Dodávateľ

RADIX spol. s r.o.

Banská Bystrica
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: R A D I X spol. s r.o.

IČO: 00615803

Adresa: Kremnička 36, Banská Bystrica

Registračné číslo: 2019/12-PO-C4780

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 17. December 2019

Záznam platný do: 17. December 2022

Posledná zmena: 14. Február 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 402 029,00 EUR 3 5
2015 305 718,00 EUR 2 2
2016 743 867,87 EUR 34 34
2017 2 398 085,00 EUR 36 37
2018 881 350,34 EUR 26 27
2019 4 757 465,64 EUR 24 33
2020 6 401 514,87 EUR 37 45
2021 686 140,00 EUR 8 10
2022 243 570,00 EUR 1 1
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 402 029,00 EUR 3 5
2015 305 718,00 EUR 2 2
2016 743 867,87 EUR 34 34
2017 2 324 297,00 EUR 35 36
2018 888 626,34 EUR 26 27
2019 4 423 299,64 EUR 22 29
2020 6 761 818,87 EUR 38 48
2021 726 514,00 EUR 9 12
2022 243 570,00 EUR 1 1

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 4 453 980,00 453980.00 EUR
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 10 94 154,32 94154.32 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 5 34 981,66 34981.66 EUR
Univerzitná nemocnica Bratislava 10 2 777 282,95 2777282.95 EUR
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 4 101 213,00 101213.00 EUR
Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 1 12 900,00 12900.00 EUR
Fakultná nemocnica Trnava 4 89 862,50 89862.50 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 7 252 056,59 252056.59 EUR
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 1 33 900,00 33900.00 EUR
Univerzitná nemocnica Martin 7 323 085,00 323085.00 EUR
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 13 327 369,08 327369.08 EUR
Nemocnica svätého Michala, a. s. 1 207 200,00 207200.00 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 10 686 726,70 686726.70 EUR
Nemocnice s poliklinikami n.o. 5 486 783,00 486783.00 EUR
Nemocnica Poprad a. s. 6 703 725,00 703725.00 EUR
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 7 402 447,00 402447.00 EUR
Fakultná nemocnica Nitra 9 2 431 654,32 2431654.32 EUR
Ľubovnianska nemocnica, n. o. 3 277 320,84 277320.84 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 24 2 568 329,00 2568329.00 EUR
Fakultná nemocnica Trenčín 3 63 260,00 63260.00 EUR
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 14 415 079,00 415079.00 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 3 314 204,00 314204.00 EUR
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 9 561 131,92 561131.92 EUR
Nemocnica s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta, a.s. 1 34 500,00 34500.00 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 7 487 661,17 487661.17 EUR
Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 1 2 950,00 2950.00 EUR
Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a.s. 2 195 750,00 195750.00 EUR
Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca 1 8 598,00 8598.00 EUR
Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 1 34 804,00 34804.00 EUR
Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. 3 265 887,00 265887.00 EUR
Nemocnica Zvolen a. s. 1 342 506,00 342506.00 EUR
Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. Nádaši Jégého Dolný Kubín 2 29 698,00 29698.00 EUR
Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená 2 123 791,67 123791.67 EUR
Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená 1 361 791,00 361791.00 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, a.s. 2 396 500,00 396500.00 EUR
Nemocnica s poliklinikou Myjava 1 1 780,00 1780.00 EUR
Svet zdravia Nemocnica Topoľčany, a.s. 1 30 132,00 30132.00 EUR
Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a. s. 1 1 525,00 1525.00 EUR
Svet zdravia, a.s. 1 254 750,00 254750.00 EUR
Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s. 2 159 389,00 159389.00 EUR
Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s. 2 304 895,00 304895.00 EUR
Vranovská nemocnica, a.s. 2 164 187,00 164187.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
mobilný operačný stôl Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 41 499,00 41499.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Full HD laparoskopicko - endoskopické vybavenie s príslušenstvom Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a.s. 135 000,00 135000.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Oprava laparoskopickej zostavy KARL STORZ Univerzitná nemocnica Bratislava 29 545,00 29545.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Dodávka náhradného dielu: Cievka litotriptorovej hlavy pre extrakorporálny litotriptor typ MODULITH SLX F2 Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 20 621,00 20621.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Ortopedické implantáty TEP bedra a kolena Nemocnica Poprad a. s. 1 829 230,00 1829230.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Dodávka endoprotéz bedrových a kolenných kĺbov Nemocnice s poliklinikami n.o. 669 698,00 669698.0 EUR 2014 Tovary Nie 3
Zariadenie a vybavenie pre projekt Dobudovanie infraštruktúry vzdelávania vo všeobecnom lekárstve, zubnom lekárstve a nelekárskych študijných programoch JLF UK v Martine Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 004 873,00 1004873.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Zdravotná technika Nemocnice s poliklinikami n.o. 481 253,00 481253.0 EUR 2017 Tovary Neuvedené 2
Laparoskopické zostavy Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 257 000,00 257000.0 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Umelé kĺby Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 4 362 242,00 4362242.0 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Umelé kĺby Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 58 053,00 58053.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Umelé kĺby Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 132 595,00 132595.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Umelé kĺby Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 172 982,00 172982.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Umelé kĺby Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 162 488,00 162488.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laparoskopy Univerzitná nemocnica Bratislava 294 246,00 294246.0 EUR 2018 Tovary Nie 2
