Dodávateľ

MGP, spol. s r.o.

Bratislava
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: MGP, spol. s r.o.

IČO: 00684023

Adresa: Šustekova 2, Bratislava

Registračné číslo: 2019/7-PO-D585

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 26. Júl 2019

Záznam platný do: 26. Júl 2022

Posledná zmena: 18. December 2019


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 504 496,00 EUR 3 5
2015 864 287,00 EUR 5 19
2016 381 648,91 EUR 27 27
2017 1 711 652,95 EUR 23 35
2018 1 124 269,97 EUR 52 53
2019 3 896 844,18 EUR 35 198
2020 722 117,37 EUR 23 25
2021 1 967 829,73 EUR 19 39
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 504 496,00 EUR 3 5
2015 864 287,00 EUR 5 19
2016 381 648,91 EUR 27 27
2017 1 711 652,95 EUR 23 35
2018 818 396,97 EUR 33 34
2019 2 946 726,18 EUR 33 61
2020 1 207 876,37 EUR 30 100
2021 2 601 257,73 EUR 29 107
2022 136 804,00 EUR 4 13

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 2 46 653,00 46653.00 EUR
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 11 1 794 052,18 1794052.18 EUR
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 12 11 535,62 11535.62 EUR
Žilinský samosprávny kraj 1 5 576,00 5576.00 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 2 18 446,17 18446.17 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 1 25 200,00 25200.00 EUR
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 2 143,00 143.00 EUR
Univerzitná nemocnica Martin 1 133 477,00 133477.00 EUR
Východoslovenský onkologický ústav, a.s. 11 259 048,00 259048.00 EUR
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 1 18 784,12 18784.12 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 20 838 743,00 838743.00 EUR
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 2 208,33 208.33 EUR
Nemocnica Poprad a. s. 1 46 554,00 46554.00 EUR
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 17 18 591,31 18591.31 EUR
Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 5 180 768,79 180768.79 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave 1 217,00 217.00 EUR
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 30 78 400,75 78400.75 EUR
Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny 240 7 345 400,00 7345400.00 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 3 1 190,67 1190.67 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 13 18 892,57 18892.57 EUR
Štátny veterinárny a potravinový ústav 1 6 600,00 6600.00 EUR
Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 4 95 026,00 95026.00 EUR
Neurobiologický ústav SAV 2 940,00 940.00 EUR
Národný onkologický ústav 2 74 457,00 74457.00 EUR
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky 1 0,00 0.00 EUR
Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca 9 95 040,00 95040.00 EUR
Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 2 12 151,40 12151.40 EUR
Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. 2 26 960,20 26960.20 EUR
Ústav biochémie a genetiky živočíchov SAV 1 92,00 92.00 EUR
Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená 1 19 998,00 19998.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Rádiofarmaká a rádionuklidové generátory Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny 187 000,00 187000.0 EUR 2015 Tovary Nie 11
Kontrastné látky Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 72 930,00 72930.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Kontrastné látky - Účinná látka Iodixanol Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 153 264,00 153264.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Roztok (123I)ioflupanu pre intravenóznu injekciu Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny 82 809,00 82809.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Kontrastné látky Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 374 130,00 374130.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Kontrastné látky Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 277 522,00 277522.0 EUR 2014 Tovary Nie 3
KONTRASTNÉ LÁTKY Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 466 999,00 466999.0 EUR 2015 Tovary Nie 5
Dodávky 18F-FDG Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny 376 990,00 376990.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka liekov a liečiv pre potreby Národného onkologického ústavu Národný onkologický ústav 24 717 243,00 24717243.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Rádiofarmaká a rádionuklidové generátory. Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny 647 708,00 647708.0 EUR 2017 Tovary Neuvedené 13
fludeoxyglukóza (18F) NET2016247 Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny 800 000,00 800000.0 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Kontrastné látky a ostatné terapeutické prípravky Univerzitná nemocnica Martin 328 082,00 328082.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Špeciálny zdravotnícky materiál a liečivá pre potreby pacientov Nemocnice s poliklinikou, n.o. Revúca Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca 277 953,00 277953.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Špeciálny zdravotnícky materiál a liečivá pre potreby pacientov Nemocnice s poliklinikou, n.o. Revúca Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca 25 841,00 25841.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
KONTRASTNÉ LÁTKY pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 460 767,00 460767.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kontrastné látky Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 701 776,00 701776.0 EUR 2018 Tovary Nie 2
Špeciálny zdravotnícky materiál a liečivá pre potreby pacientov Nemocnice s poliklinikou, n.o. Revúca Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca 41 456,00 41456.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
KONTRASTNÉ LÁTKY pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 78 025,00 78025.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostická súprava Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2 238,00 2238.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lieky Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 4 937,00 4937.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Inkubátor na ohrev kontrastných látok Národný onkologický ústav 1 450,00 1450.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
