Dodávateľ

Biomedica Slovakia s.r.o.

Bratislava
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: Biomedica Slovakia, s.r.o.

IČO: 35849258

Adresa: Drobného 27, Bratislava

Registračné číslo: 2020/3-PO-F2473

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 6. Marec 2020

Záznam platný do: 6. Marec 2023

Posledná zmena: 16. Júl 2021


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 11 292 537,00 EUR 12 13
2015 6 351 193,00 EUR 20 23
2016 3 934 051,06 EUR 30 30
2017 1 313 294,27 EUR 40 40
2018 341 078,25 EUR 37 37
2019 6 274 467,49 EUR 28 28
2020 2 080 576,22 EUR 7 9
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 8 396 440,00 EUR 4 5
2015 7 442 186,00 EUR 14 17
2016 5 392 535,06 EUR 40 40
2017 1 659 914,27 EUR 44 44
2018 341 078,25 EUR 37 37
2019 6 274 467,49 EUR 28 28
2020 2 080 576,22 EUR 7 9

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 18 6 446 452,60 6446452.60 EUR
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 380,00 380.00 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 2 5 638,00 5638.00 EUR
Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 11 52 936,52 52936.52 EUR
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 39 20 811 521,50 20811521.50 EUR
Univerzitná nemocnica Martin 2 197 292,00 197292.00 EUR
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 3 5 588,26 5588.26 EUR
Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 7 254 380,00 254380.00 EUR
Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 9 3 298 058,00 3298058.00 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave 1 1 098,00 1098.00 EUR
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 63 148 101,33 148101.33 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 3 321 453,00 321453.00 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 10 31 771,86 31771.86 EUR
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 4 2 133,00 2133.00 EUR
Národný ústav reumatických chorôb 3 7 870,00 7870.00 EUR
Neurobiologický ústav SAV 3 2 373,22 2373.22 EUR
Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied 1 150,00 150.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Diagnostické súpravy a činidlá Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 99 507,00 99507.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu. Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 1 058 301,00 1058301.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu. Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 1 110 196,00 1110196.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Špeciálny zdravotnícky materiál pre Kliniku srdcovej chirurgie so zameraním na chlopne Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 274 160,00 274160.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu. Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 1 318 539,00 1318539.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Implantabilné prístroje pre elektroimpulzoterapiu porúch srdcového rytmu a srdcového zlyhávania. Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 2 894 763,00 2894763.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Špeciálny zdravotnícky materiál so zameraním na periférne vaskulárne intervencie. Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 12 663 592,00 12663592.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Špeciálny zdravotnícky materiál pre Kliniku srdcovej chirurgie so zameraním na chlopne Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 198 824,00 198824.0 EUR 2015 Tovary Neuvedené 1
Kardiostimulátory s príslušenstvom Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 3 468 288,00 3468288.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Implantabilné prístroje pre elektroimpulzoterapiu porúch srdcového rytmu a srdcového zlyhávania Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 2 665 394,00 2665394.0 EUR 2014 Tovary Neuvedené 1
Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 1 293 569,00 1293569.0 EUR 2015 Tovary Neuvedené 1
Implantabilné prístroje pre elektroimpulzoterapiu porúch srdcového rytmu a srdcového zlyhávania Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 58 858 196,00 58858196.0 EUR 2014 Tovary Nie 2
Špeciálny zdravotnícky materiál pre miniinvazívne ablačné výkony Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 824 288,00 824288.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Implantabilné prístroje pre elektroimpulzoterapiu porúch srdcového rytmu a srdcového zlyhávania. Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 2 338 191,00 2338191.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Špeciálny zdravotnícky materiál pre Kliniku srdcovej chirurgie so zameraním na chlopne Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 181 483,00 181483.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Implantabilné prístroje pre elektroimpulzoterapiu porúch srdcového rytmu a srdcového zlyhávania. Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 2 583 708,00 2583708.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Implantabilné prístroje pre elektroimpulzoterapiu porúch srdcového rytmu a srdcového zlyhávania Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 2 476 852,00 2476852.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 37 210 255,00 37210255.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Špeciálny zdravotnícky materiál pre Kliniku srdcovej chirurgie so zameraním na chlopne Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 12 131 511,00 12131511.0 EUR 2015 Tovary Nie 2
Špeciálny zdravotný materiál pre invazívnu a intervenčnú kardiológiu Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 29 408 221,00 29408221.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Špeciálny zdravotnícky materiál pre pracovisko intervenčnej rádiológie. Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 16 911 173,00 16911173.0 EUR 2015 Tovary Nie 2
Implantabilné prístroje pre elektroimpulzoterapiu porúch srdcového rytmu a srdcového zlyhávania Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 2 585 362,00 2585362.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Špeciálny zdravotnícky materiál pre Kliniku srdcovej chirurgie so zameraním na chlopne Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 171 417,00 171417.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Implantovateľné prístroje na elektroimpulzoterapiu porúch srdcového rytmu a srdcového zlyhávania Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 19 781 292,00 19781292.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú radiológiu Univerzitná nemocnica Martin 3 378 162,00 3378162.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 1 247 683,00 1247683.0 EUR 2015 Tovary Neuvedené 1
Implantabilné prístroje pre elektroimpulzoterapiu a diagnostiku porúch srdcového rytmu Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 33 361 757,00 33361757.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Implantabilné prístroje pre elektroimpulzoterapiu porúch srdcového rytmu a srdcového zlyhávania Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 2 143 380,00 2143380.0 EUR 2014 Tovary Neuvedené 1
Špeciálny zdravotnícky materiál pre Kliniku srdcovej chirurgie so zameraním na chlopne Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 168 786,00 168786.0 EUR 2015 Tovary Neuvedené 1
