Dodávateľ

DRYADA garden,s.r.o.

Oravské Veselé
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: DRYADA garden, s.r.o.

IČO: 46475869

Adresa: Oravské Veselé č.d. 379, Oravské Veselé

Registračné číslo: 2019/2-PO-E9825

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 8. Február 2019

Záznam platný do: 8. Február 2022

Posledná zmena: 14. August 2021


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 249 261,00 EUR 4 4
2017 243 416,00 EUR 4 4
2018 794 625,00 EUR 4 4
2019 92 499,00 EUR 1 1
2020 16 881,00 EUR 1 1
2021 499 040,00 EUR 4 4
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 249 261,00 EUR 4 4
2017 243 416,00 EUR 4 4
2018 794 625,00 EUR 4 4
2019 92 499,00 EUR 1 1
2020 16 881,00 EUR 1 1
2021 499 040,00 EUR 4 4

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Mesto Martin 1 92 499,00 92499.00 EUR
Mesto Nitra 1 126 360,00 126360.00 EUR
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 1 196 937,00 196937.00 EUR
Mesto Holíč 1 239 064,00 239064.00 EUR
Hlavné mesto SR Bratislava 1 200 991,00 200991.00 EUR
Obec Gáň 1 50 036,00 50036.00 EUR
Obec Bartošovce 1 50 232,00 50232.00 EUR
Obec Veľké Chlievany 1 49 057,00 49057.00 EUR
Obec Oravský Biely Potok 1 99 936,00 99936.00 EUR
Obec Krušetnica 1 67 961,00 67961.00 EUR
Mesto Trenčín 1 16 881,00 16881.00 EUR
Mesto Banská Bystrica 2 171 689,00 171689.00 EUR
Obec Odorín 1 76 843,00 76843.00 EUR
Obec Kordíky 1 47 027,00 47027.00 EUR
Obec Ňárad 1 51 585,00 51585.00 EUR
Obec Turčianske Jaseno 2 358 624,00 358624.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Úprava verejného priestranstva v obci Bartošovce Obec Bartošovce 50 232,00 50232.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Revitalizácia Parku Juraja Palkoviča s ohradou a osvetlením Obec Veľké Chlievany 49 057,00 49057.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Obnova a prístavba domu smútku a okolia v obci Oravský Biely Potok Obec Oravský Biely Potok 99 936,00 99936.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Zlepšenie vzhľadu obce: úprava verejného priestranstva v okolí kostola Sv. Rodiny v obci Gáň Obec Gáň 50 036,00 50036.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Revitalizácia verejných priestranstiev v obci Krušetnica Obec Krušetnica 67 961,00 67961.0 EUR 2017 Práce Áno 1
Revitalizácia spevnenej plochy v obci Kordíky Obec Kordíky 47 027,00 47027.0 EUR 2017 Práce Áno 1
Revitalizácia centra - obec Odorín - pešie trasy a oddychové plochy Obec Odorín 98 125,00 98125.0 EUR 2017 Práce Áno 1
Revitalizácia verejného priestranstva v obci Ňárad Obec Ňárad 88 283,00 88283.0 EUR 2017 Práce Áno 1
Materská škola Turčianske Jaseno, zníženie energetickej náročnosti stavby Obec Turčianske Jaseno 179 312,00 179312.0 EUR 2018 Práce Áno 1
Zámocké záhrady v Holíči – sprievodca bylinkovou záhradou , etapa I. Mesto Holíč 239 064,00 239064.0 EUR 2018 Práce Áno 1
Materská škola Turčianske Jaseno, zníženie energetickej náročnosti stavby Obec Turčianske Jaseno 179 312,00 179312.0 EUR 2018 Práce Áno 1
Revitalizácia parku Ľudové námestie Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 223 374,00 223374.0 EUR 2018 Práce Nie 1
ŠPORT PARK PLTNÍKY – I. ETAPA Mesto Martin 279 448,00 279448.0 EUR 2019 Práce Nie 1
Revitalizácia priestoru Átria Trenčín Mesto Trenčín 649 463,00 649463.0 EUR 2020 Práce Áno 1
Regenerácia vnútrobloku Sitnianska na sídlisku Sásová v Banskej Bystrici-II.etapa Mesto Banská Bystrica 620 664,00 620664.0 EUR 2021 Práce Áno 1
Regenerácia vnútrobloku Tulská na sídlisku Fončorda v Banskej Bystrici Mesto Banská Bystrica 629 988,00 629988.0 EUR 2021 Práce Áno 1
Revitalizácia vnútrobloku Poľská - Justičná Hlavné mesto SR Bratislava 200 991,00 200991.0 EUR 2021 Práce Nie 1
Revitalizácia mestského lesa – Borina v Nitre II Mesto Nitra 126 360,00 126360.0 EUR 2021 Práce Áno 1
+421948313631

+421948626045


dryadagarden@gmail.com

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 4 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Zuzana Šimurdová
Adresa:
Záturecká 4 Martin 03601
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
19. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Zuzana Šimurdová
Adresa:
Záturecká 4 Martin 03601
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
19. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Mgr. Ľubica Dendisová
Adresa:
Holubyho 9 Martin 038 01

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 19.07.2017 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×