Dodávateľ

elfa, s.r.o.

Košice
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: elfa, s.r.o.

IČO: 31648410

Adresa: Park Komenského 7, Košice

Registračné číslo: 2020/8-PO-E5937

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 3. August 2020

Záznam platný do: 3. August 2023

Posledná zmena: 4. August 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 1 314 552,00 EUR 4 5
2015 22 206 932,00 EUR 5 7
2016 245 049,00 EUR 22 22
2017 10 205 702,10 EUR 41 41
2018 1 579 976,77 EUR 19 19
2020 8 226 971,00 EUR 5 10
2021 629,78 EUR 6 6
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 1 314 552,00 EUR 4 5
2015 22 206 932,00 EUR 5 7
2016 243 594,00 EUR 21 21
2017 4 095 074,10 EUR 27 27
2018 5 305 403,77 EUR 25 25
2019 924 421,00 EUR 4 4
2020 8 496 799,00 EUR 5 6
2021 1 193 036,78 EUR 11 15

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 6 7 829,98 7829.98 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 14 252 121,50 252121.50 EUR
Technická univerzita v Košiciach 61 43 335 084,20 43335084.20 EUR
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 5 680,61 680.61 EUR
Ekonomická univerzita v Bratislave 1 829,99 829.99 EUR
Ústav experimentálnej fyziky SAV 14 3 969,07 3969.07 EUR
DÚHA, a.s. 1 177 600,00 177600.00 EUR
Centrum spoločenských a psychologických vied SAV 1 354,17 354.17 EUR
Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 5 861,47 861.47 EUR
Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied 1 319,99 319.99 EUR
Stredná odborná škola lesnícka 1 161,67 161.67 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Konferencie a workshopy UVP TECHNICOM Technická univerzita v Košiciach 57 500,00 57500.0 EUR 2014 Služby Áno 1
IKT zariadenia a software DÚHA, a.s. 150 000,00 150000.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Servis výpočtovej, reprografickej, dátovej a audiovizuálnej techniky, vzduchotechniky a prístrojového vybavenia pre TUKE Technická univerzita v Košiciach 529 560,00 529560.0 EUR 2015 Služby Nie 1
IKT, softvér vrátane inštalácie a súvisiacich služieb v rámci projektu TECHNICOM Technická univerzita v Košiciach 13 240 000,00 13240000.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Dodávka výpočtovej techniky, prezentačnej techniky a príslušenstva Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 35 708,00 35708.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Výskum modulov pre inteligentné robotické systémy Technická univerzita v Košiciach 443 000,00 443000.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Tonery Technická univerzita v Košiciach 801 970,00 801970.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Zariadenia a didaktické prostriedky Technická univerzita v Košiciach 67 868,00 67868.0 EUR 2014 Tovary Nie 2
Meracie, laboratórne prístroje a zariadenia vrátane súvisiaceho materiálu pre výskum a vývoj v rámci projektu TECHNICOM Technická univerzita v Košiciach 9 095 002,00 9095002.0 EUR 2015 Tovary Áno 3
Dodávka výpočtovej techniky, prezentačnej techniky a príslušenstva Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 600 000,00 600000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Informačno - komunikačné technológie a súvisiace služby pre Technickú univerzitu v Košiciach – INFRA 5 Technická univerzita v Košiciach 1 079 772,00 1079772.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Dodávka výpočtovej techniky, prezentačnej techniky a príslušenstva Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 36 250,00 36250.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Dodávka výpočtovej techniky, prezentačnej techniky a príslušenstva Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 124 604,00 124604.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Informačno komunikačné technológie - výpočtová, reprografická technika, sieťové komponenty, periférie a súvisiaci softvér pre Technickú univerzitu v Košiciach Technická univerzita v Košiciach 3 083 333,00 3083333.0 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Prístroje pre výskum a vývoj pre projekt TECHNICOM Technická univerzita v Košiciach 528 080,00 528080.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Rozširenie systémovej podpory, servisných služieb a dátovej konektivity pre projekt UVP Technicom Technická univerzita v Košiciach 125 950,00 125950.0 EUR 2017 Služby Áno 1
