Dodávateľ

MOLDA stavebná firma, s.r.o.

Bratislava
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: MOLDA s. r. o.

IČO: 36555801

Adresa: Pestovateľská 2, Bratislava

Registračné číslo: 2017/4-PO-E4457

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 4. Apríl 2017

Záznam platný do: 4. Apríl 2020

Posledná zmena: 14. Február 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 23 294 405,00 EUR 39 39
2015 9 362 918,00 EUR 11 11
2016 11 988 078,00 EUR 10 10
2018 371 084,00 EUR 1 1
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 22 761 072,00 EUR 37 37
2015 9 896 251,00 EUR 13 13
2016 11 988 078,00 EUR 10 10
2018 371 084,00 EUR 1 1

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Mesto Liptovský Mikuláš 1 699 166,00 699166.00 EUR
SS-GROUPE, s.r.o. 1 2 114 213,00 2114213.00 EUR
STYLFAN s.r.o. 1 1 993 012,00 1993012.00 EUR
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 3 1 526 016,00 1526016.00 EUR
Obec Betliar 1 162 582,00 162582.00 EUR
Pozemkové spoločenstvo - Urbár Zuberec 1 109 283,00 109283.00 EUR
Mesto Nové Zámky 2 2 324 923,00 2324923.00 EUR
Obec Babiná 1 98 960,00 98960.00 EUR
BeFit s. r. o. 1 1 499 563,00 1499563.00 EUR
Družstvo agropodnikateľov Mužla, družstvo 1 442 500,00 442500.00 EUR
Pro Wood, a.s. 3 775 896,00 775896.00 EUR
Jaroslav Sivý - SIBA 3 722 427,00 722427.00 EUR
KROK, spol. s r.o. 1 92 560,00 92560.00 EUR
MORUS KALMAY VINOHRADNÍCTVO VINÁRSTVO, s.r.o. 1 1 499 589,00 1499589.00 EUR
Obec Mojzesovo 1 890 023,00 890023.00 EUR
VVD - Vinohradnícko vinárske družstvo 1 547 760,00 547760.00 EUR
VIREX, s.r.o. 1 1 628 162,00 1628162.00 EUR
DASPET, s.r.o. 1 1 928 264,00 1928264.00 EUR
SUPRO Marcelová, akciová spoločnosť 1 278 200,00 278200.00 EUR
BELITA s.r.o. 1 675 000,00 675000.00 EUR
STATOK s. r. o. 1 62 740,00 62740.00 EUR
Naša zem, s.r.o. 1 147 950,00 147950.00 EUR
HENSIL, s.r.o. 1 506 250,00 506250.00 EUR
Roľnícke družstvo 1 172 951,00 172951.00 EUR
Bimbula, s.r.o. 1 302 000,00 302000.00 EUR
Attila Bartalos - ZEL-FRUKT 1 551 327,00 551327.00 EUR
Agrovera s.r.o. 1 56 380,00 56380.00 EUR
Plachý, s.r.o. 2 1 103 736,00 1103736.00 EUR
Dobrá úroda, s.r.o. 1 1 298 432,00 1298432.00 EUR
GAMOTA, výrobné družstvo 2 1 125 000,00 1125000.00 EUR
Beata Janštová 1 443 050,00 443050.00 EUR
Gymnázium, M. R. Štefánika 16, Nové Zámky 1 1 032 276,00 1032276.00 EUR
Malokarpatská vinohradnícka spoločnosť, a.s. 2 1 498 742,00 1498742.00 EUR
Vinársky závod Pezinok, s. r. o. 1 782 800,00 782800.00 EUR
LIGNUM, s.r.o. 1 269 405,00 269405.00 EUR
JRS - Agri, s.r.o. 1 1 498 757,00 1498757.00 EUR
BIOPRODUKT Dunajský Klátov, s.r.o. 1 1 227 459,00 1227459.00 EUR
Damira, s.r.o. 2 1 498 487,00 1498487.00 EUR
JASOŇ, s.r.o. 1 379 846,00 379846.00 EUR
Agro Palárikovo, s.r.o. 1 701 768,00 701768.00 EUR
Hindický, s.r.o. 1 1 110 598,00 1110598.00 EUR
KASE plus, s.r.o. 1 436 495,00 436495.00 EUR
Nová urbariálna spoločnosť pozemkové spoločenstvo Hanková 1 1 695 139,00 1695139.00 EUR
Pozemkové spoločenstvo súkromných vlastníkov lesa obce Štefanov nad Oravou - k.ú. Horný Štefanov 1 1 400 000,00 1400000.00 EUR
KASE, s.r.o. 1 284 085,00 284085.00 EUR
AL Agroservis, s.r.o. 1 374 819,00 374819.00 EUR
TENIS CENTRUM, s.r.o. 1 1 596 508,00 1596508.00 EUR
DÚBRAVY s.r.o. 1 2 980 373,00 2980373.00 EUR
Obec Brodzany 1 99 929,00 99929.00 EUR
ERA-PACK-PLUS, spol. s r.o. 1 371 084,00 371084.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
OBNOVA ZŠ S MŠ ZA KASÁRŇOU Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 829 704,00 829704.0 EUR 2014 Práce Áno 1
JAZDIAREŇ – Nové Zámky, rekonštrukcia a adaptácia Mesto Nové Zámky 2 503 236,00 2503236.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Rekonštrukcia pekárne STYLFAN s.r.o. 1 996 988,00 1996988.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Rekonštrukcia Komunitného centra Ovručská ul. v Bratislave Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 245 081,00 245081.0 EUR 2014 Práce Nie 1
Tovar-Pridávanie hodnoty do poľnohospodárskych produktov- Pro Wood a.s. Pro Wood, a.s. 75 000,00 75000.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Dodávka teleskopického nakladača pre spoločnosť KROK spol. s r.o. KROK, spol. s r.o. 93 940,00 93940.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
