Dodávateľ

SOAR, spol. s r.o.

Žilina
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: SOAR, spol. s r.o.

IČO: 36380041

Adresa: Pri Rajčianke 49, Žilina

Registračné číslo: 2020/2-PO-E3739

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 14. Február 2020

Záznam platný do: 14. Február 2023

Posledná zmena: 6. August 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 1 816 674,00 EUR 12 12
2015 8 867 189,00 EUR 22 22
2016 6 836 629,00 EUR 26 26
2017 2 204 890,00 EUR 4 4
2018 3 739 407,00 EUR 4 4
2019 209 421,00 EUR 1 1
2020 803 645,00 EUR 1 1
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 1 816 674,00 EUR 12 12
2015 8 867 189,00 EUR 22 22
2016 6 836 629,00 EUR 26 26
2017 2 204 890,00 EUR 4 4
2018 3 739 407,00 EUR 4 4
2019 209 421,00 EUR 1 1
2020 803 645,00 EUR 1 1

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Nitriansky samosprávny kraj 1 598 137,00 598137.00 EUR
Mesto Považská Bystrica 1 250 000,00 250000.00 EUR
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 1 261 888,00 261888.00 EUR
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 1 107 000,00 107000.00 EUR
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 2 2 802 420,00 2802420.00 EUR
Žilinský samosprávny kraj 23 5 469 782,00 5469782.00 EUR
Stredná odborná škola polygrafická 1 179 076,00 179076.00 EUR
Obec Slaská 1 969 000,00 969000.00 EUR
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 1 409 000,00 409000.00 EUR
Mesto Prievidza 1 301 668,00 301668.00 EUR
Psychiatrická liečebňa Sučany 1 119 800,00 119800.00 EUR
Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o. 1 210 198,00 210198.00 EUR
Bratislavský samosprávny kraj 2 2 874 072,00 2874072.00 EUR
Mesto Kysucké Nové Mesto 1 425 000,00 425000.00 EUR
Sociálna poisťovňa, ústredie 1 209 421,00 209421.00 EUR
Mesto Partizánske 1 564 000,00 564000.00 EUR
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 1 138 000,00 138000.00 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 364 900,00 364900.00 EUR
Mesto Námestovo 1 117 994,00 117994.00 EUR
Intech Slovakia, s.r.o. 1 219 000,00 219000.00 EUR
Mestská časť Bratislava - Petržalka 1 1 149 000,00 1149000.00 EUR
Mesto Hlohovec 1 141 735,00 141735.00 EUR
Obec Strečno 1 77 400,00 77400.00 EUR
Mesto Sliač 1 48 731,00 48731.00 EUR
Obec Rišňovce 1 475 000,00 475000.00 EUR
Obec Malinovo 1 98 400,00 98400.00 EUR
Mesto Banská Bystrica 1 184 001,00 184001.00 EUR
Mestská časť Bratislava - Záhorská Bystrica 1 932 387,00 932387.00 EUR
Obec Lehota pod Vtáčnikom 1 131 900,00 131900.00 EUR
Obec Komjatná 1 563 667,00 563667.00 EUR
Mesto Stropkov 1 539 901,00 539901.00 EUR
DDO, s.r.o. 1 165 011,00 165011.00 EUR
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ 1 646 989,00 646989.00 EUR
Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 1 803 645,00 803645.00 EUR
Obec Brusnica 1 0,00 0.00 EUR
Obec Podhradie 1 485 658,00 485658.00 EUR
SK-03, s.r.o. 2 361 304,00 361304.00 EUR
Malá Fatra 1 49 770,00 49770.00 EUR
Obec Ihráč 1 108 800,00 108800.00 EUR
Mesto Turany 1 224 900,00 224900.00 EUR
Obec Suché 1 187 800,00 187800.00 EUR
Obec Dravce 1 74 800,00 74800.00 EUR
Obec Veľká Lodina 1 98 900,00 98900.00 EUR
Obec Sklabinský Podzámok 1 88 800,00 88800.00 EUR
KEN-EX, spol. s r.o. 1 249 000,00 249000.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Stavebné úpravy v projekte, pracovisko Výskumný ústav rastlinnej výroby Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 92 388,00 92388.0 EUR 2015 Práce Nie 1