Diagnostické súpravy a činidlá Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 103 640,00 103640.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Zdravotnícke pomôcky pre intervenčnú a invazívnu kardiológiu vrátane príslušenstva Univerzitná nemocnica Martin 3 823 176,00 3823176.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Špeciálny zdravotnícky materiál pre kardiochirurgi. Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 2 304 268,00 2304268.0 EUR 2015 Tovary Nie 2
Biologické srdcové chlopne Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 1 984 423,00 1984423.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 1 035 110,00 1035110.0 EUR 2015 Tovary Neuvedené 1
Špeciálny zdravotnícky materiál pre Kliniku srdcovej chirurgie so zameraním na chlopne Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 143 610,00 143610.0 EUR 2015 Tovary Neuvedené 1
Intrakoronárne stenty Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 3 865 423,00 3865423.0 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 749 660,00 749660.0 EUR 2015 Tovary Neuvedené 1
Implantabilné prístroje pre elektroimpulzoterapiu porúch srdcového rytmu a srdcového zlyhávania Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 1 383 219,00 1383219.0 EUR 2014 Tovary Neuvedené 1
Špeciálny zdravotnícky materiál pre Kliniku srdcovej chirurgie so zameraním na chlopne Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 150 100,00 150100.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Kardiostimulátory s príslušenstvom Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 180 308,00 180308.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kardiostimulátory s príslušenstvom Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 105 070,00 105070.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Spotrebný zdravotnícky materiál a špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú angiológiu Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 27 272,00 27272.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostika špecifických IgE na analyzátore „Hytec 288“ Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 19 635,00 19635.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Detekcia respiračných patogénov s aplikáciou na analyzátor „FilmArray“ Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 24 000,00 24000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Melanocyte Growth Medium (MGM) + suplementy Neurobiologický ústav SAV 520,00 520.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
SET OPERAČNÝCH NÁSTROJOV PRE KARDIOCHIRURGICKÉ VÝKONY Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 3 500,00 3500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
poloautomatická zostava na produkciu autológnych koncentrátov Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 13 200,00 13200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Diagnostická súprava Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 700,00 700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Melanocyte Growth Medium (MGM) + suplementy Neurobiologický ústav SAV 1 042,00 1042.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Diagnostika špecifických IgE na analyzátore „Hytec 288“ Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 19 635,00 19635.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
ELISA Kit for TREM-1 a Human RAGE Quantikine ELISA Kit Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 312,00 1312.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Diagnostická súprava na konfirmáciu aHCV Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 560,00 560.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Melanocyte Growth Medium (MGM) + suplementy Neurobiologický ústav SAV 1 305,00 1305.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Bezihlový claves set, spojovací systém, uzáverový systém, trojcestný, uzatvárací ventil Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 701,00 1701.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Monoklonové protilátky Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 645,00 645.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Bunky a kultivačné médiá Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 2 059,11 2059.11 EUR 2016 Tovary Nie 1
PLT VASP/P2Y12 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 228,00 228.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
17. Primárne protilátky Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 104,16 104.16 EUR 2016 Tovary Nie 1
Diagnostický materiál Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 3 360,00 3360.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Bezihlový claves set, spojovací systém, uzáverový systém Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 740,00 1740.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál k diagnostike HIV Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 911,00 1911.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Diagnostická súprava na základnú a nadstavbovú diagnostiku infekcie HIV z preventívnych dôvodov Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 170,00 170.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál k diagnostike HIV Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 618,00 618.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Diagnostické súpravy Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 63 270,00 63270.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál k diagnostike HIV Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 618,00 618.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Diagnostická súprava Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 4 400,00 4400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Bezihlový claves set - dvojcestný set clave konektor Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 743,40 743.4 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ochranný disk s CHG (Biopatch) Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 2 560,00 2560.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Diagnostický set Echinococcus IgG Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied 165,00 165.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál k diagnostike HIV Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 620,00 620.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Diagnostická súprava Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 4 400,00 4400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál k diagnostike HIV Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 600,00 1600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ochranné prostriedky pred RTG žiarením Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 29 150,20 29150.2 EUR 2017 Tovary Nie 1
Diagnostická súprava na základnú a nadstavbovú diagnostiku infekcie HIV z preventívnych dôvodov Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 340,00 340.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál k diagnostike HIV Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 800,00 1800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Diagnostická súprava Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 4 400,00 4400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Diagnostický materiál - chemikálie Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2 463,00 2463.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Bezstehová perikardiálna chlopňová protéza Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 152 727,30 152727.3 EUR 2017 Tovary Nie 1
