Obstarávateľ

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu

Bratislava

Profil obstarávateľa na UVO
Index kvality

Úspešné obstarávania

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní
2016 497 888,63 EUR 8
2017 2 136 905,00 EUR 27
2018 835 547,76 EUR 20
2019 1 005 874,41 EUR 12
2020 29 508 797,38 EUR 10
2021 55 888 437,46 EUR 24
2022 115 666 986,00 EUR 7

Neúspešné obstarávania

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní
2016 1
2016 134 323,64 EUR 1
2018 1
2020 3
2021 2
2022 2

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ, krajina), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Hodnoty zmlúv podľa krajín

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Počty zmlúv podľa krajín

Dodávatelia pre obstarávateľa

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet zmlúv s dodávateľom Celková suma Mena
TRACO Computers s.r.o. 1 4 423,33 EUR
Faveo, s.r.o. 3 1 613 256,99 EUR
AXON PRO, s.r.o. 1 114 480,00 EUR
MIM, s.r.o. 2 19 922 270,00 EUR
AutoCont SK a.s. 4 190 519,33 EUR
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 4 1 061 876,18 EUR
GAMO a.s. 2 5 107,00 EUR
Gratex International, a.s. 10 629 898,00 EUR
JURIGA, spol. s r. o. 1 659,91 EUR
SOFOS, s r. o. 2 52 070,00 EUR
M KREO, s.r.o. 1 45 435,00 EUR
stengl a.s. 2 8 699 587,00 EUR
SATUR TRAVEL, a.s. 1 24 410,00 EUR
Slovak Telekom, a.s. 3 5 599 582,00 EUR
MICROCOMP - Computersystém s r. o. 2 4 725 925,00 EUR
Mertel RG Slovenská Republika 1 35 000,00 EUR
DWC Slovakia a.s. 2 690 450,00 EUR
DMC, s.r.o. 1 999,09 EUR
PricewaterhouseCoopers Advisory s.r.o. 1 6 420 672,00 EUR
O2 Slovakia, s.r.o. 1 36 826,00 EUR
PC SEMA, s.r.o. 2 67 500,00 EUR
DXC Technology Slovakia s. r. o. 3 27 116 953,00 EUR
GO travel Slovakia s. r. o. 4 100 590,00 EUR
AUTOPOLIS, s.r.o. 1 14 300,00 EUR
Consulting Associates, s.r.o. 1 2 201 404,00 EUR
NADOSAH, spol. s.r.o. 3 186 888,00 EUR
DITEC, a.s. 1 11 956 740,00 EUR
CBC Slovakia s.r.o. 1 79 833,33 EUR
ITSK, s.r.o. 4 82 464,15 EUR
Dignitas, spol. s r.o. 2 150 958,33 EUR
GGFS s.r.o. 2 382 045,18 EUR
PROUNION a.s. 1 2 201 404,00 EUR
Deloitte Advisory s.r.o. 2 15 389 177,00 EUR
CNC, a.s. 1 474 014,00 EUR
PAPERA s.r.o. 3 312 076,90 EUR
exe, a.s. 2 12 551 935,00 EUR
JUMP soft, a.s. 1 7 368 000,00 EUR
BDO, spol. s r. o. 1 4 715 010,00 EUR
SWAN, a.s. 3 715 745,00 EUR
Ernst & Young, s. r. o. 2 8 699 587,00 EUR
Actly s. r. o. 1 79 000,00 EUR
Grant Thornton Advisory s.r.o. 1 142 800,00 EUR
Hauerland spol. s r.o. 4 66 732,50 EUR
SEHOS PLUS s. r. o. 3 167 458,85 EUR
Enfield, s.r.o. 2 54 900,00 EUR
Simply supplies s.r.o. 1 76 561,22 EUR
Váš Komfort s. r. o. 1 33 400,00 EUR
Fuel Traders Corporation s. r. o. 1 16 666,67 EUR
Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o. 2 106 469,00 EUR
Ultra Print Digital, s.r.o. 1 39 090,91 EUR
skRASTer s.r.o. 1 611,67 EUR
FaxCopy Pro s. r. o. 1 2 166,67 EUR
Jozef Forgáč-olympia 1 1 675,00 EUR
BiZZdesign Slovakia, s.r.o. 3 284 395,68 EUR
IMI TRADE s.r.o. 2 3 575,81 EUR
MARSANN IT, s.r.o. 1 6 854,17 EUR
DECS CONSULTING, spol. s r.o. 1 812,50 EUR
Ing. Szilárd Németh - REKLAMNÁ AGENTÚRA SINEX 1 4 000,00 EUR
MAC-PRO, s.r.o 1 8 875,00 EUR
GRAPP CZ, s.r.o. 1 371,89 EUR
STORIN plus s.r.o. 1 18 288,00 EUR
flex-it, s.r.o. 7 332 120,66 EUR
HENRYSO, s.r.o. 1 4 150,00 EUR
X logistics, s.r.o. 1 1 091,09 EUR
TERAVAS, s.r.o. 1 6 495,00 EUR
Pixel Print s.r.o. 1 6 757,00 EUR
KPMG Slovensko Advisory, k.s. 2 10 021 072,00 EUR
DNS a.s., organizačná zložka Slovensko 3 5 289 609,00 EUR
Arthur D. Little s.r.o. 1 6 982 480,00 EUR
Projektové služby, s.r.o. 1 2 201 404,00 EUR
Octigon, a.s. 1 2 201 404,00 EUR
RADELA s.r.o. 1 2 201 404,00 EUR
Servodata a.s. 1 4 715 010,00 EUR
IPDAP GROUP, a.s 1 98 300,00 EUR
NGX, s. r. o. 1 23 907,00 EUR

