Dodávateľ

ECOTEST spol. s r.o.

Topoľčany
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: ECOTEST spol. s r. o.

IČO: 30998263

Adresa: Sládkovičova 21, Topoľčany

Registračné číslo: 2019/9-PO-F1117

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 3. September 2019

Záznam platný do: 3. September 2022

Posledná zmena: 18. December 2019


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 78 865,00 EUR 2 2
2015 231 680,00 EUR 3 3
2016 179 062,51 EUR 24 24
2017 22 591,22 EUR 16 16
2018 340 756,97 EUR 14 14
2019 13 012,68 EUR 5 5
2020 98 290,50 EUR 9 9
2021 75 951,66 EUR 5 5
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 78 865,00 EUR 2 2
2015 231 680,00 EUR 3 3
2016 179 062,51 EUR 24 24
2017 36 071,22 EUR 17 17
2018 327 276,97 EUR 13 13
2019 13 012,68 EUR 5 5
2020 98 290,50 EUR 9 9
2021 75 951,66 EUR 5 5

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 14 914,33 14914.33 EUR
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 1 168 833,00 168833.00 EUR
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 1 9 278,00 9278.00 EUR
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 10 37 653,00 37653.00 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 8 6 339,65 6339.65 EUR
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 2 2 645,74 2645.74 EUR
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 6 29 796,49 29796.49 EUR
Technická univerzita v Košiciach 1 6 650,00 6650.00 EUR
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 6 468 279,00 468279.00 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 1 50 295,00 50295.00 EUR
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 3 10 786,25 10786.25 EUR
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 1 6 050,00 6050.00 EUR
Obec Dunajská Lužná 1 3 447,50 3447.50 EUR
Sociálna poisťovňa, ústredie 1 2 370,00 2370.00 EUR
Slovenské národné múzeum 1 165,00 165.00 EUR
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 1 699,00 1699.00 EUR
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 1 2 485,00 2485.00 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 8 16 358,90 16358.90 EUR
Štátny veterinárny a potravinový ústav 1 21 875,00 21875.00 EUR
Stredná zdravotnícka škola 2 91 370,00 91370.00 EUR
Výskumný ústav vodného hospodárstva 1 1 557,00 1557.00 EUR
Ústav experimentálnej fyziky SAV 1 520,83 520.83 EUR
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 4 13 711,68 13711.68 EUR
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 3 3 221,00 3221.00 EUR
UNIVERZITA J. SELYEHO 2 1 594,17 1594.17 EUR
Ústav polymérov SAV 1 1 916,67 1916.67 EUR
COFFEA Drinks, s.r.o. 1 34 897,00 34897.00 EUR
Gymnázium 1 27 950,00 27950.00 EUR
Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 1 291,66 291.66 EUR
Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied 1 429,00 429.00 EUR
Herbarius s.r.o. 1 1 666,67 1666.67 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 220,00 220.00 EUR
Ústav geotechniky Slovenskej akadémie vied 2 944,00 944.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Prototyp zariadenia ochraňujúceho zdroj pitnej vody pre hromadné zásobovanie obyvateľstva obce Krásnohorská Dlhá Lúka Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 122 083,00 122083.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
Vybavenie projektu a didaktické prostriedky Stredná zdravotnícka škola 87 847,00 87847.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Nákup laboratórneho a prístrojového vybavenia a baliacej linky pre COFFEA Drinks, s.r.o. 73 647,00 73647.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Zariadenie laboratória Gymnázium 26 077,00 26077.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Nákup klasického viskozimetra, chromatografu GC/MS/FID a RTG spektrometra Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 244 950,00 244950.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
PRÍSTROJOVÉ VYBAVENIE PRE LABORATÓRIÁ SVF UVP STU BA Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 1 027 012,00 1027012.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Prístrojové vybavenie Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 2 875 667,00 2875667.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
magnetické miešadlá s ohrevom, teplotným čidlom Pt 1000 a upínacím systémom Ústav polymérov SAV 2 970,00 2970.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórna chladnička na jedy Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 540,00 540.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Homogenizačný systém Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 6 750,00 6750.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mraznička pre laboratórne účely Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 510,00 1510.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórne váhy UNIVERZITA J. SELYEHO 557,00 557.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórny digestor Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 3 370,80 3370.8 EUR 2016 Tovary Nie 1
Digitálny multiparameter 3620 IDS SET C s príslušenstvom, alebo ekvivalent Výskumný ústav vodného hospodárstva 1 737,00 1737.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Analytické váhy Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 393,00 2393.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na destilačné prístroje Rodem Ústav geotechniky Slovenskej akadémie vied 551,04 551.04 EUR 2016 Tovary Nie 1
Umývací a dezinfekčný automat so vstavaným horúcovzdušným sušením spolu s príslušenstvom Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 20 515,00 20515.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektronická váha Slovenské národné múzeum 240,00 240.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórna chladiaca cirkulačná jednotka JULABO F250 Herbarius s.r.o. 2 150,00 2150.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prenosný pH meter pre pôdu Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied 550,00 550.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Magnetické miešadlo Ústav geotechniky Slovenskej akadémie vied 649,20 649.2 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prístrojové vybavenie do laboratória Technická univerzita v Košiciach 8 200,00 8200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prístrojové vybavenie do laboratória Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 2 436,00 2436.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
chladnička (samostatne stojaca) Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 229,00 1229.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Demineralizačné zariadenie RODEM 6/5 Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 536,00 1536.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Filtre do zariadenia na úpravu vody RODEM 6 –Demineralizovaná voda Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 51,00 51.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórna sušiareň s nútenou cirkuláciou vzduchu - objem 222 litrov Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 2 964,00 2964.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórna sušiareň, Parafilm, Sterilné disky, Petriho misky, Fľaša reagenčná Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 355,00 1355.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórny stôl - obojstranný s príslušenstvom Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 9 634,80 9634.8 EUR 2016 Tovary Nie 1
