Dodávateľ

NOVART, s.r.o.

Bratislava - mestská časť Rača
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: NOVART, s.r.o.

IČO: 35712201

Adresa: Vavilovova 22, Bratislava - mestská časť Petržalka

Registračné číslo: 2017/2-PO-D2634

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 17. Február 2017

Záznam platný do: 17. Február 2020

Posledná zmena: 14. Február 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 395 735,83 EUR 19 19
2017 100 974,67 EUR 7 7
2018 42 000,00 EUR 1 1
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 395 211,83 EUR 18 18
2017 101 498,67 EUR 8 8
2018 42 000,00 EUR 1 1

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Mesto Žilina 2 28 219,00 28219.00 EUR
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 67 352,00 67352.00 EUR
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 2 183 855,83 183855.83 EUR
Bratislavský samosprávny kraj 2 35 489,00 35489.00 EUR
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 1 45 666,67 45666.67 EUR
TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. 13 75 218,00 75218.00 EUR
Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 1 900,00 900.00 EUR
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 2 59 810,00 59810.00 EUR
Národné osvetové centrum 1 100,00 100.00 EUR
Slovenské centrum dizajnu 1 100,00 100.00 EUR
PAKAVOZ s.r.o. 1 42 000,00 42000.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Tlačiarenské služby LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 197 700,00 197700.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač cestovných lístkov Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 917 886,00 917886.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Tlač cestovných lístkov Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 92 909,00 92909.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Výroba - tlač časopisu Pamiatky a múzeá č.1/2016, 2/2016 , 3/2016 a 4/2016 Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 18 000,00 18000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. EUR 2016 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie orientačného označenia administratívnej budovy Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 23 095,20 23095.2 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tlačiarenské služby TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. EUR 2016 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. EUR 2016 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. EUR 2016 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač a distribúcia mesačníka Bratislavský samosprávny kraj 20 400,00 20400.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Obojstranné preukazy Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 198 000,00 198000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tlačiarenské služby TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. EUR 2016 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. EUR 2016 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. EUR 2016 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. EUR 2016 Služby Nie 1
Tlačoviny TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. EUR 2016 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač schránkových novín Mesto Žilina 19 000,00 19000.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač schránkových novín Mesto Žilina 26 400,00 26400.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač a distribúcia mesačníka Bratislavský samosprávny kraj 33 984,00 33984.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie komplexných služieb súvisiacich s tlačou a distribúciou poukazov s ochrannými prvkami. Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 80 000,00 80000.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. EUR 2017 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Slovenské centrum dizajnu 118 208,52 118208.52 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlačiarenské a grafické služby Národné osvetové centrum 26 292,00 26292.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Kompostovanie biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu v Banskej Štiavnici PAKAVOZ s.r.o. 43 856,22 43856.22 EUR 2018 Tovary Áno 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 91 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Pavol Ráček
Adresa:
Vrakunská 12521 Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice 821 06
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
24. September 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Dávid Veselovský
Adresa:
J. Grešáka 2877 Bardejov 085 01
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
19. Jún 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Peter Magyar
Adresa:
Vavilovova 22 Bratislava 85101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
2. August 2017
Záznam do:
24. September 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Dušan Cabadaj
Adresa:
M.Marečka 9 Bratislava - m. č. Devínska Nová Ves 84107
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
2. August 2017
Záznam do:
19. Jún 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Dušan Cabadaj
Adresa:
M.Marečka 9 Bratislava - m. č. Devínska Nová Ves 84107
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
2. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Peter Magyar
Adresa:
Vavilovova 22 Bratislava 85101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
2. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
JUDr. Ing. Ivan Bojna
Adresa:
Polianky 7G Bratislava - mestská časť Dúbravka 84101
Meno:
verita, s.r.o.
Adresa:
Miletičova Bratislava - mestská časť Ružinov 821 08

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 24.09.2020 do:

StiahniZáznam platný od: 19.06.2019 do: 24.09.2020

StiahniZáznam platný od: 30.05.2018 do: 19.06.2019

StiahniZáznam platný od: 2.08.2017 do: 30.05.2018

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×