„Pozemkové úpravy v k.ú. Mojzesovo - Spoločné zariadenia a opatrenia" Obec Mojzesovo 870 356,00 870356.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Mäsovýroba - rozrábka SS-GROUPE, s.r.o. 1 933 884,00 1933884.0 EUR 2016 Práce Áno 1
REKONŠTRUKCIA PRIESTOROV SLÚŽIACICH NA SPRACOVANIE HROZNA A VÝROBU VÍNA – VIREX s.r.o. VIREX, s.r.o. 1 960 207,00 1960207.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Pivovar Kremnica DASPET, s.r.o. 1 932 479,00 1932479.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Uskladnenie a pozberová úprava zeleniny HENSIL, s.r.o. 605 198,00 605198.0 EUR 2014 Práce Áno 1
Prestavba hospodárskeho dvore - Roľnícke družstvo Roľnícke družstvo 222 164,00 222164.0 EUR 2014 Práce Áno 1
Modernizácia fariem - stroje - Naša zem, s.r.o. Naša zem, s.r.o. 149 466,00 149466.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Modernizácia fariem - stroje - Bimbula, s.r.o. Bimbula, s.r.o. 304 890,00 304890.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Modernizácia fariem - stroje - Plachý Plachý, s.r.o. 136 094,00 136094.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Modernizácia fariem - stavba- Attila Bartalos Attila Bartalos - ZEL-FRUKT 635 000,00 635000.0 EUR 2014 Práce Áno 1
Modernizácia fariem - sklad - Gamota v.d. GAMOTA, výrobné družstvo 787 750,00 787750.0 EUR 2014 Práce Áno 1
Modernizácia fariem -Sadenice - BELITA s.r.o. BELITA s.r.o. 780 000,00 780000.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Modernizácia fariem - stavba - Plachý, s.r.o. Plachý, s.r.o. 997 542,00 997542.0 EUR 2014 Práce Áno 1
Modernizácia fariem - stroje- Rodinná farma Myslina Jaroslav Sivý - SIBA 77 813,00 77813.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Stavebné úpravy telocvične gymnázia Nové Zámky Gymnázium, M. R. Štefánika 16, Nové Zámky 1 023 600,00 1023600.0 EUR 2014 Práce Nie 1
Modernizácia fariem - technológia - MVS Pezinok Malokarpatská vinohradnícka spoločnosť, a.s. 1 300 000,00 1300000.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Modernizácia fariem - technologia- Vinársky závod Pezinok, s.r.o. Vinársky závod Pezinok, s. r. o. 930 000,00 930000.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Modernizácia fariem - výsadba- Lignum s.r.o. LIGNUM, s.r.o. 275 000,00 275000.0 EUR 2014 Služby Áno 1
Modernizácia fariem - sklad - JRS - Agri, s.r.o. JRS - Agri, s.r.o. 1 620 000,00 1620000.0 EUR 2014 Práce Áno 1
Rekonštrukcia skladových priestorov pre skladovanie muštov a ovocných štiav_MVS Malokarpatská vinohradnícka spoločnosť, a.s. 652 102,00 652102.0 EUR 2014 Práce Áno 1
Novostavby pivníc a skleníka pre spoločnosť Pro Wood, a.s. Pro Wood, a.s. 723 546,00 723546.0 EUR 2014 Práce Áno 1
KLIMATIZOVANÝ SKLAD OVOCIA - Morus Kalmay MORUS KALMAY VINOHRADNÍCTVO VINÁRSTVO, s.r.o. 1 639 725,00 1639725.0 EUR 2014 Práce Áno 1
Stavba pre uskladnenie a spracovanie ovocia - BeFit s.r.o. BeFit s. r. o. 1 695 816,00 1695816.0 EUR 2014 Práce Áno 1
REKONŠTRUKCIA A PRESTAVBA HOSPODÁRSKEJ BUDOVY NA USKLADNENIE A POZBEROVÚ ÚPRAVU ZELENINY BIOPRODUKT Dunajský Klátov, s.r.o. 1 329 168,00 1329168.0 EUR 2014 Práce Áno 1
Modernizácia fariem - stroje- Damira, s.r.o. Damira, s.r.o. 246 390,00 246390.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Modernizácia fariem - výsadba - Agrovera s.r.o. Agrovera s.r.o. 72 000,00 72000.0 EUR 2014 Služby Áno 1
Modernizácia fariem- Jaroslav Sivý SIBA -výsadba Jaroslav Sivý - SIBA 175 000,00 175000.0 EUR 2014 Služby Áno 1
Modernizácia fariem - Jasoň s.r.o. JASOŇ, s.r.o. 448 256,00 448256.0 EUR 2014 Práce Áno 1
Modernizácia fariem - Agro Palárikovo, s.r.o. Agro Palárikovo, s.r.o. 710 857,00 710857.0 EUR 2014 Práce Áno 1
Modernizácia fariem - stavba- Damira, s.r.o. Damira, s.r.o. 1 358 246,00 1358246.0 EUR 2014 Práce Áno 1