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné Detaily

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden
Zabezpečenie elektronických stravovacích kariet pre zamestnancov MIRRI 194 880 194880.0 EUR 28. Január 2021 24. Február 2021 Nie 2021-01-28 00:00:00 UTC 2021-02-24 10:00:00 UTC
Centralizovaný manažment riadenia kybernetickej bezpečnosti verejnej správy 2 088 756 2088756.44 EUR 22. September 2021 20. Október 2021 Áno 2021-09-22 00:00:00 UTC 2021-10-20 10:00:00 UTC
Obstarávanie kancelárskeho nábytku 1 105 883 1105882.5 EUR 11. Október 2021 9. November 2021 Áno 2021-10-11 00:00:00 UTC 2021-11-09 10:00:00 UTC
Nákup multifunkčných tlačiarenských zariadení a stolných skenerov 278 899 278898.58 EUR 22. November 2021 20. December 2021 Áno 2021-11-22 00:00:00 UTC 2021-12-20 10:00:00 UTC
"Poskytovanie servisných služieb a služieb aplikačného rozvoja pre informačný monitorovací systém" 3 129 200 3129200.0 EUR 4. Január 2022 3. Február 2022 Áno 2022-01-04 00:00:00 UTC 2022-02-03 10:00:00 UTC
Dodávka softvérových licencií pre grafovú databázu Neo4J alebo ekvivalentu pre potreby zabezpečenia IS MetaIS 403 615 403615.0 EUR 18. November 2019 13. December 2019 Nie 2019-11-18 00:00:00 UTC 2019-12-13 09:00:00 UTC

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Oslovení dodávatelia

Zoznam všetkých zmlúv obstarávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena obstarávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných obstarávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 4767 zmlúv. Pri tak veľkom počte sa práca s tabuľkou môže spomaliť.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily

Zoznam výberových konaní obstarávateľa podľa registra výberových konaní

Pozor! Zoznam obsahuje výberové konania, ktoré našiel podľa názvu obstarávateľa. V prípade, že existuje výberové konanie, kde bola použitá iná forma zápisu tohto obstarávateľa, výberové konanie sa tu nemusí zobraziť. Pre zoznam všetkých (aktuálne vyhlásených, aj uzavretých) výberových konaní prejdite na Zoznam výberových konaní.
Meno Stav Služobný úrad Organizačný útvar Druh výberového konania Dátum vyhlásenia Termín na podanie žiadosti

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávateľa. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×