Dodávateľ

STAVBY Nitra, s.r.o.

Nitra
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: STAVBY Nitra, s.r.o.

IČO: 36763977

Adresa: Nitrianska 2, Nitra

Registračné číslo: 2021/2-PO-F5650

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 16. Február 2021

Záznam platný do: 16. Február 2024

Posledná zmena: 17. Február 2021


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2015 75 500,00 EUR 1 1
2016 458 245,00 EUR 11 11
2017 282 660,00 EUR 8 8
2018 198 285,00 EUR 6 6
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2015 75 500,00 EUR 1 1
2016 553 022,00 EUR 12 12
2017 187 883,00 EUR 7 7
2018 198 285,00 EUR 6 6

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Mesto Kolárovo 1 0,00 0.00 EUR
Mesto Nitra 9 409 501,00 409501.00 EUR
Mestská časť Bratislava - Ružinov 1 94 777,00 94777.00 EUR
Mestské služby Nitra 2 81 220,00 81220.00 EUR
Mesto Trenčín 3 0,00 0.00 EUR
Mesto Sereď 3 145 274,00 145274.00 EUR
Obec Pakostov 2 134 244,00 134244.00 EUR
Obec Slovenská Kajňa 1 71 798,00 71798.00 EUR
Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o. 2 0,00 0.00 EUR
Obec Benkovce 1 72 777,00 72777.00 EUR
Služby Cífer s.r.o. 1 5 099,00 5099.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Rekonštrukcia a modernizácia MK Športová ul. II.etapa Mesto Sereď 85 027,00 85027.0 EUR 2016 Práce Nie 1
Rekonštrukcia a modernizácia MK Športová ul. III.etapa Mesto Sereď 88 015,00 88015.0 EUR 2015 Práce Nie 1
Rekonštrukcia miestnych komunukácií Obec Pakostov 123 290,96 123290.96 EUR 2016 Stavebné práce Áno 1
Rekonštrukcia miestnych komunukácií Obec Slovenská Kajňa 123 387,99 123387.99 EUR 2016 Stavebné práce Áno 1
Rekonštrukcia miestných komunikácií v obci Obec Benkovce 122 067,11 122067.11 EUR 2016 Stavebné práce Áno 1
Rekonštrukcia miestnych komunukácií Obec Pakostov 123 290,96 123290.96 EUR 2016 Stavebné práce Áno 1
Oprava povrchu MK a chodníkov Mestské služby Nitra 60 000,00 60000.0 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Oprava povrchu MK a chodníkov Mestské služby Nitra 60 000,00 60000.0 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Stavebný materiál a farby Služby Cífer s.r.o. 5 100,00 5100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zhotovenie nového krytu na ihrisku Mesto Sereď 19 983,88 19983.88 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Stavebná údržba komunikácií Mesto Trenčín 349 997,71 349997.71 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Oprava povrchu MK a chodníkov Mesto Nitra 30 000,00 30000.0 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Bežné opravy miestnych komunikácií Mestská časť Bratislava - Ružinov 145 000,00 145000.0 EUR 2017 Stavebné práce Nie 1
Oprava povrchu MK a chodníkov Mesto Nitra 50 000,00 50000.0 EUR 2017 Stavebné práce Nie 1
Asfaltovanie chodníka Mesto Kolárovo 10 000,00 10000.0 EUR 2017 Stavebné práce Nie 1
Oprava povrchu MK a chodníkov Mesto Nitra 50 000,00 50000.0 EUR 2017 Stavebné práce Nie 1
Stavebná údržba komunikácií Mesto Trenčín 380 000,00 380000.0 EUR 2017 Stavebné práce Nie 1
Oprava povrchu MK a chodníkov Mesto Nitra 50 000,00 50000.0 EUR 2017 Stavebné práce Nie 1
Stavebná údržba komunikácií Mesto Trenčín 76 000,20 76000.2 EUR 2017 Stavebné práce Nie 1
Oprava povrchu MK a chodníkov Mesto Nitra 50 000,00 50000.0 EUR 2017 Stavebné práce Nie 1
Oprava povrchu MK a chodníkov Mesto Nitra 50 000,00 50000.0 EUR 2018 Stavebné práce Nie 1
Oprava povrchu MK a chodníkov Mesto Nitra 50 000,00 50000.0 EUR 2018 Stavebné práce Nie 1
Stavebná údržba komunikácií Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o. 204 283,46 204283.46 EUR 2018 Stavebné práce Nie 1
Oprava povrchu MK a chodníkov Mesto Nitra 50 000,00 50000.0 EUR 2018 Stavebné práce Nie 1
Stavebná údržba komunikácií Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o. 49 113,85 49113.85 EUR 2018 Stavebné práce Nie 1
Oprava povrchu MK a chodníkov Mesto Nitra 50 000,00 50000.0 EUR 2018 Stavebné práce Nie 1
+421911360939


stavbynitra@gmail.com

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 91 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Anton Kmeť
Adresa:
Nitrianska 2 Nitra 94901
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
11. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Anton Kmeť
Adresa:
Nitrianska 2 Nitra 94901
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
11. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
JUDr. Patrik Kovalčík, advokát
Adresa:
Námestie sv. Mikuláša 20 Stará Ľubovňa 06401
Meno:
Advokátska kancelária Mihalda, Valach, Kišac, s. r. o.
Adresa:
Gogoľova 18 Bratislava - mestská časť Petržalka 852 02

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 11.02.2021 do:

StiahniZáznam platný od: 11.07.2017 do: 11.02.2021

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×