distribution & Servis, s.r.o. 1 139 240,00 EUR
FURMET GROUP, s.r.o. 2 218 476,00 EUR
PC SEMA, s.r.o. 1 63 333,33 EUR
STROJSTAV spol. s r.o. 1 649 400,00 EUR
Pekná záhrada, spol. s r.o. 1 129 813,00 EUR
SESTAV, s.r.o. 3 836 700,00 EUR
Unique Medical s. r. o. 2 388 030,00 EUR
AREA PLUS s.r.o. 1 109 569,00 EUR
PETMART, s. r. o. 2 154 753,00 EUR
GREENCITY s. r. o. 1 63 760,00 EUR
PETMART plus s.r.o. 2 120 368,00 EUR
USD Lučenec, s.r.o. 1 173 385,00 EUR
FERRMONT, spol. s r.o. 1 250 896,00 EUR
Ing. František Víťazka - STAVIT 1 65 400,00 EUR
LFM - servis SK s.r.o. 1 80 832,50 EUR
STEBERG s.r.o. 1 5 000,00 EUR
UNIKOV NITRA, s.r.o. 1 19 580,00 EUR
AUSTRO SERVIS s.r.o. 1 33 708,33 EUR
TWINLOGY s. r. o. 3 531 221,78 EUR
REDOX - ENEX s.r.o. 2 305 630,00 EUR
Auto-centrum, a.s. 1 35 458,33 EUR
Škola.sk, s. r. o. 1 18 518,50 EUR
SPORT Construction a.s. 1 558 474,00 EUR
2brothers, s.r.o. 1 168 766,00 EUR

