Dodávateľ

IMUNA PHARM, a.s.

Šarišské Michaľany
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: IMUNA PHARM, a.s.

IČO: 36473685

Adresa: Jarková 269/17, Šarišské Michaľany

Registračné číslo: 2020/7-PO-F3789

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 16. Júl 2020

Záznam platný do: 16. Júl 2023

Posledná zmena: 20. Máj 2022


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 938 260,00 EUR 4 4
2015 15 288 094,00 EUR 6 6
2016 5 136 560,45 EUR 18 18
2017 3 112 637,08 EUR 10 12
2018 2 950 208,60 EUR 4 4
2021 24 143,00 EUR 2 3
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 205 210,00 EUR 3 3
2015 812 738,00 EUR 3 3
2016 17 686 729,45 EUR 21 21
2017 3 170 072,08 EUR 10 12
2018 2 958 234,60 EUR 4 4
2019 2 592 776,00 EUR 1 1
2021 24 143,00 EUR 2 3

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 4 28 650,00 28650.00 EUR
Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky 1 100 880,00 100880.00 EUR
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 1 51 285,00 51285.00 EUR
Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca 1 65 110,00 65110.00 EUR
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 2 91 967,00 91967.00 EUR
Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 5 12 730,80 12730.80 EUR
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 1 60 316,00 60316.00 EUR
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 7 25 701 701,00 25701701.00 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 3 271 249,00 271249.00 EUR
Nemocnice s poliklinikami n.o. 1 14 168,00 14168.00 EUR
Nemocnica Poprad a. s. 1 9 029,00 9029.00 EUR
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 2 70 440,00 70440.00 EUR
NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov 2 112 310,00 112310.00 EUR
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 2 195 139,00 195139.00 EUR
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 6 311 215,71 311215.71 EUR
Detská fakultná nemocnica Košice 5 295 539,72 295539.72 EUR
Národný onkologický ústav 2 57 170,90 57170.90 EUR
Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 1 1 002,00 1002.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Flebogamma DIF 50 mg/ml infúzny roztok sol inf 1x200 ml/10 g (liek. skl.) Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky 91 693,00 91693.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
albumíny NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov 66 143,00 66143.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Infúzne roztoky Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 27 532,00 27532.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny B02BD06 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 733 050,00 733050.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Lieky a liečivá. Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 189 870,00 189870.0 EUR 2015 Tovary Neuvedené 1
Dialyzačné roztoky Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 4 507,00 4507.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Lieky pre potreby Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 1 966 931,00 1966931.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny B02BD06 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 2 007 810,00 2007810.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny B02BD06 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 14 694 220,00 14694220.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny B02BD06 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 414 806,00 414806.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka liekov a liečiv pre potreby Národného onkologického ústavu Národný onkologický ústav 24 717 243,00 24717243.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Lieky a liečivá. Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 965 605,00 1965605.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny B02BD06 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 2 658 237,00 2658237.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Lieky - antitrombotické činidlá a krvná náhrada Nemocnice s poliklinikami n.o. 14 170,00 14170.0 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Kúpa LIEKOV indikačných skupín: č. 1. IMMUNOPREPARÁTA, č. 2. CYTOSTATIKÁ, č. 3. OFTALMOLOGIKÁ, č. 4. ANTIREUMATIKÁ Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 5 642 082,00 5642082.0 EUR 2017 Tovary Neuvedené 3
Lieky ATC skupiny B02BD06 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 2 600 802,00 2600802.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Lieky pre potreby Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 3 853 892,00 3853892.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny č. B05AA01 Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 60 316,00 60316.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Flebogamma alebo ekvivalent účinnej látky s identickým zložením, liekovou formou a silou Detská fakultná nemocnica Košice 13 167,60 13167.6 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lieky - ATC skupina č. : B05AA01 Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 52 640,00 52640.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Albumín Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 28 091,60 28091.6 EUR 2016 Tovary Nie 1
Flebogamma alebo ekvivalent účinnej látky s identickým zložením, liekovou formou a silou Detská fakultná nemocnica Košice 10 175,00 10175.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Krvné náhrady a prečisť. roztoky - albumín 5% Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 1 315,00 1315.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Antineoplastiká a imunomodulačné činidlá - leucocyti dialysatum Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 1 396,00 1396.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Albumin 20% NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov 43 440,00 43440.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lieky Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 1 785,00 1785.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Albumín Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 77 059,20 77059.2 EUR 2016 Tovary Nie 1
Flebogamma 1x200 ml/10 g Detská fakultná nemocnica Košice 12 767,40 12767.4 EUR 2016 Tovary Nie 1
Flebogamma DIF Národný onkologický ústav 27 082,00 27082.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny č. J06BA02 Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 10 973,48 10973.48 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny č. J06BA02 Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 105 614,67 105614.67 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny č. B05AA01 Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 32 971,95 32971.95 EUR 2016 Tovary Nie 1
Krvné deriváty Nemocnica Poprad a. s. 9 910,00 9910.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Normálny ľudský imunoglobulín 5% Detská fakultná nemocnica Košice 85 820,00 85820.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Antineoplastiká a imunomodulačné činidlá - leucocyti dialysatum Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 1 169,70 1169.7 EUR 2017 Tovary Nie 1
Krvné náhrady a prečisť. roztoky - albumín 5% Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 1 880,00 1880.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Albumín Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 49 223,00 49223.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Lieky s účinnou látkou ľudský albumín Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca 65 111,00 65111.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Albumín Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 22 038,00 22038.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Normálny ľudský imunoglobulín 5% Detská fakultná nemocnica Košice 204 868,40 204868.4 EUR 2018 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny J06 - Imunoséra a imunoglobulíny Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 83 467,12 83467.12 EUR 2018 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny B02BD06 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 2 592 776,00 2592776.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Infúzne roztoky Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 178 632,00 178632.0 EUR 2021 Tovary Nie 2
Infúzne roztoky - o Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 83 974,00 83974.0 EUR 2021 Tovary Nie 1

imuna@imuna.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 336 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Ladislav Krajňák
Adresa:
Kopeckého 2372/2e Praha 6 16900
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
18. Marec 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Juraj Kamarás
Adresa:
Holečkova 25A Praha 5 15000
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
18. Marec 2021
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
JUDr. Alena Zadáková
Adresa:
Kováčska 32 Košice - mestská časť Staré Mesto 040 01

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 18.03.2021 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×