Dodávateľ

CENTRALCHEM, s.r.o.

Banská Bystrica
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: WinePool s.r.o.

IČO: 31625444

Adresa: Cementárenská cesta 16, Banská Bystrica

Registračné číslo: 2020/6-PO-F3308

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 9. Jún 2020

Záznam platný do: 9. Jún 2023

Posledná zmena: 19. December 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2012 9 495,00 EUR 4 4
2014 48 035,00 EUR 1 1
2015 57 264,00 EUR 1 1
2016 58 109,76 EUR 108 108
2017 172 974,15 EUR 145 145
2018 228 631,66 EUR 112 115
2019 186 768,49 EUR 98 102
2020 116 145,13 EUR 46 49
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 57 530,00 EUR 5 5
2015 57 264,00 EUR 1 1
2016 58 109,76 EUR 108 108
2017 172 974,15 EUR 145 145
2018 248 419,38 EUR 112 114
2019 164 790,77 EUR 97 101
2020 118 335,13 EUR 47 51

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 16 20 362,31 20362.31 EUR
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 7 12 233,83 12233.83 EUR
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 23 4 743,05 4743.05 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 40 257 204,86 257204.86 EUR
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 1 825,00 825.00 EUR
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 10 2 807,70 2807.70 EUR
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 46 9 845,56 9845.56 EUR
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 3 86 900,00 86900.00 EUR
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. (skratka VPP SPU, s.r.o.) 9 5 377,49 5377.49 EUR
Technická univerzita v Košiciach 1 90,60 90.60 EUR
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 10 5 346,16 5346.16 EUR
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 9 197 011,96 197011.96 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 1 2 040,83 2040.83 EUR
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 79 63 216,03 63216.03 EUR
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 11 3 906,62 3906.62 EUR
Slovenský hydrometeorologický ústav 1 11 799,99 11799.99 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave 2 2 064,20 2064.20 EUR
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 4 2 423,34 2423.34 EUR
Slovenské národné múzeum 1 20,00 20.00 EUR
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 3 2 251,83 2251.83 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 50 22 470,57 22470.57 EUR
Katolícka univerzita v Ružomberku 1 450,00 450.00 EUR
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 1 25 817,72 25817.72 EUR
Výskumný ústav vodného hospodárstva 23 15 933,58 15933.58 EUR
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave 1 49,99 49.99 EUR
Ústav experimentálnej fyziky SAV 11 2 429,10 2429.10 EUR
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 58 27 235,90 27235.90 EUR
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 7 57 887,47 57887.47 EUR
Ústav polymérov SAV 12 3 318,95 3318.95 EUR
Ústav zoológie SAV 6 1 298,23 1298.23 EUR
Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV 6 961,00 961.00 EUR
Saneca Pharmaceuticals a. s. 1 4 699,00 4699.00 EUR
Ústav biochémie a genetiky živočíchov SAV 2 434,99 434.99 EUR
Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 19 14 068,29 14068.29 EUR
Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 29 6 402,56 6402.56 EUR
Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied 1 121,66 121.66 EUR
VIPO a.s. 3 419,02 419.02 EUR
Ústav geotechniky Slovenskej akadémie vied 5 1 310,03 1310.03 EUR
Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie Slovenskej akadémie vied 11 1 032,11 1032.11 EUR
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským 1 611,66 611.66 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Chemikálie a spotrebný materiál Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 178 995,00 178995.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Chemikálie laboratórne Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 57 265,00 57265.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Chemikálie a laboratórny materiál Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 7 246,00 7246.0 EUR 2012 Tovary Áno 1
Chemikálie a laboratórny materiál Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 8 445,00 8445.0 EUR 2012 Tovary Nie 1
Chemikálie a laboratórny materiál Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 11 429,00 11429.0 EUR 2012 Tovary Nie 1
Chemikálie a laboratórny materiál Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 2 246,00 2246.0 EUR 2012 Tovary Nie 1
Substancie pre biologický,chemický a molekulovo-biochemický výskum Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 678 800,00 1678800.0 EUR 2018 Tovary Nie 2
2. Rôzne organické chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 176,00 176.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Základné a rôzne organické chemikálie a rozpúšťadlá s dodaním do sídla objednávateľa Ústav polymérov SAV 143,00 143.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie do chemického skladu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 850,00 1850.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
acetón, etylénglykol Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 30,00 30.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórne potreby Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 280,00 280.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Reagenty Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 1 626,00 1626.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
etanol, chloroform, izopropanol Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 336,00 336.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie požadovanej čistoty na stanovenie kontaminantov vo vodách, potravinách a v ovzduší Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 3 550,00 3550.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie rôzne Výskumný ústav vodného hospodárstva 342,00 342.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 900,00 900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie prevýskum Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 148,80 148.8 EUR 2016 Tovary Nie 1
Organické chemikálie Sigma-Aldrich alebo ich ekvivalenty podla uvedenej špecifikácii Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 515,00 515.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Základné, rôzne, anorganické, organické chemikálie a rozpúšťadlá s dodaním do sídla objednávateľa Ústav polymérov SAV 240,00 240.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 94,78 94.78 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spotrebný laboratórny materiál - Fólia hliníková Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 144,00 144.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie - peroxid vodíka 50% p.a., petroléter p.a Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 55,00 55.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie a rozúšťadlá Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 201,28 1201.28 EUR 2016 Tovary Nie 1
Základné a rôzne anorganické chemikálie a rozpúšťadlá s dodaním do sídla objednávateľa Ústav polymérov SAV 274,00 274.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vápnik - kúsky Technická univerzita v Košiciach 108,72 108.72 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 583,00 583.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Základné a rôzne anorganické, organické chemikálie a rozpúšťadlá s dodaním do sídla objednávateľa Ústav polymérov SAV 480,00 480.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Metanol p.a. for analysis, LipOL Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV 36,00 36.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
chemikálie Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie (čisté, p.a.) Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 890,00 890.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie (čisté, p.a.) Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 184,00 184.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie (čisté, p.a.) Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 936,00 1936.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikália - Glutaraldehyde solution Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 119,00 119.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Silikagél s oranžovým indikátorom vlhkosti Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 470,00 470.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
