Dodávateľ

KONEX elektro, spol. s r.o.

Košice
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: KONEX elektro, spol. s r.o.

IČO: 31680569

Adresa: Rastislavova 7, Košice

Registračné číslo: 2020/10-PO-D4958

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 24. Október 2020

Záznam platný do: 24. Október 2023

Posledná zmena: 24. Október 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 1 237 919,00 EUR 6 6
2015 309 141,00 EUR 5 6
2016 2 469 098,04 EUR 79 111
2017 22 878,64 EUR 40 40
2018 9 599,40 EUR 17 17
2019 9 603,33 EUR 10 10
2020 1 712 564,91 EUR 25 30
2021 12 423,41 EUR 5 5
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 913 005,00 EUR 2 2
2015 189 380,47 EUR 4 5
2016 559 273,67 EUR 67 67
2017 1 422 930,54 EUR 44 52
2018 321 139,40 EUR 22 30
2019 378 102,33 EUR 14 22
2020 1 615 452,91 EUR 25 34
2021 383 943,41 EUR 9 13

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 36 14 954,37 14954.37 EUR
Slovenská správa ciest 1 50,00 50.00 EUR
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 1 796,91 796.91 EUR
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 9 844,51 9844.51 EUR
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 460,16 460.16 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 2 120 410,86 120410.86 EUR
Univerzitná nemocnica Bratislava 1 2 225,01 2225.01 EUR
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 1 1 951,08 1951.08 EUR
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 393,04 393.04 EUR
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 1 853,75 853.75 EUR
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 1 9 554,15 9554.15 EUR
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 7 800,35 800.35 EUR
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 2 16 201,11 16201.11 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 4 749,99 4749.99 EUR
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 1 1 042,59 1042.59 EUR
Technická univerzita v Košiciach 4 2 780,67 2780.67 EUR
Obec Gbelce 1 40,80 40.80 EUR
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 4 1 001,83 1001.83 EUR
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 2 900,24 900.24 EUR
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 172,20 172.20 EUR
Domov pri kríži 1 671,95 671.95 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 4 2 391,63 2391.63 EUR
Fakultná nemocnica Nitra 1 584,10 584.10 EUR
Ľubovnianska nemocnica, n. o. 2 708,14 708.14 EUR
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 1 394,25 394.25 EUR
Slovenské národné múzeum 13 9 600,54 9600.54 EUR
Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny 1 52,40 52.40 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 7 6 316,76 6316.76 EUR
Ekonomická univerzita v Bratislave 4 983,56 983.56 EUR
Úrad vlády Slovenskej republiky 1 3 804,11 3804.11 EUR
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 1 1 018,44 1018.44 EUR
Kancelária prezidenta SR 1 960,00 960.00 EUR
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 565,75 565.75 EUR
Slovenské národné divadlo 4 1 793,19 1793.19 EUR
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 20,30 20.30 EUR
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 51,90 51.90 EUR
Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik 2 361,44 361.44 EUR
Stredisko sociálnej starostlivosti 2 22 929,12 22929.12 EUR
Národný onkologický ústav 2 2 539,38 2539.38 EUR
Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 1 246,40 246.40 EUR
Mesto Spišské Vlachy 1 51,50 51.50 EUR
Obec Petrovany 1 285,30 285.30 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3 2 598,65 2598.65 EUR
Západoslovenská distribučná, a.s. 69 5 385 383,00 5385383.00 EUR
Východoslovenská distribučná, a. s. 4 116 827,00 116827.00 EUR
Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. 1 1 870,56 1870.56 EUR
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 2 409,00 409.00 EUR
Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. 1 7 142,15 7142.15 EUR
Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o. 3 5 448,00 5448.00 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 5 3 689,81 3689.81 EUR
Ústredie ľudovej umeleckej výroby 2 2 741,63 2741.63 EUR
Správa majetku Sereď, s.r.o. 1 3 552,93 3552.93 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 4 1 614,88 1614.88 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 824,81 824.81 EUR
Stredná odborná škola 1 739,99 739.99 EUR
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Horelica 1 982,58 982.58 EUR
Stredná odborná škola, Námestie SNP 5, Partizánske 1 339,24 339.24 EUR
Stredná zdravotnícka škola 1 449,72 449.72 EUR
Tom-Ers s.r.o. 1 3 100,00 3100.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Elektroinštalačný materiál pre potreby UPJŠ Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 120 000,00 120000.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
VN a NN káblové príslušenstvo Západoslovenská distribučná, a.s. 793 005,00 793005.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
VN a NN káblové príslušenstvo Západoslovenská distribučná, a.s. 106 156,00 106156.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
VN a NN Káblové príslušenstvo Západoslovenská distribučná, a.s. 90 755,00 90755.0 EUR 2014 Tovary Neuvedené 1
VN a NN káblové príslušnstvo Západoslovenská distribučná, a.s. 118 428,00 118428.0 EUR 2014 Tovary Neuvedené 1
Odkloňovacie prvky pre elimináciu nárazov vtákov do vodičov pre projekt LIFE13 NAT/SK/001272 Energia v krajine Východoslovenská distribučná, a. s. 400 000,00 400000.0 EUR 2015 Tovary Nie 2
VN a NN káblové príslušenstvo Západoslovenská distribučná, a.s. 80 092,00 80092.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
VN a NN káblové príslušenstvo Západoslovenská distribučná, a.s. 7 994,00 7994.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Odkloňovacie prvky pre elimináciu nárazov vtákov do vodičov pre projekt LIFE13 NAT/SK/001272 Energia v krajine Východoslovenská distribučná, a. s. 20 000,00 20000.0 EUR 2015 Tovary Neuvedené 1
Odkloňovače letu vtákov pre vonkajšie vzdušné VN vedenia pre projekt LIFE13 NAT/SK/001272 Energia v krajine Západoslovenská distribučná, a.s. 77 895,00 77895.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
VN a NN káblové príslušnstvo Západoslovenská distribučná, a.s. 70 975,00 70975.0 EUR 2014 Tovary Neuvedené 1
Odkloňovače letu vtákov pre vonkajšie vzdušné VN vedenia pre projekt LIFE13 NAT/SK/001272 Energia v krajine Západoslovenská distribučná, a.s. 235 467,00 235467.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
VN a NN káblové príslušenstvo Západoslovenská distribučná, a.s. 1 654 152,00 1654152.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 3
VN a NN káblové príslušnstvo Západoslovenská distribučná, a.s. 44 756,00 44756.0 EUR 2014 Tovary Neuvedené 1
VN a NN káblové príslušenstvo Západoslovenská distribučná, a.s. 102 818,00 102818.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 3
