Dodávateľ

DHI SLOVAKIA, s.r.o.+421

Bratislava
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti
1.8

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: DHI SLOVAKIA, s.r.o.

IČO: 35857579

Adresa: Hattalova 12, Bratislava

Registračné číslo: 2019/9-PO-B8378

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 7. September 2019

Záznam platný do: 7. September 2022

Posledná zmena: 18. December 2019


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 137 498,00 EUR 1 1
2015 203 682,00 EUR 2 2
2019 297 050,00 EUR 2 2
2021 165 983,00 EUR 1 1
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 137 498,00 EUR 1 1
2015 203 682,00 EUR 2 2
2019 297 050,00 EUR 2 2
2021 165 983,00 EUR 1 1

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 1 58 882,00 58882.00 EUR
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 2 310 783,00 310783.00 EUR
VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 2 297 050,00 297050.00 EUR
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Banská Bystrica 1 137 498,00 137498.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Softvér MIKE 21 pre mapy povodňového ohrozenia SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 160 890,00 160890.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Hydrodynamický matematický model pre tok Ipeľ SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Banská Bystrica 138 000,00 138000.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Výskumy v oblasti optimalizácie parametrov plavebnej dráhy a plavebných objektov pri splavňovaní vodných ciest Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 118 682,00 118682.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Štúdia využitia sedimentov v rámci projektu DaReM - Danube Rehabilitation Measures VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 118 600,00 118600.0 EUR 2019 Služby Áno 1
Zmena rýchlosti prúdenia v dolnej časti zdrže Hrušov - predprojektová a projektová príprava VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 178 450,00 178450.0 EUR 2019 Služby Áno 1
FLOOD UZH – Hydrodynamické modelovanie v povodí rieky Uh SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 165 983,00 165983.0 EUR 2021 Služby Áno 1

office@dhi.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 42 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Per Falholt
Adresa:
Lille Frederikslund 6 Holte 2840
Krajina:
Dánske kráľovstvo
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
14. December 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Helle Rootzén
Adresa:
Kildedalsvej 7 Birkerød 3460
Krajina:
Dánske kráľovstvo
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
14. December 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Mikkel Esbjerg
Adresa:
Høstvej 9 Charlottenlund 2920
Krajina:
Dánske kráľovstvo
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
14. December 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Antoine Labrosse
Adresa:
Esthersvej Hellerup 2900
Krajina:
Dánske kráľovstvo
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
20. Júl 2017
Záznam do:
14. December 2020
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
JUDr. Andrej Gara
Adresa:
Štefánikova 14 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81105

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 19.08.2021 do:

StiahniZáznam platný od: 14.12.2020 do: 19.08.2021

StiahniZáznam platný od: 28.01.2019 do: 14.12.2020

StiahniZáznam platný od: 20.07.2017 do: 28.01.2019

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×