Chemikálie a laboratórne sklo Katolícka univerzita v Ružomberku 573,33 573.33 EUR 2016 Tovary Nie 1
Anorganické chemikálie Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 297,76 297.76 EUR 2016 Tovary Nie 1
Silikagél s oranžovým indikátorom vlhkosti Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 85,00 85.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Základné, rôzne, anorganické, organické chemikálie a rozpúšťadlá s dodaním do sídla objednávateľa Ústav polymérov SAV 535,00 535.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 341,00 341.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 235,00 235.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 696,00 696.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie pre meranie vlastností materiálov Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 187,00 187.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mikrovlnný sterilizátor Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 260,00 1260.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dimetylsulfoxid purity ≥ 99,9% (6L), Etanol - absolute GR for analysis, purity ≥ 99,9% (3L) Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 318,00 318.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
2916 Etanol Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 291,60 291.6 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kyselina dusičná, ultračistá Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 123,00 123.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie Ústav geotechniky Slovenskej akadémie vied 192,00 192.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Základné a rôzne anorganické a organické chemikálie a rozpúšťadlá s dodaním do sídla objednávateľa Ústav polymérov SAV 182,00 182.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie Ústav geotechniky Slovenskej akadémie vied 98,88 98.88 EUR 2016 Tovary Nie 1
Autokláv Microjet Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 264,80 1264.8 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie pre vedu a výskum Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 258,00 258.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie na charakterizáciu extraktov rastlín Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 809,00 809.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied 146,00 146.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Autokláv Výskumný ústav vodného hospodárstva 1 449,00 1449.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie potrebné na realizáciu experimentov Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 403,00 403.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Základné anorganické a organické chemikálie Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave 100,00 100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie a rozpúšťadlá Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 200,00 200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Základné, rôzne, anorganické, organické chemikálie a rozpúšťadlá s dodaním do sídla objednávateľa Ústav polymérov SAV 232,50 232.5 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 480,00 480.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
FeCl3 . 6H2O- čistota >99% Ústav experimentálnej fyziky SAV 20,52 20.52 EUR 2016 Tovary Nie 1
S-316 Výskumný ústav vodného hospodárstva 2 100,00 2100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Anorganické a organické chemikálie Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 260,00 260.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 700,00 700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Glycín Ústav experimentálnej fyziky SAV 44,00 44.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie, testy, činidlá Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. (skratka VPP SPU, s.r.o.) 631,50 631.5 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie (CRM Arzén, Etanol) Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 62,00 62.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie - peroxid vodíka 50% p.a. Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 45,00 45.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie Sigma-Aldrich alebo ich ekvivalent podľa uvedenej čistoty Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 1 650,00 1650.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
11. Rôzne anorganické chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 160,00 160.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Základné, rôzne, anorganické, organické chemikálie a rozpúšťadlá s dodaním do sídla objednávateľa Ústav polymérov SAV 95,00 95.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 216,00 216.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 126,66 126.66 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie pre stanovenie oxidačnej stability Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 102,60 102.6 EUR 2016 Tovary Nie 1
etanol Ústav biochémie a genetiky živočíchov SAV 347,00 347.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 997,00 997.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 1 554,59 1554.59 EUR 2016 Tovary Nie 1
Etylalkohol pre UV Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV 75,00 75.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čisté kovy Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 2 390,00 2390.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
DEPC – diethyl pyrocarbonate Ústav biochémie a genetiky živočíchov SAV 175,00 175.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemické látky pre odmernú analýzu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 4 381,00 4381.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie pre meranie vlastností materiálov Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 22,00 22.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie pre výskum Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. (skratka VPP SPU, s.r.o.) 1 500,00 1500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Filtračný papier hárkový 2R/80g, 50x50 cm Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 252,00 252.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie, pH papieriky selektívne Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 200,00 1200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Peroxid vodíka 35% a kyselina sírová 96 % Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 217,00 217.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie Ústav geotechniky Slovenskej akadémie vied 511,97 511.97 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 95,55 95.55 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kyselina askorbová p.a. Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 43,50 43.5 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie - Chlorid sodný (NaCl), Dihydrogenfosforečnan draselný (KH2PO4) Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie Slovenskej akadémie vied 14,00 14.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 105,00 105.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Glycerín (bezvodný), Formaldehyd (36-38%) Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 33,00 33.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Etylalkohol (99,8%) Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 339,00 339.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 185,00 185.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 120,00 120.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 770,00 770.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka chemikálií VIPO a.s. 155,00 155.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Etylalkohol absolútny Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 750,00 750.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Plastový box s vekom Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 306,00 306.