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné Detaily

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden
Rekonštrukcia parkoviska pri bytovom dome č. 26 25 488 25487.75 EUR 6. Október 2020 15. Október 2020 Neuvedené 2020-10-06 00:00:00 UTC 2020-10-15 10:00:00 UTC
Detské ihrisko pri ZŠ s MŠ Centrum I. 27 229 27228.65 EUR 12. Október 2020 22. Október 2020 Neuvedené 2020-10-12 00:00:00 UTC 2020-10-22 12:00:00 UTC
Rekonštrukcia križovatky MK Jána Kalinčiaka a Športovcov 102 514 102513.61 EUR 20. Október 2020 30. Október 2020 Neuvedené 2020-10-20 00:00:00 UTC 2020-10-30 10:00:00 UTC
Asfaltovanie chodníkov a MK v meste Dubnica nad Váhom 51 916 51916.41 EUR 5. November 2020 18. November 2020 Neuvedené 2020-11-05 00:00:00 UTC 2020-11-18 10:00:00 UTC
Rekonštrukcia kancelárií Mestského úradu v Dubnici nad Váhom 25 839 25838.59 EUR 1. December 2020 8. December 2020 Neuvedené 2020-12-01 00:00:00 UTC 2020-12-08 15:00:00 UTC
Projektová dokumentácia - Revitalizácia Námestia Matice Slovenskej v Dubnici nad Váhom 50 900 50900.0 EUR 19. Marec 2021 31. Marec 2021 Neuvedené 2021-03-19 00:00:00 UTC 2021-03-31 15:00:00 UTC
Súbor projektových dokumentácii na parkoviská v meste Dubnica nad Váhom 14 352 14352.23 EUR 26. Marec 2021 7. Apríl 2021 Neuvedené 2021-03-26 00:00:00 UTC 2021-04-07 12:00:00 UTC
Pasport stavby Chateau Mignon 3 818 3818.0 EUR 7. Máj 2021 17. Máj 2021 Neuvedené 2021-05-07 00:00:00 UTC 2021-05-17 12:00:00 UTC
Stavebný dozor pri prestavbe objektu súp. č. 356 na bytový dom, Dubnica nad Váhom 7 074 7073.7 EUR 13. Máj 2021 19. Máj 2021 Neuvedené 2021-05-13 00:00:00 UTC 2021-05-19 12:00:00 UTC
Opravy poškodených mestských komunikácií a chodníkov v Dubnici nad Váhom 179 496 179496.37 EUR 4. Jún 2021 11. Jún 2021 Neuvedené 2021-06-04 00:00:00 UTC 2021-06-11 12:00:00 UTC
Parkoviská a chodníky Pod hájom, Dubnica nad Váhom 153 383 153383.39 EUR 8. Jún 2021 18. Jún 2021 Neuvedené 2021-06-08 00:00:00 UTC 2021-06-18 12:00:00 UTC
Stavebné úpravy interiéru domu kultúry pre ZUŠ 103 385 103384.51 EUR 14. Jún 2021 23. Jún 2021 Neuvedené 2021-06-14 00:00:00 UTC 2021-06-23 12:00:00 UTC
Zber, preprava a zabezpečenie zhodnotenia biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu z domácností 209 412 209412.0 EUR 14. Jún 2021 1. Júl 2021 Neuvedené 2021-06-14 00:00:00 UTC 2021-07-01 10:00:00 UTC
Rekonštrukcia polovičného profilu miestnej komunikácie ul. Murgašova 60 200 60200.0 EUR 29. Máj 2020 5. Jún 2020 Neuvedené 2020-05-29 00:00:00 UTC 2020-06-05 12:00:00 UTC
Koncepcia Územného plánu mesta Dubnica nad Váhom od do 6. Júl 2017 10. Október 2017 Nie 2017-07-06 00:00:00 UTC 2017-10-10 14:00:00 UTC
Revitalizácia sídliska Pod Hájom v Dubnici nad Váhom 583 088 583088.19 EUR 11. September 2017 9. Október 2017 Áno 2017-09-11 00:00:00 UTC 2017-10-09 09:00:00 UTC
Oporný múr NKP Park J. B. Magina 55 370 55370.28 EUR 10. Júl 2020 24. Júl 2020 Neuvedené 2020-07-10 00:00:00 UTC 2020-07-24 09:00:00 UTC
Rekonštrukcia chodníkov v Dubnici nad Váhom - 1. etapa 178 735 178735.46 EUR 12. Jún 2020 24. Jún 2020 Neuvedené 2020-06-12 00:00:00 UTC 2020-06-24 16:00:00 UTC
Klientske centrum – mestský úrad Dubnica nad Váhom 114 943 114943.09 EUR 12. Jún 2020 24. Jún 2020 Neuvedené 2020-06-12 00:00:00 UTC 2020-06-24 16:00:00 UTC
Oporný múr NKP Park J. B. Magina 46 985 46984.59 EUR 9. September 2020 18. September 2020 Neuvedené 2020-09-09 00:00:00 UTC 2020-09-18 09:00:00 UTC
Nové samozberné zametacie vozidlo na údržbu, čistenie ciest a komunikácií 189 717 189716.67 EUR 21. Február 2018 12. Marec 2018 Áno 2018-02-21 00:00:00 UTC 2018-03-12 15:00:00 UTC
Stredisko triedeného zberu – Dubnica nad Váhom 2 339 875 2339875.0 EUR 26. Jún 2018 18. Júl 2018 Áno 2018-06-26 00:00:00 UTC 2018-07-18 10:00:00 UTC
Rekonštrukcia polovičného profilu miestnej komunikácie ul. Prejtská 39 660 39660.0 EUR 3. Júl 2020 10. Júl 2020 Neuvedené 2020-07-03 00:00:00 UTC 2020-07-10 12:00:00 UTC
Logo mesta v podchode Dubnica nad Váhom 14 000 14000.0 EUR 8. Júl 2020 15. Júl 2020 Neuvedené 2020-07-08 00:00:00 UTC 2020-07-15 16:00:00 UTC
Štruktúrovaná kabeláž MsÚ v Dubnici nad Váhom 40 765 40764.9 EUR 8. Júl 2020 15. Júl 2020 Neuvedené 2020-07-08 00:00:00 UTC 2020-07-15 16:00:00 UTC
Revitalizácia objektu domu smútku Prejta 82 099 82099.15 EUR 8. Júl 2020 20. Júl 2020 Neuvedené 2020-07-08 00:00:00 UTC 2020-07-20 12:00:00 UTC
Asfaltovanie chodníkov na ulici Obrancov mieru v Dubnici nad Váhom 27 228 27228.21 EUR 25. September 2020 5. Október 2020 Neuvedené 2020-09-25 00:00:00 UTC 2020-10-05 12:00:00 UTC
Materská škola Centrum II. 72 - oplotenie 35 044 35044.17 EUR 10. August 2020 19. August 2020 Neuvedené 2020-08-10 00:00:00 UTC 2020-08-19 15:00:00 UTC
Projektová dokumentácia pre Stredisko triedeného zberu a zberného dvora Dubnica nad Váhom 44 333 44333.33 EUR 12. August 2020 19. August 2020 Neuvedené 2020-08-12 00:00:00 UTC 2020-08-19 15:00:00 UTC
ZŠ s MŠ Pavla Demitru – oprava strechy 43 804 43803.6 EUR 14. August 2020 26. August 2020 Neuvedené 2020-08-14 00:00:00 UTC 2020-08-26 10:00:00 UTC
Dodávka elektrickej energie na prevádzku Verejného osvetlenia v meste Dubnica nad Váhom a mestskej časti Prejta 46 912 46912.12 EUR 20. August 2020 27. August 2020 Neuvedené 2020-08-20 00:00:00 UTC 2020-08-27 15:00:00 UTC
Dom kultúry - oprava strechy 37 500 37500.0 EUR 8. Jún 2020 15. Jún 2020 Neuvedené 2020-06-08 00:00:00 UTC 2020-06-15 09:00:00 UTC
Oprava vchodu ZŠ s MŠ Pod hájom 24 725 24724.76 EUR 24. August 2020 28. August 2020 Neuvedené 2020-08-24 00:00:00 UTC 2020-08-28 10:00:00 UTC
Revitalizácia objektu domu smútku Prejta 95 506 95505.64 EUR 24. Jún 2020 6. Júl 2020 Neuvedené 2020-06-24 00:00:00 UTC 2020-07-06 09:00:00 UTC
REKONŠTRUKCIA KAŠTIEĽA V DUBNICI NAD VÁHOM – II. ETAPA 2 074 949 2074949.0 EUR 29. Júl 2014 15. August 2014 Áno 2014-07-29 00:00:00 UTC 2014-08-15 10:00:00 UTC
Stavebné úpravy RTG pracoviska 50 920 50920.21 EUR 3. September 2020 14. September 2020 Neuvedené 2020-09-03 00:00:00 UTC 2020-09-14 10:00:00 UTC

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Oslovení dodávatelia

Zoznam všetkých zmlúv obstarávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena obstarávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných obstarávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 210 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily

Zoznam výberových konaní obstarávateľa podľa registra výberových konaní

Pozor! Zoznam obsahuje výberové konania, ktoré našiel podľa názvu obstarávateľa. V prípade, že existuje výberové konanie, kde bola použitá iná forma zápisu tohto obstarávateľa, výberové konanie sa tu nemusí zobraziť. Pre zoznam všetkých (aktuálne vyhlásených, aj uzavretých) výberových konaní prejdite na Zoznam výberových konaní.
Meno Stav Služobný úrad Organizačný útvar Druh výberového konania Dátum vyhlásenia Termín na podanie žiadosti

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávateľa. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×