Obstarávanie

Meracie, laboratórne prístroje a zariadenia vrátane súvisiaceho materiálu pre výskum a vývoj v rámci projektu TECHNICOM


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Technická univerzita v Košiciach
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
9 095 002,00
Konečná suma(Bez DPH):
7 579 168,33
Zaplatené:
83.33%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
31730000-2
Elektronická aukcia:
Áno
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
5

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Najnižšia cena

Opis obstarávania

Meracie, laboratórne prístroje, stroje a zariadenia vrátane prototypov, súvisiacich služieb a materiálu pre Vedu a Výskum v rámci projektu Technicom obsahujúce meracie zariadenia, laboratórne vybavenie, automatizačné a robotické prístroje, regulačné prístroje vrátane čidiel, snímačov a meracieho softvéru prípadne riadiacich prvkov; špecializované obrábacie stroje, ohýbacie stroje, lisy a trhacie stroje, mostové žeriavy, CNC frézy a vývoj špecializovaných prístrojov vo forme prototypov ( zahŕňajúce meracie a laboratórne prístroje, osciloskopy, voltmetre, analyzátory, pH metre, kalorimetre, vlhkomery, mikroskopy, zariadenia na meranie šumu, zdroje a generátory napätia, tepelne čerpadlá, slnečné fotoelektrické moduly, fotografické prístroje, audiometre, telemetrické prístroje - platí pre časť 1, hydraulický lis, vyrezávacie nožnice, trhací stroj do 20kN, zváracie pracovisko, stanice CNC - sústruženie/frézovanie/laserové rezanie, zámočnícke pracovisko, mostový žeriav - platí pre časť 2 a prototyp tepelného agregátu pre karbonizáciu uhlíkonosných surovín, výrobu profesionálnych dosiek plošných spojov, špecializované služby a materiál pre vývoj funkčného vzoru zariadenie pre pretavovanie v parách - platí pre časť 3 )

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
elfa, s.r.o. 3 4 709 115,00 20% EUR 21. Máj 2015 70199
elfa, s.r.o. 3 961 974,00 20% EUR 21. Máj 2015 70200
elfa, s.r.o. 3 1 508 911,00 20% EUR 21. Máj 2015 70201
AutoCont SK a.s. 3 1 180 002,00 20% EUR 21. Máj 2015 70202
AutoCont SK a.s. 2 735 000,00 20% EUR 21. Máj 2015 70203

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 27. Máj 2015 27. Máj 2015 []
Ponuky uchádzačov Kvant spol. s r.o. 26. Máj 2015 26. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/501280/content/373360/download","filename":"Ponuka KRITÉRIÁ KVANT.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica 21. Október 2015 21. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/501250/content/373227/download","filename":"Aukcia časť 1.pdf"}]
Odkaz na oznámenie Odkaz na oznámenie 22. Január 2016 22. Január 2016 []
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 27. Máj 2015 27. Máj 2015 []
Súťažné podklady Súťažné podklady 4. November 2014 4. November 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/501190/content/373103/download","filename":"SP-TECHNICOM PRÍSTROJE.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/501190/content/373104/download","filename":"Špecifikácia.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Informácia podľa § 44, ods. 2 ZVO 12. Február 2015 12. Február 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/501271/content/373256/download","filename":"formular § 44.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 4. November 2014 4. November 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/501223/content/373204/download","filename":"Zmluvy časť 1 ( Zmluva 1 - 3 ).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/501223/content/373205/download","filename":"Zmluva časť 2 a 3.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 4. November 2014 4. November 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/501265/content/373247/download","filename":"Detailná špecifikácia 3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/501265/content/373248/download","filename":"Detailná špecifikácia 4.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 4. November 2014 4. November 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/501268/content/373252/download","filename":"Detailná špecifikácia 5.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 7. December 2015 7. December 2015 []
Zmluva Zmluva 27. Máj 2015 27. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/501208/content/373146/download","filename":"ZoD Technicom časť 1 TUKE Zmluva 1.pdf"}]
Zmluva Zmluva 27. Máj 2015 27. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/501214/content/373165/download","filename":"ZoD Technicom časť 1 UNIPO Zmluva 3.pdf"}]
Zmluva Zmluva 27. Máj 2015 27. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/501211/content/373148/download","filename":"ZoD Technicom časť 1 UPJŠ Zmluva 2.pdf"}]
Zmluva Zmluva 27. Máj 2015 27. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/501220/content/373196/download","filename":"ZoD Technicom časť 3 TUKE.pdf"}]
Zmluva Zmluva 7. December 2015 7. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/501253/content/373233/download","filename":"D1 časť 3 TUKE.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 27. Máj 2015 27. Máj 2015 []
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 27. Máj 2015 27. Máj 2015 []
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 26. Máj 2015 26. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/501199/content/373131/download","filename":"Zápisnica Podmienky účasti.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/501199/content/373132/download","filename":"Zápisnica Podmienky účasti po aukcii.pdf"}]
Zmluva Zmluva 27. Máj 2015 27. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/501217/content/373192/download","filename":"ZoD Technicom časť 2 TUKE.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica 26. Máj 2015 26. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/501196/content/373127/download","filename":"Zápisnica Vyhodnotenie OSTATNÉ.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/501196/content/373128/download","filename":"Zápisnica Vyhodnotenie KRITÉRIÁ.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 4. November 2014 4. November 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/501256/content/373238/download","filename":"Detailná špecifikácia 1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/501256/content/373239/download","filename":"Detailná špecifikácia 2.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 26. Máj 2015 26. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/501205/content/373137/download","filename":"Správa o zákazke.pdf"}]
Ponuky uchádzačov AutoCont SK, a.s. 26. Máj 2015 26. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/501274/content/373280/download","filename":"Ponuka OSTATNÉ AUTOCONT.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/501274/content/373281/download","filename":"Ponuka KRITÉRIÁ AUTOCONT.pdf"}]
Odkaz na oznámenie Odkaz na oznámenie 27. Máj 2015 27. Máj 2015 []
Zápisnica Zápisnica 26. Máj 2015 26. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/501202/content/373135/download","filename":"Zápisnica AUKCIA.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Kvant spol. s r.o. 26. Máj 2015 26. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/501277/content/373333/download","filename":"Ponuka OSTATNÉ KVANT.pdf"}]
Odkaz na oznámenie Odkaz na oznámenie 27. Máj 2015 27. Máj 2015 []
Ponuky uchádzačov elfa, s.r.o. 26. Máj 2015 26. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/501193/content/373121/download","filename":"Ponuka OSTATNÉ ELFA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/501193/content/373122/download","filename":"Ponuka KRITÉRIÁ ELFA.pdf"}]
Odkaz na oznámenie Odkaz na oznámenie 29. Máj 2015 29. Máj 2015 []
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 27. Máj 2015 27. Máj 2015 []

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×