Obstarávateľ

Mesto Bardejov

Bardejov

Profil obstarávateľa na UVO
Index kvality

Úspešné obstarávania

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní
2014 907 989,00 EUR 4
2015 2 883 715,00 EUR 7
2016 543 226,00 EUR 8
2017 2 922 935,00 EUR 6
2018 20 042 985,00 EUR 16
2019 4 343 390,00 EUR 9
2020 1 768 327,00 EUR 3
2021 5 924 210,40 EUR 10
2022 116 180,00 EUR 1

Neúspešné obstarávania

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní
2016 11 345,00 EUR 1
2017 1
2018 1
2020 1
2021 2

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ, krajina), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Hodnoty zmlúv podľa krajín

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Počty zmlúv podľa krajín

Dodávatelia pre obstarávateľa

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet zmlúv s dodávateľom Celková suma Mena
O.S.V.O. comp, a.s. 2 2 095 654,00 EUR
DAG SLOVAKIA, a. s. 1 93 966,00 EUR
EUROVIA SK, a.s. 2 2 483 995,00 EUR
CMR SLOVAKIA s.r.o. 1 415 000,00 EUR
Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. 1 629 564,00 EUR
Energy Europe, SE 1 10 666,66 EUR
EURO-BUILDING, a.s. 1 479 893,00 EUR
CUKSTAV s.r.o. 9 6 230 162,00 EUR
ARPROG, akciová spoločnosť Poprad 1 424 500,00 EUR
GMT development, s.r.o. 2 1 416 493,00 EUR
Metrostav a.s. - organizačná zložka Bratislava 3 1 440 850,00 EUR
GMT projekt, spol. s r.o. 1 789 978,00 EUR
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o 7 1 160 302,68 EUR
dcinex Česká republika, s.r.o. 1 112 499,00 EUR
MAGNA ENERGIA a.s. 1 36 682,69 EUR
Dopravné staviteľstvo Bardejov s. r. o. 3 1 446 192,00 EUR
MIVASOFT, spol. s r.o. 1 19 219,00 EUR
Metrostav a.s. 1 2 048 443,00 EUR
EKO SVIP, s.r.o. 1 597 324,00 EUR
MEVA-SK s.r.o. Rožňava 1 54 390,00 EUR
VÁHOSTAV - SK, a.s. 1 163 720,00 EUR
SK JULIO s. r. o. 3 457 506,00 EUR
HYCA s.r.o. 1 129 500,00 EUR
FORMAT - PM, s.r.o. 1 231 926,00 EUR
AUTOPOLIS, s.r.o. 1 29 990,99 EUR
Zoltán Berner 1 6 075,00 EUR
OTIS Výťahy, s.r.o. 2 104 602,00 EUR
Metrostav Slovakia a. s. 1 609 779,00 EUR
BauTop, s.r.o. 1 787 551,00 EUR
MARKO a MARKO s.r.o. 1 905 880,00 EUR
SAD Prešov, a.s. 1 11 178 000,00 EUR
Bluetech s.r.o. 2 733 749,33 EUR
Hyundai Motor Czech s. r. o., organizačná zložka Slovakia 1 9 900,00 EUR
Š - AUTOSERVIS Vranov, s.r.o. 1 9 333,33 EUR
BEL-ENERGY s.r.o. 1 175 000,00 EUR
KATIS s.r.o. 3 854 850,00 EUR
BFF Central Europe s.r.o. 1 1 975 000,00 EUR
MAT-obaly, s.r.o. 1 1 750,00 EUR
B.R.A. Company s.r.o. 1 116 180,00 EUR
ARJO-HUMANIC SK, s.r.o. 2 17 172,50 EUR
Ladislav Máté - FiMa 1 7 749,00 EUR
BUKÓZA ENERGO, a. s. 1 11 624,84 EUR
MONASTER, s.r.o. 2 46 020,00 EUR
EKOAUTO s.r.o. Bardejov 1 29 997,50 EUR
FEHAMONT s.r.o. 1 399 951,00 EUR

