Dodávateľ

PHARMA GROUP, a.s.

Veľké Leváre
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: PHARMA GROUP, a.s.

IČO: 31320911

Adresa: SNP 150, Veľké Leváre

Registračné číslo: 2020/2-PO-F2360

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 25. Február 2020

Záznam platný do: 25. Február 2023

Posledná zmena: 20. Február 2021


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 3 786 360,00 EUR 11 11
2015 5 389 871,00 EUR 17 27
2016 19 026 587,36 EUR 11 11
2017 3 743 515,17 EUR 16 26
2018 747 012,83 EUR 15 16
2019 4 094 344,33 EUR 12 13
2020 2 405 551,67 EUR 8 9
2021 755 227,00 EUR 7 7
2022 1 150 495,00 EUR 3 3
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 3 774 990,00 EUR 9 9
2015 4 960 847,00 EUR 12 15
2016 19 277 851,36 EUR 14 17
2017 3 885 529,17 EUR 18 31
2018 563 275,83 EUR 15 17
2019 4 325 197,33 EUR 14 15
2020 2 405 551,67 EUR 8 9
2021 755 227,00 EUR 7 7
2022 1 150 495,00 EUR 3 3

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 22 27 778 702,02 27778702.02 EUR
Mesto Považská Bystrica 1 36 600,00 36600.00 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 3 054 000,00 3054000.00 EUR
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 2 148 283,00 148283.00 EUR
Fakultná nemocnica Trnava 1 4 852,80 4852.80 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 2 392,00 392.00 EUR
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 50 6 538 049,00 6538049.00 EUR
Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 4 2 514 632,00 2514632.00 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 31 929 611,31 929611.31 EUR
Fakultná nemocnica Trenčín 2 13 477,73 13477.73 EUR
Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca 2 12 183,00 12183.00 EUR
PURUS, spol. s r.o. 1 18 500,00 18500.00 EUR
Občianske združenie Odyseus 3 15 881,50 15881.50 EUR
Nemocnica s poliklinikou Štefana Kukuru Michalovce, a.s. 1 33 800,00 33800.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Zariadenie na farmakomechanickú trombektómiu Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 100 000,00 100000.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Jednorazové plienky a Výrobky z papiera pre nemocničné účely Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 81 713,00 81713.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Papierové sterilizačné vrecká Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 57 317,00 57317.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Rotablátor Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 42 000,00 42000.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Špeciálny materiál kompatibilný s prístrojmi ACUSON SEQUOIA Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 68 750,00 68750.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Endomyokardiálne bioptómy Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 191 360,00 191360.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Automatický lis pre spracovanie krvi Mesto Považská Bystrica 30 500,00 30500.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Softvér pre plánovanie transkatétrovej implatnácie aortálnej a mitrálnej chlopne. Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 29 490,00 29490.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Vaky na odber a spracovanie celej krvi Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 60 000,00 60000.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu. Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 1 058 301,00 1058301.0 EUR 2015 Tovary Nie 2
Špeciálny zdravotnícky materiál so zameraním na perkutánny embolizačný materiál vrátane príslušenstva. Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 22 258 589,00 22258589.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu. Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 1 110 196,00 1110196.0 EUR 2015 Tovary Nie 2
Zdravotnícke zariadenia a vybavenie PURUS, spol. s r.o. 639 745,00 639745.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Katétre pre intravaskulárnu sonografiu Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 15 637,00 15637.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu. Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 1 318 539,00 1318539.0 EUR 2015 Tovary Nie 2
Špeciálny zdravotnícky materiál so zameraním na periférne vaskulárne intervencie. Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 12 663 592,00 12663592.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 1 293 569,00 1293569.0 EUR 2015 Tovary Neuvedené 2
Mobilné RTG C-rameno Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 301 120,00 301120.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Katétre pre intravaskulárnu sonografiu Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 37 078,00 37078.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Chirurgický šijací materiál Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 1 947 781,00 1947781.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 37 210 255,00 37210255.0 EUR 2015 Tovary Nie 2
Špeciálny zdravotnícky materiál pre pracovisko intervenčnej rádiológie. Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 16 911 173,00 16911173.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Špeciálny zdravotnícky materiál pre invazívnu diagnostickú a intervenčnú elektrofyziológiu Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 28 880 449,00 28880449.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 1 247 683,00 1247683.0 EUR 2015 Tovary Neuvedené 2
Jadrový magnetický rezonančný tomograf pre kardiologický výskum. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 2 591 666,00 2591666.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Katétre pre intravaskulárnu sonografiu Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 367 315,00 367315.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 1 035 110,00 1035110.0 EUR 2015 Tovary Neuvedené 2
Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 851 394,00 851394.0 EUR 2015 Tovary Neuvedené 2
Intrakoronárne stenty Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 3 865 423,00 3865423.0 EUR 2017 Tovary Neuvedené 2
Umelé kĺby Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 4 362 242,00 4362242.0 EUR 2017 Tovary Neuvedené 6
Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 749 660,00 749660.0 EUR 2015 Tovary Neuvedené 2
Umelé kĺby Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 58 053,00 58053.0 EUR 2017 Tovary Nie 2
Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu so zreteľom na transkatétrovú liečbu štrukturálnych chýb srdca vrátane príslušenstva Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 5 996 198,00 5996198.0 EUR 2017 Tovary Nie 3
Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 816 272,00 816272.0 EUR 2015 Tovary Nie 2
Umelé kĺby Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 132 595,00 132595.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Umelé kĺby Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 172 982,00 172982.0 EUR 2017 Tovary Nie 2
Špeciálny zdravotnícky materiál pre detskú intervenčnú kardiológiu Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 1 443 146,00 1443146.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú angiológiu so zreteľom na endovaskulárnu liečbu karotíd Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 875 971,00 875971.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Umelé kĺby Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 162 488,00 162488.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Spotrebný zdravotnícky materiál a špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú angiológiu Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 17 524 300,00 17524300.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Umelé kĺby Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 187 979,00 187979.0 EUR 2018 Tovary Nie 2
Katétre pre meranie významnosti stenóz na koronárnych cievach Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 573 873,00 573873.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Sterilizačný materiál Fakultná nemocnica Trnava 5 823,72 5823.72 EUR 2016 Tovary Nie 1
IR teplomer Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 020,00 1020.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mechanicky expandovateľná transkatétrová náhrada aortálnej chlopne pripojená k zavádzaciemu systému Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 160 000,00 160000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kalibrácia a BTK injekčných a infúznych púmp TERUMO Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 265,00 1265.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Katétre pre intravaskulárnu sonografiu s príslušenstvom Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 115 667,00 115667.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
jednorazová inzulínová striekačka s integrovanou, zalamovacou ihlou 1 ml/100 IU Občianske združenie Odyseus 1 108,80 1108.8 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náplasti Fakultná nemocnica Trenčín 7 550,00 7550.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kalibrácia a BTK injekčných a infúznych púmp TERUMO Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 670,00 1670.0 EUR 2016 Služby Nie 1
jednorazová inzulínová striekačka s integrovanou, zalamovacou ihlou 1 ml/100 IU Občianske združenie Odyseus 12 608,40 12608.4 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mechanicky expandovateľná transkatétrová náhrada aortálnej chlopne pripojená k zavádzaciemu systému Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 208 073,10 208073.1 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kalibrácia a BTK injekčných a infúznych púmp TERUMO Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 420,00 1420.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Kalibrácia a BTK injekčných a infúznych púmp TERUMO Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 090,00 1090.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Náplasti Fakultná nemocnica Trenčín 6 800,00 6800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Špeciálny zdravotnícky materiál pre invazívnu diagnostickú a intervenčnú elektrofyziológiu Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 208 112,10 208112.1 EUR 2017 Tovary Nie 1
jednorazová inzulínová striekačka s integrovanou, zalamovacou ihlou 1 ml/100 IU Občianske združenie Odyseus 9 130,80 9130.8 EUR 2017 Tovary Nie 1
Špeciálny zdravotnícky materiál k prístroju Rotablator System Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 18 550,00 18550.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ochranné RTG oblečenie Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 9 666,00 9666.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kalibrácia a BTK injekčných a infúznych púmp TERUMO Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 3 410,00 3410.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Kalibrácia a BTK injekčných a infúznych púmp TERUMO Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 650,00 1650.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Ochranné RTG oblečenie Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 17 895,00 17895.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
ŠZM - krvné vaky, vrátane prenájmu kompatibilnej zatavovačky hadičiek odberových vakov Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 136 290,00 136290.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Umelé kĺby Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 95 433,00 95433.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kalibrácia a BTK injekčných a infúznych púmp TERUMO Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 210,00 1210.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Spotrebný zdravotnícky materiál a špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú angiológiu Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 106 968,00 106968.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Spotrebný zdravotnícky materiál a špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú angiológiu Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 81 491,00 81491.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Indikátorové štítky a plomby Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 14 752,80 14752.8 EUR 2018 Tovary Nie 1