VN a NN káblové príslušenstvo Západoslovenská distribučná, a.s. 88 344,00 88344.0 EUR 2016 Tovary Nie 3
VN a NN káblové príslušenstvo Západoslovenská distribučná, a.s. 102 484,00 102484.0 EUR 2016 Tovary Nie 3
VN a NN káblové príslušenstvo Západoslovenská distribučná, a.s. 90 962,00 90962.0 EUR 2016 Tovary Nie 3
VN a NN káblové príslušenstvo Západoslovenská distribučná, a.s. 68 399,00 68399.0 EUR 2016 Tovary Nie 3
Odkloňovače letu vtákov pre vonkajšie vzdušné VN vedenia pre projekt LIFE13 NAT/SK/001272 Energia v krajine Západoslovenská distribučná, a.s. 3 994,00 3994.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
Odkloňovacie prvky pre elimináciu nárazov vtákov do vodičov pre projekt LIFE13 NAT/SK/001272 Energia v krajine Východoslovenská distribučná, a. s. 8 012,00 8012.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
VN a NN káblové príslušenstvo Západoslovenská distribučná, a.s. 105 684,00 105684.0 EUR 2016 Tovary Nie 3
Sodíková výbojka Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik 100,00 100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
LED žiarovky a reflektory Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 460,00 460.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektromer a vodič Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 193,60 193.6 EUR 2016 Tovary Nie 1
LED svietidlá Ústredie ľudovej umeleckej výroby 360,00 360.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 1 788,00 1788.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Materiál na opravy rozvodov EE Technická univerzita v Košiciach 4 000,00 4000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Telefónne káble Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 126,60 126.6 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektro dielov Stredná odborná škola 895,00 895.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Svietidla LED - evidencia II. Národný onkologický ústav 2 210,00 2210.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Svetelné zdroje do reflektorov Slovenské národné divadlo 461,00 461.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. 11 000,00 11000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Sodíková výbojka 70W SON Mesto Spišské Vlachy 110,00 110.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup batérií 12V Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 3 360,00 3360.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stolná LED lampa STL201 - SENCOR Technická univerzita v Košiciach 70,00 70.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka žiaroviek, žiariviek a elektro dielov na 4 roky Ústredie ľudovej umeleckej výroby 4 800,00 4800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka žiaroviek a žiariviek Ekonomická univerzita v Bratislave 1 157,82 1157.82 EUR 2016 Tovary Nie 1
elektroinštalačný materiál Domov pri kríži 1 090,00 1090.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektromateriál 04/2016 Univerzitná nemocnica Bratislava 3 320,00 3320.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely pre SKR Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 14 263,00 14263.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál a svietidlá Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 720,00 720.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely pre elektro Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 6 645,59 6645.59 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup elektroinštalačného materiálu Úrad vlády Slovenskej republiky 6 099,30 6099.3 EUR 2016 Tovary Nie 1
žiarovky a spotrebný tovar Slovenské národné múzeum 255,00 255.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka žiariviek a žiaroviek 05 Ekonomická univerzita v Bratislave 705,60 705.6 EUR 2016 Tovary Nie 1
Bodové svietidlo Celiosa 4xE14/8W - Philips Massive 52304/17/10 alebo ekvivalent LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 480,00 480.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Svietidlo s LED trubicami Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 980,00 980.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stolná lampa Argus 3011 alebo ekvivalent Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 120,00 120.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Predlžovací kábel - bubon, rozdvojky, predlžovačka Slovenské národné múzeum 95,00 95.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Batérie Ni - Cd Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 10 000,00 10000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál Slovenské národné divadlo 200,00 200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál Ekonomická univerzita v Bratislave 121,92 121.92 EUR 2016 Tovary Nie 1
Svietidlá Správa majetku Sereď, s.r.o. 4 869,80 4869.8 EUR 2016 Tovary Nie 1
Bužírka zmršťovacia Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 250,00 250.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lampy a svietidlá Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 458,00 458.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Poistka keramicka Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 20,00 20.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Páska izolačná Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 100,00 100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 856,00 856.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 312,00 312.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektromateriály Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 18 029,00 18029.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál Slovenské národné divadlo 200,00 200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektromontážny materiál Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 100,00 100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Páska izolačná Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 31,00 31.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 800,00 1800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Bužírka zmršťovacia Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 120,94 120.94 EUR 2016 Tovary Nie 1
LED baterka halogén/kryptón, nabíjateľná - EMOS 3810 - alebo ekvivalent Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 73,00 73.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
elektromateriál Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 100,00 100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Interiérové stropné/nástenné svietidlá s detektorom pohybu a LED žiarovky Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Horelica 3 021,00 3021.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spájkovacia digitálna stanica s príslušenstvom Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 564,00 564.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 107,00 1107.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kompaktný skriňový rozvádzač Technická univerzita v Košiciach 200,00 200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Akumulačné pece, podložky pod akumulačné pece Slovenské národné múzeum 6 060,00 6060.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektromateriál - stykač, vodič Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 292,00 292.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Akumulačné pece, podložky pod akumulačné pece Slovenské národné múzeum 4 100,00 4100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