Umelé kĺby Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 187 979,00 187979.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Prístroj k urologickým výkonom Fakultná nemocnica Trnava 23 880,00 23880.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
ENDOSKOPICKÁ ZOSTAVA Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 112 018,50 112018.5 EUR 2016 Tovary Nie 1
Endoskopická zostava (Pediatrická gastroenterológia) Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 80 021,39 80021.39 EUR 2016 Tovary Nie 1
Všeobecný rámový brušný rozvierač s manipulátorom Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 21 944,83 21944.83 EUR 2016 Tovary Nie 1
videocystoskop Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 11 900,00 11900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
doplnenie endoskopickeho videoreťazca Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 11 850,00 11850.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Papierové filtre do sterilizačného kontajnera Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 3 160,00 3160.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Operačná lampa Fakultná nemocnica Nitra 9 900,00 9900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Videoreťazec k endoskopickým operáciam Univerzitná nemocnica Martin 36 457,11 36457.11 EUR 2016 Tovary Nie 1
Urodynamický systém Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 9 200,00 9200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely k endoskopu KARL STORZ - 6 ks Univerzitná nemocnica Martin 9 992,70 9992.7 EUR 2016 Tovary Nie 1
Operačný stôl Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 58 320,00 58320.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lôžko pôrodné-polohovacie Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 8 700,00 8700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pumpa s odsávačkou Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 11 108,00 11108.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Odsávacia a výplachová pumpa k endourologickým výkonom s automatickou reguláciou tlaku Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 9 987,00 9987.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laparoskopická veža Fakultná nemocnica Nitra 118 081,28 118081.28 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prístrojové vybavenie ORL - ORL operačná lampa dvojramenná Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 12 937,00 12937.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prístrojové vybavenie ORL - ORL operačný stôl Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 17 839,00 17839.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Intubačný fibroskop s príslušenstvom Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 12 080,00 12080.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Optika na urologiu Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 4 928,00 4928.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Optika na urologiu Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 6 700,00 6700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
videocystoskop Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 9 800,00 9800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laserové vlákno Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 3 982,70 3982.7 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prístrojové vybavenie ORL - ORL operačný stôl Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 16 150,00 16150.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Inšrumentačné vozíky Nemocnica Poprad a. s. 6 188,00 6188.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
C MOS monitor Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 6 300,00 6300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pôrodná postel Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 12 500,00 12500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vyšetrovacia čelová LED lampa Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 1 833,00 1833.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Univerzálny kompaktný cysto-ureteroskop Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 1 992,00 1992.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ultrazvukový litotriptor 2 Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 9 090,00 9090.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
endoskopická odsávačka Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 4 740,00 4740.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Endoskop s príslušenstvom Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 7 531,00 7531.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laserové vlákno Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 18 676,68 18676.68 EUR 2017 Tovary Nie 1
CT-MRI elektromagnetická navigácia pre ORL Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 198 700,00 198700.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mobilný operačný stôl. Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená 23 951,00 23951.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Flexibilný Uretero-Renoskop Fakultná nemocnica Trenčín 9 900,00 9900.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Klasické, endoskopické inštrumenty a kontajnery pre chirurgiu Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 109 562,00 109562.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pílové listy k oscilačnej pílke Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 3 500,00 3500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ortopedická vŕtačka na veľké kosti s príslušenstvom - náhradné diely Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 8 770,00 8770.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Videolaryngoskop Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 9 980,00 9980.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Morcellator Fakultná nemocnica Trenčín 8 161,00 8161.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Intubačný prenosný fibrobronchoskop Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 14 890,00 14890.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rektoskop Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 2 550,00 2550.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