Diagnostický materiál Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 600,00 1600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Systém pre miniinvazívny uzáver uška ľavej predsiene endoskopicky Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 202 680,00 202680.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Systém pre rádiofrekvenčnú thorakoskopickú chirurgickú abláciu atriálnej fibrilácie Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 154 050,00 154050.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Systém pre miniinvazívny uzáver uška ľavej predsiene na otvorenom hrudníku Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 203 471,60 203471.6 EUR 2017 Tovary Nie 1
Diagnostická súprava Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 4 400,00 4400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Diagnostické činidlá Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 880,00 880.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Diagnostická súprava na konfirmáciu aHCV Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 540,00 540.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Produkty pre bunkové analýzy - špecifické produkty a chemikálie Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 489,06 1489.06 EUR 2017 Tovary Nie 1
Diagnostická súprava Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 4 400,00 4400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Diagnostický materiál Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 400,00 1400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Diagnostická súprava na základnú a nadstavbovú diagnostiku infekcie HIV z preventívnych dôvodov Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 340,00 340.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
protéza ascendentnej aorty Valsalva Conduit Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 74 950,00 74950.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál k diagnostike HIV Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 600,00 1600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Imunochromatografický test Epstein-Barr virus markery Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 162,68 162.68 EUR 2017 Tovary Nie 1
Imunofluoresenčný test na dôkaz IgG protilátok proti hlavným pôvodcom infekčných ochorení dýchacích ciest Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 3 405,70 3405.7 EUR 2017 Tovary Nie 1
Diagnostická súprava a spotrebný materiál Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 4 220,00 4220.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Diagnostická súprava na základnú a nadstavbovú diagnostiku infekcie HIV z preventívnych dôvodov Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 335,00 335.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
set na produkciu humánnych autológnych koncentrátov Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 10 000,00 10000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Diagnostická súprava Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 4 000,00 4000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Diagnostická súprava na základnú a nadstavbovú diagnostiku infekcie HIV z preventívnych dôvodov Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 335,00 335.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Oligochromatografický test pre kvalitatívnu detekciu rodu Mycobacterium a 19 ďalších druhov mykobaktérií Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 2 100,00 2100.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Diagnostické chemikálie a činidlá Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2 155,00 2155.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Semirigidný 3D mitrálny anuloplastický ring Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 75 800,00 75800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Produkty pre bunkové analýzy Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 2 598,92 2598.92 EUR 2017 Tovary Nie 1
Diagnostické súpravy a materiál Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 5 700,00 5700.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Diagnostické súpravy Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 54 900,00 54900.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Diagnostické súpravy a materiál Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 850,00 1850.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostické súpravy a materiál Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 6 000,00 6000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostiká pre imunogenetiku Národný ústav reumatických chorôb 2 915,00 2915.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostická súprava Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 4 000,00 4000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
PLT VASP/P2Y12 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 280,00 2280.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostické chemikálie Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 941,00 1941.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
EXP Ampulle test Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 418,00 418.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostická súprava Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 4 000,00 4000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Ochranné prostriedky pred RTG žiarením Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 27 249,50 27249.5 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostická súprava Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 4 000,00 4000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál k diagnostike HIV Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 400,00 1400.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál k diagnostike HIV Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2 800,00 2800.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostická súprava Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 4 000,00 4000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostická súprava Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 4 000,00 4000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Imunochromatografický test Epstein-Barr virus markery Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 162,68 162.68 EUR 2018 Tovary Nie 1
Imunofluoresenčný test na dôkaz IgG protilátok proti hlavným pôvodcom infekčných ochorení dýchacích ciest Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 5 567,10 5567.1 EUR 2018 Tovary Nie 1
018K. Chemikálie na diagnostiku-1 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 750,00 750.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostiká - chemikálie Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 190,00 1190.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Oligochromatografický test pre kvalitatívnu detekciu rodu Mycobacterium a 19 ďalších druhov mykobaktérií Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 3 150,00 3150.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostická súprava Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 4 000,00 4000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostická súprava Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 4 000,00 4000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostická súprava a spotrebný materiál k diagnostike HIV Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 710,00 1710.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál k diagnostike HIV Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 400,00 400.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál k diagnostike HIV Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 400,00 1400.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Formalínový diagnostický kit Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 217,80 217.8 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nitrotyrosine Elisa kit Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 990,00 990.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostická súprava Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 4 000,00 4000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
