Dodávateľ

EMATECH, s.r.o.

Radošina
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: EMATECH, s.r.o.

IČO: 31413919

Adresa: Piešťanská 3/3, Radošina

Registračné číslo: 2019/7-PO-D548

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 29. Júl 2019

Záznam platný do: 29. Júl 2022

Posledná zmena: 18. December 2019


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 500 558,00 EUR 5 5
2015 1 688 165,00 EUR 15 15
2016 488 310,00 EUR 6 6
2017 255 486,33 EUR 2 4
2018 233 143,00 EUR 3 5
2019 471 275,01 EUR 7 10
2021 251 441,64 EUR 2 2
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 500 558,00 EUR 5 5
2015 1 688 165,00 EUR 15 15
2016 488 310,00 EUR 6 6
2017 255 486,33 EUR 2 4
2018 233 143,00 EUR 3 5
2019 471 275,01 EUR 7 10
2021 251 441,64 EUR 2 2

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Obec Drahovce 3 148 153,00 148153.00 EUR
Nitrianske komunálne služby, s.r.o. 2 194 900,00 194900.00 EUR
Obec Slovenské Pravno 1 112 900,00 112900.00 EUR
Obec Stankovany 1 119 830,00 119830.00 EUR
Trenčiansky samosprávny kraj 1 177 451,64 177451.64 EUR
Roľnícke družstvo podielníkov Dolné Dubové 2 327 960,00 327960.00 EUR
AGRO EPEK, s. r. o. 1 81 470,00 81470.00 EUR
Poľnohospodárske družstvo v Kráľovej pri Senci 1 230 700,00 230700.00 EUR
Poľnohospodárske družstvo Špačince, družstvo 1 102 900,00 102900.00 EUR
PD „BREZINA“ PRAVOTICE, družstvo 1 80 000,00 80000.00 EUR
Agrokomplex - Výstavníctvo Nitra, štátny podnik 1 39 980,00 39980.00 EUR
Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik 2 150 790,00 150790.00 EUR
Obec Čaňa 1 47 600,00 47600.00 EUR
Obec Štrba 1 78 000,00 78000.00 EUR
HENSIL, s.r.o. 1 52 000,00 52000.00 EUR
Zoologická záhrada 1 68 978,33 68978.33 EUR
Igor Rybanský shr 1 139 000,00 139000.00 EUR
Ing. Jaroslav Hnatič - farma Nad dubom 1 105 490,00 105490.00 EUR
Obec Divinka 3 186 508,00 186508.00 EUR
AGROFARMA Brvnište, s. r. o. 1 62 410,00 62410.00 EUR
Obec Lietavská Lúčka 1 0,00 0.00 EUR
Roľnícke družstvo Samuela Jurkoviča 1 117 000,00 117000.00 EUR
Poľnohospodárske podielnicke družstvo Liptovská Teplička 1 82 000,00 82000.00 EUR
AGRO-Da-Ba, s.r.o. 1 114 000,00 114000.00 EUR
Obec Vyšná Slaná 2 77 783,34 77783.34 EUR
Roľnícka a obchodná spoločnosť, a.s. 1 72 000,00 72000.00 EUR
Agrodružstvo Bánová 1 80 000,00 80000.00 EUR
AGROZAMI, spol. s r.o. 1 124 068,00 124068.00 EUR
PIENSPOL, s.r.o. 1 119 230,00 119230.00 EUR
POĽNOCHOV , s.r.o. 1 79 000,00 79000.00 EUR
CONTAX, s.r.o. 1 142 695,00 142695.00 EUR
Obec Plevník - Drienové 4 176 000,00 176000.00 EUR
Obec Čierny Brod 2 70 308,34 70308.34 EUR
Stredná odborná škola, Pruské 294, Pruské 1 42 283,33 42283.33 EUR
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa 1 84 990,00 84990.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Technologické vybavenie pre separovaný zber v obci Slovenské Pravno Obec Slovenské Pravno 112 900,00 112900.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
Technologické vybavenie pre separovaný zber v obci Stankovany Obec Stankovany 119 830,00 119830.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Obstaranie teleskopického manipulátora pre RDP Dolné Dubové Roľnícke družstvo podielníkov Dolné Dubové 82 486,00 82486.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Teleskopický nakladač AGRO EPEK, s. r. o. 81 470,00 81470.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Obstaranie kombajnu Poľnohospodárske družstvo v Kráľovej pri Senci 230 700,00 230700.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Obstaranie teleskopického nakladača do ŽV v PD Špačince Poľnohospodárske družstvo Špačince, družstvo 102 900,00 102900.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Obstaranie techniky Obec Štrba 78 000,00 78000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Modernizácia fariem HENSIL, s.r.o. HENSIL, s.r.o. 231 026,00 231026.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Obstaranie techniky pre ovocinársku produkciu PD „BREZINA“ PRAVOTICE, družstvo 533 930,00 533930.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Igor Rybanský SHR – Dodávka strojov. Igor Rybanský shr 174 731,00 174731.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Poľnohospodárske zariadenia Ing. Jaroslav Hnatič - farma Nad dubom 105 500,00 105500.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Traktor so žacími strojmi a čelným nakladačom AGROFARMA Brvnište, s. r. o. 62 410,00 62410.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Nakladač pre ŽV Roľnícke družstvo Samuela Jurkoviča 112 000,00 112000.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Teleskopický nakladač Poľnohospodárske podielnicke družstvo Liptovská Teplička 82 000,00 82000.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Modernizácia technologického vybavenia spoločnosti AGRO-Da-Ba, s.r.o. AGRO-Da-Ba, s.r.o. 95 000,00 95000.