Dodávateľ

Západoslovenská distribučná, a.s.

Bratislava
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: Západoslovenská distribučná, a.s.

IČO: 36361518

Adresa: Čulenova 6, Bratislava

Registračné číslo: 2021/10-PO-D9504

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 29. Október 2021

Záznam platný do: 29. Október 2024

Posledná zmena: 27. November 2021


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 35 820 320,00 EUR 3 3
2015 21 296 869,00 EUR 5 5
2016 20 735 000,00 EUR 1 1
2017 20 735 000,00 EUR 1 1
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 85 320,00 EUR 1 1
2015 36 296 868,00 EUR 5 5
2016 20 735 001,00 EUR 2 2
2017 20 735 000,00 EUR 1 1
2018 20 735 000,00 EUR 1 1

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 4 82 940 000,00 82940000.00 EUR
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 2 140 320,00 140320.00 EUR
Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť 2 15 000 001,00 15000001.00 EUR
Mesto Trenčín 1 66 180,00 66180.00 EUR
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. 1 440 688,00 440688.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Nadštandardné pripojenie odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy. Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 85 320,00 85320.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Nadštandardný prístup do distribučnej sústavy a nadštandardná distribúcia elektriny. Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 55 000,00 55000.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Preložka elektroenergetického rozvodného zariadenia na Mládežníckej ulici v Trenčíne Mesto Trenčín 55 134,00 55134.0 EUR 2015 Práce Nie 1
Prístup do distribučnej sústavy a distribúcia elektriny na časti vymedzeného územia západného Slovenska Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť 1,00 1.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Prístup do distribučnej sústavy a distribúcia elektriny na časti vymedzeného územia západného Slovenska Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť 15 000 000,00 15000000.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Zabezpečenie služieb distribúcie elektriny a plynu Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 28 212 000,00 28212000.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Zabezpečenie služieb distribúcie elektriny a plynu Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 28 212 000,00 28212000.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Zabezpečenie obsluhy elektrickej stanice Podunajské Biskupice Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. 440 688,00 440688.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Zabezpečenie služieb distribúcie elektriny a plynu Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 28 212 000,00 28212000.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie služieb distribúcie elektriny a plynu Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 28 212 000,00 28212000.0 EUR 2017 Služby Nie 1http://www.zsdis.sk/Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 1594 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Marian Kapec
Adresa:
Bratislavská 55 Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica 84106
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
13. November 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Miroslav Otočka
Adresa:
Agátová 7C Bratislava - mestská časť Dúbravka 84101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
13. November 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Tomáš Turek Ph.D.
Adresa:
Olšová 282 Letkov 32600
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
13. November 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Mgr. Kristián Takáč
Adresa:
Čulenova 6 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 816 47
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Áno
Záznam od:
16. September 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Jana Somorovská
Adresa:
Čulenova 6 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 816 47
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Áno
Záznam od:
16. September 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Martin Mišík
Adresa:
Gaštanová 4 Ivanka pri Dunaji 90028
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Áno
Záznam od:
12. Február 2020
Záznam do:
16. September 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Mgr. Vladimír Cipciar
Adresa:
Nálepkova 74 Bernolákovo 900 27
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Áno
Záznam od:
12. Február 2020
Záznam do:
16. September 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Mgr. Vladimír Cipciar
Adresa:
Nálepkova 74 Bernolákovo 900 27
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Áno
Záznam od:
13. November 2019
Záznam do:
12. Február 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Martin Mišík
Adresa:
Gaštanová 4 Ivanka pri Dunaji 90028
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Áno
Záznam od:
13. November 2019
Záznam do:
12. Február 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Bc. Marek Varga
Adresa:
Preseľany 393 Preseľany 95612
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
4. Júl 2017
Záznam do:
13. November 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Andrej Juris
Adresa:
Karloveské rameno 6 Bratislava - mestská časť Karlova Ves 84104
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
4. Júl 2017
Záznam do:
13. November 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Martin Mišík
Adresa:
Gaštanová 4 Ivanka pri Dunaji 90028
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Áno
Záznam od:
4. Júl 2017
Záznam do:
13. November 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Mgr. Vladimír Cipciar
Adresa:
Nálepkova 74 Bernolákovo 900 27
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Áno
Záznam od:
29. November 2017
Záznam do:
13. November 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Miroslav Otočka
Adresa:
Agátová 7C Bratislava - mestská časť Dúbravka 84101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
2. Júl 2018
Záznam do:
13. November 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Marian Kapec
Adresa:
Bratislavská 55 Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica 84106
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
4. Júl 2017
Záznam do:
13. November 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Juraj Lipták
Adresa:
Haanova 42 Bratislava - mestská časť Petržalka 85104
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
20. Február 2018
Záznam do:
13. November 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Tomáš Turek Ph.D.
Adresa:
Olšová 282 Letkov 32600
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
4. Júl 2017
Záznam do:
2. Júl 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Karl - Heinz Feldmann
Adresa:
Auf dem Bremmenkamp 41 Duisburg 47199
Krajina:
Nemecká spolková republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
4. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Mgr. Juraj Krajcár
Adresa:
Zlatá Idka 283 Zlatá Idka 04461
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
4. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
André Simon
Adresa:
Fortkamp 4 Bottrop 46238
Krajina:
Nemecká spolková republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
4. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Dr. Patrick Wolff
Adresa:
Cecilienallee 52 Düsseldorf 40474
Krajina:
Nemecká spolková republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
4. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Michal Sen
Adresa:
Bongardstrasse 3 Düsseldorf 40479
Krajina:
Nemecká spolková republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
4. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Marian Rusko
Adresa:
Hochäckerstrasse 2a Deisenhofen 82041
Krajina:
Nemecká spolková republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
4. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing., PhD. Peter Adamec
Adresa:
Tupolevova 7 Bratislava 85101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
4. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Jochen Kley
Adresa:
Havlíčkova 7568/19 Bratislava 81104
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
4. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Dr. Johannes Teyssen
Adresa:
Tiergartenstrasse 18 Düsseldorf 40237
Krajina:
Nemecká spolková republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
4. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Ján Rusnák
Adresa:
Tichá 808/16 Vysoká pri Morave 90066
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
4. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Dr. - Ing. Leonhard Birnbaum
Adresa:
Strümper Berg 18 Meerbusch 40670
Krajina:
Nemecká spolková republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
4. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Dr. Bernhard Reutersberg
Adresa:
Kaiser-Friedrich-Ring 98 Düsseldorf 40547
Krajina:
Nemecká spolková republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
4. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Klaus Schäfer
Adresa:
Roßkopfstrasse 7 Grünwald 82031
Krajina:
Nemecká spolková republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
4. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o.
Adresa:
Vysoká 2/B Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81106
Meno:
Ružička Csekes s. r. o.
Adresa:
Vysoká 2/B Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81106

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 25.11.2020 do:

StiahniZáznam platný od: 16.09.2020 do: 25.11.2020

StiahniZáznam platný od: 12.02.2020 do: 16.09.2020

StiahniZáznam platný od: 13.11.2019 do: 12.02.2020

StiahniZáznam platný od: 2.07.2018 do: 13.11.2019

StiahniZáznam platný od: 20.02.2018 do: 2.07.2018

StiahniZáznam platný od: 29.11.2017 do: 20.02.2018

StiahniZáznam platný od: 4.07.2017 do: 29.11.2017

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×