chemikália Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 270,00 270.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Diagnostická súprava Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 400,00 1400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Diagnostická súprava Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 300,00 1300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kontrastné prostriedky na rontgenovanie 3.č. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 25 200,00 25200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Diagnostická súprava Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2 300,00 2300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikália pre chromatografiu Ústav biochémie a genetiky živočíchov SAV 111,11 111.11 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lieky Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 7 405,00 7405.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 3 421,62 3421.62 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie na celkovú metyláciu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 090,90 2090.9 EUR 2016 Tovary Nie 1
Účinná látka IOHEXOL 350 - ATC skupina V08AB02 Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 16 880,00 16880.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Účinná látka IODIXANOL 320 - ATC skupina V08AB09 Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 6 000,00 6000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
špičky na pipety Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 182,60 182.6 EUR 2016 Tovary Nie 1
Diagnostická súprava Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2 875,00 2875.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mikroobjemový spektrofotometer, laboratórny materiál Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 9 600,00 9600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Diagnostická súprava Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 150,00 1150.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Účinná látka IODIXANOL 320 - ATC skupina V08AB09 Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 203 992,40 203992.4 EUR 2016 Tovary Nie 1
Plastická kolónka Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 667,00 667.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kontrastné látky - jodixanol Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 660,00 660.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Diagnostická súprava na konfirmačné vyšetrenia vzoriek Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 3 450,00 3450.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
[14C]- značené rádioizotopy Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 6 667,00 6667.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Reagenčné a centrifugačné skúmavky 1000 ks Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 179,25 179.25 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nízkoosmolárne nefrotropné RTG kontrastné látky, rozpustné vo vode Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. 19 648,18 19648.18 EUR 2016 Tovary Nie 1
Diagnostická súprava na konfirmačné vyšetrenia vzoriek Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2 300,00 2300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
jodixanol 270 Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 206 962,40 206962.4 EUR 2017 Tovary Nie 1
Diagnostická súprava na konfirmačné vyšetrenia vzoriek Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 280,00 1280.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mikroobjemový spektrofotometer Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 5 140,00 5140.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Produkty pre bunkové analýzy (chemikálie a laboratórny materiál) Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 3 120,00 3120.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
liečivá - učinná látka: Jodixanol 320 Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 18 827,00 18827.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Diagnostická súprava na konfirmačné vyšetrenia vzoriek Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 150,00 1150.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
pipetové špičky, mikroskúmavky Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 454,82 454.82 EUR 2017 Tovary Nie 1
Diagnostická súprava na konfirmačné vyšetrenia vzoriek Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 300,00 1300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Diagnostická súprava na konfirmačné vyšetrenia vzoriek Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2 300,00 2300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Účinná látka IOHEXOL 350 - ATC skupina V08AB02 Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 25 320,00 25320.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Paraformaldehyde Neurobiologický ústav SAV 342,00 342.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Diagnostická súprava na konfirmačné vyšetrenia vzoriek Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 300,00 1300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Komponenty pre prácu vo výskumnom laboratóriu Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 4 678,63 4678.63 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie na biochemickú a genetickú analýzu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 562,00 562.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kontrastné látky - jodixanol Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 330,00 330.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kontrastné látky - jodixanol Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 330,00 330.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Špecializované chemické výrobky Neurobiologický ústav SAV 787,00 787.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Komponenty pre prácu vo výskumnom laboratóriu Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 8 443,26 8443.26 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nízkoosmolárne nefrotropné RTG kontrastné látky, rozpustné vo vode Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. 8 455,00 8455.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Diagnostická súprava na konfirmačné vyšetrenia vzoriek Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 300,00 1300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Špeciálne kontrastné látky USG, RTG Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 286,00 286.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostická súprava na konfirmačné vyšetrenia vzoriek Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 150,00 1150.