Dodávateľ

M KREO, s.r.o.

Žilina
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: M KREO, s.r.o.

IČO: 43979033

Adresa: Murgašova 1298/16, Žilina

Registračné číslo: 2020/3-PO-D2782

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 3. Marec 2020

Záznam platný do: 3. Marec 2023

Posledná zmena: 6. August 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 131 833,00 EUR 1 1
2015 75 600,00 EUR 1 1
2016 1 438 838,00 EUR 10 10
2017 99 159,00 EUR 5 5
2018 364 300,00 EUR 2 2
2021 3 994 835,00 EUR 2 2
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 131 833,00 EUR 1 1
2015 75 600,00 EUR 1 1
2016 1 067 157,00 EUR 4 4
2017 382 501,00 EUR 5 5
2018 450 093,00 EUR 4 4
2020 1 113,00 EUR 2 2
2021 3 996 268,00 EUR 4 4

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Mesto Žilina 1 131 833,00 131833.00 EUR
Žilinský samosprávny kraj 8 1 073 930,00 1073930.00 EUR
Slovenská agentúra životného prostredia 1 38 980,00 38980.00 EUR
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 1 75 600,00 75600.00 EUR
TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. 1 3 949 400,00 3949400.00 EUR
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 5 99 159,00 99159.00 EUR
Úrad vlády Slovenskej republiky 1 325 928,00 325928.00 EUR
K13-Košické kultúrne centrá 1 67 500,00 67500.00 EUR
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 1 45 435,00 45435.00 EUR
FANCY PHARMACY, a.s. 1 296 800,00 296800.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Služby informovanosti a publicity k projektu Digitálne učivo na dosah. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 117 660,00 117660.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Grafické spracovanie a tlač materiálov Slovenská agentúra životného prostredia 80 670,00 80670.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Propagácia rozvoja turizmu v Hornom Považí v rámci projektu Partnerstvom k podpore cestovného ruchu turistickej destinácie Žilina" Mesto Žilina 131 833,00 131833.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Poskytovanie redakčných úprav, grafického spracovania, jazykových korektúr a uverejnenie informácií o Žilinskom samosprávnom kraji v printových a elektronických médiách Žilinský samosprávny kraj 22 979,00 22979.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Poskytovanie redakčných úprav, grafického spracovania, jazykových korektúr a uverejnenie informácií o Žilinskom samosprávnom kraji v printových a elektronických médiách Žilinský samosprávny kraj 679 270,00 679270.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
EUROKOMPAS - časopis o štrukturálnych fondoch Úrad vlády Slovenskej republiky 199 000,00 199000.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Poskytovanie redakčných úprav, grafického spracovania, jazykových korektúr a uverejnenie informácií o Žilinskom samosprávnom kraji v printových a elektronických médiách Žilinský samosprávny kraj 107 197,00 107197.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Tlačoviny a tlačiarenské výrobky 2016 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 96 613,00 96613.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Poskytovanie redakčných úprav, grafického spracovania, jazykových korektúr a uverejnenie informácií o Žilinskom samosprávnom kraji v printových a elektronických médiách Žilinský samosprávny kraj 62 946,00 62946.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Poskytovanie redakčných úprav, grafického spracovania, jazykových korektúr a uverejnenie informácií o Žilinskom samosprávnom kraji v printových a elektronických médiách Žilinský samosprávny kraj 67 968,00 67968.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Poskytovanie redakčných úprav, grafického spracovania, jazykových korektúr a uverejnenie informácií o Žilinskom samosprávnom kraji v printových a elektronických médiách Žilinský samosprávny kraj 47 777,00 47777.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Poskytovanie redakčných úprav, grafického spracovania, jazykových korektúr a uverejnenie informácií o Žilinskom samosprávnom kraji v printových a elektronických médiách Žilinský samosprávny kraj 48 478,00 48478.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Poskytovanie redakčných úprav, grafického spracovania, jazykových korektúr a uverejnenie informácií o Žilinskom samosprávnom kraji v printových a elektronických médiách Žilinský samosprávny kraj 37 315,00 37315.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Informačný portál stavebnej a dopravnej techniky FANCY PHARMACY, a.s. 332 083,00 332083.0 EUR 2018 Služby Áno 1
Propagácia kultúrnych a celospoločenských podujatí v regionálnom dvojtýždenníku vychádzajúcom v meste Košice K13-Košické kultúrne centrá 96 000,00 96000.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Tlačoviny a tlačiarenské výrobky 2016 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 773,00 773.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tlačoviny a tlačiarenské výrobky 2016 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 340,00 340.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Služby marketingovej a reklamnej agentúry TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. 11 856 867,00 11856867.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Tlačoviny a tlačiarenské výrobky 2016 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 1 058,00 1058.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tlačoviny a tlačiarenské výrobky 2016 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 375,00 375.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Organizačné, technické a marketingové zabezpečenie medzinárodných konferencií organizovaných v rámci Slovenského predsedníctva v Stratégii EÚ pre dunajský región Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 80 435,00 80435.0 EUR 2021 Služby Áno 1

office@mkreo.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 75 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
PhDr. Monika Suchaničová Janigová
Adresa:
Egrešová 8 Žilina 01001
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
27. Apríl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
PhDr. Monika Suchaničová Janigová
Adresa:
Egrešová 8 Žilina 01001
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
27. Apríl 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Advokátska kancelária M Kojtalová, s.r.o.
Adresa:
Antona Bernoláka 51 Žilina 01001

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 27.04.2017 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×