Gymnázium Varšavská, Žilina – odstránenie havarijného stavu, rekonštrukcia a hydraulické vyregulovanie ÚK Žilinský samosprávny kraj 101 597,00 101597.0 EUR 2015 Práce Nie 1
II. Etapa: Obnova objektov - stavebné úpravy areálu Budatínskeho zámku Žilinský samosprávny kraj 831 512,00 831512.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Univerzitná veterinárska nemocnica, Objekt 40 Chirurgia a PGA malých zvierat. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 3 086 970,00 3086970.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Spevnené plochy a oddychová zóna pred CSS EDEN, Liptovský Hrádok Žilinský samosprávny kraj 101 000,00 101000.0 EUR 2014 Práce Nie 1
Gymnázium P.O. Hviezdoslava Dolný Kubín - stavebné úpravy – strecha, zateplenie, interiér - úpravy elektroinštalácie a podhľadov Žilinský samosprávny kraj 601 358,00 601358.0 EUR 2016 Práce Nie 1
Rekonštrukcia servisného a školiaceho strediska Intech Slovakia, s.r.o. 259 833,00 259833.0 EUR 2016 Práce Nie 1
Budova Obecného úradu – Strečno, stavebné úpravy a zateplenie Obec Strečno 104 219,00 104219.0 EUR 2016 Práce Nie 1
Zvýšenie energetickej účinnosti budovy telocvične ZŠ Obec Lehota pod Vtáčnikom 165 072,00 165072.0 EUR 2016 Práce Nie 1
Oprava šindľovej strechy na objekte goticko-renesančného kaštieľa z Parížoviec v Múzeu liptovskej dediny v Pribyline Žilinský samosprávny kraj 110 000,00 110000.0 EUR 2014 Práce Nie 1
SOŠ stavebná, Liptovský Mikuláš – rekonštrukcia kotolne – výmena kotlov a horákov Žilinský samosprávny kraj 155 704,00 155704.0 EUR 2014 Práce Nie 1
Obchodná akadémia, Dolný Kubín - rekonštrukcia kotolne. Žilinský samosprávny kraj 88 127,00 88127.0 EUR 2014 Práce Nie 1
Obchodná akadémia, Žilina - stavebné úpravy spojovacej chodby Žilinský samosprávny kraj 47 815,00 47815.0 EUR 2014 Práce Nie 1
Rekonštrukcia Kultúrneho strediska Mesta Stropkov Mesto Stropkov 652 527,00 652527.0 EUR 2014 Práce Áno 1
Stavebné úpravy, zateplenie a opravy objektu Turčianskej knižnice Žilinský samosprávny kraj 101 547,00 101547.0 EUR 2014 Práce Nie 1
Liptovské múzeum v Ružomberku – okná a rímsy hlavnej budovy Žilinský samosprávny kraj 155 800,00 155800.0 EUR 2014 Práce Nie 1
Stavebné úpravy a zateplenie fasády – Spojená škola Hlinská ul., Žilina Žilinský samosprávny kraj 182 804,00 182804.0 EUR 2014 Práce Nie 1
Stavebné úpravy a nadstavba objektu Bábkového divadla v Žiline - nepredvídateľné práce Žilinský samosprávny kraj 110 000,00 110000.0 EUR 2014 Práce Áno 1
Gymnázium V.P.Tótha Martin - rekonštrukcia strechy Žilinský samosprávny kraj 34 800,00 34800.0 EUR 2014 Práce Nie 1
Gymnázium Liptovský Mikuláš - Rekonštrukcia kotolne. Žilinský samosprávny kraj 158 900,00 158900.0 EUR 2014 Práce Nie 1
Rekonštrukcia elektroinštalácie a kanalizácie, CSS Tvrdošín Žilinský samosprávny kraj 83 864,00 83864.0 EUR 2015 Práce Nie 1
KNsP v Čadci – Stavebné úpravy chirurgického oddelenia, Chirurgia – operačné sály Žilinský samosprávny kraj 699 697,00 699697.0 EUR 2015 Práce Nie 1
Zberný dvor Malinovo Obec Malinovo 118 523,00 118523.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Rekonštrukcia a adaptácia pavilónu HTO a ORL v Liptovskej nemocnici s poliklinikou Mudr. I. Stodolu v Liptovskom Mikuláši Žilinský samosprávny kraj 234 762,00 234762.0 EUR 2015 Práce Nie 1
Protipovodňové opatrenia v obci Slaská Obec Slaská 1 069 546,00 1069546.0 EUR 2015 Práce Áno 1
SOŠ elektrotechnická, Liptovský Hrádok – stavebné úpravy okenných výplní a fasády – SO 01 Pavilón „A“ - učebne Žilinský samosprávny kraj 254 882,00 254882.0 EUR 2015 Práce Nie 1
