Dodávateľ

INPEK, s.r.o.

Nitra
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: INPEK, s.r.o.

IČO: 34105620

Adresa: Štefánikova trieda 81, Nitra

Registračné číslo: 2020/7-PO-F3733

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 14. Júl 2020

Záznam platný do: 14. Júl 2023

Posledná zmena: 6. August 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 4 820 370,00 EUR 5 5
2015 7 859 418,00 EUR 4 4
2016 38 695 000,00 EUR 1 1
2017 1 876 913,00 EUR 1 1
2018 58 097 704,00 EUR 2 2
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 3 593 647,00 EUR 4 4
2015 9 086 141,00 EUR 5 5
2016 38 695 000,00 EUR 1 1
2017 1 876 913,00 EUR 1 1
2018 58 097 704,00 EUR 2 2

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 4 7 859 418,00 7859418.00 EUR
T.A.D., s.r.o. 1 639 545,00 639545.00 EUR
BELITA s.r.o. 1 822 376,00 822376.00 EUR
STATOK s. r. o. 1 1 425 884,00 1425884.00 EUR
Bašta Delux, s.r.o. 1 705 842,00 705842.00 EUR
Vinohradníctvo a vinárstvo Miloš Máťúš, s.r.o. 1 1 226 723,00 1226723.00 EUR
Nitrianska investičná, s.r.o. 2 4 350 623,00 4350623.00 EUR
Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh, s.r.o. 1 38 695 000,00 38695000.00 EUR
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. 1 55 623 994,00 55623994.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Rekonštrukcia objektu na uskladnenie a pozberovú úpravu hrozna_T.A.D. T.A.D., s.r.o. 696 461,00 696461.0 EUR 2014 Práce Áno 1
Modernizácia fariem - stavba - BELITA s.r.o. BELITA s.r.o. 880 231,00 880231.0 EUR 2014 Práce Áno 1
Modernizácia fariem - stavba - Statok s.r.o. STATOK s. r. o. 1 574 866,00 1574866.0 EUR 2014 Práce Áno 1
PREKRYTIE SILÁŽNEHO ŽĽABU – SKLAD CIBULE_Bašta Bašta Delux, s.r.o. 722 393,00 722393.0 EUR 2014 Práce Áno 1
Stará Ľubovňa, Nová Ľubovňa - protipovodňová ochrana rieky Jakubianka SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 2 783 032,00 2783032.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Harichovce - protipovodňové opatrenia v intraviláne obce SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 3 228 120,00 3228120.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Plášťovce, protipovodňové opatrenia na toku Litava a Krupinica SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 900 000,00 900000.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Kružlov - protipovodňové opatrenia v intraviláne obce SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 2 852 132,00 2852132.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Rodinný hrozno spracovateľský objekt - Miloš Máťúš Vinohradníctvo a vinárstvo Miloš Máťúš, s.r.o. 1 286 614,00 1286614.0 EUR 2014 Práce Áno 1
Odkanalizovanie mikroregiónu Vlára-Váh a intenzifikácia ČOV Nemšová Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh, s.r.o. 38 695 000,00 38695000.0 EUR 2016 Práce Neuvedené 1
Modernizácia futbalového štadióna FC NITRA Nitrianska investičná, s.r.o. 4 350 741,00 4350741.0 EUR 2017 Práce Nie 1
Zhotovenie stavby: Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd regiónu Stredné Kysuce Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. 55 623 994,00 55623994.0 EUR 2018 Práce Áno 1
Modernizácia futbalového štadióna FC Nitra – II. etapa Nitrianska investičná, s.r.o. 2 473 827,00 2473827.0 EUR 2018 Práce Nie 1
+421376528545


inpek@inpek.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 62 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Peter Kuppé
Adresa:
Malá strmá 1 Nitra 94901
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
20. Apríl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Milan Kreškóci
Adresa:
Nová ulica 41 Branč 95113
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
20. Apríl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Peter Kuppé
Adresa:
Malá strmá 1 Nitra 94901
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
20. Apríl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Milan Kreškóci
Adresa:
Nová ulica 41 Branč 95113
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
20. Apríl 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
JUDr. Jana Jánošková
Adresa:
Štefánikova 27 Nitra 94901

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 30.01.2020 do:

StiahniZáznam platný od: 20.04.2017 do: 30.01.2020

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×