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Základné a rôzne anorganické a organické chemikálie a rozpúšťadlá s dodaním do sídla objednávateľa Ústav polymérov SAV 960,00 960.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Polyethylene glycol - Mw 1 500 (PEG) Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 185,00 185.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie-Jód, Jodid draselný, Chlorid zinočnatý Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 120,96 120.96 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 836,31 836.31 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 110,00 110.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 720,00 720.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Organické chemikálie Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 15,00 15.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 188,00 1188.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 359,00 359.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie a kity Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 1 433,47 1433.47 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie pre analýzy Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 120,00 120.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rôzne organické chemikálie Ústav zoológie SAV 620,00 620.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
rôzne chemikálie Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. (skratka VPP SPU, s.r.o.) 437,00 437.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup chemikálií pre akreditované laboratóriá Slovenský hydrometeorologický ústav 20 077,00 20077.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka chemikálií VIPO a.s. 250,00 250.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Základné anorganické a organické chemikálie Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 1 047,62 1047.62 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie, štandardy Výskumný ústav vodného hospodárstva 1 547,00 1547.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nω-Nitro-L-arginine methyl ester hydrochloride Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 228,00 228.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
21. Rôzne organické a anorganické chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 135,75 135.75 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup chemikálií Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 083,33 1083.33 EUR 2017 Tovary Nie 1
Anorganické zlúčeniny a liečivá Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 427,20 427.2 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie a laboratórny materiál Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 129,00 129.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 180,00 180.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie - etylalkohol, peroxid vodíka, hydroxid sodný Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 170,00 170.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Základné a rôzne anorganické a organické chemikálie a rozpúšťadlá s dodaním do sídla objednávateľa Ústav polymérov SAV 431,00 431.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 282,00 282.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 190,00 190.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Základné anorganické a organické chemikálie Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 281,75 281.75 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 170,00 170.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 560,00 560.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Etylalkohol pre UV Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV 75,00 75.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Acetón p.a. Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 30,00 30.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 295,00 295.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie Saneca Pharmaceuticals a. s. 8 500,00 8500.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Laboratórne chemikálie Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 385,00 385.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 208,85 208.85 EUR 2017 Tovary Nie 1
izopropanol Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie Slovenskej akadémie vied 12,00 12.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup chemikálií Slovenské národné múzeum 50,00 50.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Základné, rôzne, anorganické, organické chemikálie a rozpúšťadlá s dodaním do sídla objednávateľa Ústav polymérov SAV 586,00 586.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 780,00 780.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 358,00 358.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Organické chemikálie Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 200,00 200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 381,00 381.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Etylalkohol pre UV Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV 75,00 75.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 384,00 384.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 119,02 1119.02 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie - dietyléter, dioxán Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 120,96 120.96 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie, roztoky Výskumný ústav vodného hospodárstva 213,60 213.6 EUR 2017 Tovary Nie 1
Základné anorganické a organické chemikálie a základné organické rozpúšťadlá Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 54 659,53 54659.53 EUR 2017 Tovary Nie 1
Silikagél s oranžovým indikátorom vlhkosti Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 84,84 84.84 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 850,00 850.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie pre prípravu roztokov Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 130,00 130.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie Ústav geotechniky Slovenskej akadémie vied 503,52 503.52 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka chemikálií VIPO a.s. 75,00 75.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Základné a rôzne organické chemikálie a rozpúšťadlá s dodaním do sídla objednávateľa Ústav polymérov SAV 276,00 276.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Anorganické zlúčeniny Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 456,00 456.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie pre prácu vo vzorkovnici Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. (skratka VPP SPU, s.r.o.) 2 313,00 2313.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
chlorid sodný, lieh Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 38,00 38.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Etanol, glycerín Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie Slovenskej akadémie vied 650,00 650.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie Výskumný ústav vodného hospodárstva 40,00 40.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie Výskumný ústav vodného hospodárstva 270,00 270.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie Výskumný ústav vodného hospodárstva 2 685,60 2685.6 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie Výskumný ústav vodného hospodárstva 1 070,00 1070.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie, Rozpúšťadlá Výskumný ústav vodného hospodárstva 1 141,80 1141.8 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 534,00 1534.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 400,00 400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie - dioxán, acetylacetón Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 82,00 82.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie - metanol, kyselina sírová, etanol, chloritan sodný Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 137,19 137.19 EUR 2017 Tovary Nie 1
Anorganické zlúčeniny Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 245,00 245.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Anorganické zlúčeniny Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 619,00 619.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Phenylmethanesulfonyl fluoride Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie Slovenskej akadémie vied 38,00 38.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