Modernizácia fariem - závlaha - Gamota GAMOTA, výrobné družstvo 550 000,00 550000.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Modernizácia fariem - stroje - Beata Janštová Beata Janštová 453 091,00 453091.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Modernizácia fariem - traktor - Supro Marcelová SUPRO Marcelová, akciová spoločnosť 279 519,00 279519.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Modernizácia fariem - stroje - VVD Dvory nad Žitavou VVD - Vinohradnícko vinárske družstvo 552 279,00 552279.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Modernizácia fariem - stroje- Statok s.r.o. STATOK s. r. o. 63 572,00 63572.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Tovar-Pridávanie hodnoty do poľnohospodárskych produktov- Pro Wood a.s. Pro Wood, a.s. 75 000,00 75000.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Pridávanie hodnoty do poľnohospodárskych produktov - Hindický s.r.o. Hindický, s.r.o. 1 181 454,00 1181454.0 EUR 2014 Práce Áno 1
Pridávanie hodnoty do poľnohospodárskych produktov- Dobrá úroda s.r.o. Dobrá úroda, s.r.o. 1 300 000,00 1300000.0 EUR 2014 Práce Áno 1
Stavebné úpravy objektu pre spracovanie mlieka a výrobu mliečnych výrobkov Farma Myslina Jaroslav Sivý - SIBA 520 000,00 520000.0 EUR 2014 Práce Áno 1
Obnova lesov poškodených lesnými požiarmi a prírodnými katastrofami a katastrofickými udalosťami PS urbár Zuberec Pozemkové spoločenstvo - Urbár Zuberec 120 000,00 120000.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Stavebné práce na zlepšení vodného hospodárstva lesov v správe KASE plus, s.r.o. KASE plus, s.r.o. 460 000,00 460000.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Rekonštrukcia protipožiarných lesných ciest a výstavba protipožiarnej akumulačnej nádrže PS Hanková Nová urbariálna spoločnosť pozemkové spoločenstvo Hanková 1 787 321,00 1787321.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Výstavba protipožiarných lesných ciest a zlepšenie vodného hospodárstva PSSVL Štefanov Nad Oravou Pozemkové spoločenstvo súkromných vlastníkov lesa obce Štefanov nad Oravou - k.ú. Horný Štefanov 1 725 468,00 1725468.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Jazdiareň Nové Zámky - SO 11 Spevnené plochy Mesto Nové Zámky 125 000,00 125000.0 EUR 2015 Práce Nie 1
Rekonštrukcia a prestavba lesnej cesty KASE, s.r.o. KASE, s.r.o. 295 000,00 295000.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Modernizácia fariem - kombajn - AL Agroservis AL Agroservis, s.r.o. 396 918,00 396918.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Modernizácia fariem - kombajn - DAP Mužla Družstvo agropodnikateľov Mužla, družstvo 466 121,00 466121.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Modernizácia Hotela Tenis TENIS CENTRUM, s.r.o. 1 367 733,00 1367733.0 EUR 2015 Práce Áno 1
DEPOZITÁR MÚZEA JANKA KRÁĽA V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI Mesto Liptovský Mikuláš 768 341,00 768341.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Obnova ZŠ s MŠ Odborárska Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 317 123,00 317123.0 EUR 2014 Práce Áno 1
Penzión DÚBRAVY s.r.o. 2 983 647,00 2983647.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Chodník pre peších Betliar Obec Betliar 154 680,00 154680.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Chodník pri ceste II/593 - Brodzany Obec Brodzany 94 383,00 94383.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Regenerácia verejnej hmotnej infraštruktúry v obci Babiná I. etapa Obec Babiná 90 204,00 90204.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Obstaranie inovatívnej technológie v ERA-PACK-PLUS, spol. s r.o. ERA-PACK-PLUS, spol. s r.o. 377 960,00 377960.0 EUR 2018 Tovary Áno 1





balazsova@molda.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 57 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Jaroslav Molda
Adresa:
Tichá 2 Nové Zámky 94001
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
8. Jún 2017
Záznam do:
10. Október 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Jaroslav Molda
Adresa:
Tichá 2 Nové Zámky 94001
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
8. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Fridrich Paľko, s. r. o.
Adresa:
Grösslingova 4 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81109

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 21.07.2017 do: 10.10.2019

Stiahni



Záznam platný od: 8.06.2017 do: 21.07.2017

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×