Komerčné chladničky Sociálna poisťovňa, ústredie 3 120,00 3120.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Digestor Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 285,00 5285.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne váhy Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 468,00 468.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zariadenie na výrobu laboratórnej demineralizovanej vody UNIVERZITA J. SELYEHO 1 500,00 1500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Umývací stôl s PP výlevkou Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 822,00 822.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórny nábytok Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 8 410,00 8410.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na destilačný prístroj Rodem 6 Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 200,00 200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne váhy Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 250,00 250.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál k prístroju RODEM 6 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 200,00 200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
laboratórny stôl Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 648,00 648.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracovný stôl do laboratória Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 350,00 350.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chladnička Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 055,00 1055.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórny digestor Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 3 800,00 3800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Presné váhy Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 324,00 324.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Odparka vákuovo rotačná Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 2 328,00 2328.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spektrofotometer Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 4 825,20 4825.2 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kombinovaný vodotesný tester, kalibračný roztok Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 248,00 248.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Špeciálny spotrebný materiál a inštalácia Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 13 538,84 13538.84 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórne stoličky Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 660,00 660.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Reagencie pre analýzu obsahu chloridov, dusičnanov, fosforečnanov a síranov vo vodách, sada okrúhlych testovacích kyviet Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 200,74 1200.74 EUR 2018 Tovary Nie 1
Meracie prístroje Ústav experimentálnej fyziky SAV 659,00 659.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Skriňová mraznička Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 440,00 1440.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Predvážky Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 500,00 500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórne prístroje - demineralizátor vody, ultrazvuková čistička, magnetické miešadlo s ohrevom Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 365,60 1365.6 EUR 2018 Tovary Nie 1
Váhy, laboratórne fľaše, odmerné valce Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 500,48 500.48 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórne analytické váhy Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 2 333,33 2333.33 EUR 2018 Tovary Nie 1
pH meter Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 450,00 450.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Prístrojové vybavenie pre potreby projektu Hydrogeologický prieskum deficitných oblastí Slovenskej republiky Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 858 034,00 858034.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Jednoparametrový fotometer na meranie voľného chlóru Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 264,00 264.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórne vybavenie Obec Dunajská Lužná 4 146,24 4146.24 EUR 2018 Tovary Áno 1
Špeciálne prístrojové vybavenie Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 747 306,00 747306.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Laboratórny materiál Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 978,00 1978.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Centrifúga s rotorom Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 680,00 1680.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórny prístroj Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2 172,00 2172.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Reagencie pre analýzu koncentrácie siričitanov, dusičnanov, fosfátov, chloridov, tvrdosti vody a sonda pre meranie pH Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 461,50 1461.5 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórne destilačné meracie prístroje a zariadenia Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 33 780,00 33780.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Laboratórne váhy Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 288,00 288.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Laboratórny nábytok Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 5 495,40 5495.4 EUR 2020 Tovary Nie 1
Jednoúčelový analyzátor ortuti v potravinách Štátny veterinárny a potravinový ústav 26 455,00 26455.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Klimatická komora Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 15 331,20 15331.2 EUR 2020 Tovary Nie 1
Laboratórny nábytok Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 11 040,00 11040.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zariadenie na stanovenie celkového obsahu dusíka v potravinách Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 11 663,53 11663.53 EUR 2020 Tovary Áno 1
Špeciálny spotrebný materiál a inštalácia Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 9 299,10 9299.1 EUR 2020 Tovary Nie 1
Laboratórny nábytok Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 12 605,00 12605.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Rotačný viskozimeter s mobilným kovovým podstavcom Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 6 054,00 6054.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Nábytok Stredná zdravotnícka škola 185 761,00 185761.0 EUR 2021 Tovary Áno 1
Laboratórne prístroje pre zdravotníctvo Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 976,26 976.26 EUR 2021 Tovary Nie 1
Analyzátor vlhkosti Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 2 336,40 2336.4 EUR 2021 Tovary Nie 1
Prístrojové vybavenie – nová testovacia stratégia Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 467 500,00 467500.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
+421385320171


ecotest@isternet.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 133 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Roman Candrák
Adresa:
Streďanská 28 Topoľčany 95501
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
8. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Roman Candrák
Adresa:
Rastislavova 2243/17 Topoľčany 95501
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
8. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Advokátska kancelária JUDr. Edit Balážiková s. r. o.
Adresa:
Jesenského 5 Partizánske 95801

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 8.08.2017 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×