žiarovky, svietidlá Slovenské národné múzeum 360,00 360.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Svietidlo vreckové nabíjacie akumulátorové Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 239,00 239.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
elektroinštalačný materiál Ekonomická univerzita v Bratislave 600,50 600.5 EUR 2016 Tovary Nie 1
Podružný elektromer alebo ekvivalent Obec Petrovany 600,00 600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 294,00 294.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
vodiče, Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 233,00 233.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
LED panel do podhľadu 600 x 600 (studená biela) Fakultná nemocnica Nitra 1 000,00 1000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ohrievacie telesa Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 350,00 350.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Žiarivkové trubice Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny 94,00 94.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektrický spotrebný tovar Ústav na výkon trestu odňatia slobody 658,30 658.3 EUR 2017 Tovary Nie 1
Svetelné zdroje a svietidlá Obec Gbelce 49,00 49.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Žiarovky Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 16,20 16.2 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 2 870,00 2870.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Žiarivky lineárne, žiarovky Slovenské národné múzeum 30,00 30.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osvetlenie - elektrické žiarovky. Slovenská správa ciest 150,00 150.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
svietidlá,elektroinštalačný material, Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 680,00 680.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Svietidlá, žiarivky Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 809,31 809.31 EUR 2017 Tovary Nie 1
Žiarivková trubica a štartér pre žiarivkové trubice Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 32,20 32.2 EUR 2017 Tovary Nie 1
Svietidlo halogénové - nabíjacie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 120,00 120.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup žiaroviek a akumulátorov nabíjateľných Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 347,00 347.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
svetelné zdroje Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 950,00 950.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Svietidlá, žiarovky, el.zariadenia Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 050,00 1050.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Svietidlá, svetelné zdroje a príslušenstvo Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 1 998,00 1998.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Cyky-J kabel 3x2,5 Technická univerzita v Košiciach 200,00 200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Alkalické batérie, nabíjateľné batérie Ľubovnianska nemocnica, n. o. 755,80 755.8 EUR 2017 Tovary Nie 1
LED svietidlo nabíjacie ,svietidlo vreckové Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 375,00 1375.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektromateriál pre futbalové ihrisko s umelým povrchom Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. 2 500,00 2500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Akumulátory, galvanické články a batérie Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 666,00 666.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
žiarovky Slovenské národné múzeum 30,00 30.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stolná lampa, stolné svietidlo Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 183,50 183.5 EUR 2017 Tovary Nie 1
Akumulátory, galvanické články a batérie Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 1 070,00 1070.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 5 000,00 5000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Alkalické batérie Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 332,64 332.64 EUR 2017 Tovary Nie 1
náhradné žiarovky Kancelária prezidenta SR 3 000,00 3000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
žiarovky, svietidlá Slovenské národné múzeum 230,00 230.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
kruhová žiarivka opple Slovenské národné múzeum 450,00 450.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Batérie Slovenské národné múzeum 93,37 93.37 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 020,00 1020.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Žiarovky, žiarivkové trubice, vypínače, zásuvky štartéry Stredná zdravotnícka škola 556,95 556.95 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál Stredná odborná škola, Námestie SNP 5, Partizánske 597,10 597.1 EUR 2017 Tovary Nie 1
Svetelné zdroje Slovenské národné divadlo 1 522,00 1522.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup stolných lámp Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 482,40 482.4 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektro-materiál Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 911,00 911.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Akumulátory, galvanické články a batérie Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 2 209,00 2209.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál a svietidlá Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 2 176,00 2176.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 183,60 1183.6 EUR 2017 Tovary Nie 1
Žiarovka reflektorová Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 14,00 14.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
žiarovky, žiarivky, predlžovačky Slovenské národné múzeum 350,00 350.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Materiál k údržbe verejného osvetlenia Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o. 4 276,46 4276.46 EUR 2018 Tovary Nie 1
Akumulátory, galvanické články a batérie Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 2 800,00 2800.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Šnúry elektrické predlžovacie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 134,00 134.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Alkalické batérie, nabíjateľné batérie Ľubovnianska nemocnica, n. o. 503,76 503.76 EUR 2018 Tovary Nie 1
