Dodávateľ

Zoltán Berner

Modra
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: Zoltán Berner

IČO: 40048098

Adresa: Vajanského 2219/73, Modra

Registračné číslo: 2020/1-FO-F2123

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 30. Január 2020

Záznam platný do: 30. Január 2023

Posledná zmena: 1. Február 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 40 154,00 EUR 1 1
2016 7 771,62 EUR 4 4
2017 704 005,66 EUR 7 7
2018 35 251,08 EUR 8 8
2019 46 910,33 EUR 7 7
2020 807 911,00 EUR 8 8
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 40 154,00 EUR 1 1
2016 7 771,62 EUR 4 4
2017 704 005,66 EUR 7 7
2018 35 251,08 EUR 8 8
2019 46 910,33 EUR 7 7
2020 641 455,00 EUR 5 5
2021 166 456,00 EUR 3 3

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Mesto Bardejov 1 6 075,00 6075.00 EUR
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 190,00 190.00 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 2 4 699,00 4699.00 EUR
Mesto Komárno 1 29 583,33 29583.33 EUR
Obec Streda nad Bodrogom 1 905,00 905.00 EUR
Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok 1 12 580,00 12580.00 EUR
Mesto Senec 1 1 020,83 1020.83 EUR
Mesto Trebišov 1 21 298,33 21298.33 EUR
Mesto Bánovce nad Bebravou 1 4 583,33 4583.33 EUR
Technické služby mesta Prešov a.s. 3 46 562,00 46562.00 EUR
Obec Semerovo 1 366,67 366.67 EUR
Obec Borský Mikuláš 1 1 041,66 1041.66 EUR
Obec Spišský Hrhov 1 40 154,00 40154.00 EUR
Obec Zákamenné 1 1 083,29 1083.29 EUR
Odvoz a likvidácia odpadu v skratke: OLO a.s. 8 1 447 761,00 1447761.00 EUR
TSM Dubnica nad Váhom, s. r. o. 6 8 580,00 8580.00 EUR
Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 2 1 745,25 1745.25 EUR
Technické služby mesta Humenné 1 13 250,00 13250.00 EUR
Obec Kostoľany nad Hornádom 1 525,00 525.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Nákup zberných nádob - BOBr Obec Spišský Hrhov 33 340,00 33340.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Nádoba na odpad 110 l itrová, kovová v spodnej časti odpružená gumou Obec Zákamenné 1 300,00 1300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
1100 l plastový kontajner na odpad - farba čierna Mesto Bánovce nad Bebravou 5 500,00 5500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nádoba na odpad 120 l plast - zelená, plastový kôš Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 2 250,00 2250.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nádoba na odpad 120 l plast - čierna Obec Kostoľany nad Hornádom 660,00 660.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Plastové nádoby 120 litrové s farebným označením Technické služby mesta Prešov a.s. 19 800,00 19800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
KUKA nádoba na komunálny odpad Obec Borský Mikuláš 1 250,00 1250.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Plastové kontajnery (HDPE) na komunálny odpad - 1100 litrov bez zámku, Mesto Bardejov 10 000,00 10000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Plastové kontajnery 1100 l na komunálny odpad Technické služby mesta Prešov a.s. 11 450,00 11450.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
1100 l HDPE kontajnery na komunálny odpad Odvoz a likvidácia odpadu v skratke: OLO a.s. 540 000,00 540000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Plastové nádoby na odpad 120/240 l Odvoz a likvidácia odpadu v skratke: OLO a.s. 160 000,00 160000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
1100 l HDPE kontajnery na triedený zber odpadu Odvoz a likvidácia odpadu v skratke: OLO a.s. 195 000,00 195000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
1. Plastová nádoba na odpad - 120 litrov s kolieskami Obec Streda nad Bodrogom 1 100,00 1100.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Plastové kontajnery (HDPE) na komunálny odpad - 1100 litrov bez zámku, Technické služby mesta Humenné 18 000,00 18000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
nádoba na odpad 60 l plastová - čierna TSM Dubnica nad Váhom, s. r. o. 500,00 500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zvonové kontajnery na separovaný odpad, Kontajnery žiarovo zinkované 1100 l na TKO Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok 12 580,00 12580.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Odpadkový kôš do exteriéru, plastový, 50l so stĺpikom Mesto Senec 1 300,00 1300.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
kontajner na zber komunálneho odpadu TSM Dubnica nad Váhom, s. r. o. 4 600,00 4600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kontajnery na triedený zber odpadu Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 1 653,00 1653.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
kontajner na zber komunálneho odpadu TSM Dubnica nad Váhom, s. r. o. 5 000,00 5000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Plastový kontajnery 1100 l na zber KO LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 250,00 250.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Plastové kontajnery 1100 l na triedený zber a KO Technické služby mesta Prešov a.s. 19 978,00 19978.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
nádoba na odpad 60 l plastová - čierna TSM Dubnica nad Váhom, s. r. o. 250,00 250.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kontajnery na triedený odpad Mesto Trebišov 37 683,00 37683.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Plastový kontajner 1100 litrový s oblým vekom Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 2 380,00 2380.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kovový kontajner na komunálny odpad - 1100 l Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 2 900,00 2900.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
nádoba na odpad 60 l plastová - čierna TSM Dubnica nad Váhom, s. r. o. 500,00 500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
plastová nádoba na odpad 240 l Obec Semerovo 450,00 450.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
nádoba na odpad 60 l plastová - čierna TSM Dubnica nad Váhom, s. r. o. 500,00 500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zberné nádoby pre účely zvozu komunálneho odpadu a vytriedených zložiek odpadu Odvoz a likvidácia odpadu v skratke: OLO a.s. 79 000,00 79000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Obstaranie zberných nádob pre účely zvozu komunálneho odpadu a vytriedených zložiek odpadu Odvoz a likvidácia odpadu v skratke: OLO a.s. 560 000,00 560000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup kontajnerov na zmesový a separovaný komunálny odpad Mesto Komárno 40 200,00 40200.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Obstaranie zberných nádob pre účely zvozu komunálneho odpadu a vytriedených zložiek odpadu Odvoz a likvidácia odpadu v skratke: OLO a.s. 560 000,00 560000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Obstaranie zberných nádob pre účely zvozu komunálneho odpadu a vytriedených zložiek odpadu Odvoz a likvidácia odpadu v skratke: OLO a.s. 560 000,00 560000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Obstaranie zberných nádob pre účely zvozu komunálneho odpadu a vytriedených zložiek odpadu Odvoz a likvidácia odpadu v skratke: OLO a.s. 560 000,00 560000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1http://berner-kontajnery.sk/index.html


+421908773717


berner.zoltan@gmail.com

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 43 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Zoltán Berner
Adresa:
Vajanského 73 Modra 900 01
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
30. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Advokátska kancelária Mihalda, Valach, Kišac, s. r. o.
Adresa:
Gogoľova 18 Bratislava - mestská časť Petržalka 852 02

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 30.08.2017 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×