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mikroobjemový spektrofotometer Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 8 670,00 8670.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórny materiál - prúžok Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 146,00 146.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostická súprava na konfirmačné vyšetrenia vzoriek Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 265,00 1265.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mikroskúmavky a vrchnáky Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 308,00 308.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostická súprava na konfirmačné vyšetrenia vzoriek Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2 300,00 2300.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostická súprava na konfirmačné vyšetrenia vzoriek Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 150,00 1150.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórne plastové sterilné 15 ML skúmavky s uzáverom Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 311,00 311.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Skúmavky na homogenizáciu tkanív Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 480,00 480.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostická súprava na konfirmačné vyšetrenia vzoriek Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 150,00 1150.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Jednorazové plastové pipety Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky 8 200,00 8200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Skúmavky Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 423,00 423.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Skúmavky centrifugačné Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 710,00 710.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Komponenty pre prácu vo výskumnom laboratóriu Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 376,92 376.92 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostická súprava na konfirmačné vyšetrenia vzoriek Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 150,00 1150.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
PCR platnička 96 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 121,00 121.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Špeciálny zdravotnícky materiál a liečivá pre potreby pacientov Nemocnice s poliklinikou, n.o. Revúca Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca 44 206,00 44206.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
KONTRASTNÉ LÁTKY pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 88 585,00 88585.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Komponenty pre prácu vo výskumnom laboratóriu Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 14 323,20 14323.2 EUR 2018 Tovary Nie 1
2017-09 Zabezpečenie dodávky liekov pre potreby Východoslovenského onkologického ústavu Východoslovenský onkologický ústav, a.s. 2 856 898,00 2856898.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Izolácia nukleových kyselín Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 740,00 2740.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nízkoosmolárne nefrotropné RTG kontrastné látky rozpustné vo vode Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 21 268,80 21268.8 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórny materiál Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 226,00 226.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Rádionuklidový generátor Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny 92 500,00 92500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostická súprava na konfirmačné vyšetrenia vzoriek Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2 300,00 2300.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostické súpravy na konfirmačné vyšetrenia vzoriek Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 11 550,00 11550.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kontrastné látky Nemocnica Poprad a. s. 155 174,00 155174.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
2017-09 Zabezpečenie dodávky liekov pre potreby Východoslovenského onkologického ústavu Východoslovenský onkologický ústav, a.s. 187 142,00 187142.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Špeciálny zdravotnícky materiál a liečivá pre potreby pacientov Nemocnice s poliklinikou, n.o. Revúca Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca 37 455,00 37455.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
KONTRASTNÉ LÁTKY pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 56 634,00 56634.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
jodixanol 270 Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 160 869,00 160869.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Špeciálny zdravotnícky materiál a liečivá pre potreby pacientov Nemocnice s poliklinikou, n.o. Revúca Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca 35 245,00 35245.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Plnoautomatizované zariadenie na prípravu rádiofarmák označených 68Ga, 90Y, 177Lu, vrátane spotrebného materiálu a zariadenia na kontrolu rádiochemickej čistoty Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny 187 462,00 187462.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Lieky pre potreby Inštitútu nukleárnej a molekulárnej medicíny Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny 77 997,00 77997.0 EUR 2019 Tovary Nie 3
KONTRASTNÉ LÁTKY pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 90 451,00 90451.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
2017-09 Zabezpečenie dodávky liekov pre potreby Východoslovenského onkologického ústavu Východoslovenský onkologický ústav, a.s. 284 284,00 284284.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Fludeoxyglukóza (18F), injekčný roztok Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny 1 056 900,00 1056900.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Rádiofarmaká a rádionuklidové generátory Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny 955 487,00 955487.0 EUR 2019 Tovary Nie 25
Špeciálne kontrastné látky USG, RTG Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 154,00 154.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
2017-09 Zabezpečenie dodávky liekov pre potreby Východoslovenského onkologického ústavu Východoslovenský onkologický ústav, a.s. 276 227,00 276227.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Špeciálny zdravotnícky materiál a liečivá pre potreby pacientov Nemocnice s poliklinikou, n.o. Revúca Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca 34 605,00 34605.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