Spotrebný zdravotnícky materiál a špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú angiológiu Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 226 548,00 226548.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Umelé kĺby Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 142 706,00 142706.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kalibrácia a BTK injekčných a infúznych púmp TERUMO Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 2 550,00 2550.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Ochranné RTG oblečenie Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 14 445,00 14445.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Špeciálny zdravotnícky materiál so zameraním na balónexpandovateľné stentgrafty a stenty pre perkutánne rádiologické intervencie vrátane príslušenstva Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 611 104,00 611104.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kalibrácia a BTK injekčných a infúznych púmp TERUMO Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 2 310,00 2310.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Prístrojová technika pre NsP, n.o. Revúca Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca 147 072,00 147072.0 EUR 2019 Tovary Nie 2
Spotrebný zdravotnícky materiál a špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú angiológiu Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 38 418,00 38418.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Spotrebný a špeciálny zdravotnícky materiál pre invazívnu diagnostickú a intervenčnú elektrofyziológiu Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 17 009 003,00 17009003.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Spotrebný zdravotnícky materiál a špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú angiológiu Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 36 686,00 36686.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Spotrebný zdravotnícky materiál a špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú angiológiu Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 14 947,00 14947.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Špeciálny zdravotnícky materiál pre nekoronárne, vaskulárne, diagnostické a terapeutické rádiologické intervencie Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 12 416 363,00 12416363.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 27 649 121,00 27649121.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Samoexpandovateľná (nitinol) aortálna bioprotéza pre transkatétrovú implantáciu transfemorálnou a transapikálnou cestou, supra-anulárna Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 218 636,34 218636.34 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kalibrácia a BTK injekčných a infúznych púmp TERUMO Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 540,00 1540.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Špeciálny zdravotnícky materiál pre invazívnu diagnostickú a intervenčnú rádiológiu Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 21 239 580,00 21239580.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Spotrebný zdravotnícky materiál a špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú angiológiu Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 18 879,00 18879.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Spotrebný zdravotnícky materiál a špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú angiológiu Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 47 572,00 47572.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Intrakoronárne stenty Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 395 454,00 395454.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Spotrebný zdravotnícky materiál a špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú angiológiu Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 50 392,00 50392.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu so zreteľom na vodiace katétre a katétre pre sondovanie koronárnych artérií Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 560 989,00 560989.0 EUR 2020 Tovary Nie 2
Spotrebný zdravotnícky materiál a špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú angiológiu Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 23 574,00 23574.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Spotrebný zdravotnícky materiál a špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú angiológiu Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 32 049,00 32049.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Spotrebný zdravotnícky materiál a špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú angiológiu Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 15 732,00 15732.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky pred ionizujúcim žiarením Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 41 145,00 41145.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Špeciálny zdravotnícky materiál pre výkony zamerané na intervenčnú kardioílógiu Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 2 364 942,00 2364942.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Spotrebný zdravotnícky materiál a špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú angiológiu Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 39 023,00 39023.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Spotrebný zdravotnícky materiál a špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú angiológiu Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 133 161,00 133161.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 258 852,00 258852.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Špeciálny zdravotnícky materiál orientovaný na diagnostickú, intervenčnú kardiológiu a rádiológiu a na abláciu v endovaskulárnej oblasti a termosenzorovú abláciu pre výkony v elektrofyziológii Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 1 942 294,00 1942294.0 EUR 2022 Tovary Nie 1
Rádiologické a základné medicínske zariadenia Nemocnica s poliklinikou Štefana Kukuru Michalovce, a.s. 247 097,00 247097.0 EUR 2022 Tovary Áno 1
Spotrebný zdravotnícky materiál a špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú angiológiu Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 18 879,00 18879.0 EUR 2022 Tovary Nie 1
+421252496741