C-MAC monitor Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 4 988,00 4988.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektronický modul, ochranná taška a videolaryngoskopická lyžica Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 4 873,00 4873.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kamerová hlava, optický kábel Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 6 087,00 6087.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
FULL HD laparoskop Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 164 554,00 164554.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Artroskopické inštrumenty a optiky Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 26 957,00 26957.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laparoskopické inštrumenty a optiky Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 23 188,00 23188.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Veterinárne endoskopické vybavenie Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 14 399,00 14399.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Maternicový manipulátor KECKSTEIN alebo ekvivalent s príslušenstvom Univerzitná nemocnica Bratislava 7 100,00 7100.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Endoskop s príslušenstvom Univerzitná nemocnica Bratislava 5 400,00 5400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Video bronchoskop s monitorom a video jednotkou Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 10 600,00 10600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Videolaryngoskop Univerzitná nemocnica Bratislava 62 306,00 62306.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Veterinárne endoskopické vybavenie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 14 951,00 14951.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
optiky a optické káble Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 32 711,17 32711.17 EUR 2017 Tovary Nie 1
Trenažérová stanica na nácvik laparoskopických technických zručností Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 2 880,00 2880.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Systém sterilizačných kontajnerov Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 140 136,50 140136.5 EUR 2017 Tovary Nie 1
Neuroendoskopická veža s príslušenstvom Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 105 000,00 105000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
endoskopická jednotka 4-IN-ONE Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 14 860,00 14860.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorový systém akumulátorovej vŕtačky Fakultná nemocnica Trnava 27 120,00 27120.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laparoskopická veža s príslušenstvom Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená 133 000,00 133000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tanierikovitý nožík na mikrochirurgiu ucha 2 mm Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 97,94 97.94 EUR 2018 Tovary Nie 1
Káblový retraktor Univerzitná nemocnica Martin 9 595,25 9595.25 EUR 2018 Tovary Nie 1
Retraktor na predný prístup na chrbticu Univerzitná nemocnica Martin 20 035,67 20035.67 EUR 2018 Tovary Nie 1
Retraktor na zadný prístup na chrbticu Univerzitná nemocnica Martin 8 174,86 8174.86 EUR 2018 Tovary Nie 1
Batériový motorový systém pre trauma-ortopedické zákroky Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 29 985,00 29985.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Felxibilný intubačný fibrobronchoskop Ľubovnianska nemocnica, n. o. 9 470,00 9470.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Jednorazove odsávacie hadicové sety k artropumpe Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 619,00 619.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Uretero-reno-fibroskop Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 14 790,00 14790.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
FULL HD VIDEOREŤAZEC Fakultná nemocnica Trnava 23 400,00 23400.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Artroskopické kliešte Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 560,00 560.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Cystoskopické klieštiky na cudzie telesá Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 591,48 591.48 EUR 2018 Tovary Nie 1
Maternicový manipulátor KECKSTEIN alebo ekvivalent s príslušenstvom Ľubovnianska nemocnica, n. o. 6 102,00 6102.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
FULL HD VIDEOREŤAZEC Fakultná nemocnica Trnava 32 898,00 32898.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Trenažérová stanica na nácvik laparoskopických technických zručností Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 7 080,00 7080.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Sterilizačné kontajnery s príslušenstvom Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 74 964,80 74964.8 EUR 2018 Tovary Nie 1
Jednorazove odsávacie hadicové sety k artropumpe Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 857,00 1857.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Bronchofibroskop Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 13 430,00 13430.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
nerezový nábytok Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 158 648,50 158648.5 EUR 2018 Tovary Nie 1
Umelé kĺby Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 95 433,00 95433.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Anestézia a resuscitácia časť 6. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 1 466,70 1466.7 EUR 2018 Tovary Nie 1