KONTRASTNÉ LÁTKY pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 73 512,00 73512.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Fludeoxyglukóza (18F), injekčný roztok Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny 26 215,00 26215.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Lieky pre potreby Inštitútu nukleárnej a molekulárnej medicíny Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny 10 129,00 10129.0 EUR 2019 Tovary Nie 2
Rádiofarmaká a rádionuklidové generátory Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny 330 594,00 330594.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
2017-09 Zabezpečenie dodávky liekov pre potreby Východoslovenského onkologického ústavu Východoslovenský onkologický ústav, a.s. 321 296,00 321296.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Fludeoxyglukóza (18F), injekčný roztok Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny 107 790,00 107790.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Lieky pre potreby Inštitútu nukleárnej a molekulárnej medicíny Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny 6 183,00 6183.0 EUR 2019 Tovary Nie 2
Špeciálny zdravotnícky materiál a liečivá pre potreby pacientov Nemocnice s poliklinikou, n.o. Revúca Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca 33 223,00 33223.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
KONTRASTNÉ LÁTKY pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 67 125,00 67125.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Špeciálny zdravotnícky materiál a liečivá pre potreby pacientov Nemocnice s poliklinikou, n.o. Revúca Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca 38 847,00 38847.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
2017-09 Zabezpečenie dodávky liekov pre potreby Východoslovenského onkologického ústavu Východoslovenský onkologický ústav, a.s. 267 253,00 267253.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Fludeoxyglukóza (18F), injekčný roztok Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny 119 050,00 119050.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Rádiofarmaká a rádionuklidové generátory Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny 110 938,00 110938.0 EUR 2019 Tovary Nie 15
Spotrebný laboratórny materiál Univerzita Komenského v Bratislave 700,00 700.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Diagnostické súpravy na konfirmačné vyšetrenia vzoriek Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2 299,60 2299.6 EUR 2019 Tovary Nie 1
Mikroobjemový spektrofotometer Štátny veterinárny a potravinový ústav 8 915,00 8915.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Diagnostické súpravy na konfirmačné vyšetrenia vzoriek Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2 299,60 2299.6 EUR 2019 Tovary Nie 1
Komponenty pre prácu vo výskumnom laboratóriu Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 7 454,67 7454.67 EUR 2019 Tovary Nie 1
Diagnostická ELISA súprava na stanovenie IGF-1 u hovädzieho dobytka Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 823,00 823.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tlakový bezvalcový injektor pre aplikáciu kontrastnej látky Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená 20 000,00 20000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Protilátky pre imunohistochemickú analýzu Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 2 547,00 2547.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Komponenty pre prácu vo výskumnom laboratóriu Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 3 887,35 3887.35 EUR 2019 Tovary Nie 1
UV-Vis mikroobjemový spektrofotometer Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 10 200,00 10200.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Diagnostické súpravy na konfirmačné vyšetrenia vzoriek Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 190,00 1190.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Diagnostické súpravy na konfirmačné vyšetrenia vzoriek Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2 480,00 2480.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
2017-09 Zabezpečenie dodávky liekov pre potreby Východoslovenského onkologického ústavu Východoslovenský onkologický ústav, a.s. 295 980,00 295980.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Rádiofarmaká a rádionuklidové generátory Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny 82 400,00 82400.0 EUR 2019 Tovary Nie 19
KONTRASTNÉ LÁTKY pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 85 129,00 85129.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Komponenty pre prácu vo výskumnom laboratóriu Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 3 279,25 3279.25 EUR 2020 Tovary Nie 1
Komponenty pre prácu vo výskumnom laboratóriu Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 927,23 927.23 EUR 2020 Tovary Nie 1
Orbitálna miešačka na PCR platničky Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 012,24 1012.24 EUR 2020 Tovary Nie 1
Laboratórny materiál do výskumných laboratórií Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 3 010,88 3010.88 EUR 2020 Tovary Nie 1
Diagnostické činidlá Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 604,00 604.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Rádiofarmaká a rádionuklidové generátory Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny 98 034,00 98034.0 EUR 2019 Tovary Nie 18
2017-09 Zabezpečenie dodávky liekov pre potreby Východoslovenského onkologického ústavu Východoslovenský onkologický ústav, a.s. 214 878,00 214878.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Rádiofarmaká a rádionuklidové generátory Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny 82 500,00 82500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Diagnostické súpravy na konfirmačné vyšetrenia vzoriek Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 3 570,00 3570.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Komponenty pre prácu vo výskumných laboratóriách Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 282,14 1282.14 EUR 2020 Tovary Nie 1
Diagnostické súpravy na konfirmačné vyšetrenia vzoriek Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 4 165,00 4165.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kontrastné látky Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 670 236,00 670236.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