chemikálie Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 4 402,08 4402.08 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV 555,00 555.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 93,00 93.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Lieh Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 4 088,27 4088.27 EUR 2017 Tovary Nie 1
Anorganické zlúčeniny Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 130,00 130.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 250,00 250.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Základné organické chemikálie Ústav geotechniky Slovenskej akadémie vied 353,16 353.16 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie pre termofyzikálne laboratórium Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 320,00 320.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 141,60 141.6 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie, kadičky Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 091,58 1091.58 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie do chemického skladu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 430,00 1430.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kyselina dusičná pre AAS a fľaše PE Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 178,00 178.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 734,00 734.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. (skratka VPP SPU, s.r.o.) 794,50 794.5 EUR 2017 Tovary Nie 1
Diagnostické činidlá Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. (skratka VPP SPU, s.r.o.) 115,00 115.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie Výskumný ústav vodného hospodárstva 77,00 77.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
chemikálie Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 200,00 1200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie - chlorid amónny, fluorid amónny Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 24,00 24.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Metanol a laboratórne sklo Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 25,00 25.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie, roztoky Výskumný ústav vodného hospodárstva 100,00 100.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Etanol absolútny Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 360,00 360.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 51 279,83 51279.83 EUR 2017 Tovary Áno 1
Chemikálie Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 17 980,09 17980.09 EUR 2017 Tovary Áno 1
Sekundárny certifikovaný referenčný materiál na kalibráciu pH metra Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 54,00 54.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 480,00 480.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 693,00 693.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie s minimálnou čistotou p.a. Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie Slovenskej akadémie vied 150,00 150.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie Ústav experimentálnej fyziky SAV 960,00 960.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie - Sacharóza,Hydrogénfosforečnan didraselný bezvodý,Glycín,Kyselina chlorovodíková,Hydroxid sodný,Vínan sodno-draselný tetrahydrát Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie Slovenskej akadémie vied 56,00 56.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. (skratka VPP SPU, s.r.o.) 1 225,00 1225.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie pre analýzy Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. (skratka VPP SPU, s.r.o.) 173,10 173.1 EUR 2017 Tovary Nie 1
Anorganické kyseliny a zlúčeniny Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 302,76 302.76 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 473,13 473.13 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. (skratka VPP SPU, s.r.o.) 257,00 257.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie a laboratórny materiál Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 5 438,55 5438.55 EUR 2017 Tovary Áno 1
Chemikálie Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 105,43 105.43 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie a spotrebný materiál Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 208,00 208.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie Ústav zoológie SAV 150,00 150.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 51 279,83 51279.83 EUR 2017 Tovary Áno 1
Antibiotiká - substancie v prášku Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 440,00 440.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rôzne organické a anorganické chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 30,00 30.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Etanol pre molekulárne analýzy Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 640,80 640.8 EUR 2017 Tovary Nie 1
Špecializované chemické výrobky Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 460,00 460.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 604,86 604.86 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čisté kovy Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 1 602,00 1602.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 48,40 48.4 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 402,00 402.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
22. Organické chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 478,00 478.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
DL-Homocysteín Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 120,00 2120.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie Ústav experimentálnej fyziky SAV 183,49 183.49 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup chemikálií a laboratórneho materiálu Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským 734,00 734.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 536,06 536.06 EUR 2017 Tovary Nie 1
Silikagél s oranžovým indikátorom vlhkosti Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 150,00 150.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 205,00 205.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie Výskumný ústav vodného hospodárstva 220,00 220.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Extrakčné činidlo Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 778,80 778.8 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 522,00 522.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Etylalkohol Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 460,00 460.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 120,00 120.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie určené na prácu v laboratóriu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 93,90 93.9 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rôzne organické a anorganické chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 81,00 81.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie a laboratórne sklo Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 579,54 579.54 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 230,40 230.4 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemické látky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 000,00 3000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Etylalkohol absolútny, p.a. Ústav zoológie SAV 192,00 192.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Síran amónny pre molekulárnu biológiu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 80,00 80.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ethylalkohol jemný Ústav experimentálnej fyziky SAV 110,00 110.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórna chemikália Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 490,00 490.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Anorganické a organické chemikálie Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 580,00 580.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 834,00 834.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 1 592,00 1592.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie a laboratórny materiál na zabezpečenie laboratórnych cvičení Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 725,82 725.82 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 250,00 1250.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 132,00 132.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Etylalkohol Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 1 328,40 1328.4 EUR 2017 Tovary Nie 1