Operačný stôl Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. Nádaši Jégého Dolný Kubín 29 000,00 29000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Operačná lampa dvojramenná Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. Nádaši Jégého Dolný Kubín 15 000,00 15000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Umelé kĺby Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 142 706,00 142706.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
ICG zostava Fakultná nemocnica Trenčín 46 596,00 46596.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zostava na sťaženú intubáciu (Videolaryngoskop) Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 78 600,00 78600.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Umelé kĺby Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 115 947,00 115947.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Flexibilný intubačný videoendoskop s monitorom Fakultná nemocnica Nitra 14 947,00 14947.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Operačná lampa vrátane kamerového systému a systému spracovania obrazu, zvuku a videa Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 49 683,00 49683.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Operačný stôl – ortopédia Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 85 050,00 85050.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Operačný stôl - Urologické oddelenie Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 35 978,00 35978.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Veterinárne endoskopické vybavenie Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 26 669,00 26669.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Operačné stoly Univerzitná nemocnica Bratislava 1 117 281,00 1117281.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Prístrojová technika pre NsP, n.o. Revúca Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca 147 072,00 147072.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Vybavenie operačných sál Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 247 282,00 247282.0 EUR 2019 Tovary Áno 2
Endoskopické zariadenia Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 660 228,00 660228.0 EUR 2019 Tovary Áno 5
Endoskopický prístroj na liečbu vnútorných porúch spánkovosánkových kĺbov s príslušenstvom - 1 ks Univerzitná nemocnica Martin 68 800,00 68800.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Extrakorporálny integrovaný litotriptor s endoskopickým vybavením pre endourológiu Univerzitná nemocnica Bratislava 1 869 157,00 1869157.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Základné medicínske zariadenia Svet zdravia Nemocnica Topoľčany, a.s. 499 415,00 499415.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Laparoskopické veže - 4 ks Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 453 400,00 453400.0 EUR 2019 Tovary Nie 3
Video-endoskopická technika Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 6 687,00 6687.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Vybavenie operačných sál Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a.s. 53 316,00 53316.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Vybavenie operačných sál Nemocnica s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta, a.s. 52 166,00 52166.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Video-endoskopická technika Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 742 261,00 742261.0 EUR 2020 Tovary Áno 4
Základné medicínske zariadenia Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s. 671 306,00 671306.0 EUR 2020 Tovary Áno 2
Základné medicínske zariadenia Vranovská nemocnica, a.s. 755 765,00 755765.0 EUR 2020 Tovary Áno 2
Urologicko-laparoskopická operačná zostava Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 107 955,00 107955.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Trenažérová stanica na nácvik laparoskopických technických zručností Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 7 044,00 7044.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
3D/4K endoskopická zostava s príslušenstvom a modulom pre kontrasné vyšetrenie Nemocnica svätého Michala, a. s. 209 000,00 209000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
dodávka gynekologického setu nevyhnutného k operáciám maternice, vaječníkov, vajcovodov, lymfatického systému laparoskopickou cestou- 2 KOMPLETNÉ SETY nástrojov, viď rozsah a počet kusov v položkách opisného formulára Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 39 440,31 39440.31 EUR 2019 Tovary Nie 1
Veterinárny videogastroskop Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 16 631,00 16631.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
LED operačné lampy a vyšetrovacie lampy Univerzitná nemocnica Bratislava 51 928,00 51928.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Základné medicínske zariadenia Svet zdravia, a.s. 861 057,00 861057.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Základné medicínske zariadenia (Spišská Nová Ves) Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a. s. 970 569,00 970569.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Operačný stôl pre oddelenie ortopédie Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 63 333,00 63333.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Modernizácia infraštruktúry pre zefektívnenie poskytovania akútnej zdravotnej starostlivosti v Nemocnici Zvolen a.s. - Operačná technika Nemocnica Zvolen a. s. 447 491,00 447491.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Videolaryngoskop Univerzitná nemocnica Bratislava 13 911,00 13911.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
optika HSK - 30°C, 2,9mm, 30cm Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 6 060,00 6060.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia ll Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená 361 791,00 361791.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Laparoskopické veže s príslušenstvom Ľubovnianska nemocnica, n. o. 265 070,00 265070.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Vybavenie operačných sál operačnými stolmi, lampami a anestéziologickými prístrojmi Fakultná nemocnica Nitra 2 753 870,00 2753870.0 EUR 2020 Tovary Áno 2
