Dodávateľ

OB-BELSTAV,s.r.o.

Olešná
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: OB-BELSTAV, s.r.o.

IČO: 36396605

Adresa: č. 500, Olešná

Registračné číslo: 2020/5-PO-F3020

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 12. Máj 2020

Záznam platný do: 12. Máj 2023

Posledná zmena: 13. Máj 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 294 037,00 EUR 3 3
2015 481 311,00 EUR 4 4
2016 1 265 284,15 EUR 14 14
2017 399 057,00 EUR 4 4
2018 292 259,00 EUR 2 2
2019 713 439,00 EUR 3 3
2020 944 197,00 EUR 2 2
2021 1 057 248,00 EUR 3 3
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 294 037,00 EUR 3 3
2015 481 311,00 EUR 4 4
2016 1 265 284,15 EUR 14 14
2017 399 057,00 EUR 4 4
2018 292 259,00 EUR 2 2
2019 713 439,00 EUR 3 3
2020 944 197,00 EUR 2 2
2021 1 057 248,00 EUR 3 3

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Obec Čáry 1 448 066,00 448066.00 EUR
Mestská časť Bratislava - Staré Mesto 2 211 103,00 211103.00 EUR
Žilinský samosprávny kraj 1 119 466,00 119466.00 EUR
Mesto Trnava 2 215 587,00 215587.00 EUR
Mesto Kolárovo 1 167 476,00 167476.00 EUR
Mesto Martin 1 349 583,00 349583.00 EUR
Obec Jaslovské Bohunice 3 360 597,00 360597.00 EUR
Sociálna poisťovňa, ústredie 1 109 906,00 109906.00 EUR
Mesto Nové Zámky 2 170 175,62 170175.62 EUR
Mesto Partizánske 1 82 934,00 82934.00 EUR
Fakultná nemocnica Trenčín 1 259 599,00 259599.00 EUR
Obec Zlatníky 1 171 185,00 171185.00 EUR
Obec Veľké Chlievany 1 28 574,00 28574.00 EUR
Obec Stránske 1 60 414,00 60414.00 EUR
Obec Čierne Pole 1 0,00 0.00 EUR
Mesto Leopoldov 1 175 776,00 175776.00 EUR
Obec Rosina 1 133 222,00 133222.00 EUR
Obec Veľké Rovné 1 345 705,00 345705.00 EUR
Obec Bátorove Kosihy 1 196 549,00 196549.00 EUR
Krajská prokuratúra 1 70 537,00 70537.00 EUR
Obec Malé Kozmálovce 1 124 983,33 124983.33 EUR
Obec Ivanovce 1 268 583,53 268583.53 EUR
Obec Norovce 1 78 482,00 78482.00 EUR
Obec Trnovec nad Váhom 1 82 236,00 82236.00 EUR
Obec Nižný Klátov 1 138 454,00 138454.00 EUR
Obec Košeca 1 755 075,00 755075.00 EUR
Obec Michal nad Žitavou 1 124 900,00 124900.00 EUR
Obec Hoste 1 0,00 0.00 EUR
Základná škola, Mládežnícka ulica 1434/16, Púchov 1 8 541,67 8541.67 EUR
Obec Olešná 1 189 122,00 189122.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Zníženie energetickej náročnosti budovy OcÚ s KD Stránske Obec Stránske 60 414,00 60414.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Zmena účelu využitia priestorov na MŠ Heydukova II. etapa Mestská časť Bratislava - Staré Mesto 141 000,00 141000.0 EUR 2014 Práce Nie 1
Oprava strechy telocvične ZŠ Grösslingova Mestská časť Bratislava - Staré Mesto 79 000,00 79000.0 EUR 2014 Práce Nie 1
Pošta Šimonovany - stavebné úpravy III.etapa Mesto Partizánske 80 000,00 80000.0 EUR 2014 Práce Nie 1
Rekonštrukcia a rozšírenie Školskej jedálne, Školská 6, Kolárovo Mesto Kolárovo 180 182,00 180182.0 EUR 2015 Práce Nie 1
Sociálna poisťovňa, pobočka Banská Bystrica - modernizácia hygienických zariadení Sociálna poisťovňa, ústredie 135 893,00 135893.0 EUR 2015 Práce Nie 1
Zateplenie jednotlivých pavilónov ZŠ Rosina Obec Rosina 192 508,00 192508.0 EUR 2015 Práce Nie 1
Rekonštrukcia Domu smútku s prístreškom v Norovciach Obec Norovce 105 140,00 105140.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Zateplenie fasády, exteriérové schodisko, malý nákladný výťah - Kultúrny dom Paderovce Obec Jaslovské Bohunice 87 400,00 87400.0 EUR 2015 Práce Nie 1
Rekonštrukcia objektu technických a skladových priestorov, Areál bývalých kasární, Jaslovské Bohunice, č. p. 163/21 Obec Jaslovské Bohunice 179 940,00 179940.0 EUR 2016 Práce Nie 1
Rekonštrukcia a modernizácia domu smútku s úpravou okolia Obec Veľké Chlievany 28 574,00 28574.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Rekonštrukcia Domu smútku v Nižnom Klátove. Obec Nižný Klátov 120 276,00 120276.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Rekonštrukcia Obecného úradu Jaslovské Bohunice Obec Jaslovské Bohunice 109 950,00 109950.0 EUR 2017 Práce Nie 1
Mestský baseballový štadión Angels Trnava – SO.01.02 Striedačka domáci, R Mesto Trnava 125 430,00 125430.0 EUR 2017 Práce Nie 1