KONTRASTNÉ LÁTKY pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica č. 530/2020 Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 564 695,00 564695.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Diagnostické súpravy na konfirmačné vyšetrenia vzoriek Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 3 570,00 3570.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kontrastné látky Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 603 810,00 603810.0 EUR 2020 Tovary Nie 3
Laboratórne komponenty pre účely výskumu Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 639,39 1639.39 EUR 2020 Tovary Nie 1
Diagnostické ELISA súpravy Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 630,00 630.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Rádiofarmaká a rádionuklidové generátory Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny 110 938,00 110938.0 EUR 2019 Tovary Nie 20
Chemikálie Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 2 416,48 2416.48 EUR 2020 Tovary Nie 1
Rádiofarmaká a rádionuklidové generátory Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny 85 451,00 85451.0 EUR 2019 Tovary Nie 15
KONTRASTNÉ LÁTKY pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica č. 530/2020 Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 65 771,00 65771.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál pre prípravu 68Ga označených rádiofarmák Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny 85 412,00 85412.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
KONTRASTNÉ LÁTKY pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 55 918,00 55918.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórne prístroje Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 18 367,00 18367.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Rádiofarmaká a rádionuklidové generátory Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny 82 500,00 82500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Rádiofarmaká a rádionuklidové generátory Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny 84 165,00 84165.0 EUR 2019 Tovary Nie 17
KONTRASTNÉ LÁTKY pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica č. 530/2020 Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 59 727,00 59727.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Jodixanol 270 mg l/ml Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 48 917,00 48917.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Špeciálne kontrastné látky USG, RTG Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 165,00 165.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Diagnostické súpravy na konfirmačné vyšetrenia vzoriek Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 14 875,00 14875.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Laboratórne komponenty pre výskumné účely Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 7 416,94 7416.94 EUR 2021 Tovary Nie 1
PBS tablety a TRITON X-100 Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 453,50 453.5 EUR 2021 Tovary Nie 1
Zabezpečenie dodávky liekov pre potreby Východoslovenského onkologického ústav Východoslovenský onkologický ústav, a.s. 8 854 627,00 8854627.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Komponenty pre prácu vo výskumnom laboratóriu Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 717,76 1717.76 EUR 2021 Tovary Nie 1
Špeciálne laboratórne pomôcky Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 2 017,54 2017.54 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kontrastné prostriedky na röntgenovanie pre zdravotnícke zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK Žilinský samosprávny kraj 466 433,00 466433.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
KONTRASTNÉ LÁTKY pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica č. 530/2020 Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 52 748,00 52748.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Rádiofarmaká a rádionuklidové generátory Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny 95 220,00 95220.0 EUR 2019 Tovary Nie 13
Fludeoxyglukóza (18F), injekčný roztok Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny 121 435,00 121435.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kontrastné látky Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny 85 242,00 85242.0 EUR 2021 Tovary Nie 2
Fludeoxyglukóza (18F), injekčný roztok Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny 1 003 840,00 1003840.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kontrastné látky Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 78 185,00 78185.0 EUR 2021 Tovary Nie 2
Zabezpečenie dodávky liekov pre potreby Východoslovenského onkologického ústav Východoslovenský onkologický ústav, a.s. 894 127,00 894127.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
KONTRASTNÉ LÁTKY pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica č. 530/2020 Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 72 638,00 72638.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Rádiofarmaká a rádionuklidové generátory Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny 88 376,00 88376.0 EUR 2019 Tovary Nie 17
Kontrastné látky Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny 4 326,00 4326.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Fludeoxyglukóza (18F), injekčný roztok Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny 112 955,00 112955.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Rádiofarmaká a rádionuklidové generátory Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny 900 561,00 900561.0 EUR 2021 Tovary Nie 19
Rádiofarmaká a rádionuklidové generátory Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny 207,00 207.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Zabezpečenie dodávky liekov pre potreby Východoslovenského onkologického ústav Východoslovenský onkologický ústav, a.s. 969 441,00 969441.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
KONTRASTNÉ LÁTKY pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica č. 530/2020 Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 56 746,00 56746.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Rádiofarmaká a rádionuklidové generátory Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny 22 159,00 22159.0 EUR 2019 Tovary Nie 10
Rádiofarmaká a rádionuklidové generátory Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny 82 500,00 82500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1