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Poľnohospodárske stroje Roľnícka a obchodná spoločnosť, a.s. 72 000,00 72000.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Teleskopický nakladač Agrodružstvo Bánová 80 000,00 80000.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Dodávka obilného kombajnu pre RDP Dolné Dubové Roľnícke družstvo podielníkov Dolné Dubové 250 000,00 250000.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Nákup teleskopického manipulátora Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik 64 000,00 64000.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Obstaranie poľnohospodárskej techniky AGROZAMI, spol. s r.o. 124 150,00 124150.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Poľnohospodárske stroje PIENSPOL, s.r.o. 119 230,00 119230.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Teleskopický nakladač POĽNOCHOV , s.r.o. 79 000,00 79000.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Poľnohospodárske stroje CONTAX, s.r.o. 142 695,00 142695.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Intenzifikácia triedeného zberu v obci Divinka Obec Divinka 186 508,00 186508.0 EUR 2017 Tovary Áno 3
Strojové vybavenie pre projekt intenzifikácie triedeného zberu v obci Drahovce Obec Drahovce 162 629,00 162629.0 EUR 2018 Tovary Áno 3
Kolesový traktor DEUTZ-FAHR 5090.4G MD Agrokomplex - Výstavníctvo Nitra, štátny podnik 40 800,00 40800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kolesový traktor DEUTZ-FAHR 5090.4G MD, alebo ekvivalent Obec Čaňa 57 120,00 57120.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
Teleskopický manipulátor MERLO TF 38.7CS-120 alebo ekvivalent Nitrianske komunálne služby, s.r.o. 90 000,00 90000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kolesový traktor s príslušenstvom Zoologická záhrada 83 778,00 83778.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zvýšenie kapacity triedeného zberu odpadov v obci Obec Lietavská Lúčka 156 956,00 156956.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Teleskopický manipulátor EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa 90 166,67 90166.67 EUR 2018 Tovary Nie 1
Veľkokapacitná zberná nádoba Obec Čierny Brod 7 083,33 7083.33 EUR 2019 Tovary Áno 1
Mechanizmy na podporu systému triedeného zberu komunálneho odpadu Obec Vyšná Slaná 85 366,00 85366.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Technika pre zberný dvor v obci Plevník-Drienové Obec Plevník - Drienové 288 408,00 288408.0 EUR 2019 Tovary Áno 4
Kolesový traktor a traktorová vlečka Obec Čierny Brod 79 560,00 79560.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Mechanizmy na podporu systému triedeného zberu komunálneho odpadu Obec Vyšná Slaná 85 366,00 85366.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Traktor Stredná odborná škola, Pruské 294, Pruské 50 760,00 50760.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Teleskopický manipulátor MERLO TF 42.7CS-140 alebo ekvivalent Nitrianske komunálne služby, s.r.o. 105 000,00 105000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Teleskopický manipulátor Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik 74 000,00 74000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Výučbový traktor s príslušenstvom Trenčiansky samosprávny kraj 212 942,00 212942.0 EUR 2021 Tovary Áno 1
+4215398218


Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 102 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Michal Matejovič
Adresa:
Školská 13 Radošina 95605
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
26. Júl 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Eva Matejovičová
Adresa:
Školská 426 Radošina 95605
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
10. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Michal Matejovič
Adresa:
Školská 13 Radošina 95605
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
15. Január 2018
Záznam do:
26. Júl 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing.CSc. Oľga Lajdová
Adresa:
Petzwalova 46 Nitra 94901
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
10. August 2017
Záznam do:
15. Január 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Eva Matejovičová
Adresa:
Školská 426 Radošina 95605
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
10. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Advokátska kancelária JUDr. Slávik a partneri, s.r.o.
Adresa:
nám. M.R. Štefánika Topoľčany 95501

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 26.07.2018 do:

StiahniZáznam platný od: 15.01.2018 do: 26.07.2018

StiahniZáznam platný od: 10.08.2017 do: 15.01.2018

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×