Anorganické látky Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 910,40 910.4 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórna chemikália Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 230,00 230.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 103,00 103.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Etylalkohol nedenaturovaný 96 %-ný Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 55,00 55.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 192,00 192.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
11-2017 Chemikálie 1A Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 130,00 130.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 530,95 530.95 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 622,00 622.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
30. Anorganické chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 431,90 431.9 EUR 2017 Tovary Nie 1
Filtrácia a etanol Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 134,00 134.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 470,00 470.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 369,00 369.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 469,00 469.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 540,00 540.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie Výskumný ústav vodného hospodárstva 1 085,00 1085.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
CHEMIKÁLIE Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 684,00 684.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
33. Chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 776,80 776.8 EUR 2018 Tovary Nie 1
Y2O3 Ústav experimentálnej fyziky SAV 140,00 140.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 589,88 589.88 EUR 2018 Tovary Nie 1
Základné anorganické a organické chemikálie Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 252,00 252.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Základné anorganické a organické chemikálie Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 458,00 458.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 171,00 171.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 810,00 810.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 470,00 470.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 600,00 1600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 476,40 476.4 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 250,00 250.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
CHEMIKÁLIE- ANATÓMIA Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 79,00 79.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Anorganické zlúčeniny - Tetrachloridoplatnatan draselný Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 768,00 768.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 300,00 1300.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 260,00 1260.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Etylalkohol absolútny, p.a. Ústav zoológie SAV 200,00 200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 927,62 927.62 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie Výskumný ústav vodného hospodárstva 250,00 250.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie Výskumný ústav vodného hospodárstva 220,00 220.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Anorganické zlúčeniny, pufre Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 264,54 264.54 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie Výskumný ústav vodného hospodárstva 166,00 166.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 685,00 685.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
37. Chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 195,70 195.7 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 103,00 103.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál a chemikálie pre oxygraf Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 683,00 683.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
38. Chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 382,00 382.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
CHEMIKÁLIE Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 180,00 180.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Metanol a etanol Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 60,00 60.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 254,00 254.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 147,25 147.25 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čisté kovy Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 931,00 931.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Základné organické chemikálie a základné organické rozpúšťadlá Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 34,00 34.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
40. Rôzne organické a anorganické chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 377,33 377.33 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 250,00 250.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 200,00 200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
42. Chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 45,00 45.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie Ústav zoológie SAV 262,00 262.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie do laboratória Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 557,64 557.64 EUR 2018 Tovary Nie 1
Anorganické a organické chemikálie Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 426,00 426.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 275,00 275.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 296,88 296.88 EUR 2018 Tovary Nie 1
44. Chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 190,94 190.94 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie do chemického skladu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 270,00 2270.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
45.Chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 39,20 39.2 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 552,00 552.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 150,30 150.3 EUR 2018 Tovary Nie 1
Základné laboratórne chemikálie Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 430,00 430.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Organické a anorganické chemikálie Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 170,00 170.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Základné anorganické a organické chemikálie Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 148,00 148.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kyselina askorbová p.a. Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 340,00 340.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Základné anorganické a organické chemikálie Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 122,00 122.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kyselina orto-fosforečná Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 30,00 30.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie pre prípravu roztokov v metalografickom laboratóriu Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 277,23 277.23 EUR 2018 Tovary Nie 1
Etylalkohol a Izopropylalkohol Ústav experimentálnej fyziky SAV 57,12 57.12 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie Výskumný ústav vodného hospodárstva 524,00 524.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 700,00 700.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 339,00 339.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemické látky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 300,00 1300.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
50. Chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 226,95 226.95 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie, roztoky a pipetové špičky Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 376,00 376.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 032,00 1032.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 860,00 860.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čisté a rôzne chemické výrobky Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 777,00 777.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie- kyselina chlorovodíková, kyselina chromsírová, hydroxid sodný Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 250,00 250.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kovy Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 944,00 944.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórna chemikália Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 74,00 74.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 305,00 305.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 900,00 900.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 400,00 400.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 40,00 40.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Anorganické zlúčeniny - chlorid galitý, bezvodý Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 319,20 319.2 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 85,20 85.2 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 104,58 104.58 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie pre PAGE elektroforézu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 250,00 250.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
(+)-Sodium L-ascorbát Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 65,00 65.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 669,00 1669.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 2 300,00 2300.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 150,00 150.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie Ústav experimentálnej fyziky SAV 239,00 239.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Bežné chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 144,00 144.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 465,00 1465.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Reagencie Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 435,00 435.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie do laboratória Ústav experimentálnej fyziky SAV 292,87 292.87 EUR 2018 Tovary Nie 1
etylalkohol jemný nedenaturovaný, min. 96%, p.a. Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 73,00 73.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Substancie pre biologický,chemický a molekulovo-biochemický výskum Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 35 062,00 35062.0 EUR 2018 Tovary Nie 2
Laboratórne chemikálie Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 105,00 105.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 267,80 267.8 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kanadský balzam Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 260,00 260.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV 340,00 340.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 900,00 900.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
57. Chemikálie a laboratórny spotrebný materiál Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 230,80 230.8 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie Ústav experimentálnej fyziky SAV 805,00 805.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie Ústav experimentálnej fyziky SAV 480,00 480.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie na molekulárnu analýzu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 3 216,00 3216.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Fluoroglucinol bezvodý a Folin Ciocalteuovo fenolové činidlo Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 259,50 259.5 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 466,00 466.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 695,00 695.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
etylalkohol jemný nedenaturovaný, min. 96%, p.a. Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 73,00 73.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 240,00 240.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 121,20 121.2 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 500,00 1500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 300,00 300.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 165,00 165.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 2 845,00 2845.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 336,00 336.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Etylalkohol Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 320,00 320.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Rôzne chemické výrobky Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 743,45 743.45 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 3 000,00 3000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Anorganické a organické chemikálie - octan meďnatý, zinočnatý, tetraetoxysilan Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 144,30 144.3 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nakúp chemikálii Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 180,00 180.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup chemikálií a chemických výrobkov Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 30 981,26 30981.26 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie a spotrebný materiál Univerzita Komenského v Bratislave 335,21 335.21 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chemikálie Ústav zoológie SAV 230,00 230.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Izopropylalkohol p.a., min 99,7% Chloroform, p.a. Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 45,00 45.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chemikálie Výskumný ústav vodného hospodárstva 95,00 95.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 230,00 230.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Základné chemikálie Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 40,00 40.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chemikálie Výskumný ústav vodného hospodárstva 310,00 310.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chemikálie Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 248,06 248.06 EUR 2019 Tovary Nie 1
Substancie pre biologický,chemický a molekulovo-biochemický výskum Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 70 050,00 70050.0 EUR 2018 Tovary Nie 2
Chemikálie laboratórne a prevádzkové Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 28 010,00 28010.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chemikálie Výskumný ústav vodného hospodárstva 180,00 180.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie a spotrebný materiál Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 645,00 645.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chemikálie Výskumný ústav vodného hospodárstva 140,00 140.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Základné anorganické a organické chemikálie Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 775,40 775.4 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chemikálie, základné anorganické chemikálie Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 380,00 380.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Základné organické chemikálie Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 142,00 142.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Silikagél s oranžovým indikátorom vlhkosti Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 84,00 84.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chemikálie Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 120,00 120.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 250,00 250.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Rôzne chemikálie Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 248,00 248.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chemikálie Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 188,00 1188.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chemikálie Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 790,40 1790.4 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chemikálie pre školské pokusy Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 110,00 110.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chemikálie, Rozpúšťadlá Výskumný ústav vodného hospodárstva 2 059,00 2059.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Etylalkohol nedenaturovaný a Petroléter Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 363,00 363.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórny spotrebný materiál - laboratórne chemikálie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 899,00 899.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Základné anorganické a organické chemikálie Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 4 694,43 4694.43 EUR 2019 Tovary Áno 1