volenticova@mgpslov.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 251 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
RNDr. Karel Zelený
Adresa:
Kamenec 1126 Zlín 76302
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
8. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
RNDr. Dana Zelená
Adresa:
Kamenec 1126 Zlín 76302
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
8. Jún 2017
Záznam do:
21. Február 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Ivana Moravcová
Adresa:
Valy II 5292 Zlín 76001
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
8. Jún 2017
Záznam do:
21. Február 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
MVDr. Luboš Moravec
Adresa:
Valy II 5292 Zlín 76001
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
8. Jún 2017
Záznam do:
21. Február 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Ivana Moravcová
Adresa:
Valy II 5292 Zlín 76001
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
8. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
MVDr. Luboš Moravec
Adresa:
Valy II 5292 Zlín 76001
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
8. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
RNDr. Dana Zelená
Adresa:
Kamenec 1126 Zlín 76302
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
8. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
RNDr. Karel Zelený
Adresa:
Kamenec 1126 Zlín 76302
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
8. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Bukovinský & Chlipala, s.r.o.
Adresa:
Svätoplukova 30 Bratislava - mestská časť Ružinov 82108

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 21.02.2020 do:

StiahniZáznam platný od: 8.06.2017 do: 21.02.2020

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia
Nákup diagnostických kitov 9 920,00 EUR Tovary 11. Júl 2016 Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave MGP, spol. s r.o.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×