Prestavba domu č. 263 na Zdravotné stredisko, lekáreň a prevádzkové priestory Obec Rišňovce 625 046,00 625046.0 EUR 2015 Práce Nie 1
Rekonštrukcia kaštieľa Vodný hrad Šimonovany Mesto Partizánske 788 722,00 788722.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Rekonštrukcia kuchyne ZŠ Sliač Mesto Sliač 48 800,00 48800.0 EUR 2015 Práce Nie 1
Úprava priestorov jedálne a bufetu objektu MZV EZ SR, Hlboká 2, Bratislava. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 149 857,00 149857.0 EUR 2015 Práce Nie 1
Považské múzeum v Žiline rekonštrukcia strechy - Hrad Strečno - Pokladňa. Žilinský samosprávny kraj 55 795,00 55795.0 EUR 2015 Práce Nie 1
Zateplenie objektov polikliniky v Kysuckom Novom Meste Mesto Kysucké Nové Mesto 316 504,00 316504.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Zlepšenie energetickej efektívnosti prevádzkových objektov spoločnosti DDO, s.r.o DDO, s.r.o. 175 038,00 175038.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Vodný tok bez názvu na pozemkoch na parcelách E-KN č.896,898 a 899 v K.Ú. Konské Obec Podhradie 416 331,00 416331.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Bitúnok Čadca - zateplenie a rekonštrukcia strechy SK-03, s.r.o. 338 000,00 338000.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Bitúnok Čadca - nové vykurovanie SK-03, s.r.o. 48 000,00 48000.0 EUR 2015 Práce Áno 1
OÚ Tvrdošín, klientske centrum stavebné úpravy Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 280 438,00 280438.0 EUR 2016 Práce Nie 1
Viacúčelová športová hala v školskom areáli Hargašová ulica Mestská časť Bratislava - Záhorská Bystrica 1 154 509,00 1154509.0 EUR 2016 Práce Nie 1
Univerzitná veterinárska nemocnica, Objekt 40 Chirurgia a PGA malých zvierat Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 135 864,00 135864.0 EUR 2016 Práce Nie 1
Stavebné úpravy priestorov internej ošetrovacej jednotky – ambulancií na oddelenia JIS HNsP, Trstená, hl. pavilón - 1. poschodie Žilinský samosprávny kraj 559 287,00 559287.0 EUR 2016 Práce Nie 1
LÁVKA A PRÍSTREŠOK NA KOPCI STRANÍK Malá Fatra 51 400,00 51400.0 EUR 2015 Práce Nie 1
II. Etapa: Obnova objektov - stavebné úpravy areálu Budatínskeho zámku Žilinský samosprávny kraj 75 000,00 75000.0 EUR 2015 Práce Nie 1
Obnova NKP Považský hrad. Mesto Považská Bystrica 454 544,00 454544.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Obchodná akadémia, Liptovský Mikuláš - stavebné úpravy - rekonštrukcia kuchyne Žilinský samosprávny kraj 151 819,00 151819.0 EUR 2016 Práce Nie 1
Skladové priestory SO 640:V1 Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 409 000,00 409000.0 EUR 2016 Práce Nie 1
Prestavba priestorov 1 NP v objekte Mestského úradu v Hlohovci pre klientske centrum Mesto Hlohovec 141 735,00 141735.0 EUR 2016 Práce Nie 1
Oprava a rekonštrukcia teoretických ústavov JLF UK Martin Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 364 900,00 364900.0 EUR 2016 Práce Nie 1
Stavebné práce – opravy v priestoroch SOŠ polygrafickej Stredná odborná škola polygrafická 179 076,00 179076.0 EUR 2016 Práce Nie 1
Rekonštrukcia telocvične v nebytovej časti Slobodáreň Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o. 210 198,00 210198.0 EUR 2016 Práce Nie 1
PREPOJOVACIA PERGOLA ZŠ KOMENSKÉHO - NÁMESTOVO Mesto Námestovo 117 994,00 117994.0 EUR 2016 Práce Nie 1
Prestavba očného – krčného pavilónu – II. etapa Očné oddelenie vrátane jednodňovej chirurgie LNsP MUDr. I. Stodolu L.M. Žilinský samosprávny kraj 709 830,00 709830.0 EUR 2016 Práce Nie 1