PLT VASP_P2Y12 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 4 600,00 4600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Termoregulačná jednotka Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 68 000,00 68000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Spotrebný zdravotnícky materiál a špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú angiológiu Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 96 136,00 96136.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostické činidlá Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 800,00 800.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostická súprava Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 4 000,00 4000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostické súpravy Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 36 470,00 36470.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostiká - chemikálie Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2 700,00 2700.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostická súprava na základnú a nadstavbovú diagnostiku infekcie HIV z preventívnych dôvodov Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 315,00 315.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Asserachrom VWF: FVIIIB Univerzita Komenského v Bratislave 1 098,00 1098.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Diagnostiká pre Imunogenetiku Národný ústav reumatických chorôb 2 915,00 2915.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Diagnostická súprava Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 4 000,00 4000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Prístroj pre vedenie mimotelového obehu Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 390 000,00 390000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Diagnostický materiál Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 4 800,00 4800.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Diagnostický materiál Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 800,00 800.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chemikálie - Anaplasma phagocytophilum, Barnonella IFA Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 5 440,00 5440.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Diagnostická súprava Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 4 000,00 4000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Diagnostické súpravy Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 885,00 1885.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Diagnostická súprava Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 4 000,00 4000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Diagnostický materiál Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 727,00 1727.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Diagnostický materiál Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2 377,17 2377.17 EUR 2019 Tovary Nie 1
Implantabilné prístroje pre elektroimpulzoterapiu porúch srdcového rytmu a srdcového zlyhávania Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 22 707 774,00 22707774.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
ŠZM pre invazívnu a intervenčnú kardiológiu Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 24 334 046,00 24334046.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Spotrebný zdravotnícky materiál a špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú angiológiu Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 36 363,00 36363.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Špeciálny zdravotnícky materiál pre Kliniku srdcovej chirurgie so zameraním na chlopne Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 5 560 907,00 5560907.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Spotrebný zdravotnícky materiál a špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú angiológiu Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 70 756,00 70756.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Špeciálny zdravotnícky materiál pre nekoronárne, vaskulárne, diagnostické a terapeutické rádiologické intervencie Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 12 416 363,00 12416363.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 27 649 121,00 27649121.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Sety na uzatváranie artérií po punkcii Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 1 843 870,00 1843870.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
ochranné rúška a čiapka absorbujúce radiačné žiarenie Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 220 000,00 220000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Diagnostická súprava Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 4 000,00 4000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Diagnostický spotrebný materiál Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 700,00 700.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Diagnostické činidlá Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2 602,78 2602.78 EUR 2019 Tovary Nie 1
Diagnostické činidlá Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 3 125,18 3125.18 EUR 2019 Tovary Nie 1
Diagnostické súpravy Oligochromatografický test pre kvalitatívnu detekciu rodu Mycobacterium a 19 ďalších druhov mykobaktérií Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 3 150,00 3150.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Diagnostické súpravy Imunofluoresenčný test na dôkaz IgG protilátok proti hlavným pôvodcom infekčných ochorení dýchacích ciest Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 1 066,00 1066.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Diagnostické súpravy Imunochromatografický test Epstein-Barr virus markery Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 325,36 325.36 EUR 2019 Tovary Nie 1
Diagnostické súpravy Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 36 470,00 36470.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Hlavica centrifugálneho čerpadla Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 58 000,00 58000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Diagnostiká Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 3 369,22 3369.22 EUR 2020 Tovary Nie 1
Diagnostiká pre Imunogenetiku Národný ústav reumatických chorôb 2 570,00 2570.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Implantabilné elektroimpulzné prístroje, systémy pre srdcovú resynchronizáciu a implantovateľné ekg záznamníky s kompletným príslušenstvom vrátane elektród Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 17 834 039,00 17834039.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Špeciálny zdravotnícky materiál pre invazívnu diagnostickú a intervenčnú rádiológiu Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 21 239 580,00 21239580.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka srdcových chlopňových protéz Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 3 374 690,00 3374690.0 EUR 2020 Tovary Nie 3