pharma@pharmagroup.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 254 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Anna Dúbravčíková
Adresa:
Ivana Bukovčana 13 Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves 841 08
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
5. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Tatiana Tomašovičová
Adresa:
Nejedlého 20 Bratislava - mestská časť Dúbravka 84102
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
12. Apríl 2022
Viac údajov:
RPVS

Meno:
MUDr. Peter Kočalka
Adresa:
Jadranská 35 Bratislava - mestská časť Dúbravka 841 01
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
5. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Sylvia Kočalková
Adresa:
Jandranská 35 Bratislava - mestská časť Dúbravka 841 01
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
5. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Tatiana Tomašovičová
Adresa:
Nejedlého 20 Bratislava - mestská časť Dúbravka 84102
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
2. Marec 2021
Záznam do:
12. Apríl 2022
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Róbert Hrabinský
Adresa:
Smaragdova 2 Bratislava - mestská časť Petržalka 851 10
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
5. Jún 2017
Záznam do:
2. Marec 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
JUDr. Tomáš Kozovský
Adresa:
Björnsonova Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 05
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
5. Jún 2017
Záznam do:
2. Marec 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
MUDr. Martina Kozovská
Adresa:
Svätovojtešská Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 03
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
5. Jún 2017
Záznam do:
2. Marec 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
MUDr. Martina Kozovská
Adresa:
Svätovojtešská Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 03
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
5. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Peter Vojs
Adresa:
Arnutovce 44 Arnutovce 05313
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
5. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
MUDr. Peter Kočalka
Adresa:
Jadranská 35 Bratislava - mestská časť Dúbravka 841 01
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
5. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
JUDr. Tomáš Kozovský
Adresa:
Björnsonova 8 Bratislava 81105
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
5. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Sylvia Kočalková
Adresa:
Jandranská 35 Bratislava - mestská časť Dúbravka 841 01
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
5. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Mgr. Peter Mešenec
Adresa:
Prievozská 39 Bratislava - mestská časť Ružinov 82109
Meno:
BUKNA, advokátska kancelária, s.r.o.
Adresa:
Jánoškova Dolný Kubín 026 01

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 12.04.2022 do:

StiahniZáznam platný od: 2.03.2021 do: 12.04.2022

StiahniZáznam platný od: 17.01.2019 do: 2.03.2021

StiahniZáznam platný od: 5.06.2017 do: 17.01.2019

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia
Mechanicky expandovateľná aortálna bioprotéza 34 306,00 EUR Tovary Dátum neuvedený Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. PHARMA GROUP, a.s.
Modulátor prietoku viacvrstvový na liečbu aortálnych a periférnych aneuryziem 40 243,00 EUR Tovary 10. Máj 2016 Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. PHARMA GROUP, a.s.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×