Dodávka výpočtovej techniky, prezentačnej techniky a príslušenstva Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 99 596,00 99596.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Model prototypu inteligentnej adaptívnej membránovej sústavy Technická univerzita v Košiciach 280 416,00 280416.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka výpočtovej techniky, prezentačnej techniky a príslušenstva Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 102 215,00 102215.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka výpočtovej techniky, prezentačnej techniky a príslušenstva Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 134 609,00 134609.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Informačno komunikačné technológie - výpočtová, reprografická technika, sieťové komponenty, periférie a súvisiaci softvér pre Technickú univerzitu v Košiciach Technická univerzita v Košiciach 3 083 333,00 3083333.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Informačno komunikačné technológie - výpočtová, reprografická technika, sieťové komponenty, periférie a súvisiaci softvér pre Technickú univerzitu v Košiciach Technická univerzita v Košiciach od 0,00 do 0,00 0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Informačno komunikačné technológie - výpočtová, reprografická technika, sieťové komponenty, periférie a súvisiaci softvér pre Technickú univerzitu v Košiciach Technická univerzita v Košiciach 122 806,00 122806.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka výpočtovej techniky, prezentačnej techniky a príslušenstva Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 29 845,00 29845.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórny a kancelársky nábytok, vstavané spotrebiče , interiérové a kancelárske doplnky, elektrické a informačno-komunikačné krabice vrátane dodávky a inštalácie Technická univerzita v Košiciach 991 600,00 991600.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Informačno komunikačné technológie - výpočtová, reprografická technika, sieťové komponenty, periférie a súvisiaci softvér pre Technickú univerzitu v Košiciach Technická univerzita v Košiciach 166 374,00 166374.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup použitého zariadenia c.p. bourg BB3002 Hotmelt Technická univerzita v Košiciach 26 664,00 26664.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 3 600,00 3600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 200,00 5200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Jednosmerné motory s prevodovkou a s regulatormi Technická univerzita v Košiciach 1 810,00 1810.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kobaltchrómová náplň do 3D tlačiarne Technická univerzita v Košiciach 3 078,24 3078.24 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kobaltchrómová náplň do 3D tlačiarne Technická univerzita v Košiciach 3 078,24 3078.24 EUR 2016 Tovary Nie 1
Videokamera Sony FDR-AX53 – 4K + taška na kameru SONY LCS-U21 Technická univerzita v Košiciach 1 095,00 1095.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórne prístroje a zariadenia (planžety, filtre, platne, tesnenia) Technická univerzita v Košiciach 4 501,20 4501.2 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektronický spotrebný materiál Technická univerzita v Košiciach 846,00 846.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vysokopresný sínusový stôl CSP612 Technická univerzita v Košiciach 1 100,00 1100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hydroxyapatitové vzorky Technická univerzita v Košiciach 26 200,00 26200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektrické autíčko Ford Ranger Wildtrak Luxury Technická univerzita v Košiciach 320,00 320.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Softvérový balík Eltechs ExaGear Desktop pre ovládanie Raspberry Pi 3 Model B Technická univerzita v Košiciach 110,00 110.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vzorky cervikálnych implantátov z materiálu PEEK Technická univerzita v Košiciach 350,00 350.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka tlačiarní Ekonomická univerzita v Bratislave 996,00 996.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Knihy pre deti vekovej kategórie 0-15 rokov Technická univerzita v Košiciach 1 216,00 1216.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Analyzátor Spectran NF-5030 Technická univerzita v Košiciach 3 050,00 3050.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Trysky, tesnenia Technická univerzita v Košiciach 1 216,20 1216.2 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kobaltchrómová náplň do 3D tlačiarne Technická univerzita v Košiciach 3 070,80 3070.8 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tesnenia a trysky do 3D tlačiarne Technická univerzita v Košiciach 2 030,26 2030.26 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dátové úložisko Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 157,00 157.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Externý HDD - WD Elements Portable 2.5", 2TB, USB 3.0 Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 83,00 83.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
