Dodávateľ

HBH, a.s.

Považská Bystrica
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: H B H , a.s.

IČO: 31617913

Adresa: Robotnícka 286, Považská Bystrica

Registračné číslo: 2020/1-PO-F2125

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 30. Január 2020

Záznam platný do: 30. Január 2023

Posledná zmena: 14. Február 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 1 232 131,00 EUR 7 7
2017 1 503 510,00 EUR 4 4
2018 1 340 125,00 EUR 2 3
2019 612 790,00 EUR 2 2
2020 2 889 766,00 EUR 4 4
2021 1 431 677,00 EUR 2 2
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 1 232 131,00 EUR 7 7
2017 1 503 510,00 EUR 4 4
2018 1 340 125,00 EUR 2 3
2019 612 790,00 EUR 2 2
2020 2 190 565,00 EUR 3 3
2021 2 130 878,00 EUR 3 3

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 2 475 725,00 475725.00 EUR
Mesto Považská Bystrica 1 78 750,00 78750.00 EUR
Správa športových zariadení Levice 1 438 572,00 438572.00 EUR
Mesto Rožňava 1 699 201,00 699201.00 EUR
Trenčiansky samosprávny kraj 5 3 717 710,00 3717710.00 EUR
Mesto Nové Zámky 1 457 210,00 457210.00 EUR
Obec Záskalie 1 76 000,00 76000.00 EUR
Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hl.mesta SR Bratislavy 1 536 239,00 536239.00 EUR
Obec Kostolec 1 70 628,00 70628.00 EUR
Obec Dolná Breznica 1 116 644,00 116644.00 EUR
Obec Lednica 2 108 842,00 108842.00 EUR
Obec Zariečie 1 360 313,00 360313.00 EUR
Nová Dubnica Invest, s.r.o. 1 764 196,00 764196.00 EUR
Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 1 864 400,00 864400.00 EUR
Obec Ďurdové 1 95 821,00 95821.00 EUR
Obec Zliechov 1 149 748,00 149748.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Modernizácia obecného úradu v obci Kostolec Obec Kostolec 70 628,00 70628.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Novostavba domu smútku,k.ú. Dolná Breznica Obec Dolná Breznica 116 644,00 116644.0 EUR 2016 Práce Áno 1
HASIČSKÁ ZBROJNICA-PRESTAVBA Obec Záskalie 76 000,00 76000.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Výstavba tržnice pre podporu predaja miestnych produktov Obec Lednica 75 050,00 75050.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Rekonštrukcia priekopy - Lednica Obec Lednica 33 792,00 33792.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Rekonštrukcia miestnej komunikácie v obci Ďurďové Obec Ďurdové 95 938,00 95938.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Letné kúpalisko Nová Dubnica Invest, s.r.o. 764 196,00 764196.0 EUR 2016 Práce Nie 1
Plavecký bazén Rosnička Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hl.mesta SR Bratislavy 643 487,00 643487.0 EUR 2017 Práce Nie 1
Zníženie energetickej náročnosti verejných budov – administratívna budova v obci Záriečie Obec Zariečie 360 313,00 360313.0 EUR 2017 Práce Áno 1
NÁVRH RIEŠENIA STATICKEJ DOPRAVY A GARÁŽOVANIA, UL. HRADNÁ, JAZDECKÁ A T. VANSOVEJ Mesto Nové Zámky 437 500,00 437500.0 EUR 2017 Práce Nie 1
Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu „Pustá“ Zliechov Obec Zliechov 149 748,00 149748.0 EUR 2017 Práce Áno 1
Plavecký bazén Stavebnej fakulty STU v Bratislave Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 560 688,00 560688.0 EUR 2018 Práce Nie 2
Odstránenie havarijnej situácie v Školskom bazéne ZŠ A. Dubčeka na Majerníkovej ul. č. 62 v Bratislave Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 868 633,00 868633.0 EUR 2018 Práce Nie 1
Prestavba objektu Považskej knižnice v Považskej Bystrici Trenčiansky samosprávny kraj 534 040,00 534040.0 EUR 2019 Práce Nie 1
Prístavba, prestavba a rekonštrukcia hasičských zbrojníc na území mesta Považská Bystrica Mesto Považská Bystrica 288 574,00 288574.0 EUR 2019 Práce Nie 1
Rekonštrukcia Plaveckého bazéna v objekte Krytá plaváreň Levice Správa športových zariadení Levice 438 572,00 438572.0 EUR 2020 Práce Nie 1
"Modernizácia priestorov a vybavenia praktického vyučovania" - stavebné práce SOŠ strojnícka Považská Bystrica Trenčiansky samosprávny kraj 1 241 419,00 1241419.0 EUR 2020 Práce Áno 1
Vytvorenie podmienok pre deinštitucionalizáciu Domova sociálnych služieb Adamovské Kochanovce - Výstavba RD s 2 bytovými jednotkami Chocholná Velčice Trenčiansky samosprávny kraj 510 574,00 510574.0 EUR 2020 Práce Áno 1
Letné kúpalisko v Rožňave - rekonštrukcia a úprava plaveckého bazéna Mesto Rožňava 699 201,00 699201.0 EUR 2020 Práce Nie 1
„Vytvorenie podmienok pre deinštitucionalizáciu DSS Adamovské Kochanovce“ - Výstavba RD s 2 bytovými jednotkami Trenčín Trenčiansky samosprávny kraj 623 777,00 623777.0 EUR 2021 Práce Áno 1
„Vytvorenie podmienok pre deinštitucionalizáciu DSS Adamovské Kochanovce“ - Výstavba RD s 2 bytovými jednotkami Adamovské Kochanovce Trenčiansky samosprávny kraj 807 900,00 807900.0 EUR 2021 Práce Áno 1
+421424326334