Chemikálie Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 248,00 248.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 257,00 257.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 270,00 270.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chemikálie Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 5 282,92 5282.92 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chemikálie Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 95 631,92 95631.92 EUR 2019 Tovary Áno 1
Chemikálie Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 6 217,51 6217.51 EUR 2019 Tovary Áno 1
Chemikálie na výskum Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 71,00 71.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Polytetrafluoroethylene Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 84,00 84.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chemikálie do chemického skladu Univerzita Komenského v Bratislave 1 730,00 1730.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chemikálie pre laboratória Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 430,00 3430.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Základné organické chemikálie Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 38,00 38.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Základné anorganické chemikálie Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 370,00 370.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórny spotrebný materiál Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 225,00 225.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chemikálie potrebné pre vzdelávací proces a riešenie úloh Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 413,09 413.09 EUR 2019 Tovary Nie 1
Iron boride FeB, Iron Boride Fe2B Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 261,00 261.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 406,00 406.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chemikálie pre výskumné účely Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 352,69 352.69 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dusičnan strieborný, Etylalkohol jemný nedenaturovaný, Celite Hyflo Super Cel, Kyselina octová ľadová, Pemza ganulovaná Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 510,67 510.67 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chlorid ortuťnatý HgCl2 Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 107,00 107.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
CHEMIKÁLIE Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 837,00 837.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chemikálie a spotrebný materiál Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 973,44 973.44 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 340,00 340.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pipety, chemikálie a príslušenstvo Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 600,00 1600.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chemikálie Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 520,00 520.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 90,00 90.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chemikálie Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 009,25 1009.25 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chemikálie Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 883,20 883.2 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 232,00 232.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Glycine, 1kg Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie Slovenskej akadémie vied 55,00 55.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dimetylsulfoxid 99% čistý /pure Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie Slovenskej akadémie vied 25,00 25.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chemikálie Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 618,00 618.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chemikálie Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 51,36 51.36 EUR 2019 Tovary Nie 1
Silikagél s indikátorom vlhkosti, oranžový, CAS č 7631-86-9 Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 840,00 840.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Špeciálne chemikálie na výskum Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 147,17 147.17 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chemikálie Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 180,00 180.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Platina Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 2 425,00 2425.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chemikálie Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 168,00 168.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chemické reagenty a laboratórne pomôcky Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 945,00 945.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 010,00 1010.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Vanád, Irídium Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 1 602,00 1602.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chemikálie a spotrebný materiál Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 527,00 527.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chemikálie - dietyléter Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie Slovenskej akadémie vied 30,00 30.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chemikálie Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 253,14 253.14 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chemikálie pre laboratóriá Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 464,00 464.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie a spotrebný materiál Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 790,60 790.6 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chemikálie Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 204,48 204.48 EUR 2019 Tovary Nie 1
Etylamin, Dihydrát octanu zinočnatého Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 84,56 84.56 EUR 2019 Tovary Nie 1
spotrebný materiál pre molekulárne laboratórium a mikroskopiu, pipetovacie zariadenie Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 615,00 615.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chemikálie Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 716,00 716.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chemikálie Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 271,00 271.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórne pomôcky a príslušenstvo Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 316,00 316.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chemikálie Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 381,64 381.64 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chemikálie potrebné pre vzdelávací proces Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 767,38 767.38 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 376,00 376.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 500,00 500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Formaldehyd 36-38% roztok, 5x 1liter Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie Slovenskej akadémie vied 11,75 11.75 EUR 2019 Tovary Nie 1