Materiál k údržbe verejného osvetlenia Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o. 4 542,90 4542.9 EUR 2018 Tovary Nie 1
predlžovačky, batérie, kanvica, prenosný halogén Slovenské národné múzeum 200,00 200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Frekvenčné meniče Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 500,00 500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Žiarovky 18W, 11W, 9W, - Tel. NADE Národný onkologický ústav 2 100,00 2100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Batérie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 600,00 600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
VN a NN káblové príslušenstvo Západoslovenská distribučná, a.s. 130 422,00 130422.0 EUR 2016 Tovary Nie 3
Svietidlá a príslušenstvo Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 968,53 968.53 EUR 2018 Tovary Nie 1
Elektronický predradník Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 220,00 220.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Monočlánky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 030,62 1030.62 EUR 2018 Tovary Nie 1
žiarovky termorezistívne Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 210,00 210.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Elektromateriál - žiarovky, žiarivky... Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 991,50 991.5 EUR 2018 Tovary Nie 1
Neón. trubice, elektro material Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 850,00 850.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
VN a NN káblové príslušenstvo Západoslovenská distribučná, a.s. 81 034,00 81034.0 EUR 2016 Tovary Nie 3
VN a NN káblové príslušenstvo Západoslovenská distribučná, a.s. 134 258,00 134258.0 EUR 2016 Tovary Nie 3
Materiál k údržbe verejného osvetlenia Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o. 3 576,00 3576.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 242,00 1242.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Svietidlá, el.zariadenia, el. materiál Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 650,00 1650.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Neón. trubice, elektro material Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 600,00 600.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Žiarovky a žiarivky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 452,00 452.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
VN a NN káblové príslušenstvo Západoslovenská distribučná, a.s. 159 617,00 159617.0 EUR 2016 Tovary Nie 3
Elektroinštalačný materiál Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 992,00 992.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 826,00 1826.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 299,00 299.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 500,00 1500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Neón. trubice, elektro material Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 950,00 1950.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Výbojky pre svietidlá verejného osvetlenia Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik 320,00 320.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 677,50 677.5 EUR 2020 Tovary Nie 1
VN a NN káblové príslušenstvo Západoslovenská distribučná, a.s. 148 600,00 148600.0 EUR 2016 Tovary Nie 3
Elektro materiál do ISO 1C Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 000,00 1000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál a elektrospotrebiče Stredisko sociálnej starostlivosti 12 000,00 12000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Neón. trubice, elektro material Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 2 750,00 2750.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kábel, koncovky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 528,00 528.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Poistky pre zariadenie PANS-20 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 600,00 600.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
VN a NN káblové príslušenstvo Západoslovenská distribučná, a.s. 31 989,00 31989.0 EUR 2016 Tovary Nie 3
Elektroinštalačný materiál Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 90,00 90.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný material Tom-Ers s.r.o. 3 920,00 3920.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
VN a NN káblové príslušenstvo II Západoslovenská distribučná, a.s. 2 900 000,00 2900000.0 EUR 2020 Tovary Nie 2
Elektroinštalačný materiál Ústav na výkon trestu odňatia slobody 700,00 700.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 530,00 1530.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
VN a NN káblové príslušenstvo Západoslovenská distribučná, a.s. 101 936,00 101936.0 EUR 2016 Tovary Nie 3
led reflektor so senzorom daisy Slovenské národné múzeum 300,00 300.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Svietidlá žiarivkové a svietidlá stropné Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 798,00 798.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 491,00 1491.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 249,64 249.64 EUR 2020 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 040,00 1040.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Elektromateriál november 2020 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 324,00 2324.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 847,00 847.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Elektromateriál - žiarovky, žiarivky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 733,00 733.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 598,79 598.79 EUR 2020 Tovary Nie 1
VN a NN káblové príslušenstvo II Západoslovenská distribučná, a.s. 125 884,00 125884.0 EUR 2020 Tovary Nie 2
Elektroinštalačný materiál a svietidlá Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 200,00 1200.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
VN a NN káblové príslušenstvo Západoslovenská distribučná, a.s. 82 334,00 82334.0 EUR 2016 Tovary Nie 3
VN a NN káblové príslušenstvo Západoslovenská distribučná, a.s. 115 421,00 115421.0 EUR 2016 Tovary Nie 3
VN a NN káblové príslušenstvo II Západoslovenská distribučná, a.s. 98 928,00 98928.0 EUR 2020 Tovary Nie 2
Žiarovky a žiarivky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 497,00 497.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál a elektrospotrebiče Stredisko sociálnej starostlivosti 12 000,00 12000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 379,00 379.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Svietidlá žiarivkové Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 599,00 599.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
VN a NN káblové príslušenstvo II Západoslovenská distribučná, a.s. 160 882,00 160882.0 EUR 2020 Tovary Nie 2
VN a NN káblové príslušenstvo II Západoslovenská distribučná, a.s. 125 035,00 125035.0 EUR 2020 Tovary Nie 2