Rekonštrukcia elektroinštalácie a zdravotechniky školského internátu – SOŠ potravinárska Nitra Nitriansky samosprávny kraj 598 137,00 598137.0 EUR 2016 Práce Nie 1
Rekonštrukcia materskej školy Vyšehradská 17, Bratislava-Petržalka Mestská časť Bratislava - Petržalka 1 149 000,00 1149000.0 EUR 2017 Práce Nie 1
Prístupový most – Kaštieľ Stupava – rekonštrukcia Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ 646 989,00 646989.0 EUR 2017 Práce Nie 1
Rozširovanie kapacít pre materské školy - ZŠ Bakossova 5, Banská Bystrica - stavebné práce Mesto Banská Bystrica 184 001,00 184001.0 EUR 2017 Práce Áno 1
Obnova a zniženie energetickej náročnosti Obecného úradu Turany Mesto Turany 224 900,00 224900.0 EUR 2017 Práce Áno 1
Rekonštrukcia Domu smútku v Prievidzi na Mariánskej ulici Mesto Prievidza 334 480,00 334480.0 EUR 2018 Práce Nie 1
Rekonštrukcia národnej kultúrnej pamiatky synagóga v Senci, novostavba infopavilónu a úprava areálu synagógy Bratislavský samosprávny kraj 1 216 800,00 1216800.0 EUR 2018 Práce Nie 1
Kultúrno-kreatívne oživenie tradícií (HERITAGE SK-AT) Bratislavský samosprávny kraj 1 553 996,00 1553996.0 EUR 2018 Práce Áno 1
Výstavba materskej školy v Komjatnej Obec Komjatná 566 668,00 566668.0 EUR 2018 Práce Nie 1
výstavba miestnej komunikácie Obec Dravce 137 852,16 137852.16 EUR 2016 Stavebné práce Áno 1
Stavebné úpravy a modernizácia Kultúrneho domu/VL Obec Veľká Lodina 145 163,76 145163.76 EUR 2016 Stavebné práce Áno 1
Pavilón B - stavebné úpravy 1.,2.a3.NP Psychiatrická liečebňa Sučany 208 695,32 208695.32 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Rekonštukcia kultúrneho domu pre komunitnú (spolkovú) činnosť Obec Suché 289 230,23 289230.23 EUR 2016 Stavebné práce Áno 1
Komunitno-spoločenské centrum, areál voľného času - obnova objektu Obec Sklabinský Podzámok 150 000,00 150000.0 EUR 2016 Stavebné práce Áno 1
ŠATNE S BYTOVOU JEDNOTKOU - OBNOVA A NADSTAVBA Obec Ihráč 201 601,68 201601.68 EUR 2016 Stavebné práce Áno 1
Tréningová zimná športová hala KEN-EX, spol. s r.o. 1 610 000,00 1610000.0 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Úprava verejnych priestranstiev Obec Brusnica 164 102,00 164102.0 EUR 2016 Stavebné práce Áno 1
Sociálna poisťovňa, pobočka Čadca - modernizácia a zateplenie budovy Sociálna poisťovňa, ústredie 209 421,00 209421.0 EUR 2019 Práce Nie 1
KV-1_Obnova materskej školy Kolískova Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 803 645,00 803645.0 EUR 2020 Práce Nie 1
+421417232211

+421417232211


kullova@soar.sk
soar@soar.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 42 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Bc. Gregor Hudec
Adresa:
Námestie Ľudovíta Fullu 1665/8 Žilina 01008
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
2. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Bc. Gregor Hudec
Adresa:
Námestie Ľudovíta Fullu 1665/8 Žilina 01008
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
2. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Mgr. Miroslava Kušnírová Vadelová
Adresa:
Grösslingova 4 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81109

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 2.08.2017 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia
Stavebné práce – opravy v priestoroch SOŠ polygrafickej 174 057,00 EUR Práce Dátum neuvedený Stredná odborná škola polygrafická ZONA REAL a,s,;UNIPRASTAV, s.r.o.;SOAR, spol. s r.o.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×