HDD 24/7 Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 300,00 300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Skener Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 77,00 77.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
PC zostava, USB kľúč Ústav experimentálnej fyziky SAV 906,50 906.5 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup licencií serverového operačného systému Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 309,96 309.96 EUR 2017 Tovary Nie 1
Príslušenstvo k PC Ústav experimentálnej fyziky SAV 263,23 263.23 EUR 2017 Tovary Nie 1
komponenty k pc Ústav experimentálnej fyziky SAV 647,02 647.02 EUR 2017 Tovary Nie 1
Multifunkčné zariadenie, tonery Ústav experimentálnej fyziky SAV 218,46 218.46 EUR 2017 Tovary Nie 1
256 GB SSD, rozhranie SATA III, desktop kit (samotný disk, montážny rámček do 3,5" slotu PC skrine, prepojovací kábel, klonovací softvér);PCIe karta so 4x RS232 portami Ústav experimentálnej fyziky SAV 170,00 170.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Farebná laserová tlačiareň Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 130,00 130.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čítačka elektronických kníh, USB flash disk Ústav experimentálnej fyziky SAV 332,00 332.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonery Samsung MLT-D 1042S alebo ekvivalent, HP Q 2612 alebo ekvivalent, HP CF 283A alebo ekvivalent Stredná odborná škola lesnícka 200,00 200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Externý disk 2.5'', 1TB Ústav experimentálnej fyziky SAV 53,20 53.2 EUR 2017 Tovary Nie 1
24'' Monitor Full HD, DVI, D-Sub, HDMI Ústav experimentálnej fyziky SAV 112,00 112.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup kníh Technická univerzita v Košiciach 64 460,36 64460.36 EUR 2017 Tovary Áno 1
Laserová multifunkčná tlačiareň Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied 438,00 438.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Odpojiteľný počítač Centrum spoločenských a psychologických vied SAV 425,64 425.64 EUR 2017 Tovary Nie 1
Monitor Ústav experimentálnej fyziky SAV 351,80 351.8 EUR 2018 Tovary Nie 1
Štatistický softvér Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 23 640,00 23640.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stolný počítač All-in-One Ústav experimentálnej fyziky SAV 1 653,00 1653.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup odbornej literatúry Technická univerzita v Košiciach 74 358,22 74358.22 EUR 2018 Tovary Áno 1
Laserová tlačiareň – multifunkčná, A4 tlačiareň, skener, kopírka Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 509,40 509.4 EUR 2018 Tovary Nie 1
Predĺženie licencií softvéru na zálohu dát Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 6 000,00 6000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Predĺženie licencií pre softvér Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 12 600,00 12600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Knihy Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 340,00 340.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Monitor Ústav experimentálnej fyziky SAV 183,64 183.64 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery pre potreby TUKE Technická univerzita v Košiciach 740 000,00 740000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Multifunkčné zariadenie HP LaserJet Pro M227fdn MFP Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 492,00 492.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka výpočtovej techniky a príslušenstva Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 11 567,00 11567.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
PC myš TRACER FLIPPER, Externý HDD, Kábel HAMA, PC myš HAMA, disk SAMSUNG Ústav experimentálnej fyziky SAV 236,31 236.31 EUR 2018 Tovary Nie 1
Informačno komunikačné technológie - výpočtová, reprografická technika, sieťové komponenty, periférie a súvisiaci softvér pre Technickú univerzitu v Košiciach Technická univerzita v Košiciach 167 578,00 167578.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Servis výpočtovej, reprografickej, laboratórnej, dátovej a audiovizuálnej techniky, vzduchotechniky a prístrojového vybavenia pre Technickú univerzitu v Košiciach Technická univerzita v Košiciach 677 870,00 677870.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Chladič pre procesor Ústav experimentálnej fyziky SAV 68,50 68.5 EUR 2018 Tovary Nie 1