Endoskopická a endosonografická zdravotnícka technika Fakultná nemocnica Nitra 1 062 606,00 1062606.0 EUR 2020 Tovary Áno 2
Vybavenie operačných sál operačnými stolmi, lampami a anestéziologickými prístrojmi Fakultná nemocnica Nitra 2 753 870,00 2753870.0 EUR 2020 Tovary Áno 2
Prístrojové vybavenie litotryptiatického centra urologického oddelenia – Endoskopická zostava pre urológiu Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 137 400,00 137400.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Semirigidný ureterorenoskop Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 13 184,00 13184.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Prístrojové vybavenie litotryptiatického centra urologického oddelenia - Extrakorporálny litotryptor Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 719 704,00 719704.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Endoskopické zostavy, časť č.1 HDTV Videogastroenterologická zostava, č. 2 Endoskopická veža pre gastroenterologickú ambulanciu, č. 3 Zostava na endoskopické operácie nosa a prínosových dutín Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 429 690,00 429690.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Trenažérová stanica na nácvik laparoskopických zručností Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 3 540,00 3540.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Sterilizačné a transportné kontajnery pre centrálne operačné sály a oddelenie centrálnej sterilizácie Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 105 675,00 105675.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Modernizácia infraštruktúry nemocnice Skalica - zdravotnícka technika č. 5a Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, a.s. 326 975,00 326975.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Rozšírenie vybavenosti existujúcej laparoskopickej zostavy značky STORZ Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 68 964,05 68964.05 EUR 2020 Tovary Nie 1
Laparoskopická zostava vrátane súvisiacich služieb Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 145 812,50 145812.5 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kruhový retraktor s hákmi. Nemocnica s poliklinikou Myjava 1 782,37 1782.37 EUR 2020 Tovary Nie 1
Náhradné diely na chirurgické inštrumenty Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 21 481,50 21481.5 EUR 2020 Tovary Nie 1
Jemné inštrumenty určené k chirurgickej liečbe zlomenín malých kostí zápästia, členka- (2 kompletné sety) časť č. 5 Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 8 219,36 8219.36 EUR 2020 Tovary Nie 1
Laparoskopická zostava vrátane súvisiacich služieb Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 145 812,50 145812.5 EUR 2020 Tovary Nie 1
Súbor VideoEndoskopickej techniky pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica vrátane súvisiacich služieb Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 968 799,00 968799.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
optika krčná (70°, 4mm, 18cm) Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 3 300,00 3300.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
optika krčná (30°, 4mm, 18cm) Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 3 300,00 3300.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
optika urologická (70°, 4mm, 30cm) Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 4 388,00 4388.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
optika urologická (12°, 4mm, 30cm) Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 4 388,00 4388.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Flexibilný cystoskop - 3ks Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 21 624,00 21624.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Automatický dezinfektor endoskopov Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 41 994,29 41994.29 EUR 2021 Tovary Nie 1
Artroskopické frézky Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 837,00 1837.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Zdravotnícka prístrojová technika I. Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. 535 326,00 535326.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
TEP implantáty Nemocnica Poprad a. s. 1 580 811,00 1580811.0 EUR 2019 Tovary Nie 3
Základné medicínske zariadenia (NsP Trebišov) Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s. 1 235 453,00 1235453.0 EUR 2021 Tovary Áno 2
Zdravotnícka prístrojová technika IV. Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. 586 221,00 586221.0 EUR 2021 Tovary Áno 2
Operačné stoly Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 435 929,00 435929.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Operačné stoly Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 435 929,00 435929.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Náhradné diely pre endoskop Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 447,50 447.5 EUR 2021 Tovary Nie 1
Nákup zariadenia Fakultnej nemocnice s poliklinikou Skalica, a. s. pre zabezpečenie prevencie, diagnostiky a liečby pacientov podozrivých alebo chorých s diagnózou COVID-19 Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, a.s. 212 400,00 212400.0 EUR 2021 Tovary Áno 1
Endoskopické zostavy Univerzitná nemocnica Martin 421 823,00 421823.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia Nemocnica Poprad a. s. 2 001 620,00 2001620.0 EUR 2022 Tovary Áno 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 385 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Martin Renčo
Adresa:
Čerešňová 22 Banská Bystrica 97405
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Martin Renčo
Adresa:
Čerešňová 22 Banská Bystrica 97405
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
31. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Mgr. Jana Renčová
Adresa:
Čerešňová 22 Banská Bystrica 97405
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
31. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Mgr. Robert Antal
Adresa:
Kláry Jarunkovej 2 Banská Bystrica 97401

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 31.07.2017 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×