β-Nicotinamide adenine dinucleotide 2′-phosphate reduced tetrasodium salt hydrate, 100mg Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie Slovenskej akadémie vied 335,00 335.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Silica SiO2 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 516,00 516.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chemikálie Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 148,58 148.58 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chemikálie, štandardy Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 640,00 640.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 219,70 1219.7 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chemikálie Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 580,00 580.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
chemikálie Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 359,40 359.4 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chemikálie Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 374,00 374.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chemikálie Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 1 779,12 1779.12 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chemikálie Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 427,05 427.05 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 386,00 386.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 154,00 154.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Chemikálie Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 158,00 158.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Rôzne organické chemikálie Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 550,00 550.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 205,00 205.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Chemikálie a laboratórny materiál Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 4 546,32 4546.32 EUR 2020 Tovary Nie 1
Chemikálie a spotrebný materiál Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 600,00 600.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Chemikálie Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 969,50 969.5 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kyselina dusičná Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 840,00 840.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Substancie pre biologický,chemický a molekulovo-biochemický výskum Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 18 834,00 18834.0 EUR 2020 Tovary Nie 2
Chemikálie Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 342,00 1342.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Organické a anorganické chemikálie Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 50,00 50.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Chemikálie pre molekulárnu biológiu Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 177,42 177.42 EUR 2020 Tovary Nie 1
Chemikálie Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 171,00 171.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Sada kalibračných štandardov na zákal Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 106,13 106.13 EUR 2020 Tovary Nie 1
Chemikálie priemyselné Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 4 207,00 4207.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Chemikálie Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 218,00 218.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Chemikálie Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 525,00 525.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Teplomery,hustomery,vlhkomery Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 062,00 1062.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Chemikálie Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 90,00 90.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Chemikálie pre laboratóriá Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 485,31 2485.31 EUR 2020 Tovary Nie 1
Chemikálie Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 300,00 300.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Chemikálie Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 649,97 649.97 EUR 2020 Tovary Nie 1
Irídium Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 1 275,00 1275.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Substancie pre biologický,chemický a molekulovo-biochemický výskum Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 102 723,00 102723.0 EUR 2020 Tovary Nie 2
Laboratórne chemikálie Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 540,00 540.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Chemikálie Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 363,00 363.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 440,00 440.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Substancie pre biologický, chemický a molekulovo- biochemický výskum Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 715 072,00 1715072.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Chemikálie Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 47,76 47.76 EUR 2020 Tovary Nie 1
Chemikálie Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 695,49 695.49 EUR 2020 Tovary Nie 1
Chemikálie Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 557,00 557.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Chemikálie - chémia Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 357,44 1357.44 EUR 2020 Tovary Nie 1
Chemikálie pre laboratória Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 807,00 2807.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Chemikálie Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 384,00 384.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Chemikálie Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 32 570,04 32570.04 EUR 2020 Tovary Áno 1
Rôzne organické chemikálie Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 450,00 450.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 860,00 860.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Chemikálie Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 537,48 537.48 EUR 2020 Tovary Nie 1
Priemyselné chemikálie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 207,00 2207.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Chemikálie pre laboratória Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 541,00 1541.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Chemikálie Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 530,00 1530.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Chémia podľa rozpisu Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 435,00 435.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Chemikálie podľa rozpisu Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 547,00 547.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Substancie pre biologický, chemický a molekulovo- biochemický výskum Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 34 533,00 34533.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Substancie pre biologický,chemický a molekulovo-biochemický výskum Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 43 672,00 43672.0 EUR 2020 Tovary Nie 2
Substancie pre biologický,chemický a molekulovo-biochemický výskum Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 141 132,00 141132.0 EUR 2019 Tovary Nie 2
Substancie pre biologický,chemický a molekulovo-biochemický výskum Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 25 114,00 25114.0 EUR 2019 Tovary Nie 2
Substancie pre biologický,chemický a molekulovo-biochemický výskum Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 65 985,00 65985.0 EUR 2019 Tovary Nie 2
Substancie pre biologický,chemický a molekulovo-biochemický výskum Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 33 104,00 33104.0 EUR 2019 Tovary Nie 2
+421484715018


centralchem@centralchem.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 642 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Jaroslav Murgaš
Adresa:
Lichnerova 33 Senec 90301
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
6. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Jaroslav Murgaš
Adresa:
Lichnerova 33 Senec 90301
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
6. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Mgr. Peter Lupták
Adresa:
Horná 83 Banská Bystrica 97401

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 8.10.2020 do:

StiahniZáznam platný od: 6.06.2017 do: 8.10.2020

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×