Flash disk USB, počítačová myš Ústav experimentálnej fyziky SAV 160,00 160.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka výpočtovej techniky a príslušenstva Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 2 750,00 2750.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Informačno komunikačné technológie - výpočtová, reprografická technika, sieťové komponenty, periférie a súvisiaci softvér pre Technickú univerzitu v Košiciach Technická univerzita v Košiciach 286 935,00 286935.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Informačno komunikačné technológie - výpočtová, reprografická technika, sieťové komponenty, periférie a súvisiaci softvér pre Technickú univerzitu v Košiciach Technická univerzita v Košiciach 60 124,00 60124.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Informačno komunikačné technológie - výpočtová, reprografická technika, sieťové komponenty, periférie a súvisiaci softvér pre Technickú univerzitu v Košiciach Technická univerzita v Košiciach 421 235,00 421235.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Informačno komunikačné technológie - výpočtová, reprografická technika, sieťové komponenty, periférie a súvisiaci softvér pre Technickú univerzitu v Košiciach Technická univerzita v Košiciach 156 127,00 156127.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Informačno komunikačné technológie - výpočtová, reprografická technika, sieťové komponenty, periférie a súvisiaci softvér pre Technickú univerzitu v Košiciach Technická univerzita v Košiciach 365 104,00 365104.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Informačno komunikačné technológie - výpočtová, reprografická technika, sieťové komponenty, periférie a súvisiaci softvér pre Technickú univerzitu v Košiciach Technická univerzita v Košiciach 204 613,00 204613.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Informačno komunikačné technológie - výpočtová, reprografická technika, sieťové komponenty, periférie a súvisiaci softvér pre Technickú univerzitu v Košiciach Technická univerzita v Košiciach 133 389,00 133389.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Informačno komunikačné technológie - výpočtová, reprografická technika, sieťové komponenty, periférie a súvisiaci softvér pre Technickú univerzitu v Košiciach Technická univerzita v Košiciach 433 060,00 433060.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Informačno-komunikačné technológie, softvér, licencie a systémová podpora pre TUKE Technická univerzita v Košiciach 7 360 633,00 7360633.0 EUR 2020 Tovary Nie 2
Informačno komunikačné technológie - výpočtová, reprografická technika, sieťové komponenty, periférie a súvisiaci softvér pre Technickú univerzitu v Košiciach Technická univerzita v Košiciach 326 069,00 326069.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Informačno-komunikačné technológie, softvér, licencie a systémová podpora pre TUKE Technická univerzita v Košiciach 134 258,00 134258.0 EUR 2020 Tovary Nie 2
Elektronika Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 381,00 381.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Softvér Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 131,34 131.34 EUR 2021 Tovary Nie 1
Batéria do notebooku Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 35,06 35.06 EUR 2021 Tovary Nie 1
Batéria do notebooku Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 96,74 96.74 EUR 2021 Tovary Nie 1
Informačno-komunikačné technológie, softvér, licencie a systémová podpora pre TUKE Technická univerzita v Košiciach 182 417,00 182417.0 EUR 2020 Tovary Nie 2
Hard disk Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 103,00 103.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Hard disk Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 102,00 102.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Informačno-komunikačné technológie, softvér, licencie a systémová podpora pre TUKE Technická univerzita v Košiciach 248 608,00 248608.0 EUR 2020 Tovary Nie 2
Informačno-komunikačné technológie, softvér, licencie a systémová podpora pre TUKE Technická univerzita v Košiciach 301 056,00 301056.0 EUR 2020 Tovary Nie 2

cuntalova@elfa.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 244 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Marián Bučko CSc.
Adresa:
Fatranská 2C Košice 04011
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
13. Marec 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing.CSc. Marián Bučko
Adresa:
Zombova 23 Košice 04023
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
13. Marec 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
ILLEŠ, advokátska kancelária s.r.o.
Adresa:
Floriánska 19 Košice - mestská časť Staré Mesto 040 01
Meno:
Winton s. r. o.
Adresa:
Mostová 2 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81102
Meno:
Winton s. r. o.
Adresa:
Dunajská 48 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81108

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 24.04.2020 do:

StiahniZáznam platný od: 6.11.2017 do: 24.04.2020

StiahniZáznam platný od: 13.03.2017 do: 6.11.2017

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×