Dodávateľ

GEO Slovakia, s.r.o.

Košice
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: GEO Slovakia, s.r.o.

IČO: 36193241

Adresa: Popradská 90, Košice - mestská časť Západ

Registračné číslo: 2020/6-PO-D3763

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 4. Jún 2020

Záznam platný do: 4. Jún 2023

Posledná zmena: 25. Január 2021


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2015 272 920,00 EUR 2 2
2017 4 458 630,00 EUR 1 1
2018 313 201,00 EUR 2 3
2019 2 514 034,00 EUR 3 7
2020 501 903,00 EUR 2 2
2021 4 241 810,00 EUR 2 2
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2015 272 920,00 EUR 2 2
2017 4 458 630,00 EUR 1 1
2018 313 201,00 EUR 2 3
2019 2 514 034,00 EUR 3 7
2020 501 903,00 EUR 2 2
2021 4 241 810,00 EUR 2 2

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 3 581 258,00 581258.00 EUR
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 5 826 595,00 826595.00 EUR
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 83 996,00 83996.00 EUR
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 5 4 570 763,00 4570763.00 EUR
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 2 4 241 810,00 4241810.00 EUR
Rudné bane, štátny podnik 1 1 998 076,00 1998076.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Komplexné analýzy Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát od 69 997,00 do 119 556,00 69997 EUR 2015 Služby Áno 1
Monitorovanie a ochrana podzemných vôd a údržba sond a vrtov v areáli JE V 1 a MSVP Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 188 924,00 188924.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Sanácia vybraných environmentálnych záťaží Slovenskej republiky (1) Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 35 633 546,00 35633546.0 EUR 2017 Služby Áno 1
Monitorovanie a ochrana podzemných vôd a údržba sond a vrtov v areáli JE V1 a MSVP Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 188 934,00 188934.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Inžinierskogeologický prieskum svahových deformácií – 1. etapa Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 244 227,00 244227.0 EUR 2018 Služby Áno 2
Vybudovanie monitorovacej siete na zosuvných územiach Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 774 195,00 774195.0 EUR 2019 Služby Áno 2
Odborný geologický dohľad pri sanácii vybraných svahových deformácií (1) Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 116 658,00 116658.0 EUR 2019 Služby Áno 4
Sanácia lokalít Rudné bane, štátny podnik 4 432 596,00 4432596.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Inžinierskogeologický prieskum svahových deformácií – 2. etapa Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 454 986,00 454986.0 EUR 2020 Služby Áno 1
Monitorovanie a ochrana podzemných vôd a údržba sond a vrtov v areáli JE V1 a MSVP Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 203 400,00 203400.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Sanácia environmentálnej záťaže v lokalite Bardejov - areál podniku JAS (SK/EZ/BJ/23) Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 3 056 806,00 3056806.0 EUR 2021 Služby Áno 1
Sanácia environmentálnej záťaže v lokalite Pohronský Ruskov - mazutové hospodárstvo bývalého cukrovaru (SK/EZ/LV/440) Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 1 185 004,00 1185004.0 EUR 2021 Služby Áno 1

zelinska@geoslovakia.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 80 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
RNDr. Libor Potančok
Adresa:
Krosnianska 13 Košice 04022
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
14. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Vladimír Fabian
Adresa:
Pažitná 7 Malá Ida 04420
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
14. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Vladimír Pramuk
Adresa:
Kováčska 14 Košice 04001
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
14. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
RNDr. Libor Potančok
Adresa:
Krosnianska 13 Košice 04022
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
14. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Vladimír Fabian
Adresa:
Pažitná 7 Malá Ida 04420
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
14. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Vladimír Pramuk
Adresa:
Kováčska 14 Košice 04001
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
14. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
JUDr. Ľubomír Majerčík
Adresa:
Mlynská 1 Košice - mestská časť Staré Mesto 04001

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 14.06.2017 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×