Obstarávateľ

VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK

Bratislava-Karlova Ves

Profil obstarávateľa na UVO
Index kvality
1.7

Úspešné obstarávania

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní
2014 1 946 180,00 EUR 2
2015 25 000 000,00 EUR 1
2016 14 855 602,00 EUR 1
2017 2 800 000,00 EUR 1
2018 9 924 930,00 EUR 3
2019 188 258 372,00 EUR 8
2020 16 441 126,00 EUR 1
2022 215 548,00 EUR 1

Neúspešné obstarávania

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní
2017 1
2018 6
2019 2
2020 7
2021 2

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ, krajina), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Hodnoty zmlúv podľa krajín

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Počty zmlúv podľa krajín

Dodávatelia pre obstarávateľa

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet zmlúv s dodávateľom Celková suma Mena
EUROVIA SK, a.s. 1 698 989,00 EUR
Kooperatíva poisťovňa a.s. Vienna Insurance Group 2 20 335 977,00 EUR
DOPRAVOPROJEKT, a.s. 2 3 445 020,00 EUR
Metrostav a.s. 1 149 997 450,00 EUR
DHI SLOVAKIA, s.r.o.+421 2 297 050,00 EUR
T M G , a.s. 1 215 548,00 EUR
TOMS - SK, s.r.o. 1 883 500,00 EUR
HYDROCONSULTING s r.o. 1 178 450,00 EUR
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 2 21 921 501,00 EUR
ESP Consult, s.r.o. 1 2 248 120,00 EUR
Hydrotechnika STU, s.r.o. 1 1 950 000,00 EUR
Ponton City a. s. 1 25 000 000,00 EUR
AQUATIS a.s. 2 2 068 600,00 EUR
SEP, a.s. 2 2 800 000,00 EUR
PREMIUM Insurance Company Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu 3 27 401 876,00 EUR
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 1 8 300 000,00 EUR
KÜNZ GmbH 1 1 474 000,00 EUR
Vodohospodářsky rozvoj a výstavba a.s. 1 150 930,00 EUR
Survey plus, s.r.o. 1 2 248 120,00 EUR
Regotrans, spol. s.r.o. 1 1 950 000,00 EUR

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné Detaily

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden
VÝSTAVBA MOSTA PRE PEŠÍCH A CYKLISTOV DOBROHOŠŤ-DUNAKILITI - II. časť 4 962 057 4962056.95 EUR 16. November 2020 17. December 2020 Áno 2020-11-16 00:00:00 UTC 2020-12-17 10:00:00 UTC
Činnosť stavebnotechnického dozoru pre projekt "Výstavba mosta pre peších a cyklistov Dobrohošť-Dunakiliti II. časť" 599 590 599590.0 EUR 6. September 2021 5. Október 2021 Áno 2021-09-06 00:00:00 UTC 2021-10-05 10:00:00 UTC
Rámcová dohoda na poistenie majetku, zodpovednosť za škodu PO, poistenie straty na výnosoch, poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu na obdobie od 1.2.2022 do 31.1.2025 14 802 562 14802561.75 EUR 18. Október 2021 16. November 2021 Nie 2021-10-18 00:00:00 UTC 2021-11-16 10:00:00 UTC
Oprava zapúzdrenej rozvodne R 400 kV VE Gabčíkovo po 30 rokoch prevádzky 972 533 972533.0 EUR 19. Január 2022 28. Február 2022 Nie 2022-01-19 00:00:00 UTC 2022-02-28 10:00:00 UTC
Projekt LIFE12NAT/SK/001137BeeSandFish,Aktivita C.2 Obnova vybraných ramenných systémov, Kľúč. ramenná sústava-realizácia revitalizačných úprav vrátane vypracovania dokumentácie skutočného vyhotovenia 630 000 630000.0 EUR 24. August 2018 18. September 2018 Áno 2018-08-24 00:00:00 UTC 2018-09-18 10:00:00 UTC
SVD G - N, priepust v km 4,0 prívodného kanála - úprava pre cestnú dopravu 24 725 400 24725400.0 EUR 24. Jún 2019 19. August 2019 Nie 2019-06-24 00:00:00 UTC 2019-08-19 10:00:00 UTC
Výstavba mosta pre peších a cyklistov Dobrohošť – Dunakiliti – I. časť 2 055 773 2055772.64 EUR 4. December 2019 20. Január 2020 Áno 2019-12-04 00:00:00 UTC 2020-01-20 10:00:00 UTC
Rekonštrukcia ľavej plavebnej komory (LPLK) a pravej plavebnej komory (PPLK) na SVD G - N, stupeň Gabčíkovo. 100 000 000 100000000.0 EUR 17. September 2015 28. Október 2015 Áno 2015-09-17 00:00:00 UTC 2015-10-28 10:00:00 UTC
Zmena rýchlosti prúdenia v dolnej časti zdrže Hrušov - predprojektová a projektová príprava 213 333 213333.33 EUR 29. Apríl 2019 28. Máj 2019 Áno 2019-04-29 00:00:00 UTC 2019-05-28 10:00:00 UTC
Rekonštrukcia dvojstavidlových uzáverov - realizácia 285 000 285000.0 EUR 24. Júl 2014 12. August 2014 Áno 2014-07-24 00:00:00 UTC 2014-08-12 10:00:00 UTC

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Oslovení dodávatelia

Zoznam všetkých zmlúv obstarávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena obstarávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných obstarávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 1941 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily

Zoznam výberových konaní obstarávateľa podľa registra výberových konaní

Pozor! Zoznam obsahuje výberové konania, ktoré našiel podľa názvu obstarávateľa. V prípade, že existuje výberové konanie, kde bola použitá iná forma zápisu tohto obstarávateľa, výberové konanie sa tu nemusí zobraziť. Pre zoznam všetkých (aktuálne vyhlásených, aj uzavretých) výberových konaní prejdite na Zoznam výberových konaní.
Meno Stav Služobný úrad Organizačný útvar Druh výberového konania Dátum vyhlásenia Termín na podanie žiadosti

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávateľa. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×