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 66 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Dr. Michaela Weblacher
Adresa:
Arsenal 25 Viedeň A-1030
Krajina:
Rakúska republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
18. Jún 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Mgr. Pavol Kardoš
Adresa:
Zeleninová 745 Bratislava - mestská časť Jarovce 85110
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
14. Február 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Mag. Karl Hirczy
Adresa:
Anton Bosch Gasse 8/3 Viedeň 1210
Krajina:
Rakúska republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
23. Február 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Mag. Karl Hirczy
Adresa:
Anton Bosch Gasse 8/3 Viedeň 1210
Krajina:
Rakúska republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
14. Február 2019
Záznam do:
23. Február 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
MUDr. Ľubor Leščišin
Adresa:
Keltská 917 Bratislava - mestská časť Rusovce 85110
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
14. Február 2019
Záznam do:
2. Jún 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Dipl. Ing. Ilija Koprena
Adresa:
Jaskový rad 17 Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
14. Február 2019
Záznam do:
24. Júl 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Mag. Iur. Philipp Marenzi
Adresa:
Rennweg 4 Viedeň 1030
Krajina:
Rakúska republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
17. December 2018
Záznam do:
14. Február 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Douglas Marenzi
Adresa:
Salesianergasse 8 Viedeň 1030
Krajina:
Rakúska republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
25. Júl 2017
Záznam do:
14. Február 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Herbert Kejda
Adresa:
Rechte Wienzeile 81 Viedeň 1050
Krajina:
Rakúska republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
25. Júl 2017
Záznam do:
14. Február 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Dr. Stefan Marenzi
Adresa:
Salesianergasse 17 Viedeň 1030
Krajina:
Rakúska republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
17. December 2018
Záznam do:
14. Február 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Dr. Stefan Marenzi
Adresa:
Salesianergasse 17 Viedeň 1030
Krajina:
Rakúska republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
25. Júl 2017
Záznam do:
17. December 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Mag. Iur. Philipp Marenzi
Adresa:
Rennweg 4 Viedeň 1030
Krajina:
Rakúska republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
25. Júl 2017
Záznam do:
17. December 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Douglas Marenzi
Adresa:
Salesianergasse 8 Viedeň 1030
Krajina:
Rakúska republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
25. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Philipp Marenzi
Adresa:
Rennweg 4/12 Wien 1030
Krajina:
Rakúska republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
25. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Stefan Marenzi
Adresa:
Divischgasse 4 Wien 1210
Krajina:
Rakúska republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
25. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Herbert Kejda
Adresa:
Divischgasse 4 Wien 1210
Krajina:
Rakúska republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
25. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
JUDr. Miroslav Pekár
Adresa:
Krížna 44 Bratislava - mestská časť Ružinov 821 08

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 18.06.2021 do:

StiahniZáznam platný od: 23.02.2021 do: 18.06.2021

StiahniZáznam platný od: 2.06.2020 do: 23.02.2021

StiahniZáznam platný od: 24.07.2019 do: 2.06.2020

StiahniZáznam platný od: 14.02.2019 do: 24.07.2019

StiahniZáznam platný od: 17.12.2018 do: 14.02.2019

StiahniZáznam platný od: 25.07.2017 do: 17.12.2018

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia
Nákup chemikálií 13 530,00 EUR Tovary 30. Jún 2016 Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave Biomedica Slovakia s.r.o.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×