Rekonštrukcia a stavebné úpravy na Okresnej prokuratúre Čadca Krajská prokuratúra 102 500,00 102500.0 EUR 2017 Práce Nie 1
Hotelová akadémia, Liptovský Mikuláš – stavebné úpravy budovy telocvične – výplňové konštrukcie, nútené vetranie objektu, zateplenie obvodového a strešného plášťa Žilinský samosprávny kraj 119 466,00 119466.0 EUR 2017 Práce Nie 1
Požiarna zbrojnica, Leopoldov Mesto Leopoldov 204 043,00 204043.0 EUR 2018 Práce Nie 1
Rekonštrukcia sociálneho zariadenia telocvične, zdravotechniky a inžinierských sietí ZŠ s MŠ A. Kubinu 34 v Trnave Mesto Trnava 177 182,00 177182.0 EUR 2018 Práce Nie 1
Zateplenie obvodového plášťa, rekonštrukcia , zateplenie strechy, výmena okien Obec Hoste 149 948,47 149948.47 EUR 2016 Stavebné práce Áno 1
Zateplenie a fotovoltalika Obec Čierne Pole 228 415,76 228415.76 EUR 2016 Stavebné práce Áno 1
Stavebné úpravy za účelom zvýšenia energetickej efektívnosti budovy Obec Malé Kozmálovce 190 764,35 190764.35 EUR 2016 Stavebné práce Áno 1
Rekonštrukcia administratívnej budovy na spolkovú a komunitnú činnosť Obec Michal nad Žitavou 212 126,00 212126.0 EUR 2016 Stavebné práce Áno 1
Obecný úrad - rekonštrukcia, nadstavba a prístavba Obec Ivanovce 441 507,18 441507.18 EUR 2016 Stavebné práce Áno 1
Prístavba budovy materskej školy (1) Mesto Nové Zámky 198 310,00 198310.0 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Prístavba budovy materskej školy (2,2) Mesto Nové Zámky 83 360,00 83360.0 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Rekonštrukcia sociálnych zariadení na ZŠ Základná škola, Mládežnícka ulica 1434/16, Púchov 12 500,00 12500.0 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Rekonštrukcia komunikácie s chodníkom a rekonštrukcia chodníka Obec Trnovec nad Váhom 100 000,00 100000.0 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Stavebné úpravy na zriadenie komunitného centra Obec Bátorove Kosihy 196 549,00 196549.0 EUR 2019 Práce Áno 1
Prístavba a nadstavba objektu školskej jedálne ZŠ Veľké Rovné Obec Veľké Rovné 345 705,00 345705.0 EUR 2019 Práce Nie 1
Zníženie energetickej náročnosti KD a OCÚ, Zlatníky Obec Zlatníky 205 422,00 205422.0 EUR 2019 Práce Áno 1
Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy, Olešná 493 Obec Olešná 189 122,00 189122.0 EUR 2020 Práce Áno 1
Košeca – prístavba a rozšírenie základnej školy Obec Košeca 755 075,00 755075.0 EUR 2020 Práce Nie 1
Stavebné úpravy budovy ,,sociálne zariadenie a šatne“ pre činnosť CVČ Martin – I. etapa Mesto Martin 349 583,00 349583.0 EUR 2021 Práce Nie 1
Stavebné úpravy pre kardiologickú JIS FN Trenčín Fakultná nemocnica Trenčín 259 599,00 259599.0 EUR 2021 Práce Nie 1
ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY ZÁKLADNEJ ŠKOLY ČÁRY Obec Čáry 541 312,00 541312.0 EUR 2021 Práce Áno 1
+421414346207


ob-belstav@mail.t-com.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 24 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ondrej Bielský
Adresa:
500 Olešná 02352
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
12. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Ondrej Bielský
Adresa:
Olešná Olešná 02352
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
29. Január 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Janka Bielská
Adresa:
500 Olešná 02352
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
12. Júl 2017
Záznam do:
29. Január 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ondrej Bielský
Adresa:
500 Olešná 02352
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
12. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Janka Bielská
Adresa:
500 Olešná 02352
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
12. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
JUDr. Matúš Radosa
Adresa:
Bajkalská 45F Bratislava - mestská časť Ružinov 82105
Meno:
V4 JURISTIC group, s.r.o.
Adresa:
Furdekova 16 Bratislava - mestská časť Petržalka 84104

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 9.06.2021 do:

StiahniZáznam platný od: 29.01.2020 do: 9.06.2021

StiahniZáznam platný od: 12.07.2017 do: 29.01.2020

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×