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné Detaily

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden
Obnova mestského opevnenia a jeho zapojenia do infraštruktúry mesta Bardejov 1 709 284 1709284.06 EUR 19. Február 2015 11. Marec 2015 Áno 2015-02-19 00:00:00 UTC 2015-03-11 10:00:00 UTC
Obnova hradobného opevnenia a jeho zapojenie do infraštruktúry mesta Bardejov - východný úsek, Krátky rad Bardejov. 483 389 483388.73 EUR 7. September 2021 30. September 2021 Neuvedené 2021-09-07 00:00:00 UTC 2021-09-30 09:00:00 UTC
Zníženie energetických nákladov na prevádzku administratívnej budovy pri športovej hale v Bardejove 534 413 534412.94 EUR 12. Október 2021 2. November 2021 Neuvedené 2021-10-12 00:00:00 UTC 2021-11-02 09:00:00 UTC
SMART Bardejov - mesto na dosah 509 456 509456.3 EUR 6. December 2021 31. December 2021 Áno 2021-12-06 00:00:00 UTC 2021-12-31 09:00:00 UTC
Zníženie energetickej náročnosti budov ZŠ Krpelca v Bardejove 3 031 045 3031045.41 EUR 7. December 2021 28. December 2021 Neuvedené 2021-12-07 00:00:00 UTC 2021-12-28 10:00:00 UTC
Modernizácia zberného dvora - vybavenie 139 670 139670.0 EUR 13. December 2021 22. December 2021 Neuvedené 2021-12-13 00:00:00 UTC 2021-12-22 00:00:00 UTC
Regenerácia vnútroblokových priestorov na sídlisku Vinbarg - Etapa II. 797 435 797434.91 EUR 20. December 2021 12. Január 2022 Neuvedené 2021-12-20 00:00:00 UTC 2022-01-12 10:00:00 UTC
I/77 BARDEJOV - REKONŠTRUKCIA KRIŽOVATKY - UL. ŠTEFÁNIKOVA - UL.T. ŠEVČENKA - UL. MLYNSKÁ 692 417 692417.07 EUR 17. August 2018 12. September 2018 Nie 2018-08-17 00:00:00 UTC 2018-09-12 10:00:00 UTC
Obnova mestského opevnenia a jeho zapojenia do infraštruktúry mesta Bardejov 1 749 991 1749991.34 EUR 29. Január 2015 18. Február 2015 Áno 2015-01-29 00:00:00 UTC 2015-02-18 08:30:00 UTC
Rekonštrukcia mestského futbalového štadióna Bardejov - 1. etapa 868 000 868000.0 EUR 2. Apríl 2015 22. Apríl 2015 Nie 2015-04-02 00:00:00 UTC 2015-04-22 11:00:00 UTC
KRIŽOVATKA I/77 BARDEJOV, UL. SLOVENSKÁ - Ul. KÚPEĽNÁ - Ul. KACVINSKÉHO, - CSS 148 965 148965.0 EUR 31. Október 2014 25. November 2014 Nie 2014-10-31 00:00:00 UTC 2014-11-25 13:00:00 UTC
Zníženie energetickej náročnosti MŠ Komenského 24, Bardejov 200 000 200000.0 EUR 24. Jún 2014 14. Júl 2014 Nie 2014-06-24 00:00:00 UTC 2014-07-14 11:00:00 UTC

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Oslovení dodávatelia

Zoznam všetkých zmlúv obstarávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena obstarávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných obstarávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 445 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily

Zoznam výberových konaní obstarávateľa podľa registra výberových konaní

Pozor! Zoznam obsahuje výberové konania, ktoré našiel podľa názvu obstarávateľa. V prípade, že existuje výberové konanie, kde bola použitá iná forma zápisu tohto obstarávateľa, výberové konanie sa tu nemusí zobraziť. Pre zoznam všetkých (aktuálne vyhlásených, aj uzavretých) výberových konaní prejdite na Zoznam výberových konaní.
Meno Stav Služobný úrad Organizačný útvar Druh výberového konania Dátum vyhlásenia Termín na podanie žiadosti

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávateľa. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×