Obstarávanie

Sanácia lokalít


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Rudné bane, štátny podnik
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
4 432 596,00
Konečná suma(Bez DPH):
4 432 596,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
71351910-5
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Nie
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
2

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je realizácia geologickej úlohy zameranej na sanáciu vybraných environmentálnych záťaží, spojených s banskou činnosťou v rozsahu: - projekt a realizácia doplnkového prieskumu životného prostredia, vyhodnoteného čiastkovou záverečnou správou s predsanačnou analýzou rizika znečisteného územia, - projekt a realizácia sanácie environmentálnej záťaže, vyhodnotenej záverečnou správou s posanačnou analýzou rizika a návrhom posanačného monitorovania, - projekt a realizácia monitorovania environmentálnej záťaže na obdobie 2 rokov po skončení sanácie, vyhodnotenej záverečnou správou z posanačného monitorovania. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v prílohe č. 1 (príloha č. 1 - spoločná časť, príloha č. 1A a č. 1B) súťažných podkladov.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Zmluva uzavretá s viacerými dodávateľmi 2 2 434 520,00 Neuvedené EUR 13. November 2019 259236
Zmluva uzavretá s viacerými dodávateľmi 3 1 998 076,00 Neuvedené EUR 14. November 2019 259235

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Súťažné podklady Informácia k zverejňovaniu - Sanácia lokalít 13. Máj 2019 13. Máj 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3038202/content/944142/download","filename":"Informácia k zverejňovaniu na profile - Sanácia lokalít.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Zmena a doplnenie SP č. 1 - Sanácia lokalít 21. Máj 2019 21. Máj 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3039611/content/946905/download","filename":"Zmena a doplnenie SP č.1 -Sanácia lokalít - profil.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk 9. Október 2019 9. Október 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3060545/content/994166/download","filename":"Oznámenie o vyhodnotení ponúk - Sanácia lokalít - na profil.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Zmena SP č. 2 - Sanácia lokalít 13. Jún 2019 13. Jún 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3042721/content/954902/download","filename":"Zmena SP č. 2 -Sanácia lokalít - profil.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie súťažných podkladov č. 1 17. Jún 2019 17. Jún 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3043139/content/955883/download","filename":"Vysvetlenie SP č. 1 - Sanácia lokalít - profil.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×