hbh@hbh.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 72 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Janka Bartovičová
Adresa:
Rozkvet 2009/23 Považská Bystrica 01701
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
27. Február 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Jozef Polačko
Adresa:
Dedovec 351 Považská Bystrica 01701
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
3. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Mgr. Katarína Strempeková
Adresa:
Dedovec 338 Považská Bystrica 01701
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
27. Február 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Peter Štofaňák
Adresa:
Domaniža 018 16
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
29. Júl 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Igor Strempek
Adresa:
Dedovec 338 Považská Bystrica 01701
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
3. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Peter Remenec
Adresa:
SNP 11 Považská Bystrica 01707
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
29. Júl 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Drahoslava Zoubková
Adresa:
SNP 5 Považská Bystrica 017 07
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
29. Júl 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Žaneta Zoubková
Adresa:
SNP 5 Považská Bystrica 017 07
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
29. Júl 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Andrej Zoubek
Adresa:
Plevník-Drienové 018 26
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
29. Júl 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Peter Zlatoš
Adresa:
Javorova 14 Šaľa 92701
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
3. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ľudovít Kvaššay
Adresa:
Pružina 0 Pružina 01822
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
3. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Jozef Baroš
Adresa:
Horný Moštenec 0 Považská Bystrica 017 01
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
3. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Ján Mazúch
Adresa:
Dedovec 339 Považská Bystrica 017 01
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
3. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Marianna Revallová
Adresa:
Hliny 17 Považská Bystrica 017 01
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
3. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Jozef Zemančík
Adresa:
1. Mája 1 Považská Bystrica 017 01
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
3. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Jozef Tomana
Adresa:
Hliny 148 Považská Bystrica 017 01
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
3. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Peter Lengyel
Adresa:
Rozkvet 13-16 Považská Bystrica 017 01
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
3. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Jozef Martečík
Adresa:
Stred 18 Považská Bystrica 017 01
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
3. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Vlastimil Zoubek
Adresa:
SNP 5 Považská Bystrica 017 01
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
3. Júl 2017
Záznam do:
29. Júl 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ján Remenec
Adresa:
SNP 11-20 Považská Bystrica 01701
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
3. Júl 2017
Záznam do:
29. Júl 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ján Remenec
Adresa:
SNP 11-20 Považská Bystrica 01701
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
3. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Jozef Polačko
Adresa:
Dedovec 351 Považská Bystrica 01701
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
3. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Janka Bartovičová
Adresa:
Rozkvet 2009/23 Považská Bystrica 01701
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
3. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Igor Strempek
Adresa:
Dedovec 338 Považská Bystrica 01701
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
3. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ľudovít Kvaššay
Adresa:
Pružina 0 Pružina 01822
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
3. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Peter Zlatoš
Adresa:
Javorova 14 Šaľa 92701
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
3. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Advokátska kancelária JUDr. ROJKO s.r.o.
Adresa:
Železničná 12 Považská Bystrica 01701

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 29.07.2020 do:

StiahniZáznam platný od: 27.02.2019 do: 29.07.2020

StiahniZáznam platný od: 3.07.2017 do: 27.02.2019

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia
Rekonštrukcia ľadovej plochy a rozvodov kanála NH3 ZŠ Považská Bystrica 250 000,00 EUR Práce 23. Máj 2017 MESTSKÉ ŠPORTOVÉ KLUBY POVAŽSKÁ BYSTRICA s.r.o. HBH, a.s.;AKTIV PRO, s.r.o.;Ing. Anton Poliček

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×