cemad.sro@gmail.com

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 269 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Juraj Szövényi
Adresa:
Jasovská 107 Košice 04011
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
20. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Doc., Ing., Ján Adamov . CSc.
Adresa:
Lomonosovova 38 Košice 04001
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
20. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Mgr. Branislav Ochodnický
Adresa:
Bencúrova 10 Košice 04001
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
28. Január 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Jozef Krivda
Adresa:
Staničná 12 Košice 04001
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
20. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Viera Lastomírska
Adresa:
Mengušovská 3 Košice 04001
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
28. Január 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Jaroslav Čeplík
Adresa:
Južná trieda 13 Košice 04011
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
28. Január 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Samuel Ochodnický
Adresa:
Bencúrova 10 Košice 04001
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
20. Júl 2017
Záznam do:
28. Január 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Viera Lastomírska
Adresa:
Mengušovská 3 Košice 04001
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
20. Júl 2017
Záznam do:
28. Január 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Jaroslav Čeplík
Adresa:
Južná trieda 13 Košice 04011
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
20. Júl 2017
Záznam do:
28. Január 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Jozef Krivda
Adresa:
Staničná 12 Košice 04001
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
20. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Jaroslav Čeplík
Adresa:
Južná trieda 13 Košice 04011
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
20. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Viera Lastomírska
Adresa:
Mengušovská 3 Košice 04001
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
20. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Juraj Szövényi
Adresa:
Jasovská 107 Košice 04011
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
20. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Doc., Ing., Ján Adamov . CSc.
Adresa:
Lomonosovova 38 Košice 04001
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
20. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
JUDr. Richard Kovalčík
Adresa:
Rázusova 1 Košice - mestská časť Juh 040 01

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 28.01.2020 do:

StiahniZáznam platný od: 20.07.2017 do: 28.01.2020

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×